AGENSI-AGENSI KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Menara DBKL, 1 Jalan Raja Laut 50350 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Tel : 603-26179000 Faks :603-26977097 Laman Web : www.dbkl.gov.my Kompleks Perbadanan Putrajaya 24, Persiaran Perdana, Presint 3, 62675 Wilayah Persekutuan Putrajaya Tel : 603-8887700 Fax :603-88875000 Laman Web : www.ppj.gov.my Wisma Perbadanan Labuan Jalan Merdeka, Peti Surat 81245 87022 Wilayah Persekutuan Labuan Tel : 087-408600/408601 Faks : 087-428997 Laman Web : webmaster@pl.gov.my Majlis Sukan Wilayah Persekutuan Aras 2, Blok 2, Menara Seri Wilayah, Presint 2, 62100 Putrajaya Tel : 603-88897888 Faks : 603-88810196 Laman Web : www.kwpkb.gov.my Perbadanan Pembangunan Kambong Bharu (PKB) Aras Bawah dan Aras 2, Lot 61 Rumah ROHAS Jalan Raja Abdullah, Kampong Bharu 50300 Kuala Lumpur Tel : 603-26926733/26935733 Faks : 603-26934733 Laman Web : www.kampongbharu.com

Perbadanan Putrajaya

Perbadanan Labuan

Majlis Sukan Wilayah Persekutuan

Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu

mengurus. dan menilai kemajuan dan pembangunan dengan fokus kepada : a) Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur – Sebagai Ibu Negara Malaysia dan Bandar Raya Bertaraf Dunia. hab minyak dan gas. bertenaga serta makmur. d) Kemajuan dan pembangunan sukan Wilayah Persekutuan yang cemerlangl dan e) Penyelaras perancangan bagi pembangunan Wilayah Lembah Klang yang seimbang.FUNGSI DAN PERANAN KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN Merancang. melaksana. c) Wilayah Persekutuan Labuan – sebagai pusat perniagaan. indah. dan sejahtera. . memantau. bersemangat. pusat kewangan antarabangsa dan destinasi pelancongan yang maju. b) Wilayah Persekutuan Putrajaya – sebagai Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang terurus.

Sejahtera : a) Bandar yang terancang. harmoni. menguasai teknologi. berakhlak dan mempunyai jati diri yang tinggi. g) Masyarakat yang mendukung dan mengamalkan nilai murni demokrasi dan mengutamakan kestabilan politik.VISI Wilayah Persekutuan Maju dan Sejahtera Wilayah Persekutuan : Wilayah Persekutuan terdiri daripada Wilayah Pesekutuan Kuala Lumpur. f) Institusi keluarga yang utuh dan semangat kejiranan yang tinggi. . selesa dan selamat. b) Penyediaan kemudahan infrastruktur dan kemudahan awam yang lengkap dan memenuhi keperluan rakyat. e) Alam Sekitar yang bersih. c) Masyarakat yang bersatupadu. d) Keselamatan awam yang terjamin dan memenuhi amalan gaya hidup sihat. Maju : a) Pencapaian ekonomi yang mantap dan berdaya saing serta pengagihan peluan yang adil dan saksama. berilmu. berketrampilan. boleh dipercayai (reliable) dan selamat. dan h) Persekitaran yang kondusif bagi peningkatan kualiti hidup masyarakat. c) Pembangunan tamadun sosial dan rohani yang berteraskan nilai-nilai agama. berkualiti. indah dan lestari. dan d) Masyarakat berbudaya unggul. Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. b) Pengangkutan awam yang efisien. berbudi bahasa dan bersikap toleransi.

MISI Menerajui kemajuan dan pembangunan Wilayah Persekutuan dan meningkatkan kualiti hidup masyarakat .

 Menggalakkan penggunaan pengangkutan awam dan mengurangkan penggunaan kenderaan sendiri bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. pendidikan dan kesihatan.  Memastikan penyelarasan dan keseragaman pengurusan serta pentadburan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Badan-badan Berkanun (BBB) adalah berasaskan kepada dasar dan peraturan yang ditetapkan oleh kementerian kearah mewujudkan PBT dan BBB yang berdikari terutamanya dari segi kewangan.  Menjana pertumbuhan ekonomi yang berterusan melalui Pelan Pembangunan Wilayah Persekutuan yang mapan bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan.  Mempertingkatkan sistem pengairan dan sistem saliran terutamanya di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Lembah Klang bagi mengatasi masalah banjir.  Meminimumkan masalah kemiskinan tegar di Wilayah Persekutuan melalui programprogram yang boleh meningkatkan tahap pendapatan penduduk. .  Mewujudkan lebih banyak pusat petempatan yang kondusif untuk keselesaan dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat.  Mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan melalui Pendekatan hands on. Putrajaya dan Labuan sebagai bandar dalam taman. penggunaan ICT yang meluas dan pewujudan one stop center.OBJEKTIF KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN  Melaksanakan pembentukan tugas dasar. pengurusan.  Merealisasikan hasrat untuk menjadikan Kuala Lumpur.  Memastikan program-program dan kemudahan-kemudahan dalam bidang pelancongan dilaksanakan dengan sistematik ke arah menjadikan Wilayah Persekutuan sebagai pusat pelancongan yang utama berasaskan pusat berbelanja. mesra rakyat.  Memastikan pembangunan di Wilayah Persekutuan adalah terkawal tanpa menjejaskan alam sekitar.  Memastikan pengurusan Bandar seperti aspek kebersihan. dan tanggungjawab kepada dan stakeholders pelaksanaan menerusi program perancangan statergik pembangunan yang bersepadu. dan pelupusan sisa pepejal dan penyelenggaraan parit dan longkang adalah pada tahap yang terbaik.

 Memperbanyakkan dan mempelbagaikan Program-program Pembangunan Insan. Komuniti dan Keselamatan bagi mengatasi masalah sosial dan jenayah. dan. Memperbanyakkan pembinaan kemudahan-kemudahan untuk masyarakat seperti Pusat Kegiatan Masyarakat. . Wanita dan Belia bagi memastikan Program-program Pembangunan Insan dan Komuniti dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful