VREMEPLOV – OPEL VECTRA 2014. A OSLOBO\ENJE srijeda, 5.

februar/velja~a

AUTOSVIJET

DVIJE I PO DECENIJE OD ROĐENJA PRVE GENERACIJE
Za sedam godina na tržištu Vectra A je proizvedena u oko 2,5 miliona jedinica, te se tako svrstala u najpopularnije Opelove modele svih vremena... Str. 30

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 5. februar 2014. godine

FORMULA 1

TEHNIČKA PRAVILA ZA 2014. GODINU

NOVITET – PEUGEOT 5008 REDIZAJN

POVRATAK TURBA
OD OVE SEZONE BIĆEMO SVJEDOCI NAJVEĆE PROMJENE TEHNIČKIH PRAVILA U POSLJEDNJE DVIJE DECENIJE, ŠTO ĆE PREDSTAVLJATI VELIKI IZAZOV ZA SVE U FORMULI 1...
STR. 32

MALO ESTETSKIH I TEHNIČKIH PROMJENA

AKTUELNO

RABLJENA VOZILA

POLOVAN MOŽE BITI POUZDAN
DA SVI KORIŠTENI AUTOMOBILI NE MORAJU BITI LOŠI, POTVRĐUJU SVE ČEŠĆE GARANCIJE KOJE ODOBRAVAJU PRODAVCI, A GUMA M CENTRI U NAŠOJ ZEMLJI NA RABLJENA VOZILA DAJU GARANCIJU OD 12 MJESECI…
STR. 35

Sa nekoliko estetskih izmjena i jednim novim automatskim mjenjačem, Peugeot je osvježio svoj porodični monovolumen za 2014. godinu... Str. 33

30

AUTOSVIJET

srijeda, 5. februar/velja~a 2014.

OSLOBO\ENJE

2015 Subaru Legacy

IZGLED COUPE MODELA

Vremeplov – Opel Vectra A

Inspiracija za knjigu
Rijetko koji automobil posluži kao inspiracija za knjigu kao Opelova Vectra, koju je Ozren Kebo “okovao u zvijezde” u svom romanu “Kako je lijepa moja Vectra”…
Subaru je ovih dana na internetu objavio svoju prvu teaser fotografiju 2015 Legacy modela. Ovaj automobil }e zvani~no biti predstavljen u toku odr`avanja Sajma automobila u ^ikagu. Ovaj redizajnirani model odlikova}e profil, koji }e mnogo podsje}ati na coupe, a ne{to u`i A stubovi stvori}e izgled sportskog, modernog sedan modela. Kada govorimo o liniji motora, izbor zasada jo{ uvijek nije potvr|en, ali pretpostavlja se da }e na raspolaganju biti 2.5-litarski ~etverocilindarski motor, koji }e raspolagati sa 173 KS, kao i 2.0-litarski ~etverocilindarski motor sa turbo punja~em, koji }e raspolagati sa 250 KS. Oba ova motora bi}e uparena sa CVT transmisijom, kao i pogonom na sva ~etiri to~ka.

Priznanje za Audi

NAJBOLJI POSLODAVAC ZA 2014. GODINU

Prije ta~no 25 godina Opel je predstavio prvu generaciju Vectre, u limuzinskoj i petovratnoj hatchback verziji. Kao nasljednica Ascone, koja je za 18 godina proizvedena u 3,9 miliona primjeraka, Vectra je morala da zadr`i dotada{nju, ali i da Opelu dovede potpuno novu, zahtjevniju klijentelu. Njeni glavni aduti bili su napredna tehnologija, skladan dizajn i vrhunska aerodinamika. Tada{nji Vectrin koeficijent otpora vazduha od 0,29 Cx i u dana{njim okvirima je uzor za mnoge gabaritima sli~ne limuzine (Volkswagen Jette 0,30 Cx), {to na najbolji na~in potvr|uje naprednu koncepciju ovog automobila. Tu ~injenicu potkrepljuje i podatak da je Vectra bila prvi automobil u Opelovoj gami, koji se mogao kombinovati sa 4x4 pogonom, odnosno da je svojevremeno po raznim osnovama dobila ~ak 20 doma}ih i inostranih nagrada.

Opel Calibra (1989–1997.)
Kao kupe verzija Vectre A, Calibra je bila i ostala jedan od najupe~atljivijih Opelovih modela svih vremena. Njen futuristi~ki i izuzetno aerodinami~an oblik osmislio jeErhard Schnell, iskusni njema~ki dizajner, koji je u Opelu radio od 1950. godine. Na osnovu bogatog iskustva, koje se temeljilo na u~e{}u u razvoju Opelovih kupe legendi poput Mante, GT-a, Monze itd., Schnell je osmislio jednostavnu, ali i zuzetno lijepu i aerodinami~nu kar oseriju, koja je u svojoj najboljoj izvedbi imala koeficijent otpora vazduha od samo 0.26 Cx. Od 239.118 jedinica, koliko ih je proizvedeno u dvije Opelove fabrike u Njema~koj i Finskoj, samo 12.015 modela je bilo sa atmosferskim V6 motorom, odnosno tek 3.385 sa 4x4 pogonom i 2.0-litarskim turboagregatom. Podsje} amo da su za pogon Calibre bili namijenjeni 2.0i atmosferski benzinac sa 115 KS, zatim 2.0i 16v sa 150 KS, koji je u modernizovanoj Ecotec verziji razvijao 136 “konja” . Vrh ponude su sa~injavali 2.0 16v Turbo sa 204 KS, odnosno 2.5 V6 atmosferac sa 170 KS. Svi modeli sa turbo benzincem su dolazili u kombinaciji sa 4x4 pogonom i {estostepenim ru~nim mjenja~em. Sve to je omogu}avalo najja~oj Calibri da od 0 do 100 km/h stigne za 6,8 sekundi, uz maksimalnu brzinu od 248 km/h.

Najuspje{niji model u istoriji Opela
Vi{e od 190.000 zaposlenih svojim glasovima je odlu~ilo da je najbolji poslodavac u Njema~koj kompanija Audi. Ovaj proizvo|a~ automobila pobjednik je glasanja radnika koje je sproveo magazin FOCUS, i to i u op{toj kategoriji, ali i me|u proizvo|a~ima automobila. Nakon Audija na{li su se Airbus i BMW na drugom i tre}em mjestu, a kada govorimo o automobilskoj industriji BMW i Volkswagen plasirani su na drugo i tre}e mjesto. Poznato je da kompanija Audi ula`e velika sredstva u marketing. Redovno sprovode marketin{ke kampanje, u okviru kojih pozivaju radnike da se pridru`e kampanji, pa ova nagrada i nije neko preveliko iznena|enje.

Tako dobra startna pozicija omogu}ila joj je da do 1995. godine sa 2,5 miliona prodatih jedinica postane najuspje{niji model u Opelovoj bogatoj istoriji. Mada je koncepcijski bila sli~na Asconi, od koje je naslijedila primarni prednji pogon, te dvije karoserijske izvedbe, Vectra je napravila veliki iskorak na svim poljima. Osjetno bolja je bila ponuda prostora u kabi-

Osvje`eni Volkswagen Polo

USKORO I HIBRIDNA IZVEDBA
Volkswagen ima planove za svoj osvje`eni model Polo. Naime, oni planiraju da unaprijede ovaj automobil i to dodavanjem plug-in hibrida i CNG verzija. Ovaj nedavno osvje`eni automobil dobi}e plug-in hibrid sistem, koji }e se u potpunosti razlikovati od onog {to nam je do sada ponudio Golf GTE. Jedna od klju~nih razlika je ta {to Polo i dalje odlikuje stara PQ25 platforma, dok Golf VII mo`e da se pohvali novom, MQB platformom. ^lanovi Volkswagenovog tima, koji su zadu`eni za pogonski agregat, isti~u da }e se tehnologija bitno razlikovati, te da je potrebno izvr{iti odre|ene modifikacije, jer smo ve} napomenuli da ova dva modela nisu zasnovana na istoj platformi.

Opel Vectra B
Bila je me|u prvim modelima u klasi, sa serijskim vazdu{nim jastucima za voza~a i suvoza~a. Predstavljena je 1995. godine kao zamjena za Vectru A, temeljno je redizajnirana 1998. i proizvodila se do 2002. godine. Osim limuzinske i petovratne, dobila je i prakti~nu karavansku verziju. U Australiji je prepoznaju kao Holden Vectru, u Velikoj Britaniji Vauxhall Cavalier, a u Latinskoj Americi kao Chevrolet Vectru. Poslu`ila je i kao osnova za razvoj Saturn L modela, sa kojim je dijelila GM-ovu 2900 platformu. Sa njom je Opel u ponudu uveo 2.0 DI, te 2.0 i 2.2 DTI dizela{e, odnosno 2.2 i 2.6 V6 benzinske agregate. Kao jedna od njenih najzanimljivijih verzija izdvaja se serija i500 sa 2.6-litarskim benzincem (195 KS/240 Nm), bogatom serijskom opremom, ksenonskim svjetlima i sna`nim sportskim ko~nicama. Ovaj ekskluzivni model, koji je imao veoma prepoznatljiv set spojlera sa takozvanim “{krgama” u prednjem braniku, za Opel je “slo`io” njema~ki tuner Irmscher. Od 0 do 100 km/h i500 je stizao za 7,9 sekundi, uz brzinski maksimum od 236 km/h.

ni, ali i sam ugo|aj unaprije|en kvalitetnijim materijalima, ljepšim dizajnom i savremenijim rješenjima. Prakti~na strana ove porodi~ne limuzine naglašena je raskošnim prtljažnikom kapaciteta 530 litara, , ali i ~injenicom da se preklapanjem naslona zadnjih sjedi{ta zapremina istog mogla pove}ati do 840 litara. U Opelu se i dan danas ponose ~injenicom da su u razvoj prve Vectre utro{ili oko pet miliona radnih sati, od ~ega ~ak 20 hiljada na usavr{avanje njene aerodinamike. Na spisku naprednih tehnolo{kih rje{enja, koja su u ponudu uvedena sa Vectrom nalazi se i ~etverostepeni automatski mjenja~ sa tri razli~ita re`ima rada (Economy, Sport i Winter), serijski ABS, te klima ure|aj. Tu je i ve} spomenuti 4x4 pogon, prvi te vrste, koji je ikada ugra|en u jedan Opel, ~iju izradu je potpi-

OSLOBO\ENJE srijeda, 5. februar/velja~a 2014.
Fiat i Chrysler

AUTOSVIJET

31

OD SADA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

sao austrijski specijalista Steyr – Dailmer – Puch.

Samo sedmicu dana nakon {to je kompanija Fiat u potpunosti preuzela kompaniju Chrysler, osnovana je nova, pod ~ijom palicom }e od sada funkcionisati oba ova brenda. Naime, Fiat Chrysler Automobiles N.V. novi je globalni igra~ u autoindustriji, ~iji }e se sjedi{te nalaziti u Holandiji. Poznato je da ove dvije kompanije vi{e ne}e nastupati samostalno na tr`i{tu, nego }e biti ujedinjene i nosi}e naziv FCA, odnosno Fiat Chrysler Automobiles. Svi oni koji posjeduju dionice Fiata, sada }e u svom li~nom vlasni{tvu imati dionice FCA. Ova nova kompanija tako|e je dobila i novi logo.

Opel u @enevi

Paleta agregata
I paleta pogonskih agregata je bila raznovrsna. Prva serija koja je predstavljena 1988. godine imala je atmosferski 1.6-litarski OHC benzinac sa 75 KS, zatim 1.8 sa 87 i 1.8i sa 90 KS, dok su vrh ponude predstavljali 2.0i sa 115 i 2.0i 16v sa 150 KS. Ljubiteljima dizela{a je ponu|en jedan 1.7D agregat sa 57 i 1.7 TD 82 KS. Sa redizajnom iz 1992. godine ponuda je oboga}ena sa 2.0 16v Turbo verzijom, koja je razvijala 204 KS, odnosno 2.5-litarskim V6 agregatom sa 170 KS. Kao jedna od najinteresantnijih Vectrinih verzija isti~e se model 2000 sa 2.0 16-ventilskim benzinskim agregatom sa 150 KS i 4x4 pogonom, koji je postizao brzinu od 215 km/h. Opel je uz Vectru od starta ponudio pet serijskih paketa opreme GL, GLS i CD, koji su bili dostupni uz limuzinu, te GL i GT, koji su se nudili u kombinaciji sa petovratnom karoserijom. Nakon redizajna su ponu|eni i posebni paketi poput: Diamant, Special, Sport, Sportive, CDX i Exclusive. Samo u prvoj godini Opel je proizveo i prodao 364.000 Vectri, koja se na tr`i{tu Velike Britanije prodavala pod brendom Vauxhall i imenom Cavalier. Podsje}amo da je do milionitog primjerka Vectre Opel stigao 1991. godine za 30 mjeseci od po~etka njene proizvodnje. Poput njene prethodnice Ascone, i Vectru je nakon tri generacije i vi{e od 5,5 miliona proizvedenih jedinica, 2008. godine zamijenila Insignija.

NAJBRŽA ASTRA IKADA!

Opel Vectra C
Tre}a i posljednja generacija Vectre razvijena je na GM-ovoj Epsilon platformi, koju je dijelila sa Opel Signumom i Saturn Aurom. Poput prethodnika proizvodila se u tri karoserijske verzije, koje su pro{le kroz temeljan redizajn 2005. godine. Originalni dizajn je pretrpio ogromne kritike zbog ameri~ke konzervativnosti, koja nije bila svojstvena za dvije prethodne generacije. Velike primjedbe su upu}ene na ra~un kvaliteta plastike u enterijeru i }udljive elektronike, dok su pohvaljeni raznovrsna gama motora, komforna kabina, te rasko{an prtlja`nik, sa posebnim naglaskom na veoma prakti~ni karavan. Kao i njene prethodnice {irom svijeta, Vectra C se, osim pod Opelovim, prodavala i pod logotipima Vauxhalla, Holdena i Chevroleta. Njena proizvodnja je bila bazirana u tri Opelove tvornice u Engleskoj, Njema~koj i Egiptu. Pogonsku gamu Vectre C u pogledu benzinaca sa~injavali su 1.6, 1.8, 2.0 Turbo, 2.2, 2.8 Turbo i 3.2 agregati raspona snage od 100 do 250 “konja” . Boje dizela{a branili su 2.0 i 2.2 DTi, te 1.9 i 3.0 V6 CDTI agregati (od 100 do 184 KS), koji su zamijenili prva dva nakon redizajna. Opel Vectra C osta}e upam}ena i po sportskoj OPC verziji, za ~iji pogon je kori{ten najja~i 2.8 Turbo benzinac sa 250 KS, dovoljnih da se od 0 do 100 km/h stigne za 7,4 sekunde, uz brzinski maksimum na elektronski limitiranih 250 km/h.

Za sve ljubitelje Opel automobila i brzih jurilica sti`e odli~na vijest. Naime, Opel je najavio kako }e na Sajmu automobila u @enevi izlo`iti svoj koncept OPC EXTREME. Rije~ je o automobilu koji je u potpunosti baziran na trka~kom modelu Astra OPC Cup, a prema rije~ima iz ove kompanije, bi}e ovo najbr`a Astra do sada, koja mo`e legalno da se vozi po javim putevima. Ovo }e tako|e biti nasljednik Astre OPC X-Treme iz 2002. godine, a nakon konceptnog modela, predvi|eno je da se pojavi i proizvodna verzija, koja }e se izra|ivati u ograni~enoj seriji. Zahvaljuju}i upotrebi ugljeni~nih vlakana, koncept }e biti dosta lak{i od standardne Astre OPC iz 2012. godine, ~ija masa iznosi 1.373 kilograma.

Ford Mondeo

NA EVROPSKOM TRŽIŠTU OD JESENI
Ako je vjerovati novim izvje{tajima, ~ini se kako }e se peta generacija Fordovog Mondeo modela na}i na evropskom tr`i{tu krajem ove godine, ta~nije na jesen. U Fordu su imali ne{to druga~ije planove. Oni su `eljeli da lansiraju ovaj model ve} u aprilu, ali pojavili su se odre|eni problemi, koji su se ticali specifikacija. Prema navodima, kada se ovaj automobil pojavi u Evropi, on }e biti ne{to jeftiniji od stare verzije. Potencijalne kupce svakako }e obradovati vijest da }e biti dostupna i izvanredna Vignale verzija, koja }e biti opremljena svim luksuzom koji Ford mo`e da nam ponudi. Ispod poklopca motora na}i }e se i novi 1.5-litarski EcoBoost benzinski motor, koji }e razvijati 150 KS, ba{ kao i 1.6-litarska jedinica. Ostali motori su 1.6 i 2.0-litarski EcoBoost jedinice, te novi 1.5-litarski TDCI dizela{, a tu je i poznati 2.0-litarski dizelski agregat. Pored ovih navedenih, bi}e dostupna i hibridna verzija, koja }e kombinovati 2.0-litarski benzinski motor i elektromotor ukupne snage od 188 “konja” .

32

AUTOSVIJET

srijeda, 5. februar/velja~a 2014.

OSLOBO\ENJE

Formula 1 – Tehnička pravila za 2014. godinu

Povratak turba i brojevi vozača
U mnoštvu novih pravila u novoj sezoni Formule 1 izdvajaju se dva i to ono koje se tiče upotrebe turbopunjača na motoru i ono koje se tiče brojeva vozača po uzoru na MotoGP...
Formula 1 je vrh motorsporta i kao takva uvijek ide naprijed. U ovom slu~aju promjena je dobra, a u sezoni 2014 ~eka nas jedna od najve}ih u istoriji „najbr`eg cirkusa na svijetu“. Dugo je FIA trpjela kritike na ra~un svog ne ba{ „zelenog“ pristupa za{titi okoline, dok se poslovi~no suprotstavljeni stavovi timova nisu nekako uskladili. Rezultat svega je revolucija, umjesto evolucije. Stari ari dobri 2,8-litarski V8 oti{ao je u penziju, zajedno sa KERS-om. je sli~an pro{logodi{njem, ali je duplo ja~i i namijenjen je pogonskim to~kovima, te MGU-H, koji }e akumulirati energiju iz toplote izduvnih gasova za pokretanje turbo punja~a. Osim „zelenog“ elementa, FIA je u okviru novih pravila do 2020. godine imala u vidu i smanjenje tro{kova timova, ali i proizvo|a~a motora. Ova vrsta u{tede odre|ena je bodovnim sistemom elemenata motora. Na FIA listi nalaze se 42 stavke, dijelovemotora, koji se

mogu mijenjati na godi{njem nivou. Ukoliko se izmjena mora obaviti ranije, tim iskori{tava od 1 do 3 boda, zavisno od dijela. Ali FIA tu nije stala. Od ukupnog broja bodova (trenutno 66) svake godine da aerodinamika ne}e biti klju~ uspjeha, ve} motori. us

Novosti
Naslijedio ga je 1.6-litarski V6 turbo sa dva sistema akumulacije mulacije energije: MGU-K, -K, koji }e se postepeno smanjivati broj bodova, odnosno dijelova koji }e se mo}i mijenjati. U sljede}oj sezoni, timovi }e na raspolaganju imati 32 boda, odnosno 48% od ukupno dozvoljenih modifikacija. Na po~etku 2016. godine bodovni saldo }e biti smanjen na 25, 2017. na 20, a 2018. na 15, da bi zadnje dvije godine sprovo|enja tehni~kih reformi u F1, timovi imali pravo na po samo 3 boda ili 5% modifikacija. U prevodu to zna~i da }e in`enjeri svake godine morati da se odlu~e koje }e dijelove mijenjati, a koje zadr`ati, {to }e predstavljati veliki izazov za sva tri proizvo|a~a motora. Sve ovo bi}e uslovljeno potro{njom goriva, jer od ove sezone bolidi Formule 1 }e mo}i da potro{e samo 100 kg goriva tokom trke! Pro{le godine su rezervoari na startu bili te{ki i do 170 kg. Vama prepu{tamo matematiku. Ovo je prvi put poslije dugo vremena

Brojevi B
Jedno pomalo neobi~no pravilo za ovu sezonu su brojevi voza~a. Do ove sezone svaki tim je dobijao brojeve na osnovu plasmana iz prethodne sezone. Ovaj put, svaki voza~ je imao pravo da bira broj od 2 do 99, jer je broj 1 bio rezervisan za {ampiona, u ovom slu~aju Sebastiana Vettela. Tako je Perez izabrao broj 11, Räikkönen broj 7, Botas 77, Rosberg 6, isto kao i njegov otac Keke, kada je osvojio titulu 1982. godine. Na Alonsovom Ferrariju bi}e broj 14, dok }e na Massinom Williamsu pisati 19. Ostali se jo{ nisu odlu~ili.

The Best of Cars 2014 nagrada

Osam nagrada za Volkswagen
Ovo je 38. put da njema~ki magazin “Auto Motor Und Sport“ odr`ava Best Cars istra`ivanje...
Njema~ki magazin “Auto Motor Und Sport“ i ove godine je organizovao nagradu e Best of Cars 2014. Sve~ano u [tutgartu objavio je dobitnike svojih nagrada. Na osam prvih mjesta nalaze se Volkswagenovi automobili, {to Volkswagen Group ~ini trenutno najsupje{nijom kompanijom u ovogodi{njem glasanju ~italaca. Ovo je 38. put da magazin odr`ava ovo Best Cars istra`ivanje. ^ak vi{e od 115.000 ~italaca uzelo je u~e{}e u glasanju preko sajta magazina. Ba{ kao i prethodnih godina, Volkswagen je pobijedio u klasi najboljeg kompaktnog automobila. U kategoriji malih automobila nagradu je osvojila Seat Ibiza, dok je Seat Alhambra osvojila titulu za najbolji uvezeni vi{enamjenski model. [koda je pobijedila u dvije kategorije i to kao najbolji kompaktni uvezeni automobil sa modelom Octavia, dok je model Superb najbolji uvezeni automobil srednje klase. Nagradu za najbolji sportski automobil odnio je Porscheov model 911, dok je 911 kabri-

olet pobijedio u kategoriji kabriolet modela. Nagradu za najbolji

vi{enamjenski automobil pripao je Multivan modelu.

OSLOBO\ENJE srijeda, 5. februar/velja~a 2014. Novitet – Peugeot 5008 redizajn

AUTOSVIJET 33

Porodična krstarica u novogodišnjem pakovanju

Sa par estetskih izmjena i jednim novim automatskim mjenjačem, Peugeot je osvježio svoj porodični monovolumen za 2014. godinu...
Mada je na tr`i{tu od 2010. godine, u Peugeotu su odlu~ili da je kraj 2013. najbolje vrijeme za podmla|ivanje njihovog porodi~nog monovolumena, dostupnog u kombinacijama sa pet i sedam sjedi{ta. Prednji dio vozila je dobio nova svjetla, branike i ve}e otvore za dovod svje`eg vazduha do motora i hladnjaka. Nova glavna svjetla dostupna su sa kombinacijom ksenonskih i dnevnih LED svjetala, odnosno sa klasi~nim halogenim `aruljama. Peugeot 5008 je dobio i dvije nove metalik boje, te novi dezen aluminijumskih naplataka dimenzija od 17-in~a. Podsje}amo da se za ovaj automobil jo{ nude i 16, odnosno 18-in~ni alu naplaci. 2.0 HDI 150 KS i 2.0 HDI 163 KS). Novosti ima u paleti mjenja~a, jer je kupcima ponu|en novi ETG automatski mjenja~, koji }e se za sada nuditi samo uz 1.6 HDi dizel agregat sa 114 KS. Redizajnirani model u enterijeru ne donosi puno promjena. Dosada{nja koncepcija sjedi{ta 2+3+2 je zadr`ana, s tim da se ovaj model mo`e dobiti i kao klasi~ni petosjed. U kombinaciji sa pet sjedi{ta prtlja`nik ima zapreminu od 579 litara, u slu~aju kada su sjedi{ta drugog reda pomjerena maksimalno nazad. Ako se ista pomjere maksimalno prema naprijed, zapremina raste na 678 litara. Najve}e promjene u enterijeru pretrpio je informacioni sistem, koji je dobio novu grafi~ku podlogu, za koju u Peugeotu tvrde da je bolje ~itljiva. U ponudu je uvedena i mogu}nost nadoplate dva 7 in~na ekrana, koji su integrisani u naslone za glavu prednjih sjedi{ta. Ekrani su spojeni sa audio i video plejerima, koji imaju mogu}nost be`i~nog spajanja sa slu{alicama.

Isti agregati
Ponuda motora ostaje nepromijenjena u odnosu na model iz 2010. godine, koji je imao dva benzinska (1.6 VTi 120 KS i 1.6 THP 156 KS) i tri dizelska agregata (1.6 HDI 114 KS,

Jubilej

Po~asno mjesto u muzeju za VW Kombi
Niko nije nimalo iznena|en {to je ovaj retro automobil privukao toliko mnogo pa`nje…
Iako nikako ne predstavlja atraktivan automobil, Volkswagen Type 2 Kombi, koji je napravljen u Brazilu, privukao je mnogo pa`nje. Rije~ je o specifi~nom automobilu, koji je trebalo da bude proizveden u tek 600 jedinica, ali je potra`nja bila izuzetno velika, pa je proizvedeno duplo vi{e automobila, nego {to je planirano. Prili~no visoka cijena od 26.700 eura, nije odbila ljude od ovog kombija. Niko nije iznena|en {to je ba{ Kombi privukao toliko pa`nje i znati`eljnih pogleda. Ono {to je jo{ bitnije jeste da je posljednja jedinica, koja je si{la sa proizvodne trake, oti{la u muzej kompanije Volkswagen za komercijalne automobile u Hanoveru.

34

AUTOSVIJET

srijeda, 5. februar/velja~a 2014.

OSLOBO\ENJE

Info za putovanja – Crna Gora

Zemlja bez autoceste
Ono po čemu je karakteristična Crna Gora, kada su putovanja u pitanju, jeste činjenica da u toj zemlji ne postoji autocesta, iako postoje planovi za izgradnju dvije dionice, no putarine se plaćaju na dijelu brze ceste i u jednom tunelu...
Za gra|ane Bosne i Hercegovine putovanje u Crnu Goru je krajnje jednostavno i nekomplikovano, sli~no kao i za putovanja u Srbiju. Paso{ i viza nisu potrebni za punoljetne putnike, koji u Crnu Goru mogu u}i uz li~nu kartu, dok djeca moraju posjedovati paso{, uz koji nisu potrebne nikakve dodatne dozvole. Voza~u u Crnoj Gori policija ne}e tra`iti Me|unarodnu voza~ku dozvolu, ali posjedovanje zelenog kartona i autorizacije, ukoliko voza~ upravlja tu|im automobilom, su obavezni. Nekada se na ulazu u ovu zemlju pla}ala ekolo{ka taksa od 10 eura, koja vi{e ne postoji.

Cestarine
Pla}anje cestarine na autocesti u Crnoj Gori nema, jer na{i susjedi nemaju ni kilometar autoceste. No, to ne zna~i da ga ne}e imati, jer je planirana izgradnja dionice iz Srbije do Bara, a u me|unarodnim okvirima planirana je i trasa jadransko-jonske autoceste, koja prolazi kroz Crnu Goru. Najbolja cesta u Crnoj Gori je ona od GP Zupci do Herceg Novog i na njoj se pla}a cestarina u iznosu od 3 eura. Osim na ovoj cesti, pla}anje je obavezno i na ulasku u tunel Sozine, koji spaja Podgoricu sa jadranskom obalom. Cijena za kori{tenje 4 km dugog tunela je 2.5 eura.

voza~a koji je po~inio prekr{aj da plati novcem na licu mjesta. Za prekora~enje brzine u Crnoj Gori pla}a se kazna u iznosu od 40 do 2.000 eura, uz mogu}nost oduzimanja voza~ke dozvole. Vo`nja pod uticajem alkohola ka`njava se iznosima od 70 pa sve do 2.000 eura, u zavisnosti od koli~ine alkohola u krvi. Za manje prkr{aje na putu kazne su od 60 do 150 eura, dok je kazna za nekori{tenje pojasa od 40 do 100 eura. Ka`njivo je i kori{tenje mobitela i to u iznosu od 60 do 150 eura, a preticanje preko pune linije ka`njava se i sa 300 eura.

Cijene goriva
Bezolovni benzin (95 oktana) Bezolovni benzin (98 oktana) 1,35 eura 1,40 eura 1,27 eura 0,79 eura

Dizel

LPG

Pojasevi i oprema
Za sve koji se nalaze u automobilu obavezno je kori{tenje pojaseva, bilo da su postavljeni na prednjem ili zadnjem sjedi{tu, bez obzira na zemlju u kojoj je vozilo registrovano. Djeca mla|a od 12 godina ne smiju putovati na prednjem sjedi{tu (kazna 150 eura). Motociklisti, putnici na mo-

Kazne
Policajac mo`e izre}i kaznu na licu mjesta, ali ne mo`e tra`iti od

tociklu i voza~i mopeda moraju stalno nositi za{titnu kacigu. Ovaj propis odnosi se i na posjetioce. Sva motorna vozila moraju imati upaljena svjetla, danju i no}u. Obavezno je imati rezervne sijalice u vozilu, {to se tako|er odnosi na vozila registrovana u inostranstvu. Sva motorna vozila (izuzev motocikla), uklju~uju}i ona registrovana u inostranstvu, moraju imati sigurnosni trokut. Vozila sa prikolicom i motorna vozila na kraju kolone (ukoliko vozila putuju u konvoju), moraju imati dva trokuta. Trokut se mora koristiti kad god je vozilo zaustavljeno na cesti.

Dozvoljeni nivo alkohola u krvi
U Crnoj Gori dozvoljeni nivo alkohola u krvi je 0,3‰, a za profesionalne voza~e je 0‰.

OSLOBO\ENJE srijeda, 5. februar/velja~a 2014. Aktuelno – Rabljena vozila

AUTOSVIJET

35

Polovan može biti pouzdan
Da svi korišteni automobili ne moraju biti loši, potvrđuju sve češće garancije koje odobravaju prodavci, a Guma M centri u našoj zemlji na rabljena vozila daju garanciju od 12 mjeseci...
Globalna ekonomska kriza koja se dodatno odrazila na na{e krajeve, utjecala je na sve ve}u potra`nju rabljenih vozila. Naravno, glavni razlog zbog kojeg se dobar dio kupaca odlu~uje za kupovinu rabljenog automobila nije nu`no uvjetovan ekonomskim stanjem. Naime, jedan segment kupaca automobila jednostavno radije bira rabljeni automobil, jer za manji iznos novca dobivaju jo{ aktualan i dobro opremljen model. Pri odabiru rabljenog automobila kupci su u pravilu u nepovoljnoj situaciji, jer je ponuda velika i problem je odabrati pravi automobil koji „ne la`e“ i ne zahtijeva dodatna ulaganja po obavljenoj kupnji, te koji }e pouzdano slu`iti vlasniku. U „{umi“ elektronskih i tiskanih

oglasa, „prodajnih salona“ u svakom dvori{tu, kupnja kvalitetnog vozila je nemogu}a misija. GUMA M centri u Mostaru, Sarajevu i Tuzli, su mjesta gdje

s lako}om i bez straha mo`ete izabrati rabljeni automobil za sebe. Tamo se nude samo provjerena vozila, koja su redovito servisirana, na kojima je ura|en veliki servis i koja ne zahtijevaju dodatna ulaganja po obavljenoj kupnji i sve to uz garanciju od 12 mjeseci, koja je jo{ do nedavno bila rezervirana samo za nova vozila. Garancija od 12 mjeseci i mre`a ovla{tenih servisa u Mostaru, Tuzli i Sarajevu jam~e kupcima sigurnost, koja je kod kupovine vozila neprocjenjivo va`na. Guma M u ponudi rabljenih automobila prvenstveno nudi vozila brendova Renault, Nissan i Dacia, ali tu su i automobili drugih

Odlike rabljenih vozila iz ponude GUMA M:
- redovito servisirana, - ura|en veliki servis, - garancija na prije|ene kilometre, - 12 mjeseci garancije, bez dodatnih ulaganja. brandova. Osim toga, uz redovne akcijske cijene za nova vozila, ovo preduze}e nudi akcije ~ak i za rabljena vozila. Vi{e informacija mogu}e je na}i na oficijelnoj web stranici preduze}a www.gumam.com

36

OGLASI

srijeda, 5. februar/velja~a 2014.

OSLOBO\ENJE

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM namje{ten stan 80m2, povoljno, Marijin Dvor, poslovnim ljudima. Mob. 061/897-959.k IZNAJMLJUJEM stan, ul. Zuke D`umhura br. 12, Ko{evsko brdo. Mob. 061/312-899.k IZNAJMLJUJEM prostor sa galerijom u [entadi za buregd`inicu i ostalo. Mob. 063/991-870.k IZDAJEM radnju 10m2, stakleni grad, ferhadija. Mob. 061/498-388 i 033/654542.k Na Ba{~ar{iji, kod islamskog fakulteta izdajem akstra sobu studentu ili samcu. Mob. 061/295-104.k IZDAJEM manji jednosoban namje{ten stan, privatna ku}a, strogi centar. Mob. 061/904-465.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, u Hrasnom. Tel. 655-264, 062/502-927.k IZDAJEM pos. prostor 29,11m2, u stambeno-poslovnoj zgradi, uz mogu}nost na du`i period. Tel. 621-119, 062/006-319.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, 2 sprat, Grbavica. Mob. 063/639-213.k IZDAJEM 2 pos. prostora, zgrada Papagajka 40m2 i 20m2, za sve namjene i kafi}. Tel. 535-165, 061/141-676.k IZDAJEM namje{ten prodajni prostor za prodaju prehrane, 40m2, 250 KM. Mob. 061/358-772.k GRBAVICA, kod [opinga, extra namje{ten stan, eta`no grijanje, 2 sprat. Mob. 061/374-043.k IZDAJEM namje{ten trosoban stan na Vi{njiku, cijena 400 KM. Mob. 062/908901.k IZDAJEM namje{ten stan privatna ku}a. Tel. 442-219.k IZDAJEM namje{tenu sobu sa centralnim grijanjem, ul. A.B. [imi}a br. 5. Tel. 033/523-661.k IZDAJEM stan 55m2, Mis Irbina, u odli~nom stanju, 600 KM. Mob. 062/412861.k IZDAJEM dvosobni namje{tan stan studenticama, kod Medicinskog fakulteta. Tel. 033/213-958.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu samcima na Stupu, cijena 180 KM, re`ije ura~unate. Tel: 033/452-995.k IZDAJEM dvosoban stan, studenticama, u blizini Medicinskog fakulteta. Tel. 213-958.k IZNAJMLJUJEM namje{ten stan u centru strancu ili zaposlenombr.paru. Tel: 062/169-663.k IZDAJEM poslovni prostor 25m2 kod op}ine Stari grad sa mogu~no{}u opremanja za frizersko - manikirski salon. Mob. 061/563-292.k IZDAJEM poslovni prostor 20m2, u Aerodromskom naselju. Mob. 061/701753.k IZDAJEM dvosoban stan, Otoka, Grada~a~ka 4/5, 300KM, centralno grijanje. Mob. 061/905-212.k IZDAJEM gara`u ul. Kranj~evi}eva, 12m2, 80KM. Mob. 061/905-212.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u Alipa{inoj ulici. Mob. 061/150-080 i 061/190-008.k IZDAJEM sobu studentu naselje Nova Breka kod bolnice Ko{evo. Tel. 033/443282 ili 062/147-525.k IZDAJEM namje{ten sprat ku}e, centralno grijanje, povoljno. Tel. 033/612526.k TROSOBAN opremljen stan sa gara`om, novoizgra|ena zgrada. Tel. 033/203716 i 061/227-801.k IZDAJM prazan jednoiposoban stan, dobrinja, centralno, plin, kirija 200KM + re`ije. Mob. 063/337-267.k IZDAJEM trosoban lijepo namje{ten stan u pofali}ima, privatna ku}a lijepa. Mob. 061/140-441 i 657-679.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, kod Vije~nice, 250 KM. Mob. 061/160439.k IZDAJEM na Babi}a ba{ti garsonjeru. Tel. 061/809-763.k IZDAJEM na du`e namje{tenu ku}u, 50m2, zaseban ulaz, [iroka~a. Mob. 061/509-683.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan ulaz strogo poseban povoljno,kod naselja Vrtovi sunca. Tel: 033/203-032 i 060/319-2448.k IZDAJEM stan na Breci, cen. trosoban. Mob. 062/008-931.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u ulici ^obanija. Tel.062/326-484.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan Vrace-Tranzit.Tel. 033/214-219.k IZDAJEM poslovni prostor 40m2zasebna cjelina novogradnja, plin. Tel. 033/657-979.k IZDAJEM jednosoban stan polunamje{ten Olovska. Tel.0337644-340.k POFALI]I kod Hotela Bristol izdajem sobe mu{karcima. Tel. 063/508-294.k IZDAJEM lijepo namj{ten renoviran dvosoban stan na Grbavici u blizini [opinga. Tel. 061/812-046.k IZDAJEM namje{ten 1,5 soban stan u privatnoj ku}i u blizini MUP-a. na Vracama. Tel. 061/812-046.k IZDAJEM 2 pos. prostora u Papagajci, jedan 40m2, 20m2, za sve namjene. Tel. 535-165, 061/141-676.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM prazan dvosoban stan, 100 m od tramvajske.Tel. 033/695-364.k IZNAJMLJUJEM samcima ve}i jednosoban stan luksuzno opremljen Centar na du`i period. Tel. 061/320-843.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, ^. Vila, na du`i rok. Tel. 658-726, 061/228-055.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak interneta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan privatna ku}a I sprat ispo tranzita. Tel. 063/639-243.k IZDAJEM jednoiposoban namje{ten stan. Tel. 061/553-814.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k PRODAJEM trosoban stan u [ibici, 72m2, centralno, 13. sprat, Lo`ioni~ka kod Socijalnog. Mob: 065/313-187.sms ATRAKTIVNA lokacija, Bolni~ka, Centar, prodaje se dvosoban stan 50m2. Mob: 061/147-503.sms PRODAJEM stan u Vogo{}i 44m2, a mo`e i zamjena za manji. Hitno i vrlo povoljno. Mob: 061/242-174.sms PRODAJEM dvosoban stan 59m2, ul. Bosanska 4/III, C faza, A. Polje, 2 lifta, lo|a 4m2, podrum, cijena povoljna. Tel. 033/212-727 i 061/303-592.k PRODAJEM stan 63m2 ul. Grbavi~ka VI sprt c.g.dva lifta. Tel: 0038132333071 i 064/485-1649 e-mail:senjevac@googlemail-com.k PRODAJEM ku}u sa oku}nicom Sok. kolonija Ilid`a. Tel: 061/219-863.k PRODAJEM dvosoban stan 58m2 +2lo|e 8m2 tre}i sprat 3 lifta, uknji`en, prazan useljiv, 1800KM/m2. A.[a}ir. Tel. 061/208-588- i 033/640-766.k PRODAJEMstan 58m2 u Hrasnom kod Palme, III sprat. Tel. 065/021-556.k M. ZVORNIK Srbija prodajem dvosoban stan 57,6m2 1m2=520Eura, mo`e i zamjena. Tel. 033/652-321 i 0617475584.k PRODAJEM ku}u dva trosoban stana oku}nica 441m2 gara`a blizu fabrike Duhana Pofali}i. Tel. 0627439-329. i 0617437-719.k PRODAJEM stan 36m2 u Hrasnom, Trg Heroja, 56.000KM. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 45m2 u Hrasnom, 85.000KM. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan 83m2 na ^obaniji, I sprat iza d`amije. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan 82m2 na Mejta{u, ^ekalu{a, I sprat, povoljno. Tel. 065/021556.k PRODAJEM stan 48m2 na Skenderiji kod likovne akademije, II sprat. Tel. 062/352-718.k STANOVI: Titova, 68m2, Bistrik, 100m2, ^emalu{a, 84m2, K. Begova, 96m2, Sepetarevac, 154m2, Grbavica, 75m2, 54m2 i 44m2, Alipa{ino, 68m2. Tel. 460150.k KU]E:A. Jabu~ice, 210m2 + gara`a + p.p. A{ikovac, 140m2 + ba{ta 1.000m2, Ba{~ar{ija - Sagrd`ije, 250m2 + gara`a, Bu}a potok, 300m2 + 800m2 ba{te + gara`a, Pofali}i, dva stana. Mob. 061/460150.k PRODAJEM jednosoban stan. Mob. 061/157-879.k PRODAJEM stan 52m2 na Alipa{inom polju, mo`e zamjena za Banja luku. tel. 542-668.k PRODAJEM troiposoban stan, 92m2, II sprat, centar, ul. Buka. Tel. 445-371 posliej 15 sati.k PRODAJEM dvoiposoban stan, 74m2, II sprat kod doma armije. Tel. 445-371 poslije 15 sati.k PRODAJEM stan 53m2 na Grbavici kod [opinga, II sprat. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan 51m2 u Alipa{inoj kod kinoteke. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM ku}u u Resniku kod Pazari}a na autoputu za Mostar, 750m2 placa, 47.000KM. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 56m2 na ~. Vili kod okretaljke. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan 89m2 na ^ar{iji kod pijace na Vije~nici, II sprat. Tel. 062/352718.k PRODAJEM jednosoiposoban stan na Trgu Heroja 36m2,56.000KM. Tel.065/021-556.k PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima. Mob. 061/212-100.k PRODAJEM gara`u, ul. Kranj~evi}eva, vl. 1/1, grunt, povoljno. Mob. 061/869396.k PRODAJEM ili iznajmljujem gara`u u Aerodromskom naselju. Tel. 060/3251430.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-627.k POVOLJNO prodajem 16 dunuma gra|evinskog zemlji{ta Gladno Polje op{tina Ilid`a. Tel:061/299-627.k ALIPA[INO polje, Geteova, 5 sprat, 54m2, 85.000 KM. Mob. 062/383-064.k

srijeda, 5. februar/velja~a 2014.
PRODAJEM zemlju u ^avarinama kod Sokoca, 60 dunuma za 20 hiljada maraka. Mob. 061/351-899, Zora.k PRODAJEM stan 45m2 novogradnja papiri 1/1 na prelijepoj tihoj i mirnoj lokaciji Stari grad.Tel.066/795-456 i 061/256-292.k PRODAJEM stan 30m2, blizu Pivare, mogu}nost nadogradnje istotoliko, 26.000 eura. Mob. 061/160-439.k CENTAR, ^ekalu{a, 60m2, 2 sprat, potrebna adaptacija, 105.000 KM. Mob. 062/383-064.k KO[EVSKO brdo, M. Had`ijahi}a, 34m2 (fizi~ki 39m2), izvorno stanje, 62.000 KM. Mob. 062/383-064.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u 1500m2 oku}nice. Tel. 061/299-627.k ALIPA[INO polje, 3 sprat, Trg Zavnobiha, 79m2, izvorno stanje, 103.000 KM. Mob. 062/383-064.k ALIPA[INO polje, Bosanska, 9 sprat, 56m2, 85.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan 59m2, 1 sprat, priklju~ci svi, povoljno. Tel. 066/843-158.k PRODAJEM dvospratnu ku}u, naselje Sokolje. Tel. 062/868-328.k MOJMILO 55m2, Centar 69, 86, 96m2, Vele{i}i 169m2 sa gara`om, grbavica 109m2, Isto~no Sarajevo 71, 48, 43m3. www.nerasbih.com. Tel. 063/142-814.k PRODAJEM povoljno stanove: Aneks 40m2, Hrasno 53 i 57m2, Novo Saraj. 44m2, Stari Grad 70m2. www.nerasbih.com. Tel. 061/375-787.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-627.k POVOLJNO prodajem 16 dunuma gra|evinskog zemlji{ta Gladno Polje Op{tina Ilid`a. Tel. 061/299-627.k DVOIPOSOBAN stan na Ciglanama gornje (kod kosog lifta) 71m2+8m2, 135.000 KM. Mob. 061/320-4239.k PRODAJEM ku}u u Gornjim Vele{i}ima. Mob. 061/211-508.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u p+s+p+gara`a 1500m2 oku}ice ogra|eno betonskom ogradom. Tel.061/299-627.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor u Vogo{~i ul. S. Blagov~anina 41m2 26m2 preko puta hotel Sunce. Mob. 061/132-220.k GRBAVICA troiposoban stan 85m2 renoviran sa gara`om. Tel.033/617-742.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, (fizi~ki 77m2), renoviran, 7 sprat, 95.000 KM. Mob. 062/383-064.k CENTAR, ul. Jadranska 23m2, garsonjera, adaptirana, 69.l000 KM. Mob. 062/383-064.k HRASNO, P. Ribar, prizemlje, 53m2, potrebna adaptacija, 80.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ~etverosoban stan ili mjenjam za jednosoban uz doplatu M. Mustafe Ba{eskije br. 3. Mob. 061/252663.k PRODAJEM stan u centru, prizemlje, 87m2, pogodan za poslovni prostor, dvori{te 50m2. Tel. 033/201-096 od 17 do 21 sati.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u p+s+p+gara`a+1500m2 soku}nice ogra|eno betonskom ogradom. Tel. 061/299-627.k PRAZAN dvosoban stan na ^. Vili Fetaha Be}irbegovi}a 6 kat 62m2 eta`no. Tel. 066/861-737.k PRODAJEM ku}u u centru Zavidovi}a mo`e zamjena za Be~ inf. Tel: 063/ 340766.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-697.k PRODAJEM vikendicu u Resniku-Pazari}, 1/1, 750m2 zemlje, struja, voda, pored glavnog puta. Tel. 061/224-704.k STAN na Dobrinji ul. Trg Sarajevske Olimpijade 4 spr. adaptiran 56m2=95,000KM. Tel. 063/934-355.k HITNO potrebna tri stana sa dvije spava}e S.grad do Grbavice do 500km na min 2 god za uposlene klijente. Tel: 062/744-892. ILID@A, prodajem eta`ni stan sa gara`om, 78m2, kompletno renoviran. Mob. 061/579-459 ili 062/762-620.k

OSLOBO\ENJE

STAN Kova~i}i 54m2 prizemlje dvosobni i 88.000KM. Tel:063/732-450.k PRODAJEM ~etvorosban stan na Alipa{inom polju. Tel. 00385922444241.k PRODAJEM dvosoban stan, C faza Alipa{ino polje, ul. Bosanska br. 1, 59m2 po 1.200KM/m2. Mob. 062/215-030 ili 061/235-257. VLA[I], apartman, nov, 40m2, namje{ten, uz ski stazu. Mob. 061/102-275.k PRODAJEM gara`u, ista se nalazi ispod stalnog objekta u radni~koj ulici Kova~i}i veli~ina je 15m2. Tel. 033/444-240. i 066/341-700.k PRODAJEM 2 dunuma zemlje pogodna za sve put, voda, struja. Tel. 063/717-908. ili 033/214-151.k PRODAJEM 1800m2 zemlje kod Had`i}a sve pogodnosti. Tel. 063/717-908 i 033/214-151.k PRODAJEM I sprat dobre ku}e, odvojen ulaz, 65m2 + velika avlija, po~etak Vrbanju{e - Stari grad, pripremljena adaptacija. Mob. 061/131-727.k ALIPA[IN most blizu @I[.a ku}a tri eta`e 250m2 tri stana podru. Tel. 065/061966.k TROSOBAN stan, Grbavi~ka 70m2, 5 sprat, bez lifta, cen. gr. 120.000 KM. Mob. 062/412-861.k APARTMANI na Bjela{nici, novogradnja, 3 sprat, 38m2, 102.000 KM. Mob. 065/819-136.k NAJPOVLJNIJE cijene, novogradnja, Sarajevo. Mob. 062/619-361.k TROIPOSOBAN stan 91m2, M. Krle`e, 2 kat, 115.000 KM. Mob. 066/801-737.k TROSOBAN 74m2, R. Alvad`a, 2 kat, gara`a u zgradi, 115.000 KM. Mob. 061/320-439.k KU]A, Stari Grad, ul. M. Had`i}a, iznad Katedrale, na 2 eta`e+200m2 oku}nice+gara`a, 280.000 KM. Mob. 063/034-355.k STROGI centr, ul. Titova, 1 sprat, 105m2, 365.000 KM. Mob. 065/819136.k PRODAJEM vikendicu, Gornje Vlakovo, 20 km od Sarajeva, dobar asvaltni put do imanja, 40m2, oku}nice 1.450m2, vof}njak, prostor za igru, parking, 2 zidane {upe, podrum, kroz imanje prolazi mali potok. Mob. 061/276-496.k DOLAC Malta, Envera [ehovi}a, 1 kat, ju`no orjentisan, 60m/2, preure|en, sa dvije spava}e sobe. Mob: 063/180-283.k PRODAJEM 700m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima ulica Branislava Nu{i}a 46. Tel. 061/191-521. i 033/202911.k PRODAJEM vikendicu na Vla{i}u i trosoban stan u centru Zenice. Tel: 061/528-032.k PRODAJEM trosoban konforan stan sa tri terase, strogi centar, c.g, lift, I sprat ili mijenjam za sli~an u Beogradu. Tel. 00381 112189361.k PRODAJEM ku}u na Kromolju. Mob. 062/591-105.k PRODAJEM vikendicu na Vla{i}u i trosoban stan u centru Zenice. Mob. 061/528-032.k PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima 2 duluma. Mob: 062/143-523.k PRODAJEM jednosoban stana od po 36m2 u istoj zgradi i na istom spratu na Trgu heroja ili mijenjam za odgovaraju}i ve}i. Tel. 061/337-764. i 063/884-587.k PRODAJEM stan 72m2 ul. Muse ]azima ]ati}a. Tel. 033/458-700 i mob:061/906-641.k EKSTRA povoljno - ku}a i 1,5 dunum zemlje u Bla`uju, papiri uredni, cijena 65.000 KM. Mob. 061/913-140.k TOPAL Osman Pa{e 66m2 1. sprat, kancelarijski prostor. 700KM. PRODAJEM se stan Ilid`a- Pejton 61m2 cijena povoljna. Tel. 061/284-875.k M. ZVORNIK-Srbija, prodajem dvosoban stan 57,6m2, m2/520e, mo`e i zamjena za sl. ili manji u K. Sarajevo. Tel. 033/652-321.k U KONJICU 3,5 dunuma gra|evinsko, struja, voda, put, vo}njak, pogled na Neretvu, 50.000 KM. Mob. 062/688-971.k PRODAJEM lijepu ku}u na mihrivodama, 130m2, sa velikom ba{tom i gara`om 25m, 170.000 KM. Mob. 061/262-336.k

ZAMJENA
MIJENJAM trosoban stan u Banjaluci, Centar, I sprat za sli~an u Sarajevu. Mob. 062/425-886. 8064 STAN u Dobrinji 77m2, mijenjam za manji do 50m2, u Dobrinji. Tel. 033/451669.sms ZA Trebinje mijenjam useljivu ku}u ve}u, 1/1, 240m2 + plac ili prodajem. Ku}a je na ulazu u Mostar. Mob. 061/301772 ili 033/628-893.k MIJENJAM stan 82m2 u ^ekalu{i, I sprat za stan do 45m2 do Dobrinje. Tel. 065/021-556.k STAN dvosoban, 57m2 mijenjam za manji do 40m2 ili prodajem, 1.300KM/m2. Mob. 062/812-037.k MOSTAR Trebinje useljiva dvojna ku}a 1/1 mo`e i za manju sa placom.Tel.061/301-772.k SARAJEVO - Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k TROSOBAN 70m2 u centru za dvosoban na Grbavici, uz doplatu. Tel. 236374.k

POTRA@NJA
POTREBAN stan jednosoban dvosoban, prazan namje{ten na du`i period. Tel. 061/925-649.k POTREBNI stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati. Tel. 061/360-084.k POTREBNO vi{e stanova u Vogo{}i, za poznate klijente. Mob. 061/579-493.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u op{tini Vogo{}a. Mob. 066/457-628.k TRA@IM za iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k POTREBNO vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
OPREMLJEN biro sa antreom i ~ajnom kuhinjom, blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650KM. Mob. 061/1708380 461. IZDAJEM poslovne apartmane (posl. prostore) od 20m2, 31m2, 50m2, ul. Azize [a~irbegovi} bb. Mob. 061/1329068 781. IZDAJEM na Ko{evskom Brdu, namje{ten jednosoban stan, u stambenoj zgradi, plinsko grijanje. Tel: 061/345-787.sms IZDAJEM namje{ten stan 40m2, ]. Vila kod Kuvajtske d`amije, lift, sprat 2, od t. stanice 100m. Mob: 062/752-598.sms IZDAJEM na Ko{evskom Brdu namje{ten jednosoban stan, u stambenoj zgradi, plinsko grijanje. Tel. 061/202031.sms IZDAJEM komforan dvosoban stan, cen. grijanjem blizina med. gra|. arh. i stomatolo{kog fakulteta. Mob. 061/376622.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, ulaz strogo poseban, povoljno, Hamida Be~irevi}a 96, stara Breka. Tel. 033/203032, 060/319-2448.k IZDAJEM jednosoban stan, cen. grijanje, kab. i internet. Mob. 061/867-031.k IZDAJEM prazan jednosoban stan, u novogradnji. Mob. 061/926-179.k IZDAJEM gara`u povoljno 13m1 aerod.naselje. Akifa [eremeta.Tel. 061/897-459.k IZDAJEM garsonjeru konfornu namje{tenu. Tel. 061/869-396.k IZDAJEM ku}u namje{tena ul. 1/1 runt, centar.Tel. 061/869-396.k IZDAJEM garsonjeru, pogodnu za `enske osobe, poseban ulaz, posebno struja. Tel. 242-378, 062/277-872.k

PRODAJA
KO[EVSKO brdo, ul. Bra}e Begi}a, I sprat, trosoban 73m2, centralno grijanje, Skenderija, I sprat, ~etvoprosoban 115m2, dvije vrste grijanja, cijena po do9223 govoru. Mob. 061/893-105. RAKOVICA prodajem zemlji{te (za sve namjene) 2.500m2 struja, voda, cijena 20KMm2.Tel. 033/534-179.k PRODAJEM stan 30m2, na Ko{evskom brdu, centar, sve renovirano, prvi sprat. Mob: 061/294-786.sms PRODAJEM stan. ul. Aleja Lipa, na Malti, 52m2, stan je renoviran. Promjenjene sve vodovodne, elektro kao instalacije, grijanje, postavljen novi p.v.c, u svakoj sobi klima, sa roletnama, nov parket. Mob: 062/296-496.sms GRA\EVINSKO zemlji{te u privrednoj zoni Rajlovac, prilaz asfalt, sva infrastrutura, predvi|ena izgradnja poslovnog objekta, vlasnistvo 1/1. Mob: 065/865-555.sms PRODAJEM stan 40m2, sprat 2, lift, kod Kuvajtske d`amije, ]. Vila od tr. stanice 100 m, cjena 70.000 KM ili mjenjam za Travnik. Mob: 062/752-598.sms

OSLOBO\ENJE srijeda, 5. februar/velja~a 2014.
NEKRETNINE PRODAJA
PRODAJEM jednosoban stan 45m2, u odli~nom stanju, Mejta{, centar. Mob. 061/243-923.k STAN 160m2, strogi centar, renoviran, prvi sprat. Tel. 062/775-200.k STAMBENO poslovni prostor dim. 12x8 parking 422m2 novogradnja Ilid`a. Mob:061/552-542.k VI[E gra|. placeva na podru~ju grada od 500m2 Tel. 061/299.-911.k PRODAJEM ku}u hitno, prizemlje+sprat+potkrovlje+ba{ta 350m2, urbanisti~ka+gra|evinska dozvola, voda, struja, 29.000 eura. Abdurahmana Muharemije br. 76, naselje Bare.k PRODAJEM vikend ku}u sa oku}nicom oko 1800m2 gara`om, potokom priklju~cima. Tel. 543-043.k PRODAJEM stan 85m2, Kralja Tvrtka, I sprat. Tel. 063/025-896.k PRODAJEM trosoban stan sa 2 balkona, ekstra lokacija, pogodan za sve namjene. Tel. 070/203-976.k PRODAJEM stan 66m2, veoma povoljno, Ul. Avde Jabu~ice, mo`e i zamjena za Trebinje, bez posrednika. Tel. 033/810572, 061/438-855.k PRODAJEM dvosoban stan 53m2 sa centralnim grijanjem, Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061/319-540.k PIONIRSKA dolina, novogradnja, 69m2+parking, trosoban. Tel. 033/222508.k CENTAR 82m2, 115m2, 77m2. Mob. 063/157-832.k TRI dunuma zemlji{ta na Poljinama za ku}u na najatraktivnoj lokaciji. Tel: 061/141-548.k BJELAVE, kod bolnice Ko{evo, prodajem jednosoban stan 33m2, 2.200KM/m2. Tel. 060/312-1318.k PRODAJEM zemlji{te u ^elebi}ima kod Konjica. Tel. 036/730-105.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. Vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. Tel. 033/677-582, 064/4345-441.k SKENDERIJA, 115m2, VP, cijena po dogovoru, dvije vrste cen. grijanja. Mob. 061/517-413, +38631231435.k PRODAJEM stan 52m2, Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322-310 Me|ugorje.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870389.k PRODAJEM stan 60,80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95.000 KM. Telefon 061/780-567, fele ef¡yahoo.com STAN, centar, 40m2 i 47m2, Grbavica, 52m2, 1.800KM/m2. Mob. 061/865-011.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k TROSOBAN stan liejpo namje{ten Vrbanju{a,odmah useljiv. Tel.061/336591.k STAN Grada~a~ka ^. Vila46m2 tre}i sprat.Tel: 061/335-591.k PRODAJEM gara`u 11m2 na Marijin Dvoru.Tel.061/188-270.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, Hrasnica. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel: 061/415-786.k PRODAJEM stan 71m2 1850KMm2 strogi centar. Tel. 061/395-410.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k PRODAJEM ku}u sa oku}nicom 585m2, atraktivna lokacija, S. Nemanje 20, Derventa. Mob. 061/130-177.k PRODAJEM parcelu zemljita 1.180m2 u Mi{evi}i}a. Tel. 061/358-445.k PRODAJEM ku}u s dva trosobna stana, gara`a, oku}nica 441m2, blizu FDS, Pofali}i. Mob. 066/430-574, 061/437719.k PRODAJEM stan 88m2 Ciglane. Tel. 061/350-156.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864478.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58m2, 5 kat, i dvoiposoban 64m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Avde, ku}a Alfakovac. Mob: 061/311478.k BA[^AR[IJA, prodajem ku}u. Mob. 061/199-845 I 665-966.k NEUM, dvosoban stan sa pogledom na more, 55m2 i ku}a u Orebi}u sa 500m2 placa. Mob. 061/317-731.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM staru bosansku ku}u sa oku}nicom, 175m2, Mihrivode 45. Mob. 061/299-653.k PRODAJEM vitrinu ukrasnu, staru 40 godina, dim. 140x180 cm, vrlo povoljno. Mob. 061/169-900.k PRODAJEM starinski namje{taj, ogledala, plinska grijalica, role paus papira. Tel. 033/667-824.k PRODAJEM sjedi{ta i druge djelove konbija 12. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM djelovi konbija 12 Folcvagen. Tel. 061/367-103.k MAZDA 323 dizel, gara`irana servisirana pre{la 48000KM. Tel:033/217-875.k PRODAJEM Ford Fiestu 1993. registrovana.Tel. 061/250-156.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, PRODAJEM CD razne vrste muzike (oko 300 kom), mala fonoteka. Mob. 061/488-817.k AGREGAT 6,5,KW,generator 2,7 kw,tri mono i jedna trofazna uti~nica,nov,njema~ke marke.Mob:061/956-845.k PRODAJEM TV kvalitetan i ispravan. Mob. 062/325-987.k cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k POLO 1.4 TDI 2003. full oprema crni metalik pre{ao 177.500. Tel. 066/376807.k

MALI OGLASI
PRODAJEM kacu i lulu od kazana za pe~enje rakije. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM stala`e i ostalu opremu za butik. Mob. 061/958-001.k SVJE@A jaja japanske prepelice 30 kom-8KM. ku}na dostava. Tel. 062/375521.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Mob: 061/199-328, od 8-13 sati. k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PLINSKA pe} na priklju~ak na dimnjak ispravna 50KM. Tel. 062/827908.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a, veterinarski tretirane. Tel. 064 425-291.k TV Ni{ proiz. 1960. rijetskot na tr`i{tu ispravan. Tel. 063/405-987.k HARMONIKA nova Capelli Basova 90, registara 5. Tel. 063/405-987.k PRODAJEM 200 kom cigle, cijena fiksno 100KM. Tel. 062/315-540.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653-627.k SVJE@A jaja japanskih prepelica 30 kom-8KM.Tel:061/762-414.k PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM plinsku grijalicu, re{o tv, sto, pisa}u ma{inu. Tel: 061/911-324.k PRODAJEM bundu od bizama br. 44/46.Tel. 061/911-324.k PRODAJEM dje~iji krevet sa jogijem. Tel.061/700-788.k PRODAJEM {ubaru i okovratniki braon bundu. Tel. 033/648-231.k PRODAJEM bundu crnu, sjeverna lisica, br. 44. Tel. 033/651-007.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

53

KUPUJEM stan do 55m2 SkenderijaOtoka. Tel. 062/352-718.k KUPUJEM {kolske ud`benike. Mob: 061/533-792.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM mjenja~ za konbija Folcvagena. Tel. 061/367-103.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate i zlatne satove. Mob. 061/965126.k KUPUJEM lomljeno zlatzo, dukate, {orvane i zlatne satove. Mob. 061/553640.k KUPUJEM umjetni~ke slike, sablje, ordenje, zidne satove, pe{kune, medalje, plakate od olimpijade 1984. godine. Mob. 061/965-126.k KUPUJEM japanska i ostala rashodovana i havarisana vozila. Mob. 063/459893.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stri nakit, ordenje, satove, zna~ke i ostalo. Mob. 061/214-405.k KUPUJEMO nekretnine u Vogo{}i. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM stare satove zidne, |epne ru~ne ordenje, zna~ke i ostalo. Tel: 033/456505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit. Tel. 033/456-505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, ordenje ZOIl 84 i ostalo. Mob. 061/065-126.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

TEHNIKA

OSTALO
PRODAJEM ogrijevno drvo u vre~ama sa dostavom na adresu, 5 KM po vre~i. Dostava na adresu. Dostava Sarajevo i {ira okolina. Brza dostava. Mob. 062/875178.sms MELEM za hemoroide koji pucajukrvare, unutra{nje-vanjske, mujasin suhi i vla`ni, psorijazu, ekcem, itd. Uspje{no lije}i. Mob: 061/818-478.sms PRODAJEM fasadnu plinsku pe}, cijena 90KM. Mob. 061/571-129.k PRODAJEM 24 kom. restoranskih stolica, nove, neraspakovane, uvoz, 5 fri`idera za trgovinu, polovni, ispravni. Mob. 061/553-655.k PRODAJEM bukova iscjepana drva 75KM/1m. Tel. 061/691-621.k PRODAJEM plinsku pe} Holandija, 6 kw. Tel. 531-031.k PRODAJEM proto~ni-plinski bojler, za dimnjak, novi. Tel. 531-031.k PRODAJEM plinsku pe} Emina, za dimnjak. Tel. 531-031.k PRODAJEM pe{kun stoli}, peglu, bakarno posu|e, magnalu, demirliju, ogledalo austrougarsko, komodu i vitrinu. Mob: Mob. 062/780-449.k AGREGAT 6,5 kw generator 2,7 kw,benzin 3 mono i 1 trofazna uti~nica njema~ke marke. Tel.061/956-845.k PRODAJEM plinsku pe} Emina i plinski {poret i {poret na drva. Tel. 062/480365.k PRODAJEM pe} na ~vrsto gorivo “Helios” drap boje fri`ider radni sto. Tel. 532563.k PRODAJEM crnu Astrahan bundu br. 48 cijena po dogovoru.Tel. 062/577-638 i 061/205-784.k POVOLJNO se prodaje skoro nov veoma kvalitetno kancelarijski namje{taj. Tel. 033/295-026.k PRODAJEM trakice za va|enje krvi aparat Bajer.Tel.062/317-886.k PRODAJEM polovna ulazna vrata lieva bez {toka 180x89 cm i tri polovna. dupla. Tel. 622-710.k PRODAJEM troupori{na ortoza za grudnu ki~mu korzet. Tel. 061/381-774.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4m i raznog drugog drve~a. Tel. 066/092978.k

VOZILA
RENO Talija metalik, 5 vrata 2002. g. registrirana, 2.100 e. Mob: 061/ 133452.sms FANSAUTO, Sarajevo-Pasat 1.9 TDI-74 KW, 2001-2003. (4kom) Golf 4 1.9 TDI74 KW, 2002 (2 kom) Audi A-4 1.9 TDI,2002, WV-Cedi 1.9 TDI-77 KW, 2005-2008 (2 kom) Polo 1.9SDI. Mob: 061/162-382.sms RENAULT Megan 15. DCI sa~uvan, odr`avan, 2003. g. drugi vlasnik, reg. august 2014. velki servis uraden, ~etri nove zim. gume, pet vrata, d, klima ITD. Mob: 061/526-308.sms ASSAT 1,9 TDI, 6/2000, 90 KS, karavan, ABS, ESP, klima, prva ruka, tek ura|en veliki servis, registrovan do 2/2015, zeder, cobra, euro-kuka, u odli~nom stanju, fiksno 3.750 eura. Mob: 061/132-755.k PRODAJEM Peugeot 206,1.9 dizel, 2002. god. pre{ao 200. 000 km. Tel. 061/181-414.k PRODAJEM Logan -Dacia, 2006.god.prvi vlasnik, 1,4 kubika`a.cijena 6.000 KM. Tel.061/348-968.k PRODAJEM Fat Seicento, malo dostavno vozilo, 2002. godina, registrovamn, redovno servisiran, cijena po dogovoru. Tel. 033/216-373 i Mob. 061/928-535.k PRODAJEM [kodu Oktaviju 2000. g. za 4.500 KM, benz. 20 ventila, turbo, klima, kombi, crne boje. Mo`e da se uveze. Tel. 061/016-133 ili 066/130-133.k PRODAJEM Golf GTI benzin 1.8 2003. godina, troja vrata, {iber tamno sivi,registrovan do 11.2014. Mob: 062/144084.k PRODAJEM kombi transporter 1600 dizel 1988. godi{te registrovan do maja 2014. Tel:061/690-842.k SMART dizel 2001 registr.klima, abs, panor, korv. cd. Tel. 063/034-932.k VRLO povoljno prodajem Ford Fokusa, 2001. god. karavan. Mob. 061/913797.k PRODAJEM Kija pride 1,3 benzinac 2000 god. ispravno.Tel.062/090-247.k ALFA GT 2,0 JTS, 2004. god. klima, ko`a, uvoz Njema~ka, malo vo`ena. Mob. 063/405-987.k

ZAPOSLENJE
U FRIZERSKOM studiu Hairetic potrebni u~enici iz frizerske {kole. Tel. 061/406835 i 033/223-230.k POTREBNI saradnici u {vedskoj katalo{koj prodaji u~ljanjenje besplatno, (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu i administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999012.k

KUPOVINA
KUPUJEM dvosoban stan u Sarajevu, isklju~ivo od vlasnika. Tel: 063/222512.sms KUPUJEM stare ve{ ma{ine, el. pe}i, fri`idere, sve vrste `eljeznog otpada, te posebno potro{ene akumulatore, dolazim na adresu, isplata odmah, Sarajevo. Tel: 061/540-533.sms KUPUJEM stare akumulatore, olovo, isplata odmah, dolazak na adresu, za ve~e koli~ine prevoz obezbedjen, prodajem nove akumulatore. Mob: 066/958-443, 066/ 958-443.sms

NAMJE[TAJ
POVOLJNO prodajem izvanredno o~uvan (skoro nov) namje{taj i opremu iz dvosobnog stana, komplet 1.300 KM. Mob: 061/826-134.sms PRODAJEM dijelove namje{taja, radi preselenja u manji stan. Mob. 063/451163, iza 17 sati.k

USLUGE
MAXIVITA ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina itd. Mob: 9261 061/319-604.

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

srijeda, 5. februar/velja~a 2014.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV

MIRNA FILIPAN
5. 2. 2000 - 5. 2. 2014.

DANICA UKROPINA, ro|. VULETI]

Bez obzira na vrijeme koje prolazi, ti si uvijek sa nama. @ivi{ u na{im sje}anjima i na{im srcima. Mama i sestra Mirela sa porodicom
9300

Mojoj dragoj i voljenoj tetki Vesna s porodicom
71120

USLUGE
STARIJOJ osobi nudim ugovor o do`ivotnom uzdr`avanju, u zamjenu za stan u Sarajevu. Tel: 063/222-512.sms KOMBI prevoz ljudi stvari namje{taja, kabastog odpada i sl. Radna snaga obezbe|ena. Popust za penzionere 20%. Mob: 062/466-079.sms GLEDAM u grah. Mob. 063/134-866.sms ^ISTIM i odr`avam va{e ba{te, vrtove i dvori{ta. Mob: 061/708-740.sms AKO je spusten `eludac-struna, presavijen, kaskadan, henrija-kila, tegobe od `eludca naj~e{}e, kiselina, `garavica, gastritis, ~ir, ote`ano disanje, ubrzan puls, uko~enost medju ple}kama, lo{a probava, glavobolja, cirkulacija, itd. Od `eludca. Uspije{no namije{tam, lje~im. Javi te se 00387 33 236 332 00387, 061/818-478 ili 061/818-478, 033/236332 mail rankalaco¡yahoo.com sms OZBILJNA mlada gospo|a ~uvala bih djete u krugu Sarajeva. Mob. 065/326339sms “VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882.k “DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k STAKLOREZA^KA radnja Edo, uramljujemo slike, goblene i ogledala, vr{imo sve staklarske radov. Tel. 033/221-902, 061/130-034.k ODR@AVALA bih stan i njegovala stariji bra~ni par (pokretni), (i kuhala). Mob. 063/972-276.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k KNJIGOVODSTVENA agencija nudi usluge doma}im i stranim firmama na bosanskom i engleskom jeziku, profesionalno i stru~no. Mob: 061/220-234.k TAPETAR-dekorater, presvla~i i popravlja n amje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Mob. 061/156-728, 061/926560.k ELEKTRI^AR, instalacije, osiugura~i, lampe, uti~nice, indikatori. Mob. 061/901646.k DAJEM instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 0627331-174.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k DUBINSKO ~i{}enje vozila, ko i svih vrsta tapaciranog namje{taja, cijena po dogovoru, dolazak besplatan. Mob. 061/594-126.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob. 061/654-941.k OBAVLJAM sve vrste poslova,fasade, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382-219.k TAPETAR sa iskustvom presvla~i kuanski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061/620057.k

Petog februara 2014. navr{ava se dvadeset godina otkako je od zlo~ina~ke granate na Markalama poginuo na{ dragi djever i amid`a

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

U povodu smrti

MUHAMED (MUSTAFE) FETAHOVI]
Uvijek }emo se s ljubavlju i po{tovanjem sje}ati tvog dragog i plemenitog lika. Neka ti je vje~ni rahmet. Snaha Semha i brati~na Alma
9283 DAJEM ~asove engleskog jezikas za sve u~enike. Mob. 061/304-903.k OBAVLJAM poslove registracije udru`enja i fondacija. Tel. 061/533-942 i 033/237-071.k MAJSTOR povojno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje. Tel.061/202-840.k AUTO KOMBI international usluge prevoza, svih vrsta roba. Tel. 062/421-050 i 033/541-878.k KOMBIJEM velikim prevoz namje{taja i sve ostalo, radna snaga, ispomo}. Mob. 061/227-189 i 070/248-381.k U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike.Tel. 033/625-196.k KOMBI prevoz najjeftinije u gradu, vr{im sve usluge, prevoz kombijem. Mob. 062/134-827.k ^UVALA bih dijete. Mob. 062/657144.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova. Mob. 062/466-093.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232-162 i 061/266764.k RADIM zidarske, poslove malterisanje, fasade, kre~enje, keramiku, laminat, zvati na Tel: 062/693-066.k ELEKTRI^AR - vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije.bojleri,el.pe}i, indikatori, interfoni, o~epljenja kanalizacije i sav sanitar u kupatilu. tel: 061/132-149.k TELEFONIKO-firma, popravlja stare, nove, be`i~ne telefone, izrada telef. instalacija. Mob. 061/141-676.k RADIMO rigips. Radno iskustvo 16 godina. Tel. 061/545-888.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k ^UVALA bih dijete na podru~ju Dobrinje. Tel. 033/469-353.k

MATKA KOVA^EVI]A
~lana Predsjedni{tva Matice hrvatske u Sarajevu

MUSTAFA (SABITA) GA^ANICA
5. 2. 1992 - 5. 2. 2014.

MEHMED (AHMETA) TOPI]
5. 2. 1984 - 5. 2. 2014.

izra`avamo iskrenu su}ut cijenjenoj supruzi Mirjani, k}erki Branki, sinu Toniu i ostaloj rodbini. Svijetli i plemeniti lik Matka ostat }e vje~no u srcima ~lanova Matice hrvatske. Za sve dobro {to si u~inio za vrijeme `ivota neka te nagradi Svevi{nji!

Porodica
9298

K}erka Azra Kom{i} sa porodicom
3786

^lanovi Matice hrvatske u Sarajevu
9303

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em po{tovanom kom{iji

ocu na{e kolegice Maje Santra~

ALIJA ]ORALI]

GORDAN SANTRA^
Prijatelji i radne kolege

Uspomene na na{ kom{ijski `ivot osta}e trajno. Kom{ije iz zgrade Grbavi~ka 127a
AX NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k KOMBI prevoz tereta, selidbe sa mogu~no{}u anga`mana radne snage. Mob. 061/563-292.k ^UVALA bi i opslu`ivala staro iznemoglo lice. Tel. 062/569-444.k PROF njema~kog jezika daje instrukcije iz njema~kog jezika. Tel:061/914380.k DAJEM instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 0627331-174.k PROFESORICA matematike daje instrukcije, uspje{no i povoljno. Tel. 651419.k ZIDARSKO - tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje i {alovanje. Radimo sve vrste krovova povoljno. Mob. 062/134-827.k VR[IM usluge prevoza stvari kombijem, kako u BiH tako i inostranstvu. Tel. 035/ 270-048 ili 061/143-312.k ISCIJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376.k UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365-193.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 033/650867, 061/188-410.k KLIMATIZIRANIM kombijem i malim autima vr{im prevoz putnika na sve destinacije. Tel. 062/214-690 i 974-974.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 033/457-066.k

Ericsson Nikola Tesla BH, Sarajevo Ericsson Nikola Tesla, Zagreb
001

SJE]ANJE

na rano preminulog brata i sestre

MIDHATA HASANBEGOVI]A
5. II 2006 - 2014.

SAFU ZUB^EVI], ro|. HASANBEGOVI]
10. 4. 1999.

MUNEVERU BJELANOVI], ro|. HASANBEGOVI]
3. 6. 1998.

S ljubavlju, sestre Gregori} Samija i Brki} Aziza
9267

OSLOBO\ENJE srijeda, 5. februar/velja~a 2014.
SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
IN MEMORIAM

55

na na{e plemenite, dobre, voljene i nezaboravne roditelje

na

RADOJKA (MILANA) KOJOVI], ro|. TUBI]
16. 5. 1917 - 30. 4. 1996.

A]IM (NIKOLE) KOJOVI]
5. 2. 1911 - 15. 11. 1987.

ZLATKA (BORIVOJ) ]OSI]A
30. 7. 1961 - 5. 2. 1994.

IGOR REHAR
5. 2. 1994 - 5. 2. 2014.

Godine prolaze, njih dvadeset, ali tuga ostaje zauvijek. Tvoji: Goga, Davor i Ines
9269

Pro{lo je 20 godina otkako si izgubio svoj mladi `ivot pun nade u budu}nost i sre}e... O`alo{}ena supruga ]osi} - Koristovi} Kenana
9290

SJE]ANJE

Djeca sa porodicama
9213

[estog februara 2014, ~etvrtak, navr{ava se godina otkako nas je Mi}o napustio

TU@NO SJE]ANJE

GOI]

IGOR REHAR MILORAD SAVI^I] [TEFICA
2004 - 2014. 5. 2. 1994 - 5. 2. 2014.

IVAN
2001 - 2014.

Pomen }e se obaviti 6. februara na groblju Bare u 11 sati. Supruga Milka, k}erka @ana, sin @eljko i porodice Savi~i} i Ivanovi}
3798

Uvijek voljen, a nikada pre`aljen. Tvoji: Dada, Jasko, Lea i Ma{a
9286

POSLJEDNJI POZDRAV

S tugom, ljubavlju i po{tovanjem, sin Tomica, snaha Boba, unuk Boro i unuka Ivana sa obitelji
AX

na{oj dragoj
SJE]ANJE

Petog februara 2014. godine navr{ava se ~etrdeset dana od iznenadne smrti

Petog februara 2014. navr{ava se dvadeset godina otkako je od zlo~ina~ke granate na Markalama poginuo na{ dragi suprug i otac

Petog februara 2014. navr{avaju se dvije godine otkako je preselila na ahiret na{a draga

ERMINA BE]AREVI]A
1966 - 2013.

FATIMI MUHI]

Iskreno sau~e{}e porodici. Tvoja porodica
9289

Radne kolegice i kolege iz biv{e SIZ Nauke BiH
9272

D@EVDET (MUSTAFE) FETAHOVI]
U ovih nekoliko rije~i ne mo`e stati ni najmanji dio onoga {to osje}amo otkako smo te izgubili. [to vrijeme vi{e prolazi to su bol, tuga i praznina u na{im srcima sve ve}i. Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo te s ljubavlju i po{tovanjem ~uvati od zaborava. Neka ti je vje~ni rahmet. Supruga Semha i k}erka Alma 9282

ABIDA (SALKE) MEHOLJI], ro|. BRAJLOVI]
Uvijek }emo se sje}ati tvoje dobrote i plemenitosti. Tvoji: sin Nermin, snaha Amela, unu~ad Nadir i Ena
3799

SJE]ANJE

MEHMED (IBRAHIMA) BAJRI]
1937 - 2008.

SAD@IDA BOJI]

Vrijeme brzo prolazi, ali sje}anje na tebe zauvijek ostaje u na{im mislima i srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
9274

[estog februara 2014. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako nije sa nama draga na{a Sad`a: majka, sestra, nana, svekrva, tetka. Tevhid }e se prou~iti istog dana, u ~etvrtak, u 10.30 sati u Bakijskoj d`amiji. Porodica
9266

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM

srijeda, 5. februar/velja~a 2014.

OSLOBO\ENJE

^etvrtog februara 2014. u 71. godini preselila je na ahiret

dragim kolegicama

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

SUADA (AHMETA) EKINOVI]
D`enaza }e se klanjati u srijedu, 5. februara 2014. godine, u haremu ^ar{ijske d`amije u 14.40 sati, poslije ikindija-namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Pra{nice.

ILIJAS ISKO (FADILA) JA[AREVI]
1952 - 2014.

preselio na ahiret 3. februara 2014. u 62. godini. Ispra}aj }e se obaviti u srijedu, 5. februara 2014. godine, ispred Komemorativnog centra u Tuzli u 10 sati, a d`enaza }e se klanjati isti dan u 13 sati na mezarju Rakita u Vlasenici. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: supruga Hanka, brat Nijaz, sestra Nizama, zet Asef, snaha [emsa, porodice Ja{arevi}, D`amd`i}, Joldi}, [anti}, [ahbaz, Ba{i}, Hasi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
000

i MUNEVERI HAD@IOMEROVI]

JASMINKI ORU^EVI]

Ispratna dova }e se prou~iti u ku}i o`alo{}enih. Prevoz obezbije|en ispred d`amije Lukovo polje u 14 sati i ^ar{ijske d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: suprug Hasan, sin Fenad Fe|a, k}erka Inela, brat Esad, sestre Azra i Zehra, zetovi, snahe, unu~ad, porodice Ekinovi}, Hanumi}, Drini}, \uranovi}, Ro}en, Ba{i}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
000

Sa po{tovanjem, Hatid`a Had`iosmanovi} - Mahi}
9297

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj teti Veri

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MUNEVERA HAD@IOMEROVI]

prof. MIRJANA FLANNAGAN, ro|. BO@I]
1952 - 2014.

had`i ADVIJA-hanuma HURI], ro|. OBU]A

S tugom i po{tovanjem, nekada{nje kom{ije Elvira i Mirza Begovi}
001

preselila na ahiret u ponedjeljak, 3. februara 2014, u 73. godini.

nakon duge i te{ke bolesti preminula 31. januara 2014. u 62. godini. Ispra}aj }e se obaviti u ~etvrtak, 6. februara 2014. godine, u 14 sati ispred Komemorativnog centra Tuzla, a ukop na rimokatoli~kom groblju Bori}. PO^IVALA U MIRU BO@JEM! O`alo{}eni: suprug Tim, k}erke Ivana i Nata{a, zet Damir, unuk Sani, majka Marija, teta Gordana, bra}a Boro i Ognjenko, tetka Danica, obitelji Bo`i}, Bajer, [etka, D`indi}, Staji}, Pavlovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, u~enici i susjedi.
000

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. februara 2014. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sestri} Abdulah, sestri~ne Sedina, Ermina i Advija, svak Rasim, zetovi Zahid i Idriz, sestri}i i sestri~na, te porodice Huri}, Obu}a, Maslan, Kudo, Poturak, Bogdani}, Hastor, Kla~ar, Gu{o, Bali}evac, [i{i}, Valjev~i}, Herak, Arnautovi}, Imamovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u ulici Patriotske lige br. 10/III.
000

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom i po{tovanom prijatelju

NURIJI ^ELIKU

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga
Na{ dragi

Ne}ko, Lara, Vedran i Maja
9296

ANA MATUZOVI], ro|. KERO[EVI]
1926 - 2014.

TU@NO SJE]ANJE

preminula u ponedjeljak, 3. februara 2014, u 89. godini.

MATKO KOVA^EVI]

MIRZA POLOVINA
preminuo je 30. januara 2014. u 82. godini. Sahrana je obavljena na groblju Sutina u Mostaru u krugu svojih najmilijih. Porodica Polovina
9292 88108

Ispra}aj }e se obaviti u srijedu u 13 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli, a ukop na groblju Husino. PO^IVALA U MIRU BO@IJEM! O`alo{}eni: sinovi Milorad, Nenad i Vlado, k}erke Zora i Milica, sestra Olga, zet Stevo, snahe Ana, Marica i Verica, unu~ad, obitelji Matuzovi}, Kero{evi}, Stjepi}, Elekovi}, A{anin, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i susjedi.
000

stari prijatelj. Vlatko

OSLOBO\ENJE srijeda, 5. februar/velja~a 2014.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

NURIJA (LATIFA) ^ELIK
preselio na ahiret 31. januara 2014. godine u Frankfurtu. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. februara 2014. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Buba, sin Nedim, k}erka Elma, snaha Larisa, zet Naris, unuci Mia i Adi, bra}a Uzeir, Husein i Haso, sestra [efika, ostala rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: Ul. Juraja Najtharta br. 8.
9295

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

S bolom u srcu obavje{tavamo sve ro|ake, poznanike, prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RE[AD (FEHIMA) ^ENGI]

MIRJANA KUZMI], ro|. PE[TI]
1932 - 2014.

SANIJA ([ERIFA) HELA], ro|. HAMZI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 3. februara 2014, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. februara 2014. godine, u 15 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: sinovi Mirsad, Jasmin i Vejsil, k}erka Jasmina, snahe Aj{a i Had`ira, zetovi Zihnija i Muhamed, unuci Adis i Amar, unuke Arijana, Ajla i Lamija, praunuci Timur i Mak, sestre D`emila i Samka, snaha Hasiba, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Hela}, Hamzi}, Zolota, Fako, D`eki}, Vlahovljak, Durak, Kalajd`i}, Bulutovi}, Ranica, [uvalija, Tarahija, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 15 sati, Grdonj 31. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u utorak, 4. februara 2014, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. marta 2014. godine, u 13 sati na mezarju Grli~i}a brdo. O`alo{}eni: sestre had`i Emina i Nid`ara, sestri}i Almir i Samir, sestri~na Azra, snaha Maida, zet Ned`ad i djeca Ejla, Kemal, Tarik i Bilal, ro|aci Vejsil, Zijad, Sakib i Zijad, rodice, te porodice ^engi}, Karasalihovi}, Be}arevi}, Uglje{a, Jahi}, Crn~alo, Mehmedovi}, Ahmeta{evi}, Lulo, Abdi}, Deli}, Be{o, Jambre{i}, Sultan, Arnautovi}, Abad`i}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Po`egina. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

nakon duge bolesti preminula 3. februara 2014. u 9.15 sati u 82. godini. Ispra}aj }e se obavit u srijedu, 5. februara 2014. godine, u 14.30 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli, a ukop }e se obaviti na katoli~kom groblju Bori}. O`alo{}eni: k}erke Sun~ica i Lidija, o`alo{}ene obitelji Kuzmi}, Franji}, Pe{ti}, Weber, Brki}, Pera~kovi}, Hasanovi} i mnogobrojni prijatelji, kom{ije i poznanici
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HUSO (MEHE) ^ANO

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ESMA (MUHAMEDA) BALI], ro|. OMEROVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 3. februara 2014, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. februara 2014. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Nesib i Mehmed, k}eri Hajrija, Nafija, Zineta i Mirsada, zetovi Ned`ad i Binas, snaha Amira, unu~ad D`ejna, Eta, Ermin, Edvin, D`enan, Amel, Kenan, Adis, Irma, Minela i praunu~ad, brati~na Sabiha sa porodicom, te porodice Bali}, Omerovi}, Muhi}, Lagumd`ija, Duran, Kasapovi}, Husovi}, Avdi}, Duki}, Isi}, Sali}, Baji}, Tabakovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati, Ul. Osik do br. 202, Osjek - Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u ponedjeljak, 3. februara 2014, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. februara 2014. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Hurija, sinovi Samir i Amir, k}erke Fatima i Azra, snahe Azra i Kimeta, zetovi Senad i Eldin, unu~ad Lejla, Sumeja, Merjema, Mustafa, Emin, Nadira, Muamer i Rumejsa, bra}a Ramiz i Esad i sestra Mevlida sa porodicama, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, {ura Avdija sa porodicom, svastike Fadila i Hata sa porodicama, te porodice ^ano, Pintol, Gerin, Kopi}, Ahmetspahi}, Osmanspahi}, Lukovac, Huski}, Dedi}, Mulaosmanovi}, Boji~i}, Spahi}, Pand`o, [a~i}, ^olpa, ^opra, ]ori}, ^au{evi}, Smaji}, \ipa, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Ku}a `alosti: Ul. had`i Ahmeda Kandelije 7, Boljakov Potok. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa autobuske okretnice Boljakov Potok sa polaskom u 12.15 sati sa zaustavljanjem na usputnim stajali{tima d`amija Boljakov Potok i O[ “Umihana ^uvidina” - Boljakov Potok. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

ZUMRA (MUSTAFE) RAMI], ro|. MUJEZINOVI]
preselila na ahiret u utorak, 4. februara 2014, u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 6. februara 2014. godine, u 15.30 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: suprug Mensur, k}erka Mensura, sin Admir, brat Suad, snaha Elma, unu~ad Nedim, Amila i Samir, djever Ismet i jetrva Hajra sa djecom Aida i Ismeta, zaove Ismihana i D`ejlana sa djecom Jasmina, Nermina, Lela, Nermin, Amra i Armin, zetovi Elvedin, Mirsad i Osman, te porodice Rami}, Mujezinovi}, Dolovac, Ibrahimovi}, Mehmedovi}, Ahatovi}, Demirovi}, U{anovi}, Arnautovi}, Hamzi}, Karavdi}, Strik, Ala|uz, Bebakovi}, [abanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.30 sati u mesd`idu Cicin Han. Ku}a `alosti: Ul. porodice Foht 106. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

mirse

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful