TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ, CLASA A XIIA

Anul școlar 2011-2012
Disciplina Limba și literatura română
Numele și prenumele elevului:
Data susținerii testului:
Timpul de lucru este de 45 de minute.
Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor se acordă 90 de puncte. Din oficiu se
acorda 10 puncte.
PARTEA I (60 de puncte)
Citește textul:
„- E un destin, se-nțelege, continuă Mavrodin, nerăbdător, ca și cum s-ar fi temut să nu
piardă firul povestirii. Este și acesta un destin, căci sunt și altele, nenumărate...De foarte
multe ori încerc să-mi dau seama de ele, mai ales de acele destine obscure, lipsite de
glorie, care decid fără știrea și în abența noastră, pentru o viață întreagă. Când o iubeam,
mă întrebam uneori dacă înainte de a o întâlni nu visasem ceva dramatic sau, dacă la
întâlnirea noastră, nu m-a frapat, cum se spune, vreun amănunt extraordinar...De pildă,
îmi aduc aminte un lucru: când s-a îmbrăcat să plece avea o voaletă neagră, largă,
picantă, și blana îi era foarte discret parfumată cu Ambre antique. Dar asta se întâmpla
cu câteva ceasuri după ce, fără știrea mea, mă îndrăgostisem. Am întâlnit-o la unul din
prietenii mei, arhitect bogat și amator de petreceri, într-o zi cenușie de iarnă, când aș fi
putut face orice altceva, la un ceas în care, de obicei, stăteam la mine acasă.”
(Mircea Eliade – Nuntă în cer)
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:
A.
1. Tema textului este:
a. povestirea
b. destinul.
c. iarna
(încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect)

8 puncte

2. Transcrie, din text, un motiv literar.

8 puncte

..........................................................................................................................................
3. Dă exemplu de cel puțin câte un sinonim pentru fiecare din cuvintele:
a. glorie
b. anevoie
c. amănunt

8 puncte

......... 1................................................................................................... .................................................................................................................8 puncte 5.. mi-ar place/mi-ar plăcea străduiește d............................ .................. ....................................................................... .. Ilustrează..................... Iată ultimile noutăți în cazul interlopului Fane Gorobete............................... un prieten a acestuia........................................... care a dorit să-și păstreze anonimitatea. ..................................................................... eu continui/ eu continuu 10 puncte d... Rescrie textul următor.............................. Fane Gorobete are și numeroase calități pozitive......................................................................... ...................... a declarat că........................................ ................ ... o figură de stil care apare în textul dat....... de fapt................................................................. .. . ......... B............................................................................................................. 2................................................................................. sensul denotativ și sensul conotativ al cuvântului picant....................... o victimă posibilă a unei înscenări ............................... Subliniază forma corectă a următoarelor cuvinte: a............. și că el poate fi...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... prin câte un enunț.................................................................................... corectând greșelile de orice natură...................................................................................................................................................................................................................................................................... tinereții/tinereței b................................................................................................... ............................................................................................. ........................................................................................................................................ ........ .......................................................................................................................................... să aibe/să aibă c.............. .......... ....................................................... se străduie/se ............................ ....... Comentează în 3-5 rânduri.............. 10 puncte a........ în ciuda faptelor sa-le dovedite........4.............................................. Contactat de reporterii noștrii................................................. 8 puncte ......................................................................

în general) și moralitate.PARTEA A II A (30 de puncte) Se dă fragmentul următor: ”Revenind acum la comediile d-lui Caragiale. . vom zice: singura moralitate ce se poate cere de la ele este înfățișarea unor tipuri. să ne uităm pe noi înșine în interesele noastre personale și să ne înălțăm la o privire curat obiectivă a operei produse. în cazul de față a unei veselii. care prin expunerea lor artistică să ne poată transporta în lumea închipuită de autor și să ne facă.” (Titu Maiorescu – Comediile d-lui Caragiale) Pornind de la citatul de mai sus. prin deșteptarea unor emoțiuni puternice. alcătuiți un eseu de 15-20 de rânduri despre rela ția dintre literatură (opera de artă. simțăminte și situații în adevăr omenești.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful