RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN 4


MINGGU


TUNJANG, TAJUK
& NILAI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN

CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
1PK. 1.Kesihatan diri
dan keluarga.

UNilai Murni :
Menyayangi Diri
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Mengenal tubuh badan sendiri
dan memahami perubahan
fizikal kanak-kanak lelaki dan
perempuan.
2. Memahami cara menjaga
kesihatan diri.
3. Menerangkan apa yang terjadi
pada makanan di setiap bahagian
pencernaan.
1.1Kesihatan Diri
a) Pengenalan sistem pembiakan
i) lelaki
ii) perempuan

b) Seksualiti
i) Akil baligh (Klasifikasi Remaja)
ii) Perubahan fizikal

c) Sistem pencernaan
i) Bahagian-bahagian sistem pencernaan
ii) Fungsi sistem pencernaan
UContoh Aktiviti :
- Melabel bahagian sistem pencernaan
- Berlakon

Ujian bertulis
Folio
Lembaran kerja
2 PJ. 1.Kecergasan

UNilai MurniU:
Keyakinan diri
Diakhir proses p&p murid dapat :

1 Meningkatkan daya tahan
kardiovaskular.
2. Mengira kadar denyutan nadi.
3. Menyatakan 3 otot besar yang
terlibat.

1.Daya tahan kardiovaskular
a.Berjalan pantas selama 5 minit

UContoh Aktiviti :U
-Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara
individu.
Ujian Cooper
3
PJ. 1.Kecergasan

UNilai murniU :
Keyakinan diri
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Melompat ketingting dalam
jarak 10m
2. Melompat dua belah kaki sambil
bergerak 10m .
3. Ketingting dan melompat ke
pelbagai arah 30 saat.
1.6 Daya Tahan Otot
a. ketingting dalam jarak 10m
b. melompat dua belah kaki sambil bergerak 10m
c. ketingting dan melompat ke pelbagai arah 30
saat.
UContoh Aktiviti :U
- ketingting atas kaki kiri dan kanan
- melompat
melepasi rintangan bangku gimnastik, kayu,
gelung


Gantung bengkok siku
1
2

MINGGU


TUNJANG, TAJUK
& NILAI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN

CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
4
PJ. 2.Kemahiran

UNilai murni :
Berdisiplin
Diakhir proses p&p murid dapat :


1. Melakukan tendangan leret dan
tendangan tinggi dengan
membezakan cara tendangan
tersebut.
2. Menahan bola dengan bahagian
kaki, peha dan dada.
3. Merasa seronok , yakin dan
riang beraktiviti.2.1 Permainan
2.1.1 Bola sepak
a) Melakukan kemahiran asas permainan bola
sepak
i) Menendang
ii) Menahan dan mengawal
UContoh Aktiviti:
Tendangan Leret
- menendang ditengah belakang bola
- menendang bola bahagian kekuda kaki
Tendangan tinggi
-tendangan bola bahagian kekuda kaki
-tendangan di bahagian bawah bola
ii) Menahan
Kaki - menahan dan mengawal bola bahagian dalam
kaki
Dada - menahan dan mengawal bahagian dada
Peha - mengawal dan menahan bola.
Perlakuan


5 PJ. 2.Kemahiran

UNilai murni :
Bekerjasama
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Melakukan kemahiran asas
menanduk bola jarak dekat dan
jauh.
2. Menyatakan langkah-langkah
keselamatan semasa menanduk
bola.
3. Melakukan kemahiran asas
menangkap bola leret dan tinggi.
4. Merasa yakin, gembira dan
seronok melakukan aktiviti
menanduk dan menangkap bola.
2.1.1 Bola sepak

a) melakukan kemahiran asas permainan
bolasepak
UContoh Aktiviti:U
iii) menanduk
iv) menangkap
v) dekat, jauh ( tanduk bola
bahagian dahi)
vi) menangkap tendangan leret
Perlakuan

MINGGU


TUNJANG, TAJUK
& NILAI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN

CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
6 PJ. 2.Kemahiran

UNilai murni:
Bekerjasama

Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Melakukan kemahiran asas
melontar bola jarak dekat dan
jauh serta lontaran masuk.
2. Melakukan kemahiran asas
mengelecek.
3. Berdisiplin dan bekerjasama.2.1.1 Bola sepak

a) Melakukan kemahiran asas permainan bola
sepak
vii) melontar
viii) mengelecek

Pemerhatian

Ujian Amali
7 PK.1. Kesihatan diri
dan keluarga.

UNilai murni:
Bersopan
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. mengenalpasti pelbagai perasaan

2. mengamalkan cara meluahkan
perasaan dengan sopan.
1.2 Perasaan
a. Memahami Perasaan
i. Mengenalpasti pelbagai perasaan
ii. Mengawal perasaan negatif

UContoh Aktiviti :
- melakukan mimik muka pelbagai perasaan
- menulis karangan berkisahkan perasaan
Folio

Buku skrap
8 PJ. 1.Kecergasan

UNilai Murni :
Bekerjasama
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. berinteraksi dan berkomunikasi
dengan rakan dalam suasana
yang menyeronokkan.
1.7 Kekuatan

a. Tolak patung
b. Timbang garam
c. Dukung belakang
UContoh Aktiviti :
-kumpulan bertiga “grandfather’s clock” patung
-menggolek bola ke hadapan, belakang dan sisi.
Pemerhatian

1. Ujian lontar bola aras
dada
2. Ujian lompat jauh
berdiri.
3

MINGGU


TUNJANG, TAJUK
& NILAI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN

CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
9

PJ. 1.Kecergasan

UNilai murni :
Bertimbangrasa
Diakhir proses p&p murid dapat :


1.mengilas badan ke kiri 10 kali dan
ke kanan 10 kali.
1.2 Kelenturan

a. Meregang otot-otot kaki – statik

UContoh Aktiviti :
- Mengilas badan ke kiri dan kanan

Pemerhatian

Duduk dan jangkau
10 PJ.1.Kesihatan diri
dan keluarga.

UNilai murni :
Kasih sayang
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Memahami peranan keluarga
dalam memupuk kasih sayang
dalam keluarga.
2. Berinteraksi dan berkomunikasi
dengan rakan dalam suasana
yang menyeronokkan.
1.3 Kekeluargaan

a. Peranan keluarga
i. Hubungan kekeluargaan
ii. Menangani gejala sosial
UContoh Aktiviti :U
-menggumpul dan menampal keratan akhbar -
tentang gejala sosial.
Lakonan berkaitan suatu masalah keluaraga.

Buku skrap
11 PJ. 1.Kecergasan

UNilai Murni:
Keyakinan
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Golek dan tangkap bola
berpasangan tanpa bola jatuh ke
tanah.
2. Lambung dan pukul bola kecil 8
dari 10.
3. Golek dan kawal gelung rotan
sejauh 10 m.
1.3 Koordinasi

a. golek dan tangkap bola berpasangan
b. baling dan pukul bola berpasangan
c. golek dan kawal gelung rotan.
UContoh Aktiviti :U
- golek bola ke depan, belakang, sisi
- guna bat rounders
- golek dan kawal bola dengan sebelah dan dua
belah tangan

Ujian Nelson
12 PJ.1.Kecergasan


UNilai murni:
Bertimbangrasa
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Melakukan aktiviti mengimbang
skala di atas bangku gimnastik
selama 10 saat
2. mengimbang di hujung kaki dan
bergerak di atas bangku
gimnastik sejauh 1 meter.1.4 Imbangan

a. mengimbang skala ke depan di atas bangku
gimnastik
b. mengimbang di hujung kaki dan bergerak di atas
bangku gimnastik.

Ujian Dirian Bangau
(Stork Standing)
4
5

MINGGU


TUNJANG, TAJUK
& NILAI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN

CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
13 PJ. 2. Kemahiran

UNilai murni :
Bekerjasama
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Melakukan kemahiran asas
dalam permainan bola jaring
dengan teknik yang betul.
2. Menggunakan kemahiran dalam
situasi permainan dan
pertandingan.
2.1 Permaianan

2.1.3 Bola Jaring
a) Melakukan kemahiran asas bola jaring
i) hantaran
UContoh Aktiviti:
Hantaran aras bahu, dada, atas kepala, bawah
pinggang, lantun.

Pemerhatian
14 PJ. 2.Kemahiran


UNilai murni :
Bekerjasama

Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Melakukan kemahiran asas
dalam permainan bola jaring
dengan teknik yang betul.
2. Menggunakan kemahiran dalam
situasi permainan dan
pertandingan.
3. Memahami dan mengamalkan
sikap positif dalam sukan yang
diceburi.
2.1 Permainan
2.1.3 Bola Jaring

a)Melakukan kemahiran asas bola jaring
ii)menerima
iii)gerak kaki
iv)menjaring
UContoh Aktiviti:U
Menerima
-dari hadapan , sisi, bawah, atas,

Gerak kaki
-mendarat sebelah kaki
-mendarat dua belah kaki

Menjaring
-menjaring dengan sebelah dan kedua-dua belah
tangan.
Pemerhatian
15 PJ. 2. Kemahiran

UNilai murni :U
Bertolenrasi
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Melakukan kemahiran asas
dalam permainan hoki dengan
teknik yang betul.
2. Memahami kemahiran-
kemahiran permainan hoki.
3. Berinteraksi dan berkomunikasi
dengan rakan dalam suasana
yang menyeronokkan.
2.1 Permainan

2.1.2 Hoki
a)Melakukan kemahiran asas hoki
i) memegang kayu hoki
ii)mengelecek
Aktiviti:
Memegang kayu hoki
-pukulan kanan
-mengelecek bola
-dua belah tangan (berlari)
Mengelecek
-hadapan ,kanan dan kiri.
Pemerhatian

MINGGU


TUNJANG, TAJUK
& NILAI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN

CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
16 PK.3.Kebersihan
dan Keselamatan
Persekitaran.

UNilai murni :
Bertanggungjawab
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Memahami dan mematuhi
arahan serta peraturan,
keselamatan di rumah, tempat
permainan dan semasa
perjalanan bagi menjaga
keselamatan diri.
2. Mengaplikasikan pengetahuan
dan kemahiran kesihatan dalam
kehidupan.

3.1 Keselamatan
a) Keselamatan di jalan raya
i) Tanda keselamatan jalan raya
ii) Mematuhi peraturan – peraturan jalan raya.
UContoh aktiviti :
-perbincangan mengenai keselamatan di jalan raya.
-menyenaraikan punca- punca kemalangan.
-menyenaraikan langkah-langkah keselamatan perlu
diambil.
Buku skrap

17 PJ. 1.Kecergasan

UNilai Murni:
Bertoleransi
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Melakukan aktiviti ketangkasan
dengan riang dan yakin.
2. Menyatakan perasaan sebelum,
semasa dan selepas mengadakan
aktiviti.
1.5 Ketangkasan

a. Lari zig-zag mengikut tanda skital
b. Lari ulang alik 10m
UContoh Aktiviti :
-lari sambil mengutip objek atau alat
-lari sambil mengutip dan meletak objek atau alat.

Ujian Ketangkasan Illionas.


18 PJ. 1.Kecergasan

UNilai murni :
Keyakinan
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Melakukan aktiviti dalam
jangkamasa yang ditetapkan
setelah menerima arahan.
2. Memahami aktiviti-aktiviti yang
dapat meningkatkan tahap
tindakbalas kendiri.

1.8 Masa Tindak balas

a. Pukul berapa Tok Harimau ?
b. Belalang belatuk
c. Sebut nombor (berlari apabila nombor disebut)
UContoh Aktiviti :U
-baling pundi kacang, tepuk tangan dan
menangkapnya.
-permainan dalam bulatan.
Ujian Nelson

Choice-Response-Movement.
19 PJ. 3.Kesukanan

UNilai murni :
Bersyukur
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Mengetahui jenis-jenis makanan
yang membekalkan tenaga.
2. Menyatakan pentingnya makanan
seimbang.
3. Merasa syukur kerana badan
sihat.
3.2 Pengurusan

a) Pengurusan Diri
i)Amalan pemakanan untuk tenaga.
b) Pengurusan alatan permainan dan sukan
i)Penjagaan alatan sukan dan permainan
UContoh Aktiviti :U
-melabel
-melukis poster
-mengelaskan jenis makanan dan fungsinya
Folio
Ujian bertulis
6
7

MINGGU


TUNJANG, TAJUK
& NILAI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN

CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
20 PJ.3.Kesukanan

UNilai murni:
Bersopan
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Memahami dan mematuhi
arahan serta peraturan,
keselamatan di tempat
permainan bagi menjaga
keselamatan diri.
2. Mengaplikasikan pengetahuan
dan kemahiran kesihatan dalam
kehidupan.
2.1 Keselamatan

a) Keselamatan semasa beraktiviti
i) Alatan (padang,gelanggang, dewan)

UContoh Aktiviti :U
-menamakan kawasan permainan di tempat tinggal
murid.
-menamakan alat-alat permainan yang biasa
dimainkan.
-melukis simbol-simbol keselamatan.
Ujian bertulis

Buku skrap21 PK.3.Kebersihan
dan keselamatan
persekitaran.

UNilai murni :
Bertolenrasi
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Mengetahui dan memahami
kaedah asas pertolongan cemas
dan fungsi Perkhidmatan
Kesihatan Sekolah.
1.3 Pertolongan Cemas

a. maksud
b. rawatan awal(kecederaan ringan)
c. perkhidmatan kesihatan
UContoh Aktiviti :U
-ceramah, melawat pusat kesihatan.

Simulasi

Folio
22 PJ. 2.Kemahiran

UNilai murni:
Bertimbangrasa
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Melakukan kemahiran asas
dalam gimnastik dengan teknik
yang betul.
2. Menyatakan aktiviti gimnastik
irama dapat meningkatkan
kecergasan.
2.3 Pendidikan Pergerakan
a. Gimnastik Irama
i) imbangan
ii)melentik
UContoh Aktiviti :U
Imbangan
-imbangan dengan sebelah kaki
-berdiri tegak
-berdiri dengan kaki kiri dan angkat kaki kanan ke
paras lutut.
-berdiri atas bebola kaki, kekalkan kedudukan selama
3 saat.
-turun kaki kanan dan langkah ke depan dengan kaki
sama.

Melentik
-melutut, melentik ke belakang
-melutut, badan bersudut tegak dengan kaki
-lunjur lengan ke atas dan melentik badan ke belakang
-kembali ke kedudukan asal.

Perlakuan


8

MINGGU


TUNJANG, TAJUK
& NILAI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN

CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
23 PJ. 2. Kemahiran

UNilai murni:
Bertolenrasi
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Melakukan kemahiran asas
menggunakan alatan gimnastik
dengan teknik yang betul.
2. Menyenaraikan peralatan yang
sesuai digunakan dalam
gimnastik irama.
3. Yakin dan riang beraktiviti.
2.3 Pendidikan Pergerakan
iii) Meringkuk dan melunjur

UContoh Aktiviti :U
-berlari, meringkuk dan melunjur
-berdiri tegak, kaki rapat
-bengkokkan lutut sedikit sambil membulatkan badan,
kuncupkan otot-otot abdomen.
-tunduk kepala dan condong sedikit ke depan
-luruskan badan sambil hayunkan tangan ke
Perlakuan
24 PJ. 1.Kecergasan

UNilai murni :
Tolong –menolong
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Melakukan aktiviti kelenturan
untuk meningkatkan tahap
kecergasan.
2. Mengetahui cara melakukan
aktiviti kelenturan.
1.2 Kelenturan

a. meregang otot-otot kaki
b. mengilas badan ke kiri dan ke kanan.
Ujian lompatan kuardan
25 PJ. 2.Kemahiran

UNialai murni :
Bekerjasama
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Melakukan kemahiran asas
dalam permainan hoki dengan
teknik yang betul
2. Berinteraksi dan berkomunikasi
dengan rakan dalam suasana
yang menyeronokkan.
3. Menyatakan peralatan dan
fungsinya
2.1 Permainan

2.1.2 Hoki

a) Melakukan kemahiran asas hoki
iii) membuat hantaran

UContoh Aktiviti :U
Hantaran
-tolakan semasa bola bergerak
-hantaran jauh
-tolakan kayu terbalik (tolak hadapan)

Perlakuan
MINGGU


TUNJANG, TAJUK
& NILAI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN

CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
26 PJ. 2.Kemahiran

UNilai murni :
Bertimbang rasa
Diakhir proses p&p murid dapat :

2. Melakukan kemahiran asas
dalam permainan hoki dengan
teknik yang betul
3. Berinteraksi dan berkomunikasi
dengan rakan dalam suasana
yang menyeronokkan.
4. Menyatakan peralatan dan
fungsinya.
2.1 Permainan

2.1.2 Hoki

a) Melakukan kemahiran asas hoki
iv) menjaringkan gol

UContoh Aktiviti :U
-menjaringkan gol menerusi pukulan, tolakan dan
pukulan penalti
-pergerakan semasa membuat jaringan.

Perlakuan
27 PJ. 2.Kemahiran

UNilai murni:
Berkeyakinan
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Melakukan kemahiran asas
dalam permainan hoki dengan
teknik yang betul.
2. Berinteraksi dan berkomunikasi
dengan rakan dalam suasana
yang menyeronokkan.
3. Menyatakan peralatan dan
fungsinya.
2.1Permainan

2.1.2 Hoki

a) melakukan kemahiran asas hoki
v) menjaga gol
UContoh Aktiviti :U
-menampan bola denan pad dan kickers.
-menggunakan kaki dan kickers untuk menolak bola
-menendang untuk menyelamatkan bola.

Perlakuan
28 PK.3. Kebersihan
dan Keselamatan
Persekitaran.

UNilai murni :
Kebersihan
Diakhir proses p&p murid dapat :


1. Memahami dan mematuhi
arahan serta peraturan,
keselamatan di jalanraya,
keselamatan api dan air.
2. Mengaplikan pengetahuan dan
menjaga keselamatan dalam
kehidupan.
3.1 Keselamatan

b. Keselamatan di air
i. Pengangkutan air
ii. Banjir

c. Keselamatan api
i. Punca kebakaran
UContoh Aktiviti :U
-melukis simbol-simbol keselamatan di air.
-perbincangan punca-punca kebakaran
-perbincangan langkah-langkah keselamatan
penggunaan kenderaan di air.
-perbincangan langkah-langkah keselamatan ketika
banjir.
Buku skrap

Folio

Ujian Bertulis
9
10

MINGGU


TUNJANG, TAJUK
& NILAI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN

CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
29 PJ. 1.Kecergasan

UNilai murni:
Bekerjasama
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Melakukan aktiviti dalam
jangkamasa yang ditetapkan
setelah menerima arahan.
2. Merasa yakin, riang dan seronok
beraktiviti.

1.8 Masa Bertindakbalas

a. Pukul berapa Tok Harimau ?
b. Belalang belantuk.
c. Sebut nombor ( Berlari apabila nombor disebut)
UContoh Aktiviti :U
-baling pundi kacang, tepuk tangan dan tangkap
-kejar mengejar
-permainan dalam bulatan.

Ujian Nelson

Choice- Response-
Movement.
30 PK.2. Gaya Hidup
Sihat Dan Selamat

UNilai murni :
Menyayangi diri
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Mengenalpasti kumpulan
makanan dan fungsinya.
2. Melakar dan melukis jenis-jenis
makanan mengikut kumpulan
makanan dan fungsinya.
3. Menyayangi tubuh sendiri dan
menjaga kesihatan.
2.1 Pemakanan

a. Makanan mengikut piramid makanan
i. bijirin – karbohidrat
ii. buah dan sayur-sayuran – vitamin
iii. ikan, daging dan kekacang – protin
iv. susu dan hasil tenusu – lemak
UContoh Aktiviti :U
-melabel
-melukis poster
-mengelaskan jenis-jenis makanan dan fungsinya
-mengumpul dan menampal gambar di buku skrap.

Folio

Buku skrap

Lembaran kerja
31 PJ. 1.Kecergasan

UNilai murni:
Tolong-menolong
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Melakukan aktiviti berjalan
pantas, pikul beban dan
senamrobik bagi meningkatkan
keupayaan kecergasan fizikal
dengan riang dan yakin.
2. Berinteraksi dan ber -komunikasi
dengan rakan dalam suasana
yang menyeronokkan.
1.1 Daya Tahan Kardiovaskular

a. berjalan pantas – 5 minit
b. senamrobik – senaman ritma 5 minit
UContoh Aktiviti :U
- lurus 20m/30m
- bengkang-bengkok 20m / 30m
- berulang-alik
- lari setempat
- lompat silang.Ujian Cooper
11

MINGGU


TUNJANG, TAJUK
& NILAI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN

CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
32 PJ. 3.Kesukanan

UNilai murni :
Berdisiplin
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Mengenalpasti kesan
pengambilan ubat dalam
kehidupan seharian.
2. Menyatakan kesan dan
keburukan akibat
penyalahgunaan bahan.
3.3 Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan

a. Pengambilan Ubat
UContoh Aktiviti :U
-kesan dan nilai
-melukis poster
-menyenaraikan akibat penyalah gunaan dadah
Lembaran kerja

Buku skrap.
33 PJ. 2. Kemahiran

UNilai murni:
Berdisiplin
Diakhir proses p&p murid dapat :


1. Melakukan permulaan lari pecut
dengan teknik yang betul.
2. Menyatakan isyarat yang
digunakan semasa fasa
permulaan dengan betul.

2.2 Olahraga
a. Balapan
i) teknik asas larian
ii) teknik asas permulaan larian
UContoh Aktiviti :U
- kegarisan
- sedia
- berlepas
- fasa berlepas

Perlakuan
34 PJ. 2. Kemahiran

UNilai murni:
Bekerjasama
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Melakukan aksi fasa larian dan
fasa penamat dengan betul.
2. Menerangkan aksi fasa larian
dan fasa penamat dengan betul.
3. Melakukan pertukaran baton
dengan mengenalpasti zon
pertukaran baton.

2.2 Olahraga

a. Balapan
iii) teknik asas menamatkan larian
iv) lari berganti-ganti

UContoh Aktiviti :U
- fasa penamat
- menghantar dan menerima baton.

Perlakuan

MINGGU


TUNJANG, TAJUK
& NILAI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN

CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
35 PJ. 2.Kemahiran

UNilai murni :
Menghormati
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Melakukan tiga aktiviti utama
gimnastik artistik.
2. Menamakan enam pola
pergerakan dalam gimnastik
artistik.
3. Merasa yakin, riang dan seronok
melakukan pergerakan gimnastik
artistik.
2.3 Pendidikan Pergerakan

b. Gimnastik Artistik
iii) pendaratan
iv) statik
UContoh Aktiviti :U
Pendaratan
-lari melonjak dari papan anjal , mendakap lutut dan
mendarat dengan dua belah kaki.
-berdiri kaki rapat dan tangan disisi.
-lari 5 hingga 7 langkah laju melonjak ke depan
dengan dua belah kaki rapat atas papan anjal.
-semasa di udara luruskan badan dan pusing 360
darjah.
-mendarat dengan bengkokkan lutut sedikit.

Statik
-imbangan ‘L’
-duduk di atas peti lombol
-tapak tangan disisi badan dan hala ke depan
-luruskan kaki dan naikkan punggung dan kedudukan
kaki selari dengan lantai selama 3 saat.

Perlakuan
36 PJ. 2.Kemahiran

UNilai murni :
Bertolenrasi
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Melakukan kemahiran asas
dalam permainan dengan teknik
yang betul.
2. Berinteraksi dan berkomunikasi
dengan rakan dalam suasana
yang menyeronokkan.
3. Menyatakan peralatan dan
fungsinya.

2.1 Permainan

2.1.4 Bola baling

a) Melakukan kemahiran asas permainan bola baling
i) hantaran
ii) menerima
UContoh Aktiviti :U
Hantaran
-aras bahu, dada, atas kepala, bawah pinggang, lantun.

Menerima
-dari hadapan , atas , sisi, bawah

Perlakuan


12

MINGGU


TUNJANG, TAJUK
& NILAI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN

CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
37 PJ. 2.Kemahiran

UNilai Murni :
Bekerjasama


Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Melakukan kemahiran asas
dalam permainan dengan teknik
yang betul.
2. Berinteraksi dan berkomunikasi
dengan rakan dalam suasana
yang menyeronokkan.


1.1 Permainan

2.1.4 Bola baling

a) Melakukan kemahiran asas permainan bola
baling
ii) Menerima
iii) Mengelecek
UContoh Aktiviti :U
- menerima dari hadapan, atas, sisi, bawah.
- Mengelecek – setempat dan bergerak
Perlakuan
38 PJ. 2.Kemahiran

UNilai Murni :U
Berdisiplin


Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Melakukan kemahiran asas
dalam permainan dengan teknik
yang betul.
2. Berinteraksi dan berkomunikasi
dengan rakan dalam suasana
yang menyeronokkan.
3. Menyatakan peralatan dan
fungsinya.

2.1 Permainan

2.1.4 Bola baling

a) Melakukan kemahiran asas permainan bola
baling
iv) menjaring
v) mengawal gol
UContoh Aktiviti :U
-menjaring terus / lantun
-mengawal dengan tangan
-mengawal dan menahan bola dengan kaki

Perlakuan
39 PK.2.Gaya Hidup
Sihat Dan Selamat

UNilai Murni :
Bertanggungjawab
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Mengenalpasti jenis-jenis bahan
yang mengandungi dadah dalam
kehidupan seharian.
2. Menyatakan perbezaan dadah,
ubat dan racun.

2.2 Penyalahgunaan bahan

a. Perbezaan dadah, ubat dan racun.
UContoh Aktiviti :U
i) melukis poster
ii) senaraikan akibat penyalahgunaan dadah
Lembaran kerja

Folio
40 PJ. 2.Kemahiran

UNilai Murni :
Bekerjasama
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. melakukan teknik lompat jauh
yang betul.
2. Menunjukkan fasa-fasa
lompatan yang telah dipelajari.
2.2 Olahraga
b. Padang
i. Lompat jauh – gaya layar, gantung, tendang
kayuh.
UContoh Aktiviti :U
-mendarat dengan betul
-lompat melepasi halangan
-lompat anak sungai
Perlakuan
13

MINGGU


TUNJANG, TAJUK
& NILAI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN

CADANGAN PENILAIAN /
CATATAN
41 PJ. 3.Kesukanan

UNilai Murni :
Berdisiplin
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. memahami kepentingan
semangat kesukanan dan
kesungguhan dalam sukan.
2. Mengetahui dan mengamalkan
sikap positif dalam bidang sukan
yang diceburi seperti
bersungguh-sungguh, tidak
berputus asa, berdisiplin.
3.4 Etika dalam sukan.

a. semangat kesukanan
i) kesungguhan
b. disiplin dalam sukan dan permainan

UContoh Aktiviti :U
-perbincangan menanamkan semangat kesukanan di
kalangan ahli sukan
-tayangan video
Lembaran kerja

Ujian bertulis.
42 PJ. 2.Kemahiran

UNilai Murni :
Bertoleransi
Diakhir proses p&p murid dapat :

1. Mengetahui masa yang sesuai
untuk berekreasi.
2. Menyatakan peralatan dan bahan
yang penting semasa
perkhemahan.
3. Menyatakan perasaan apabila
melibatkan diri dalam
perkhemahan.
2.4 Rekreasi

a. Kraf perkhemahan
UContoh Aktiviti :U
-mengumpul dan menampal gambar
-melukis pelan lokasi susun atur kraf perkhemahan
-berbincang untuk merancang aktiviti perkhemahan.
Folio

Ujian bertulis


14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful