Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
UC1

UC1

Ratings:
(0)
|Views: 1,103|Likes:
Published by ICD-10

More info:

Published by: ICD-10 on Oct 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

 
 UTILIZAREA CALCULATOARELOR 
CAPITOLUL 1
Introducere
1.1. Ce este calculatorul?
Calculatorul este un sistem electronic de calcul format dintr-unansamblu de echipamente (hardware) care, împreun
ă
cu un anumit num
ă
r de programe (software) realizeaz
ă
prelucrarea datelor furnizate de utilizatori.La calculator sunt conectate echipamente periferice ce sunt folosite pentru culegera, stocarea, prelucrarea, redarea
ş
i transmiterea rezultatelor.Un program este o secven
ţă
de instruc
ţ
iuni care descrie pa
ş
ii urma
ţ
i pentru executarea unei anumite sarcini. Programele sunt de dou
ă
tipuri - programe de baz
ă
 
ş
i programe de aplica
ţ
ii. Programele de baz
ă
formeaz
ă
 sistemul de operare (SO)
ş
i sunt memorate pe suporturi externe. La pornireacalculatorului sunt înc
ă
rcate în memoria intern
ă
. SO asigur 
ă
transmitereacomenzilor c
ă
tre echipamente. Programele de aplica
ţ
ii sunt specifice problemelor ce trebuie rezolvate respectiv datelor ce sunt prelucrate.
1.2.
 
Scurt istoric al calculatoarelor. Calculatorul IBM-PC
 
Calculatoarele au ap
ă
rut în cadrul mai multor genera
ţ
ii.
Genera
ţ
ia 0 – calculatoarele mecanice (1642-1940)
Prima „ma
ş
in
ă
de calcul” a fost în întregime mecanic
ă
, cu ro
ţ
i din
ţ
ate,fiind realizat
ă
de cercet
ă
torul francez Blaise Pascal în anul 1642. Ma
ş
ina puteas
ă
fac
ă
adun
ă
ri
ş
i sc
ă
deri. A fost realizat
ă
, în principal, pentru a u
ş
ura muncade colectare a taxelor. Nu au fost vandute prea multe astfel de calculatoare.
Prima genera
ţ
ie – relee
ş
i tuburile electronice (1940-1955)
Calculatorul Atanasoff-Berry sau ABC (Atanasoff-Berry Computer),dezvoltat în SUA între anii 1937
ş
i 1942 este considerat de unii a fi primulcalculator numeric electronic. Implementa calculul binar cu ajutorul tuburilor electronice dar a fost limitat la rezolvarea sistemelor de ecua
ţ
ii liniare.Calculatorul Z3 proiectat de Konrad Zuse în 1941 (Germania). A fost primul calculator, electromecanic (cu relee), de uz general. A utilizatmatematica binar 
ă
 
ş
i putea fi programat complet cu ajutorul unor benzi perforate. A fost distrus în 1944 de armatele aliate în timpul bombardamentelor efectuate asupra Berlinului.Calculatorul Colossus a fost proiectat de Tommy Flowers în 1944(Marea Britanie). A fost un calculator numeric, electronic, programat prin1
 
 UTILIZAREA CALCULATOARELOR 
reconfigurarea legaturilor. În al doilea razboi mondial a fost utilizat pentru aajuta la decriptarea mesajelor. La sfâr 
ş
itul r 
ă
zboiului a fost distrus din ordinullui Winston Churchill.Calculatorul ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) afost proiectat de John William Mauchly în 1946 (SUA). Folosea tuburielectronice (~17.000), diode (7.200), relee (1.500), rezistoare (70.000),condensatoare (10.000). Cânt
ă
rea 27 de tone
ş
i consuma 150 kWh. Pentrureprogramarea sa trebuiau ref 
ă
cute leg
ă
turile (recablat). Folosea aritmeticazecimal
ă
. A fost utilizat în principal pentru calculul tabelelor utilizate deartilerie. De asemenea a fost utilizat pentru proiectarea bombei cu hidrogen.În varianta ini
ţ
ial
ă
, calculatorul ENIAC nu putea memora un program.În 1948, la propunerea lui John von Neumann a fost reproiectat
ă
utilizarearesurselor calculatorului. Ini
ţ
ial pentru calcule se utilizau 19 registreacumulator. Dupa reconfigurarea calculatorului pentru calcule a fost utilizat unsingur acumulator, celelalte fiind utilizate în alte scopuri (contor de programrespectiv memorie de date). Acest lucru a dus la reducerea vitezei de lucru dar 
ş
i la mic
ş
orarea timpului necesar pentru programarea calculatorului de la zile laore. Ideea enun
ţ
at
ă
de von Neumann reprezint
ă
 
ş
i ast
ă
zi baza pentru cele maimulte calculatoare numerice.
A doua genera
ţ
ie – tranzistoarele (1955-1965)
Tranzistorul a fost inventat în 1948. În urm
ă
torii 10 ani, tranzistoareleau revolu
ţ
ionat calculatoarele,
ş
i la sfâr 
ş
itul anilor 1950, tuburile au devenittotal dep
ăş
ite. Una dintre firmele care se afirma din ce mai mult în construc
ţ
iacalculatoarelor a fost IBM (International Business Machines), în SUA.
A treia genera
ţ
ie – circuitele integrate (1965-1980)
Inven
ţ
ia circuitului integrat în 1958 a permis ca zeci de tranzistoare s
ă
 fie puse pe un singur cip (chip=a
ş
chie). Au rezultat calculatoare mai mici, mairapide
ş
i mai ieftine decât predecesoarele lor cu tranzistoare.
A patra genera
ţ
ie – integrarea pe scar
ă
foarte larg
ă
(1980-?)
Au fost realizate circuite integrate cu mii, zeci de mii sau sute de mii detranzistoare pe un singur cip, numiteVLSI (Very Large Scale Integration). Mainou se produc circuite ULSI (Ultra Large Scale Integration) care con
ţ
in de lasute de mii la milioane de tranzistoare pe un singur cip.În august 1981 firma IBM realizeaz
ă
calculatorul numit IBM-PC, pe baza procesorului Intel 8088, un procesor care efectua opera
ţ
iile interne pe 16 bi
ţ
i, dar în exterior furniza datele pe 8 bi
ţ
i, având o frecven
ţă
de tact de 5 MHz.Calculatorul a fost echipat cu un sistem de operare MS-DOS, produs deMicrosoft Corporation, nu avea hard disc, iar ca suport de memorare externavea o unitate de caset
ă
audio. Abia urm
ă
toarea variant
ă
, IBM-XT, ap
ă
rut
ă
în2
 
 UTILIZAREA CALCULATOARELOR 
1983 avea un hard disc de 10 MB,
ş
i o unitate de dischet
ă
(floppy disk). Firmaa f 
ă
cut public proiectul noului calculator, pentru a da posibilitatea
ş
i altor firmes
ă
realizeze pl
ă
ci de extensie care s
ă
fie introduse în PC, sau alte componente, pentru a permite astfel cre
ş
terea vânz
ă
rilor sale. Efectul a fost c
ă
o mul
ţ
ime dealte firme au început s
ă
produc
ă
PC-uri, IBM nemaifiind principalul produc
ă
tor. Actualmente, exist
ă
 
ş
i al
ţ
i produc
ă
tori importan
ţ
i ca: HewlettPackard, Dell, Compaq. Alte calculatoare personale care se produceau în acelmoment (de ex. Apple) au pierdut competi
ţ
ia cu nou creatul IBM-PC.Ce este de fapt un PC?Orice calculator mic, realizat în conformitate cu proiectul ini
ţ
ial IBM, pe care pot rula acelea
ş
i programe ca
ş
i pe celelalte PC-uri. Sau, un calculator de uz general care con
ţ
ine o unitate central
ă
(procesor) compatibil
ă
cu familiaIntel x86
ş
i pe care ruleaz
ă
una dintre versiunile Microsoft Windows.Trebuie precizat c
ă
(totu
ş
i) mai exist
ă
 
ş
i alte calculatoare. De exemplu,calculatoarele de tip SUN (Stanford University Network), create pentru lucruîn re
ţ
ea (sunt mai puternice, se numesc „sta
ţ
ii de lucru”), care au la baz
ă
un procesor diferit, numit SPARC (Scalable Processor ARChitecture). Ruleaz
ă
 sub sistemul de operare Unix. De asemenea, exist
ă
calculatoarele MacIntosh,realizate de Apple Computer, care con
ţ
in procesoare de tip PowerPC,
ş
i suntechipate cu un sistem de operare numit „System”.În lumea calculatoarelor se folose
ş
te termenul de platform
ă
pentru aclasifica calculatoarele din punctul de vedere al sistemelor de operare. Astfel,exist
ă
platformele: PC (pentru Windows), Unix
ş
i MacIntosh.
1.3. O prim
ă
privire asupra unui calculator
Un calculator este o ma
ş
in
ă
care poate rezolva probleme în folosuloamenilor prin executarea instruc
ţ
iunilor care i-au fost date. O secven
ţă
deinstruc
ţ
iuni care descrie cum se execut
ă
o anumit
ă
sarcin
ă
se nume
ş
te
 program
.Materia prim
ă
pe care o folosesc calculatoarele sunt
datele
. Prin intermediul programelor, calculatoarele prelucreaz
ă
datele pentru a extrage informa
ţ
iilenecesare. În principiu, datele
ş
i informa
ţ
iile înseamn
ă
acela
ş
i lucru. Datelereprezint
ă
informa
ţ
ii în stare brut
ă
, care urmeaz
ă
s
ă
fie prelucrate în vedereaob
ţ
inerii anumitor informa
ţ
ii ce sunt utilizate în continuare în luarea unor decizii.Ce este informa
ţ
ia?Matematicienii spun c
ă
informa
ţ
iile reprezint
ă
ceea ce este necesar  pentru a r 
ă
spunde la o întrebare. Cele mai simple întreb
ă
ri sunt cele la care se poate r 
ă
spunde prin
da
sau
nu
, iar cantitatea de informa
ţ
ie necesar 
ă
pentru a3

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anea Grigorita liked this
Mariana Voloceai liked this
Rodica Deriughin liked this
Stoica Florin liked this
aurel_isspas472 liked this
aurel_isspas472 liked this
baloobaloo liked this
mihafan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->