You are on page 1of 2

Sekcja Naukowa Studentw przy Centrum Ceraneum

Uniwersytetu dzkiego
www.ceraneum.uni.lodz.pl
e-mail: sns.ceraneum@uni.lodz.pl

STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA NAUKOWA

KIM JEST ROMAJOS?


d, 25-26 kwietnia 2014r.
FORMULARZ ZGOSZENIOWY
Naley odesa do 31 marca 2014 r.

I. Dane personalne
1. imi i nazwisko

2. stopie naukowy
brak

lic.

mgr

3. adres e-mail

4. numer telefonu
.
5. uczelnia i wydzia

6. kierunek / specjalno oraz rok studiw

II. Referat
1. tytu referatu
.

2. streszczenie i podstawowa bibliografia

3. wymagania techniczne
komputer

rzutnik multimedialny

III. Rezerwacja noclegu


24/25 kwietnia
25/26 kwietnia
prosz mi nie rezerwowa noclegu

inne .................................................