Suy Niệm Trong Ngày Sống *101

Chủ đề suy niệm: Thời gian luôn gắn liền với sự sống
Thời gian là sự sống của chúng ta. Vì vậy, phí phạm thời gian là phí phạm sự sống. Làm chủ được thời gian là làm chủ được đời sống.
- Alan Lakein

Thời gian luôn gắn liền với sự sống
Dưới thế trần , thời gian là nguồn năng lực vô cùng nhiệm mầu và cũng vô cùng tận dành cho muôn loài thụ tạo nương theo mà sống nếp sống giới hạn riêng từ ng cá thể của mình . Mỗi cá thể thụ tạo trong cõi vô thường này chỉ vui hưởng được một lượng dài thời gian nào đó mà thôi, vừa đủ cho mình kéo dài nếp sống đã được Đấng Tạo Hoá an bài từ thuở đời đời cho mình. Tuy nhiên, đối với các thụ tạo , chẳng hạn loài người chúng ta , thì có thời điểm khởi đầu và có thời điểm kết thúc : tức là mỗi người chúng ta có thời điểm sinh và thời điểm tử . Giũa hai thời điểm này là đờ i sống của cá nh ân con người với thời gian g ói ghé m trong khoảnh khắc giữa hai thời điểm sinh và tử ấy . Sự sống của con người chính là hành trình tiến hoá đi từ thời điểm sinh cho tới thời điểm tử là chấm dứt . Qua hành trình tiến hoá n hư thế , con người trải nghiệm nếp sống của mình từ giai đoạn này tiến sang giai đoạn khác , mà khi đã qua rồi sẽ không quay trở lại nữa. Do đó từ lúc hình thai , sinh ra, lón lên, trưởng thành, rồi về già và chết đi, thời gi an cùng với sự sống nơi con người luôn trôi qua theo hướng đi một chiều, có chiều đi mà không có đường về . Nói một cách khác , sự sống tiến hoá từng khoảng thời gian đã qua sẽ không nhắc lại mà cứ liên tục tiên hoá, bởi vì chính thời gian con người nương vào để tiến hoá qua các giai đoan của đời ngườ i cũng không bao giờ tái hồi để cho con người sống lần thứ hai giai đoạn nào đó trong cuộc đời . Như vậy , chúng ta suy ra rằng : thời gian gắ n bó với sự sống , và sự sống nương nhờ vào thời gian để đi trọn cuộc hành trình tiến hoá riêng của mình từ lúc sinh cho đến lúc tử . Điều quan trọng con người nên làm là đừng phí phạm khoảnh khắc nào trong cuộc sống của mình , bởi vì Michael LeBoeuf nói: “Nếu các bạn để phí phạm tiền bạc , thì các bạn chỉ mất tiền bạc mà thôi. Còn như bỏ phí thời gian, là các bạn bỏ phí mất một phần đời sống của mình.” Mason Cooley khuyên đừng để thời gian giết đi sự sống của mình : “Thời gian tôi thường lãng phí mà giết đi một cách không tiếc xót , thì đâu ngờ chính những giờ phút thời gian ấy lại đang giết sự sống của tôi.” Vậy c húng ta đừng giết phí giây phút nào trong đời . Louisa May Alcott đề nghị hãy tiêu dao thời gian cho hợp lý hợp tình : “Các bạ n hãy dành thời gian cho công việc làm và cả thời gian cho việc hưởng thụ nữa. Làm sao để mỗi ngày sống của mình vừa hữu ích vừa thoải mái. Như vậy mới chứng tỏ rằng các bạn hiểu được giá trị của thời gian và biết sử dụng sao cho thật tốt. Thế rồi tuổi trẻ các bạn sẽ tươi vui, và tuổi già không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp.” Earl Nightingale nhấn mạnh sống cho tốt từng giây phút hiện tại : “Các bạn hãy biết vui hưởng từ ng giây phút trong đời sống của mình , hãy sống hạnh phúc vào chính giờ phút hiện tại . Các bạn đừng chờ đợi một yếu tố ngoại tại nào đó đem lại hạnh phúc cho bạn trong tương lai. Nên suy nghĩ xem thời gian mình sống qua đi nó quý giá như thế nào, dù đó là giờ phút làm việc hay sống với gia đình mình , nhất nhất phải là những giây phút được sống và vui hưởng thực sự.” Như vậy , thời gian dành cho đời sống mỗi cá nhân chúng ta đều có giớ i hạn . Nếu phí phạm thời gian là phí phạm sự sống, là chúng ta tử rút ngắn đi đời sống của mình một cách vô ích .

Tư tưởng suy niệm thêm :
*Nếu như các bạn yêu mến sự sống của mình , thì các bạn đừng phí phạm thờ i gian, bởi vì thời gian là những thành phần đúc kết lại thành đời sống của các bạn* - Bruce Lee

Lời cầu nguyện trong ngày:
Lậy Chúa , thời gian và sự sống của chúng con đều do lòng thương xót của Chúa ban cho . Xin Chúa ban cho chúng con biết sống từng giây phút trong đời sống của mình sao cho xứng đáng là con cái Chúa, để được Chúa chúc phúc vào ngày chúng con trực diện với Chúa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful