‫לאביב‪-‬יפו‬

‫עיריית ת ֿ‬

‫לשכת המשנה למנכ" ל העירייה‬

‫לכבוד‬
‫ד"ר יוסף צרניק‬
‫באמצעות מייל ‪123456XYZ@GMAIL.COM‬‬

‫ל' באדר א'‪ ,‬התשע"ד‬
‫‪-2‬מרץ‪14-‬‬
‫סימוכין ‪07866614 :‬‬

‫אדון נכבד‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬הארכת המאהל בגן וולובלסקי‬
‫פנייתכם מיום ‪02/03/14‬‬
‫בהתאם לאישור העקרוני שניתן לכם בתאריך ‪ 28/11/12‬ובהתאם לכל ההנחיות שמופיעות‬
‫באישור זה‪ ,‬עיריית תל אביב יפו מאשרת עקרונית בקשתכם לשימוש ברחבת גן וולובלסקי‬
‫לצורך הארכת משך קיום המאהל עד לתאריך ‪.01/04/14‬‬
‫חל איסור על הצבת מבני קבע בגן וחיבור ללא תאום עם מחלקת מאור לרשת‬
‫החשמל‪.‬‬
‫לתאום השימוש בגן‪ ,‬עליכם להיות בקשר עם מר שמוליק קצלניק‪ ,‬מנהל אגף שפ"ע בטלפון‬
‫‪.03-5217102‬‬
‫עליכם לדאוג לנקיון ולסדר הציבורי במהלך השהות בגן ועד לסיומו‪.‬‬
‫במידה והאירוע מתבטל מכל סיבה שהיא‪ ,‬באחריותכם לידע אותנו בכתב‪.‬‬
‫תנאי למתן האישור הינו בירור הצורך בדבר הוצאת רישיון עסק‪.‬‬
‫על מנת לבדוק אם קיימת חובה להוציא רישיון עסק‪ ,‬עליכם לפנות לגב' זוהרה אבונאר‪ ,‬פקידת‬
‫רישוי באגף לרישוי עסקים בטלפון ‪ 03-5217182‬ולנהוג עפ"י הוראות האגף‪.‬‬

‫אישור העירייה מותנה באישור משטרת ישראל ובמילוי כל דרישותיה‪.‬‬

‫ב כ ב ו ד ר ב‪,‬‬

‫לאביב‪-‬יפו‬
‫עיריית ת ֿ‬

‫לשכת המשנה למנכ" ל העירייה‬

‫רובי זלוף‬
‫המשנה למנכ"ל העירייה‬

‫לאביב‪-‬יפו‬
‫עיריית ת ֿ‬

‫לשכת המשנה למנכ" ל העירייה‬

‫העתקים‪:‬‬
‫מר שמוליק קצלניק‪ ,‬מנהל אגף שפ"ע‬
‫מר יואב ירדני‪ ,‬מנהל אגף הפיקוח‬
‫מר גיל ארויו‪ ,‬מנהל אגף התברואה‬
‫מר אריק שוע‪ ,‬מנהל אגף רבעים ושכונות‬
‫מר אלחנן משי‪ ,‬מנהל אגף רישוי עסקים‬
‫גב' נורית כספית‪ ,‬מנהלת אגף התנועה‬
‫מר מאור בנימיני‪ ,‬ע‪ .‬בכיר לרה"ע‬
‫מר דורון נתנאל‪ ,‬מפקד כיבוי אש‬
‫מר שאבי מזרחי‪ ,‬ס‪ .‬מנהל אגף התרבות ומנהל מח' מופעים‬
‫מר יעקב כץ‪ ,‬מנהל המוקד העירוני‬
‫מר מוטי דויטשר‪ ,‬ס‪ .‬מנהל אגף התברואה‬
‫מר דני בדלי‪ ,‬אגף בטחון ושירותי חירום‬
‫מר ארוין סקג'יו‪ ,‬קצין רישוי ירקון‬
‫מר אבנר יום טוב‪ ,‬מרחב ירקון‬
‫גב' אלמוג כהן‪ ,‬עוזרת דובר‬
‫מר אבנר יום טוב‪ ,‬רכז עבודות כביש את"ן ירקון‬
‫מר ליאור ליבלר‪ ,‬אגף התנועה‬
‫גב' זוהרה אגונאר‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫גב' אתי קורן‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫גב' רחלי שלום‪ ,‬מתאמת תחום בכיר בלשכת ראש העירייה‬
‫מר עדי פרלסון‪ ,‬המוקד העירוני‬
‫מוקד בקרת רמזורים‬
‫תיק אישורים‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful