Ghid practic privind Microîntreprinderile

- actualizat cu OUG 102/2013, aplicabilă cu 1 ianuarie 2014 Avem plăcerea de a vă oferi un ghid practic cu privire la aspectele contabile și fiscale specifice microîntreprinderilor, ținând cont și de ultimele modificări legislative apărute. În conţinutul Ghidului veţi regăsi exemple pentru o serie de situații cu care vă puteți întâlni în practică, astfel în cât suntem convinși că îl veți considera util în activitatea desfășurată de către fiecare dintre dumneavoastră. Spețele cu care vă puteți confrunta în practică sunt dintre cele mai diverse și avem siguranța că parcurgând acest material veți înțelege mai bine tratamentul specific microîntreprinderilor și astfel veți putea reflecta spețele respective în mod corect în evidența contabilă. ....................................... Însă, odată cu OG nr. 8/2013, publicată în MOf nr. 54 din 23 ianuarie 2013, regimul de microîntreprindere a devenit obligatoriu pentru societățile care îndeplinesc condițiile stabilite în actul normativ. De asemenea, în MOf nr. 310 din 29 mai 2013, a fost publicată Legea nr. 168 privind aprobarea OG nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, fiind aduse o serie de completări care vor fi prezentate în conținutul Ghidului. Acest ghid este actualizat cu OUG nr. 102/2013 pentru modificarea si completarea Codului Fiscal, publicată în MOf nr. 703 din 15.11.2013. Prevederile acestei ordonanţe intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2014. Ce este microîntreprinderea? O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: - ........................  realizează venituri, altele decât cele din consultanță și management, în proporție de peste 80% din veniturile totale (începând cu 1 ianuarie 2014);  ..................................... Astfel, începând cu 1 februarie 2013, condiţia cu numărul de salariaţi (între 1 şi 9 salariaţi) a fost abrogată, iar plafonul veniturilor a fost micşorat de la 100.000 de euro la 65.000 de euro.

... Deși Declarația de mențiuni 010 utilizează termenul de „cifră de afaceri”.cifra de afaceri din contabilitate (grupa 70.... Până la modificările aduse prin OG 8/2013....cifra de afaceri pentru depăşirea plafonului de 100........cifra de afaceri pentru plafonul de scutire.. atunci începând cu 1 ianuarie 2015vva aplica din nou acest regim de impozitare......... însă ponderea veniturilor din aceste activităţi NU trebuie să depăşească 20% din totalul veniturilor realizate...... Apoi..... trebuie să analizaţi la sfârşitul fiecărui an dacă vă încadraţi în condiţiile de mai sus. aceasta trecea la impozit pe profit şi NU mai avea dreptul să revină la regimul de microîntreprindere niciodată.... inclusiv în anul 2014 va rămâne la impozit pe profit...000 de euro... Exemplu: Dacă o microîntreprindere a depăşit în anul 2013 plafonul de 65.....000 de euro? Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în lei este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent (pentru anul 2013....... NU trebuie să le confundăm..4287 lei/euro.... trebuie să ţinem cont că acesta prezintă mai multe semnificaţii din punct de vedere fiscal. cursul utilizat a fost cel valabil în 31 decembrie 2012.. dacă o microîntreprindere încălca una din condiţiile prevăzute în definiţie... o societate încadrată ca microîntreprindere poate desfăşura activităţi de consultanţă şi management. societatea îndeplineşte toate condiţiile din definiţia microîntreprinderilor... .... ... aceasta va trece la impozit pe profit din trimestrul respectiv. Ce societăți devin platitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor? .. dacă la 31 decembrie 2014.. din 1 februarie 2013. ..000 euro. Pentru anul 2014... Însă. pragul este de 65. respectiv de 4........12....... ........000 euro x cursul din 31...... plus subvenţiile aferente cifrei de afaceri..... contul 7411).... Însă..cifra de afaceri pentru sistemul „TVA la încasare”... enumerăm doar câteva dintre acestea: ..Atenţie! Începând cu 1 ianuarie 2014. Astfel. plafonul fiind de 287..2013.000 euro care stabileşte perioada fiscală pentru TVA (luna sau trimestrul).... de când acest sistem este obligatoriu pentru cei care îndeplinesc criteriile.... deoarece la 31 decembrie 2013 nu îndeplineşte criteriile..000 euro aferent regimului special de scutire pentru întreprinderile mici din punct de vedere al TVA... La ce curs de schimb se calculează plafonul de 65.... ATENȚIE! Deși în Codul fiscal mai este menționat un plafon de 65....866 lei).. . ... chiar dacă în 2013 depăşise plafonul de 65....

........... având în vedere că „intenţia” poate fi greu demonstrată la un moment dat.... aceasta declară la înfiinţare că „intenţionează” să desfăşoare consultanţă... publicată în mai 2013... 54 din 23 ianuarie 2013 stabileşte că firmele înfiinţate începând cu 1 februarie 2013 sunt obligate să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal........ Exemplu: O persoana juridica romana s-a infiintat în data de 12.. Ce sistem de impunere putem aplica la înfiinţarea unei societăţi comerciale? OG 8/2013 publicată în M.........000 euro pot opta .... Legea 168. ..... Ar trebui ca societăţile nou-înfiinţate care vor să desfăşoare activităţi de consultanţă şi management să poată opta pentru a fi microîntreprindere........ Dacă o societate doreşte să fie încadrată la impozit pe profit..... prevede că o persoană juridică română nou-înfiinţată poate opta pentru a plăti impozit pe profit..... Acestea înscriu menţiunea în cererea de înregistrare la Registrul comerţului..........Comert cu ridicata al carnii si ............ urmând să îndeplinească pe parcursul anului condiţia referitoare la încadrarea în plafonul de 20% din total venituri..........01..... De asemenea.... atunci când capitalul lor social este deţinut de persoane.... spre deosebire de perioadele precedente........2014 si a declarat ca obiect principal de activitate: cod CAEN 4632 ....... începând cu data înregistrării în registrul comerţului... Astfel.. au un capital social reprezentând cel puţin echivalentul în lei al sumei de 25... însă trebuie să nu depăşească plafonul de 20%........... la data înregistrării în registrul comerţului......... cuantumul veniturilor din consultanţă şi management trebuie să fie de maximum 20% din totalul veniturilor obţinute.................................. ATENŢIE! Începând cu 1 ianuarie 2014.... chiar dacă efectiv nu doreşte să realizeze astfel de activităţi.Ce societăți cu venituri SUB 65. o microîntreprindere poate obţine şi astfel de venituri...... persoanele juridice române nou-înfiinţate care.....000 euro NU devin plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor? Nu pot aplica acest sistem de impunere persoanele juridice române care desfășoară activități în: a) .. dacă intenţionează să desfăşoare: ..... Exprimarea din cadrul legal nu este una chiar fericită... iar ulterior să motiveze organului fiscal prin faptul că „intenţia” a existat la momentul respectiv.... altele decât statul şi autorităţile locale.....Of nr....

.....  Venituri din vanzare marfuri – 12........000 lei. Mențiuni Cota de impozitare a veniturilor microîntreprinderilor este de 3%.......... Exemplu: La data de 13 ianuarie 2014 se infiinteaza o societate comerciala cu obiect de activitate principal .......... ...........000 lei (obiect de activitate secundar).000 lei......000 lei. . Ce venituri se includ în baza de impozitare? Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă.. .  Venituri din vânzare marfuri – 10.000 lei......000 lei.000 lei.000 lei..... se cunosc urmatoarele venituri si cheltuieli...000 lei........ ..Cheltuieli cu alte servicii executate de terti – 2............... societatea înregistrează următoarele venituri şi cheltuieli:  Venituri din consultanţă – 1......000 lei..Activitati de consultanta pentru afaceri si management. Încadrarea în categoria veniturilor din consultanţă și management se efectuează prin analiza contractelor încheiate și a altor documente care justifică natura veniturilor.. din care se scad:  ....  Cheltuieli cu mărfurile – 10... aceasta va figura de la data înfiinţării ca microîntreprindere..  Cheltuieli cu marfurile – 8. ................ Care este impozitul datorat de societate pentru cele două trimestre? ....  Venituri din dobânzi – 3..000 lei..... La sfarsitul trimestrului I.....000 lei.... cumulat de la inceputul anului:  Venituri din consultanţă – 40........ Astfel.............. aceasta a realizat urmatoarele venituri si cheltuieli: ...  Cheltuieli cu dobânzile – 1..Venituri din vanzare marfuri – 12.  Cheltuieli cu serviciile prestate de terti – 10....000 lei..Cheltuielie cu marfurile – 10.Venituri din consultanta – 8..  Venituri din dobânzi – 2....000 lei (obiect de activitate secundar).....000 lei....... .  Cheltuieli cu serviciile prestate de terti – 1.......produselor din carne... In al doilea trimestru.... În primul trimestru.................

.. deşi acestea nu reprezentau venituri care să genereze plusvaloare pentru societate..000 lei ...Începând cu 1 ianuarie 2014..... Cheltuieli cu diferenţe de curs valutar – 14............. prin OUG nr........ Tot începând cu 1 ianuarie 2014.000 lei..000 lei.... din baza de impozitare se vor elimina o serie de venituri.... la baza impozabila se adaugă următoarele:  .. - .Venituri din prestări servicii inginerie – 30.000 lei.......Venituri din despăgubiri în urma unei asigurări CASCO pentru un automobil al firmei utilizat de un agent de vânzari pentru livrarea comenzilor – 40...........Venituri din vânzare softuri – 70....Venituri din servicii în curs de execuție (la nivelul cheltuielilor aferente acestora) – 8. pe langa cele mentionate mai sus şi anume:  ............. Veniturile financiare înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing financiar (768) – 5......... Exemplu: O microîntreprindere obţine următoarele venituri în cursul exercițiului financiar 2014: ..000 lei .000 lei.............. o microîntreprindere obţine următoarele venituri: .... Măsura referitoare la eliminarea veniturilor din diferenţe de curs şi a veniturilor financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar vine sa repare deficientele prevederilor fiscale anterioare care impozitau aceste venituri......000 lei..Venituri din prestări servicii design – 15..... Exemplu: Se cunosc următoarele elemente pentru o microîntreprindere: Venituri din diferenţe de curs (cotul 765)– 10.. Care este baza impozabilă pentru stabilirea nivelului impozitului pe venitul microîntreprinderilor? ....000 lei ..000 lei..................Venituri din producția în curs de execuție – 12...Venituri din vânzarea producției de rochii realizate – 25...000 lei............... 102/2013. ............. Exemplu: În perioada 1 ianuarie 2014 .... Care este baza impozabilă pentru stabilirea nivelului impozitului pe venitul microîntreprinderilor? .... .....31 decembrie 2014.

Cheltuieli cu diferenţe de curs valutar – 800 lei.Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (contul 711) – 5.... .000 lei. Exemplu: O microîntreprindere înregistrează în al patrulea trimestru din anul 2014 următoarele venituri şi cheltuieli: ......Venituri din vanzare produse finite (701) – 30......000 lei..Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (711) – 6.....Reduceri comerciale primite ulterior facturarii – 600 lei......................000 lei...... .Venituri din diferente de curs valutar – 1...Veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (7814) – 1.................500 lei.000 lei.Venituri din vanzare produse finite – 20....000 lei.... ... .000 lei...Cheltuieli financiare înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing financiar (668) – 3.... ... Exemplu: O microîntreprindere obţine următoarele venituri la 31 martie 2014: Elemente Venituri din vânzarea mărfurilor Venituri din dobânzi Venituri din subvenţii pentru motorină primite de la APIA Venituri din vânzarea unui teren Suma 50. .........000 lei 1................ ..000 lei ....000 lei 20.. .Reduceri comerciale primite ulterior facturarii (609) –1.. . .......... Care este baza impozabilă pentru stabilirea nivelului impozitului pe venitul microîntreprinderilor? ..Venituri din diferente de curs (765) – 2..100 lei.. ....Veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de cursul valutar (768) – 1.Cheltuieli cu diferente de curs valutar (665) – 1.... ....000 lei.200 lei..000 lei......Reduceri comerciale acordate ulterior facturarii (709) – 1... Care este baza impozabilă pentru stabilirea nivelului impozitului pe venitul microîntreprinderilor? ..Venituri din prestari servicii de reparatie (704) – 5.. - Exemplu: O microîntreprindere înregistrează în al treilea trimestru din anul 2014 următoarele venituri şi cheltuieli: .. ..Reduceri comerciale acordate ulterior facturarii – 400 lei.000 lei 100... .. Care este baza impozabilă pentru stabilirea nivelului impozitului pe venit? ...400 lei..........000 lei...Venituri din subventii pentru investiţii – 2..000 lei..

.000 lei și în septembrie 15... o microîntreprindere realizează venituri din vânzarea bunurilor cu amănuntul astfel: în iulie 30...............000 lei 3.......... ....... societatea achiziţionează şi pune în funcţiune o casă de marcat de 800 lei......000 lei 4....000 euro....000 lei 10..000 lei 13.......... Ce se întâmplă dacă o microîntreprindere depășește în cursul anului plafonul de 65... în august 20..... ..Venituri din producţia de imobilizări corporale Reduceri comerciale acordate ulterior Venituri din diferenţe de curs valutar Venituri din anularea unui provizion pentru garanţii Venituri din sconturi obţinute Venituri din penalităţi cuvenite în urma neîncasării unei creanţe la scadenţă Venituri din despăgubiri acordate de o societate de asigurare Venituri rezultate din prescrierea unei datorii faţă de un furnizor Reduceri comerciale primite ulterior Venituri din dividende primite de la o filială 30.....000 lei...000 lei 15.........000 lei 6.000 lei 5.000 lei......000 lei. în conformitate cu documentul justificativ..... ........... În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat.......000 lei 5... Exemplu: În trimestrul al III-lea al anului 2014.000 lei În februarie 2013...............000 euro? Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere obţine venituri mai mari de 65. Ȋn luna iulie a achiziționat și a pus în funcțiune o casă de marcat de 4...................000 lei 2.. Care este nivelul impozitului pe venit? .... valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă în trimestrul în care au fost puse în funcţiune................. Determinaţi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul I 2014... aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal....

. iar calculul impozitului pe profit se efectua ţinând cont de veniturile obţinute şi cheltuielile suportate începând cu 1 iulie.... entitatea nu mai realizeaz ă alte venituri.... aceasta trecea la impozit pe profit începând cu trimestrul in care obtinea aceste venituri si se luau în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate din trimestrul respectiv......... .....venituri din servicii mentenanţă – 50.. ...000 lei.... aceasta trecea la impozit pe profit începând cu 1 iulie......000 lei........ ......cheltuieli deductibile – 30...........000 lei și prestări servicii arhitectură de 16.......000 lei..... Ȋn trimestrul al IV-lea.venituri din servicii de consultanţă – 100.............. Ce se întâmplă dacă o microîntreprindere depășește în cursul anului plafonul de 20% din venituri din consultanţă şi management? În anul 2013............000 lei din servicii de inginerie... Ȋn luna august 2014 realizează venituri de 180..000 lei.... Cursul de schimb euro-leu la 31 decembrie 2013 este de 4.venituri din servicii mentenanţă – 50... astfel că se cunosc următoarele venituri şi cheltuieli: ... conform normelor metodologice.. Conform noilor norme fiscale care se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2014. Cheltuielile deductibile la calculul impozitului pe profit în perioada ianuarie .000 lei..................venituri din servicii de consultanţă – 5.......iunie 2014 sunt de 110..... atunci când o societate realiza venituri din consultanţă şi management (indiferent de valoare)..... Componența Declarației 101 pentru anul 2014 va cuprinde următoarele informații: .. Exemplu: Societatea Leader a fost înfiinţată în anul 2013 ca microîntreprindere şi înregistrează în primul trimestru din anul 2014 următoarele venituri şi cheltuieli: ..........000 lei......... Cheltuielile deductibile în această perioadă sunt de 12..5 lei/1 euro (ipotetic).........000 lei....... În al doilea trimestru..... entitatea obţine venituri din vânzare soft de 5...000 lei........ dacă în al treilea trimestru o societate obţinea venituri din consultanţă sau management......Exemplu: Societatea Leader este microîntreprindere şi obţine în perioada ianuarie 2014 – iunie 2014 venituri din vânzarea de produse software și servicii de arhitectură de 150.. .. societatea se axează în special pe consultanţă... ..... prin cooptarea unor clienţi noi pe acest domeniu........... .............000 lei........... Ȋn trimestrul al III-lea.. Care este regimul de impozitare în cazul entităţii Leader? ............000 lei.. iar cheltuielile deductibile pentru această perioadă sunt de 9............ De exemplu.

În luna februarie şi martie 2013 a avut venituri de 120....000 lei. ........... ......cheltuieli deductibile aferente trimestrului II – 80....... 2...000 lei.....începând cu 1 februarie 2013.............. Pentru firmele care au fost microîntreprinderi în 2012: a) ..................................... c) Au realizat venituri SUB pragul de 65............................................ Care este regimul de impozitare în cazul entităţii Leader? ....000 lei şi cheltuieli de 15...... ......000 lei...... respectiv 60............ respectiv 18........... În luna ianuarie 2013 a realizat venituri de 135............... b) Au realizat venituri SUB pragul de 65.................000 lei................ 1.............................. Reguli privind regimul microintreprinderilor în anul 2013 SOCIETĂŢI DEJA EXISTENTE la 31........... Acestea vor proceda după cum urmează: ................000 lei...... Exemplu: Venim în completarea exemplului de mai sus şi considerăm că până la sfârşitul anului 2013 entitatea Leader mai realizează venituri din servicii de arhitectură în valoare de 30......12..... .................. Pentru firmele care au fost plătitoare de impozit pe profit în 2012: a) Au realizat venituri PESTE pragul de 65..000 euro...000 lei..... ..... fiecare societate trebuie să stabilească nivelul veniturilor obţinute în exercitiul financiar 2012.... Care este tratamentul aferent veniturilor obţinute şi ce declaraţii tr ebuie depuse până la sfârşitul anului 2013? .000 euro.......................... b) ..000 euro...2012 La începutul anului 2013............................. altele decât venituri din activități în domeniul ...............................000 lei şi cheltuieli de 45.......... Exemplu: Entitatea Leader a fost plătitoare de impozit pe profit în cursul anului 2012 şi a realizat venituri din prestări servicii de arhitectură în valoare de 100.. Care sunt impozitele datorate pentru primul trimestru din 2013? .....000 lei..vor depune Declaraţia 010 ...

......... Cheltuielile deductibile în această perioadă sunt de 32......................... Care sunt condițiile și declarațiile pe care trebuie să le depună........ Exemplu: Societatea Leader obţine în perioada februarie 2013 – iunie 2013 venituri din vânzarea de produse software și servicii de arhitectură de 150....... începând cu primul an fiscal......................... Ȋn trimestrul al IV-lea.....000 lei. entitatea nu mai realizeaz ă alte venituri........... 112^2 Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii (5) Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând ............... Ce se întamplă dacă o microîntreprindere realizează în cursul anului venituri din consultanță și management? Desi in codul fiscal se mentioneaza la ART........000 lei și prestări servicii arhitectură de 6.....000 lei... Cheltuielile deductibile la calculul impozitului pe profit în perioada februarie-iunie 2013 sunt de 100....... iar cheltuielile deductibile pentru această perioadă sunt de 9.... Ȋn luna august 2013........... Ȋn trimestrul al III-lea...... Care este regimul de impozitare în cazul entităţii Leader? ............... entitatea obţine venituri din vânzare soft de 50. Ce se întâmplă cu pierderea fiscală înregistrată în anul 2012 şi în ianuarie 2013? Pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2013 se recuperează de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe ......000 lei......... Exemplu: Două persoane fizice se asociază pentru a înființa un SRL în luna mai 2013............... pentru ca SRL-ul să fie microîntreprindere? ..........SOCIETĂŢI NOU ÎNFIINŢATE după 1 februarie 2013 O persoană juridică română care este nou-înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor............. Care este regimul unei societăţi înfiinţate în perioada 1-31 ianuarie 2013? Persoanele juridice române nou-înfiinţate în perioada 1 ianuarie – 31 ianuarie 2013 inclusiv NU sunt ... privind implementarea unui proiect.............000 lei.000 lei........................ realizează venituri din consultanță de 20..000 lei................

000 lei....... În lunile februarie şi martie din 2013...Venituri din dobânzi – 20........ entitatea Leader înregistrează următoarele venituri şi cheltuieli: . pierderea fiscală din perioada 1 ianuarie – 31 ianuarie 2013... iar începând cu 1 februarie 2013 este microîntreprindere.000 de euro...........000 lei. În luna ianuarie 2013... În cazul în care o societate revine în cursul anului 2013 la sistemul de plată a impozitului pe profit.000 lei.. aceasta înregistrează următoarele venituri şi cheltuieli: ..... ......000 lei..... puteti comanda acest ghid: ....... iar în anul 2012 a înregistrat pierdere fiscală de 50.. Este importantă această prevedere pentru că .... anul 2013 fiind considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 sau 7 ani consecutivi................ În al doilea trimestru din 2013. De exemplu...... Un alt aspect la care trebuie să fiţi atenţi este plafonul de 65... Exemplu: Entitatea Leader este plătitoare de impozit pe prof it..000 lei..... Considerăm că este bine de precizat şi la sfârşitul acestui ghid faptul că în practică trebuie să acordaţi o atenţie sporită fiecărei societăţi căreia îi stabiliţi impozitul datorat la bugetul de stat... ........ Acesta NU este reprezentat de cifra de afaceri a societăţii. De exemplu......... iar o microîntreprindere regulile stabilite în cadrul Titlului IV^1....... . De asemenea......................................... pierderea fiscală înregistrată în per ioada 1 ianuarie ....... .Venituri din vânzare de mărfuri – 100.....000 lei..Venituri din dobânzi – 10. aceasta a înregistrat tot pierdere fiscală la nivelul sumei de 20........... dacă o societate …………………………………... ……………………………………........ .....Cheltuieli cu mărfurile – 170...000 lei....Cheltuieli cu mărfurile – 80... Care este impozitul declarat de entitate în anul 2013? ...........profit....... ci …………………………………….......31 ianuarie 2013 inclusiv este luată în calcul ..Venituri din vânzare de mărfuri – 200.. CUM COMAND? Pentru a beneficia de INTREG materialul. O societate plătitoare de impozit pe profit respectă regulile din Titlul II din Codul fiscal...... cu rezolvarile la fiecare speta si exemplu in parte.......000 lei.

com pentru pretul de 80 lei fara TVA.1.accounting-leader. Va vom trimite factura si materialul integral in format PDF. in termen de 1 zi lucratoare de la data platii. folosind adresa de mail de mai sus sau prin formularul de contact de pe site-ul nostru: http://www. 2. Va rugam sa ne contactati inainte de achizitiona orice ghid de pe site-ul nostru.html. .ro/contact. Trimitand un mail simplu cu specificarea ghidului dorit si a datelor de facturare la adresa de mail laurstanciu@gmail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful