You are on page 1of 4

UJIAN PENULISAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJK C KOK BENG NAMA : ___________________ KARANGAN BAHAGIAN A TARIKH : __________ MARKAH

: ____________

KARANGAN BAHAGIAN B

KARANGAN BAHAGIAN C