You are on page 1of 3

MINIT MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

& REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


SK BUKIT TUNGGAL, JEMENTAH 85200 SEGAMAT JOHOR
BIL. 1 TAHUN 2014

Tarikh

:26 DISEMBER 2014 ( KHAMIS )

Masa

:10.15 ptg 3.00 ptg

Tempat

:Pusat Sumber SKBT

KEHADIRAN: ROMZI BIN ZAINAL (PENGERUSI)


AHAMAD FAHAZIL BIN MOHAMMED NOOR (PGB 1)

BIL.
1.

PERKARA

TINDAKAN

UCAPAN PENGERUSI
1.1 Pengerusi majlis, Romzi Bin Zainalmengucapkan terima kasih serta
mengalu-alukan kedatangan Guru Kemahiran Hidup dan Reka Bentuk
Dan Teknologi sesi 2014.

2.
PENGESAHAN MINIT MESYUARAT.
2.1 Pengerusi membacakan dan mengesahkan minit mesyuarat lepas.
Pengesahan minit mesyuarat lepas disokong oleh En. Ahamad Fahazil.
3.
PERLANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PANITIA 2014
3.1 Pengerusi
Setiausaha

: ROMZI BIN ZAINAL (PENGERUSI)


: ROMZI BIN ZAINAL

JADUAL PENGGUNAAN BENGKEL UNTUK P&P.


4

4.1
4.2

Jadual penggunaan bengkel bagi tahun 2014 perlu disediakan


memandangkan terdapat P&P bagi kelas KH dan RBT pada waktu sama.
Penggunaan bengkel untuk P&P ditetapkan secara bergilir-gilir
mengikut minggu.

STOK DAN INVENTORI


5.

5.1. Semakan stok harus dilakukan untuk memastikan semua perkakasan,


alat-alat dan BBM adalah bersamaan dengan apa yang direkodkan.
Semua Guru KH
5.2 Semua alatan tangan dan bahan yang tidak dilabel atau labelnya tidak
sempurna, akan dilabelkan semula.
5.3 Semakan dan kemaskini alatan/bahan akan dibuat pada 23 Januari 2014
5.4 Peminjaman barang harus direkodkan di dalam buku pinjaman stok.
KECERIAAN BENGKEL KH

6.

6.1 Pengerusi juga mengingatkan agar bengkel dapat diceriakan. Antara


cadangan yang diberi ialah melabelkan laci dan bekas penyimpanan Semua Guru KH
alatan/bahan.
6.2 Cadangan disokongoleh En. Azali dan memberitahu tentang bahan- bahan
di dalam bengkel yang boleh digunakan bagi menceriakan bengkel.
AKTIVITI PANITIA KEMAHIRAN HIDUP 2014

7.

7.1 Pengerusi memberitahu projek tanaman serai akan diteruskan dan


mencadangkan Projek Penanaman Pokok Buah Naga.
7.2 En. Fahazil menyokong cadangan tersebut..
7.3 En. Romzi mencadangkan aktiviti jualan dijalankan pada waktu rehat
tahap1 dan tahap 2 dengan kadar sekurang-kurangnya seminggu sekali.
7.4 En. Fahazil menyokong cadangan tersebut.
HAL-HAL LAIN
8.1 Bagi guru-guru yang menggunakan bengkel diharap dapat menjaga

Disediakan oleh,
..
(ROMZI BIN ZAINAL)
Ketua /Setiausaha,
Panitia Kemahiran Hidup