You are on page 1of 47

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Programul Phare TVET RO 2002/000 – 586.05.01.02.01.01.

AUXILIAR CURRICULAR CLASA a X-a

DOMENIUL : Construcţii şi lucrări publice CALIFICAREA: Lucrător finisor pentru construcţii NIVEL: 1

CALIFICAREA: Lucrător finisor pentru construcţii NIVEL: 1 MODULUL: Vopsitorii simple 2005 Domeniul : Constructii si

MODULUL: Vopsitorii simple

2005

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

AUTOR:

Prof. ing. def. FĂRCAŞ VALERIA Colegiul Tehnic de Construcţii “ Anghel Saligny” Cluj-Napoca

CONSULTANŢĂ : DANA STROIE - expert CNDIPT CORINA MOLDOVAN - expert local

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

CUPRINS

GHIDUL PROFESORULUI

INTRODUCERE COMPETENŢE …… OBIECTIVE …

…………….4

………………………………………6

…………………………………………….7

FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢII …………………

………… 8

FISA DE PROGRES ŞCOLAR………………………………………………………………11 CUVINTE CHEIE…………………………………………………………………………… 13 GLOSAR DE TERMENI TEHNICI …………………………………………………………14 MATERIALE DE REFERINŢĂ……………………………………………………………….15 ÎNDRUMĂRI PRIVIND MODALITĂŢI DE EVALUARE……………………………………15

ACTIVITĂŢI PENTRU ELEVI

EXERCIŢIUL Nr. 1…………………………………………………………………………….31 EXERCIŢIUL Nr. 2 ………………………………………………………………………… 31 EXERCIŢIUL Nr. 3…………………………………………………………………………….32 EXERCIŢIUL Nr. 4 ……………………………………………………………………………32 EXERCIŢIUL Nr. 5 ……………………………………………………………………………33 EXERCIŢIUL Nr. 6 ……………………………………………………………………………33 EXERCIŢIUL Nr. 7 ……………………………………………………………………………34 EXERCIŢIUL Nr. 8 ……………………………………………………………………………34 EXERCIŢIUL Nr. 9 ……………………………………………………………………………35 EXERCIŢIUL Nr. 10 ………………………………………………………………………… 38 EXERCIŢIUL Nr. 11 ………………………………………………………………………… 38 EXERCIŢIUL Nr. 12 ………………………………………………………………………… 39 SOLUŢIA EXERCIŢIULUI Nr. 1…………………………………………………………… 41 SOLUŢIA EXERCIŢIULUI Nr. 2…………………………………………………………… 41 SOLUŢIA EXERCIŢIULUI Nr. 3…………………………………………………………… 41 SOLUŢIA EXERCIŢIULUI Nr. 4…………………………………………………………… 42 SOLUŢIA EXERCIŢIULUI Nr. 5…………………………………………………………… 43 SOLUŢIA EXERCIŢIULUI Nr. 6…………………………………………………………… 43 SOLUŢIA EXERCIŢIULUI Nr. 7…………………………………………………………… 44 SOLUŢIA EXERCIŢIULUI Nr. 8…………………………………………………………… 44 SOLUŢIA EXERCIŢIULUI Nr. 9…………………………………………………………… 44 SOLUŢIA EXERCIŢIULUI Nr. 10…………………………………………………………….45 SOLUŢIA EXERCIŢIULUI Nr. 11…………………………………………………………….45 BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………………… 47

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

auxiliar curricular

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE auxiliar curricular INTRODUCERE Acest auxiliar este destinat profesorilor de la Şcoala de

INTRODUCERE Acest auxiliar este destinat profesorilor de la Şcoala de Arte şi Meserii, care pregătesc elevi in calificarea de lucrător finisor, nivelul 1 .

elevi in calificarea de lucrător finisor, nivelul 1 . Informaţiile din acest auxiliar nu acoperă toate

Informaţiile din acest auxiliar nu acoperă toate competentele si toate cerinţele standardului, materialul se doreşte a fi un ghid in activitatea educaţională destinat cadrelor didactice care predau acest modul .

Toate activităţile, exerciţiile propuse elevului urmăresc atingerea criteriilor de performanţă în condiţiile de aplicabilitate descrise în standardul de pregătire profesională şi pregătesc elevul în vederea evaluării competenţelor din unităţile de competenţă prin probele de evaluare prevăzute în standarde.

prin probele de evaluare prevăzute în standarde. Acest ghid oferă sugestii metodologice pentru

Acest ghid oferă sugestii metodologice pentru activităţile propuse elevului şi totodată rezolvarea exerciţiilor cuprinse în ACTIVITĂŢILE ELEVULUI care pot fi folosite ca un ghid al realizărilor acestuia. De asemenea sunt incluse o serie de materiale didactice, precum exemple de :

folii transparente

teste

fişe diferenţiate pentru elevi

fişe conspect

O trăsătură comună a Ghidului Profesorului şi Activităţilor pentru Elevi o constituie includerea listelor de verificare, care oferă elevului documente pentru portofoliul său, iar evaluatorului, mai multe seturi de dovezi pentru portofoliul individual în educaţia permanentă . Sunt incluse următoarele formulare:

educaţia permanentă . Sunt incluse următoarele formulare: lista de verificare fişă de descriere a activităţii

lista de verificare

fişă de descriere a activităţii

fişă de feedback a activităţii

fişă de progres şcolar

Modulul Vopsitorii simple face parte din pregătirea generală din clasa a X-a,

pentru calificarea Lucrător Finisor pentru Construcţii. Unităţile de competenţă relevante pentru modul sunt :

- Unitatea de competenţă pentru abilităţi cheie Comunicare si numeraţie

- Unitatea de competenţă tehnică specializată

Vopsitorii Simple

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

Scopul acestui modul este de a oferi elevilor noţiuni de bază cu privire la Vopsitorii Simple şi anume la modul de organizare a locului de muncă, aprovizionarea cu materiale şi S.D.V.-uri a locului de muncă, precum şi tehnologia de execuţie a vopsitoriilor simple. În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei :

elevii învaţă cel mai bine atunci când învăţarea răspunde nevoilor lor elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ in procesul de învăţare elevii au stiluri diferite de învăţare elevii participă cu cunoştinţele lor, dobândite anterior, la procesul de învăţare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. Se recomandă următoarele metode : demonstraţia, proiectul, simularea. Pentru atingerea competenţelor practice din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ : exerciţii de simulare, exerciţii practice, demonstraţie cu participare, modelare, urmarea unor instrucţiuni. Evaluarea trebuie sa fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregătire Profesională.

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ / COMPETENŢE relevante

După parcurgerea cu succes al acestui modul veţi dobândi următoarele competenţe :

Unitatea de competenţă pentru abilităţi cheie:

COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Competenţa C 2. Participă la discuţii pe un subiect simplu

Unitatea de Competenţă Tehnica Specializată :

VOPSITORII SIMPLE

Competenţa 1 : PREZINTĂ MODUL DE ORGANIZARE A LOCULUI DE MUNCA PENTRU REALIZAREA VOPSITORIILOR SIMPLE

Competenţa

2 :

ORGANIZEAZĂ

LOCUL

DE

REALIZAREA VOPSITORIILOR SIMPLE

MUNCA

PENTRU

Competenţa 3 : EXPLICĂ MODUL DE REALIZARE A VOPSITORIILOR

SIMPLE

Competenţa 4: EXECUTĂ VOPSITORII SIMPLE

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE OBIECTIVE La absolvirea acestui modul elevii vor fi capabili să: identifice subiectul

OBIECTIVE

La absolvirea acestui modul elevii vor fi capabili să:

identifice subiectul discuţiei referitor la operaţiuni de lucru

fie pregătit pentru participarea la o discuţie pe un subiect dat

construiască o intervenţie simplă într-o discuţie prin formularea unui subiect potrivit regulilor de conversaţie civilizată, prin ascultare activă, prin limbajul trupului, prin atitudine deschisă faţă de interlocutor

evalueze propria intervenţie prin urmărirea reacţiei participanţilor, notarea răspunsurilor primite,înţelegerea poziţiei audienţei faţă de intervenţie

prezinte modul

de organizare a locului de muncă pentru realizarea

vopsitoriilor simple

listeze materialele folosite pentru vopsitoriile simple

listeze SDV- urile pentru vopsitorii simple

precizeze principiile care stau la baza organizării locului de munca

aprovizioneze locul de muncă cu materiale în cantitatea şi calitatea cerută

aprovizioneze

locul

vopsitoriilor simple

de

muncă

cu

SDV-

uri

pentru

realizarea

organizeze locul de muncă pentru realizarea vopsitoriilor simple

întocmească

lista

vopsitoriilor simple

operaţiilor

tehnologice

pentru

realizarea

pregătească suprafaţa suport pentru vopsitorii simple

pregătească materialele pentru executarea vopsitoriilor

aplice grundurile de îmbibare şi de acoperire

aplice straturile vopsitoriilor simple

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢII

Tabelul de mai jos centralizează exerciţiile prin care se dezvoltă competenţele

cuprinse

numeraţie” Această fişa va fi inclusă în portofoliu.

în unităţile de

competenţă ,,Vopsitorii Simpleşi

,,Comunicare şi

 

U.C. : VOPSITORII SIMPLE

 

Competenţa

Exerciţiul

Întrebarea

Subiect

Rezolvat

 

5, 6, 11,

1

Materiale pentru vopsitorii simple

 

C1

12

5, 6, 11,

1

SDV-uri pentru vopsitorii simple

 

12

5, 6, 11,

1

Principii pentru organizarea

 

12

locului de munca

 

5, 6, 11,

1

Aprovizionarea locului de munca

 

C2

12

cu materiale

5, 6, 11,

1

Aprovizionarea locului de munca

 
 

12

cu SDV-uri

5, 6, 11,

1

Organizarea locului de munca

 

12

C3

5, 6, 11,

1

Lista operaţiilor tehnologice

 

12

 

5, 6, 11,

1

Pregătirea suprafeţei suport

 

12

C4

5, 6, 11,

1

Pregătirea materialelor

 

12

 

5, 6, 11,

1

Aplicarea vopsitoriilor simple

 

12

 

U.C. :COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

 
 

1, 3, 6,

1

Pregătirea pentru participarea

 

C3

12

la o discuţie pe un subiect dat

3, 4

1

Construirea unei intervenţii simple într-o discuţie

 

6, 7, 10,

1

Evaluarea propriei intervenţii

 

12

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

LISTA DE VERIFICARE A PROFESORULUI

Înainte de a termina predarea acestei unităţi de competenţă este recomandabil să completaţi următoarea listă de verificare a criteriilor ştiinţifice folosite. Bifaţi în căsuţe.

Aţi tratat următoarele aspecte:

Competenţa 1 – PREZINTĂ MODUL DE ORGANIZARE A LOCULUI DE MUNCA PENTRU REALIZAREA VOPSITORIILOR SIMPLE

Listarea materialelor pentru vopsitorii simple

Enumerarea SDV-urilor pentru vopsitorii simple

Precizarea principiilor care stau la baza organizării locului de muncă

Competenţa

VOPSITORIILOR SIMPLE

2

ORGANIZEAZĂ LOCUL

DE

MUNCA PENTRU REALIZAREA

Aprovizionarea locului de muncă cu materiale

Aprovizionarea locului de muncă cu SDV- uri

Organizarea locului de muncă pentru realizarea vopsitoriilor simple

Competenţa 3 – EXPLICA MODUL DE REALIZARE A VOPSITORIILOR SIMPLE

Prezentarea modului de alcătuire a vopsitoriilor simple

Întocmirea listei operaţiilor tehnologice la executarea vopsitoriilor simple

Corelarea operaţiilor tehnologice cu materialele şi SDV- urile

Competenţa 4 – REALIZEAZĂ VOPSITORII SIMPLE

Pregătirea suprafeţei suport pentru vopsitorii simple

Aplicarea straturilor

Pregătirea suprafeţei suport pentru vopsitorii simple Aplicarea straturilor
Pregătirea suprafeţei suport pentru vopsitorii simple Aplicarea straturilor

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ CHEIE : COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Competenţa C 2. Participă la discuţii pe un subiect simplu

Identificarea subiectului discuţiei referitor la operaţiuni de lucru

Pregătirea pentru participarea la o discuţie pe un subiect dat

Construirea unei intervenţii simple într-o discuţie prin formularea unui subiect potrivit regulilor de conversaţie civilizată

Evaluarea propriei intervenţii prin urmărirea reacţiilor participanţilor Notarea răspunsurilor primate, înţelegerea poziţiei audienţei faţă de intervenţie

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

FIŞA DE FEEDBACK A ACTIVITĂŢII

ELEVULUI

NUMELE ELEVULUI

COD MESERIE

CLASA

A ACTIVITĂŢII ELEVULUI NUMELE ELEVULUI COD MESERIE CLASA DETALII LEGATE DE ACTIVITATE   ULTIMA DATĂ DE
A ACTIVITĂŢII ELEVULUI NUMELE ELEVULUI COD MESERIE CLASA DETALII LEGATE DE ACTIVITATE   ULTIMA DATĂ DE
A ACTIVITĂŢII ELEVULUI NUMELE ELEVULUI COD MESERIE CLASA DETALII LEGATE DE ACTIVITATE   ULTIMA DATĂ DE

DETALII LEGATE DE ACTIVITATE

 

ULTIMA DATĂ DE PREDARE

 

ACTIVITATE ACCEPTATĂ

ACTIVITATE ACCEPTATĂ

ACTIVITATE DE REFERINŢĂ

ACTIVITATE DE REFERINŢĂ

ESTE NEVOIE DE MAI MULTE DOVEZI COMENTARII

ESTE NEVOIE DE MAI MULTE DOVEZI COMENTARII
DE REFERINŢĂ ESTE NEVOIE DE MAI MULTE DOVEZI COMENTARII DATA DE PREDARE DUPĂ REVIZUIRE CRITERIILE DE

DATA DE PREDARE DUPĂ REVIZUIRE

CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ ÎNDEPLINITE

DUPĂ REVIZUIRE CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ ÎNDEPLINITE Semnături de confirmare PROFESORUL DATA CANDIDATUL

Semnături de confirmare

PROFESORUL

DATA

CANDIDATUL

DATA

ACEASTĂ FIŞĂ VA FI ATAŞATĂ LA DOSARUL ELEVULUI

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

FIŞA DE PROGRES ŞCOLAR ELEVULUI

Modulul Numele elevului Profesor Abilităţi care Data Lucrările Aplicare în cadrul modulului Evaluare trebuie
Modulul
Numele elevului
Profesor
Abilităţi care
Data
Lucrările
Aplicare în cadrul
modulului
Evaluare
trebuie
efectuate şi
Bine
Satisfă-
Refa-
dobândite
comentarii
cător
cere
Comentarii
Priorităţi de dezvoltare
Abilităţi de bază ce urmează să fie
dobândite
( pentru fişa următoare)
Resurse necesare

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

FIŞĂ DE ORGANIZARE A LUCRULUI ÎN ECHIPĂ

Care este sarcina grupului?

Cu cine veţi lucra ( membrii echipei)

Ce anume trebuie făcut ?

De ce fel de materiale, echipamente, instrumente avem nevoie.

Ce anume vei face TU?

Organizarea activităţii Data/Ora începerii:

Data/Ora finalizării:

Cât de mult va dura îndeplinirea sarcinii?

Unde vei lucra?

Confirm faptul că elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi:

s-au asigurat că au înţeles obiectivele

au stabilit ceea ce trebuie făcut

au sugerat modalităţi prin care pot ajuta la îndeplinirea sarcinii

s-au asigurat că au înţeles cu claritate responsabilităţile care le revin şi modul de organizare a activităţii

Evaluator (semnătura):

Nume elev:

Data:

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

CuvinteCuvinteCuvinteCuvinte cheiecheiecheiecheie
CuvinteCuvinteCuvinteCuvinte cheiecheiecheiecheie

CuvinteCuvinteCuvinteCuvinte cheiecheiecheiecheie

CuvinteCuvinteCuvinteCuvinte cheiecheiecheiecheie
CuvinteCuvinteCuvinteCuvinte cheiecheiecheiecheie
CuvinteCuvinteCuvinteCuvinte cheiecheiecheiecheie
Compoziţie de vopsea Diluant Emailuri Peliculă Aderenţa Peliculogen Protecţie Baiţuri anticorozivă
Compoziţie de
vopsea
Diluant
Emailuri
Peliculă
Aderenţa
Peliculogen
Protecţie
Baiţuri
anticorozivă
Consistenţa
Protecţie
hidrofugă
Strat
suport
Protecţie
antiacidă
Răşini
Solvent
Suspensie
Lacuri
Liniatura
Pigmenţi
Vopsea
Finisaj
Glet
Grund

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

GLOSAR DE TERMENI TEHNICI
GLOSAR DE TERMENI TEHNICI

Această listă vă va fi folositoare la absolvirea unităţii de competenţă. Dacă găsiţi şi alţi termeni care nu sunt incluşi, adăugaţi la sfârşitul listei.

Ancadrament

Anticorosiv

Bidinea

Cancioc

Coloranţi

Diluant

Emulsii

Filer

Firnisuri

Glet

Grund

Hârtie abrazivă Liant

Elemente de evidenţiere a ferestrelor în faţadele clădirilor Substanţă care încetineşte coroziunea metalelor Pensulă dreptunghiulară sau rotundă cu coadă de lemn Lingură de metal, tronconică, cu coadă de lemn, folosită la lucrările de construcţii Substanţe solubile în apă sau în lianţi Produs industrial de distilare uşor volatil folosit pentru a subţia compoziţia de vopsea = Amestecuri intime compusă din două elemente, unul care dispersează şi mediul în care acestea dispersează de exemplu: apa Pulbere foarte fină folosită la zugrăveli şi vopsitorii ca material

de umplutură Substanţe care îndeplinesc în vopsitorii rolul de lianţi şi de sicativi Strat foarte subţire de pastă de var sau de ipsos care se aplică peste tencuială pentru a obţine o suprafaţă netedă = Compoziţie de vopsele în care materialele inerte sunt în cantitate mai mare Material de şlefuit Substanţă care în stare lichidă sau vâscoasă dacă sunt întinşi pe o suprafaţă se întăresc şi dau naştere la pelicule lacuri mixte de nitrat şi acetat de celuloză = Ustensilă constituită dintr-un mâner pe care e fixat un mănunchi de fire, pentru întinderea anumitor materiale, zugrăveli, vopsele = Pulbere fină care conferă culoare materialului cu care se amestecă = Substanţe nevolatile care amestecate în compoziţie rămân după alcătuirea peliculei determinând elasticitatea acesteia Lianţi folosiţi la alcătuirea compoziţiilor pentru lacuri = Construcţie auxiliară provizorie , de lemn sau de metal, care serveşte la executarea lucrărilor la înălţime = Substanţe lichide sau solide de natură organică sau minerală solubilă în uleiuri vegetale care acţionează asupra acestora ca acceleratori de uscare = Unealtă de tablă de oţel cu mâner de lemn, folosită la aplicarea chitului şi la netezirea acestuia = Liant de bază folosiţi la prepararea compoziţiilor pentru vopsitorii

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Derivaţi celulozici = Pensula

Pigment

Plastifianţi

Răşini

Schelă

Sicativ

Şpaclu

Uleiuri

=

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

MATERIALE DE REFERINŢĂ

Această secţiune din conţine exemple de:

Ghidul

Profesorului, pentru

fişe de curs (conspect)

folii transparente

fişe de organizare a lucrului în echipă

transparente fişe de organizare a lucrului în echipă modulul Vopsitorii simple Fişele de curs şi fişele

modulul Vopsitorii simple

Fişele de curs şi fişele de lucru sunt utile pentru:

- a sprijini dezvoltarea abilităţilor cheie

- ca îndrumare pentru activităţile de scris şi luare a notiţelor

- sintetizarea informaţiilor date

- testarea cunoştinţelor

Fişele de curs vor fi mai utile dacă veţi ţine cont de :

- aşezarea în pagină să fie cât mai simplă

- explicaţiile orale oferiţi-le înainte de a împărţi fişele

- clarificarea cuvintelor tehnice înainte de împărţirea fişelor

- limbaj simplu şi clar

- modul de tipărire uşurează foarte mult citirea textului

ÎNDRUMARI PRIVIND MODALITĂŢI DE EVALUARE

Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Se evaluează numai competenţele din acest modul, evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate. Pe parcursul modulului se realizează evaluare formativă, iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă, pentru verificarea atingerii competenţelor.

Exemple de probe :

Probe practice - prin care elevul demonstrează ca este capabil să pregătească suprafeţele, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă, conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice - prin care elevul demonstrează ca este capabil să realizeze zugrăveli simple, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă, conform condiţiilor de aplicabilitate.

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

Probe orale şi scrise - prin care elevul demonstrează că este capabil să enumere materialele şi SDV-urile necesare la locul de muncă,aşa cum se precizează în criteriul de performanţă şi, conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe de evaluare a performanţei, prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze principiile care stau la baza organizării locului de muncă, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă, conform condiţiilor de aplicabilitate. Elaborează o prezentare scurtă pe un subiect dat Această competenţă acoperă următoarele zone de interes:

Utilizarea surselor adecvate; Construirea unui text de prezentare pe un subiect dat; Expunerea clară a subiectului dat în faţa unei audienţe familiare; Materialele didactice ataşate tratează următoarele subiecte: Fişă conspect :

Părţile Comunicării. Elaborarea unei prezentări scurte pe un subiect dat prezintă un caracter mai formal şi intens pregătit. Prezentarea pe o temă dată reface experienţele pe care elevii le pot acumula la locul de muncă, de exemplu întocmirea de rapoarte pentru colegi, informarea colegilor sau a clienţilor, întocmirea de rapoarte pentru superiori, abordarea grupurilor de clienţi şi vizitatori, participarea la sesiuni de instruire şi interviuri. În acelaşi timp, elevii capătă siguranţă de sine şi încredere în capacitatea lor de a vorbi în faţa unui grup, în beneficiul abilităţilor generale de comunicare orală. Elevii trebuie de asemenea să fie capabili în cele din urmă să înţeleagă că organizarea eficientă a materialului şi ideilor reprezintă o abilitate pe care o pot transfera nu numai celorlalte abilităţi cheie, ci şi tuturor celorlalte aspecte din munca lor. Propriile dumneavoastră idei de subiecte pot fi la fel de utile ca şi cele sugerate în acest material La un nivel mai puţin formal trebuie să existe mai multe ocazii pentru ca unul dintre elevi să realizeze o prezentare şi să o expună în faţa grupului fără o pregătire foarte elaborată. De exemplu, demonstrarea unei abilităţi recent învăţate, demonstrarea utilizării de echipamente sau tehnologii, sugerarea unor modalităţi de organizare a muncii sau a spaţiului de lucru.

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

FIŞĂ DE CONSPECT NR.1

C1. PREZINTĂ MODUL DE ORGANIZARE A LOCULUI DE MUNCĂ PENTRU REALIZAREA VOPSITORIILOR SIMPLE

MATERIALE PENTRU VOPSITORII SIMPLE

Prin denumirea de VOPSEA se înţelege materialul lichid vâscos,care întins în straturi subţiri pe o
Prin denumirea de VOPSEA se înţelege materialul lichid vâscos,care întins în
straturi subţiri pe o suprafaţă alcătuieşte după uscare o pojghiţă fină, durabilă,
stabilă, aderentă şi care îi schimbă aspectul (culoarea,gradul de netezire,
duritatea )

În ansamblul lucrărilor de finisaj vopsitoriile îndeplinesc simultan mai multe roluri şi anume:

Rolul de protecţie prin faptul vopsirea poate fi anticorosivă, hidrofugă, ignifugă, antiacidă Rolul estetic prin faptul că vopselele sunt opace şi acoperă imperfecţiunile stratului suport, iar prin colorare sporesc aspectul estetic al elementului pe care se aplică şi pun în valoare anumite detalii sau părţi de construcţie. Rolul igienic prin faptul că faţa pojghiţei fiind netedă şi continuă, reţine mai puţin praful şi alte impurităţi.

continuă, reţine mai puţin praful şi alte impurităţi. COMPOZIŢIA DE VOPSEA este un amestec bine omogenizat

COMPOZIŢIA DE VOPSEA este un amestec bine omogenizat între un element de colorare, pigmentul şi unul peliculogen, liantul şi are o consistenţă de lucru proprie în funcţie de modul de lucru adoptat. Pentru ca amestecul pigment-liant să se poată întinde, trebuie să aibă un anumit grad de fluiditate care se obţine prin adăugarea în măsura potrivită a unui diluant. CONSISTENŢA DE LUCRU a unei compoziţii este starea de fluiditate (de curgere, sau de subţirime) necesară ca ea să se poată aplica cu modul de execuţie stabilit. După lianţii şi diluanţii folosiţi avem zugrăveli care folosesc ca şi diluant, apa, sau vopsitorii de ulei, care folosesc alte tipuri de diluanţi. La vopsitoriile în ulei liantul folosit este un ulei vegetal natural, un înlocuitor sintetic sau o emulsie de ulei cu apă. Alături de vopsitoriile în ulei se mai folosesc şi lacurile care sunt soluţii de răşini sau alte substanţe cu solvenţi volatili. Lacurile pot fi incolore sau colorate dar în general ele sunt transparente. Lacurile colorate cu un pigment prin care ele devin opace (acoperitoare) se numesc emulsii.

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

FIŞĂ DE CONSPECT NR.2

C1. PREZINTĂ MODUL DE ORGANIZARE A LOCULUI DE MUNCĂ PENTRU REALIZAREA VOPSITORIILOR SIMPLE

MATERIALE PENTRU VOPSITORII SIMPLE

La executarea lucrărilor de vopsitorii se folosesc materiale diverse. Avem patru categorii de materiale:

1. LIANŢI

2. PIGMENŢI

3. DILUANŢI ŞI SOLVENŢI

4. MATERIALE AJUTĂTOARE

LIANŢIILIANŢIILIANŢIILIANŢII

Lianţii sunt substanţe care în stare lichidă sau vâscoasă dacă sunt întinşi în straturi subţiri pe o suprafaţă oarecare se întăresc şi dau naştere unei pelicule care leagă între ei pigmenţii cu care au fost amestecaţi şi îi lipeşte de suprafaţa suport. Lianţii sunt generatori de pelicule, pentru acest fapt ei se mai numesc şi substanţe peliculogene.

După provenienţă, lianţii pot fi :

Organici , atunci când sunt extraşi din plante sau din produse animale Anorganici, atunci când sunt extraşi din substanţe minerale , sau sunt produse sintetice

GRUPEGRUPEGRUPEGRUPE DEDEDEDE LIANŢILIANŢILIANŢILIANŢI ::::

- sunt substanţe care pentru a fi folosiţi trebuie

1. Lianţii de apă

înmuiaţi şi diluaţi în apă .Aceştia se folosesc la zugrăveli.

2. Uleiurile

sintetică

sunt

substanţe

grase

de

provenienţă

vegetală

sau

3. Răşinile sunt substanţe complexe naturale şi mai ales sintetice

4. Bitumurile sunt substanţe provenite din zăcăminte naturale sau ca subproduse de la distilarea ţiţeiurilor

5. Derivaţii celulozici – sunt compuşi celulozici obţinuţi pe cale industrială

6. Emulsiile - sunt dispersiuni fine de lianţi în medii lichide, în general apă.

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

FIŞĂ DE CONSPECT NR.3

C 1. PREZINTĂ MODUL DE ORGANIZARE A LOCULUI DE MUNCĂ PENTRU REALIZAREA VOPSITORIILOR SIMPLE

MATERIALE PENTRU VOPSITORII SIMPLE PIGMENŢIIPIGMENŢIIPIGMENŢIIPIGMENŢII

Substanţele colorate, insolubile în lianţi şi în diluanţi împreună cu care se folosesc se numesc pigmenţi. Prin măcinare se aduc în stare de pulbere foarte fină. Amestecaţi cu lianţii se alcătuiesc astfel suspensii. După natura lor pigmenţii pot fi :

- Anorganici minerali naturali sau artificiali, cei naturali fiind obţinuţi din roci sau pământuri colorate, iar cei artificiali pot fi obţinuţi din diverşi compuşi ai metalelor, oxizi, metale şi aliaje ale lor în pulberi fine.(ex. pământul de Sienna, Miniul de plumb,Galbenul crom, Praful de Al)

- Organici naturali sau sintetici, cei naturali fiind obţinuţi din plante, animale , insecte (ex. Carmin natural, Indigoul, Roşu de Garanţa, Sepia), iar cei sintetici se obţin din hidrocarburi cu nuanţe de la galben la maron închis Pigmenţii întrebuinţaţi la vopsitorii au de înfruntat acţiunea vătămătoare a multor agenţi exteriori, printre care lumina solară, acţiunea apei şi a substanţelor dizolvate în ea, a prafului etc.

apei şi a substanţelor dizolvate în ea, a prafului etc. Câteva din principalele calităţi ale pigmenţilor

Câteva din principalele calităţi ale pigmenţilor sunt:

Stabilitatea la lumină – este proprietatea pigmenţilor de a nu se decolora, adică de a-şi păstra vreme îndelungată culoarea Insolubilitatea în apă, fără de care ploile şi apa în general, dizolvând pigmenţii, ar păta suprafeţele colorate şi ar altera culoarea lor iniţială, reducându-le rezistenţa şi stabilitatea şi ar curăţa elementele vopsite. Stabilitatea la acţiunea acizilor Rezistenţa la intemperii adică la acţiunea combinată şi repetată de umezire- uscare, frig-cald, îngheţ-dezgheţ. Lipsa acestei calităţi face ca pigmentul să nu poată fi folosit decât la colorările de interior. Puterea de acoperire se exprimă prin cantitatea de pigment măsurată în grame, necesară ca să acopere 1 m 2 de suprafaţă, astfel încât să nu se mai vadă o vopsea anterioară, de contrast, dată pe sticlă. Capacitatea de colorare - sau intensitatea pigmentului este proprietatea acestuia de a transmite culoarea şi nuanţa lui unui amestec de pigment alb.

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

FIŞĂ DE CONSPECT NR 4 C1. PREZINTĂ MODUL DE ORGANIZARE A LOCULUI DE MUNCĂ PENTRU REALIZAREA VOPSITORIILOR SIMPLE

MATERIALE PENTRU VOPSITORII SIMPLE DILUANŢIDILUANŢIDILUANŢIDILUANŢI ŞIŞIŞIŞI SOLVENŢISOLVENŢISOLVENŢISOLVENŢI

Substanţele lichide uşor volatile, care dizolvă substanţele peliculogene, modificându-le prin aceasta vâscozitatea în sensul de a le subţia (fluidiza) se numesc solvenţi. Aceste substanţe se folosesc la vopsitorii având un rol important în uscarea şi formarea peliculei.

MATERIALEMATERIALEMATERIALEMATERIALE AJUTĂTOAREAJUTĂTOAREAJUTĂTOAREAJUTĂTOARE

În categoria materialelor ajutătoare sunt cuprinse mai multe tipuri de materiale cum ar fi :

Materiale de umplutură – sunt acele substanţe organice, naturale sau artificiale, care au în general putere mică de acoperire şi o capacitate de absorbţie mică. Ele se amestecă cu vopselele pentru a economisi uleiurile, pentru a atenua nuanţele prea tari ale unor pigmenţi, pentru a conferi vopselelor o durabilitate mai mare în timp. Săpunuri fie cele de menaj fie cele pastă se folosesc pentru curăţarea suprafeţelor de praf şi de funingine , la prepararea grundurilor pentru zugrăveli , cât şi, împreună cu uleiurile vegetale , la îmbunătăţirea calităţii văruielilor şi a vopsitoriilor. Plastifianţi sunt substanţe nevolatile sau foarte greu volatile, care rămân după alcătuirea peliculei, făcând ca ceasta să aibă elasticitatea corespunzătoare. Decapanţi – sunt amestecuri de solvenţi, cu adaosuri de parafină sau naftalină, care se folosesc pentru curăţirea şi îndepărtarea straturilor vechi de grunduri, chituri, sau vopsele. Materiale de şlefuit (abrazivi) sunt materiale abrazive livrate sub diferite forme : pietre, paste, praf sau fixate pe un suport de hârtie sau pânză. Ele servesc la netezirea şi uniformizarea suprafeţei , cât şi a grundului, sau a chitului. Diferite alte materiale ajutătoare soda (carbonatul de sodiu) se dizolvă în apă şi serveşte la curăţarea suprafeţelor afumate sau pătate de grăsimi şi la curăţirea suprafeţelor de vopsele de ulei. Soda caustică (hidratul de sodiu ) se foloseşte în soluţii ca şi decapant şi la curăţirea petelor grase . Piatra vânătă ( sulfatul de cupru), în soluţie apoasă, aplicată pe suprafeţe tencuite, sau de lemn distruge sporii de ciupercă şi de muşchi, cum şi unele microorganisme şi împiedică formarea lor acestea fiind materiale fungicide Acidul clorhidric în soluţii slabe de 1-2 %, se foloseşte la spălarea eflorescenţelor la faţadele de piatră, sau amestecat în compoziţiile de văruieli le sporeşte rezistenţa , iar aplicat pe oţel, îl poate curăţa de rugină.

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

FIŞĂ DE CONSPECT NR.5 C1. PREZINTĂ MODUL DE ORGANIZARE A LOCULUI DE MUNCĂ PENTRU REALIZAREA VOPSITORIILOR SIMPLE

SDV-URI PENTRU VOPSITORII SIMPLE

Depozitarea materialelor pentru vopsitorii, precum şi a vopselelor se păstrează în locuri uscate, bine aerisite şi ferite de variaţii mari de temperatură. Substanţele vâscoase, lichide şi emulsiile se păstrează în cutii speciale, în bidoane sau în butoaie, toate din tablă de zinc sau din tablă zincată. Pentru substanţele volatile se va avea grijă ca vasele să se închidă ermetic, pentru a nu se produce vapori în magazie. Substanţele caustice vor fi păstrate închise ermetic în ambalaje proprii fiecăruia. Ambalajele de orice fel vor fi grupate în magazie pe categorii de materiale şi etichetate vizibil pentru nu se confunda conţinutul. Pentru manipularea pe şantier şi pentru transportul la locul de lucru al materialelor pentru vopsitorii se folosesc cutiile originale pentru ambalaje, bidoanele cu

toartă şi găleţile. Preparatele cu solvenţi volatili vor fi manipulate în vase închise, ca şi substanţele acide, cele caustice, precum şi cele toxice. La locul de lucru nu trebuie adusă decât cel mult cantitatea de materiale necesară într-un schimb. Pentru substanţele în praf fin sau toxice, volatile se vor folosi măşti, şorţuri şi mănuşi de protecţie. Ambalajele de tot felul trebuie să excludă evaporarea, scurgerea, vărsarea, uscarea sau murdărirea materialelor sau a preparatelor. Nu se deschid mai multe ambalaje deodată, ci treptat, după terminarea celui anterior. Pentru prepararea culorilor când aceasta se face pe loc este nevoie de:

- cântare (zecimal şi de farmacie); căni metalice de 0,5 -1 şi 2 l;

- cutii, găleţi, bidoane, butoaie pentru depozitare; cancioc;

- cilindrii gradaţi pentru dozarea materialelor;

- aparat manual de frecat vopsele; strecurători pentru vopsele;

- amestecători pentru omogenizarea vopselelor;

- vas de emulsionare.

pentru omogenizarea vopselelor; - vas de emulsionare. Pentru executarea manuală uneltele folosite în aceste

Pentru executarea manuală uneltele folosite în aceste scopuri sunt:

- raşchetă (şpaclu) pentru îndepărtarea stratului vechi de culoare;

- perii de sârmă de diferite forme, normale şi cu mâner lung;

- perii cu fibre vegetale;

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

- perii de păr pentru îndepărtarea prafului;

- şpacluri de lemn, metalice, de cauciuc; ciocane;

- lampă de benzină pentru ars vopseaua veche;

- cuţit pentru deschiderea crăpăturilor în tencuială sau lemn;

- dispozitiv pentru fixarea pietrei sau a bucăţii de lemn necesare frecării suprafeţelor;

- ţicling; răzuitoare metalică; daltă; cârpe; scări duble;

- schele de inventar, de lemn sau metalice. La aplicarea diferitelor compoziţii se mai folosesc:

- bidinele pătrate sau rotunde;

- bidinea cu coadă lungă;

- pensule rotunde pentru zugrăveli;

- pensule late pentru zugrăveli; burete şi cârpe;

- tufere de păr, de burete sau de cauciuc;

- rigle pentru tras liniaturi şi despărţituri dintre două culori;

- sfoară de 20 m pentru însemnat; fir cu plumb; metru;

- role de cauciuc pentru aplicarea desenelor de zugrăveli.

La executarea mecanizată se folosesc pulverizatoare precum şi aparate electrice

pentru vopsit.

pulverizatoare precum şi aparate electrice pentru vopsit. Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea :
pulverizatoare precum şi aparate electrice pentru vopsit. Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea :
pulverizatoare precum şi aparate electrice pentru vopsit. Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea :
pulverizatoare precum şi aparate electrice pentru vopsit. Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea :
pulverizatoare precum şi aparate electrice pentru vopsit. Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea :
pulverizatoare precum şi aparate electrice pentru vopsit. Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea :
pulverizatoare precum şi aparate electrice pentru vopsit. Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea :
pulverizatoare precum şi aparate electrice pentru vopsit. Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea :

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii
MODULUL : VOPSITORII SIMPLE Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii
MODULUL : VOPSITORII SIMPLE Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii
MODULUL : VOPSITORII SIMPLE Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

FIŞĂ DE CONSPECT NR.6 C1. PREZINTĂ MODUL DE ORGANIZARE A LOCULUI DE MUNCĂ PENTRU REALIZAREA VOPSITORIILOR SIMPLE

PRINCIPII PENTRU ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ

Productivitatea muncii maximă Executarea lucrărilor de vopsitorii după metoda în lanţ este cea mai corespunzătoare naturii lucrărilor şi realizării unor termene mai reduse.

Formaţia minimă de lucru care stă la baza alcătuirii echipelor pentru lucrări manuale are un singur muncitor. Această formaţie poate fi folosită numai la lucrări de mică importanţă şi de un volum redus. Pentru executarea vopsitoriilor mecanizat formaţia minimă este alcătuită din doi muncitori : unul mânuieşte aparatul de pulverizat, iar celălalt alimentează cu compoziţie, prepară compoziţia. Pentru lucrările mari se alcătuiesc brigăzi complexe în funcţie de frontul de lucru disponibil şi a metodei de lucru adoptate pe şantierul respectiv. Locul de muncă trebuie înzestrat şi aprovizionat periodic cu materiale pentru a se asigura continuitatea procesului tehnologic. Dispunerea materialelor, dispozitivelor, sculelor şi utilajelor la locul de muncă trebuie făcută astfel încât să nu fie stânjenită circulaţia şi mişcările muncitorilor şi să se evite deplasările inutile sau prea lungi. Aşezarea muncitorului faţă de frontul de lucru trebuie să asigure acestuia un câmp vizual corespunzător, o poziţie comodă care să-i confere libertate de mişcare, câmpul vizual trebuie să prindă pereţii încăperii în care lucrează, pentru a putea supraveghea tehnic şi coloristic calitatea muncii. Norme de tehnica securităţii muncii

1. Sculele de mână trebuie să fie întregi, în bună stare şi corespunzătoare operaţiei respective.

2. Lucrătorii să poarte ochelari de protecţie când lucrează cu aparate de pulverizat şi măşti, când în compoziţia vopselei intră substanţe toxice.

3. Încăperile pentru prepararea compoziţiilor să fie bine aerisite.

4. La prepararea soluţiilor cu acizi să nu se toarne apă în acizi ci invers şi lucrarea să se facă de lucrători experimentaţi.

5. Este interzisă executarea de lucrări la înălţime stând pe scânduri izolate sau pe scări atârnate.

6. Vopsitorii care lucrează la înălţime în locuri care nu pot fi îngrădite, vor purta centuri de siguranţă legate cu cabluri verificate, de părţile solide ale clădirii.

7. Se interzice ca în acelaşi timp să se lucreze la înălţimi diferite pe aceiaşi verticală.

8. Lucrările interioare, la înălţime, se vor executa de pe eşafodaje de inventar sau de pe scări reglementare, verificate înainte de fiecare întrebuinţare. Se interzice folosirea podinilor improvizate.

9. Schelele fixe precum şi cele agăţate trebuie executate şi verificate conform prevederilor privind montarea schelelor fără ca acestea să aibă balansuri.

10. Popii schelelor trebuie să fie verticali şi solidarizaţi între ei, atât în plan vertical cât şi cel orizontal, cu diagonale.

11. Nodurile trebuie montate cu grijă, astfel încât să excludă deplasarea pieselor.

12. Podinele trebuie să aibă lăţimea de cel puţin 1 m, să nu aibă capete lăsate libere în consolă şi să fie astfel montate încât să excludă posibilitatea alunecării sau deplasării lor.

13. În zona în care se montează schele metalice, firele electrice trebuie scoase din circuit pe timpul montajului.

14. Consolele de care se agaţă schelele atârnate trebuie să se sprijine solid de ziduri prin intermediul unei tălpi de dulap de lemn.

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

15. Schelele atârnate trebuie să fie asigurate contra balansurilor prin tiranţi de cablu sau sârmă legaţi de elementele solide ale clădirii. 16. Muncitorii care lucrează în leagăne trebuie să poarte centuri de siguranţă. 17. Sunt interzise scările portative cu trepte bătute doar în cuie, fără a fi şi rezemate în praguri pe ramele longitudinale. 18. Înnădirea scărilor se admite dacă îmbinarea se face prin eclise prinse în buloane pentru a evita desprinderea sau alunecarea.

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

folie nr.

1

C1. PREZINTĂ MODUL DE ORGANIZARE A LOCULUI DE MUNCĂ PENTRU REALIZAREA VOPSITORIILOR SIMPLE

PRINCIPII PENTRU ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ

SIMPLE PRINCIPII PENTRU ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ Paza şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului 1.

Paza şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului

1. Când se lucrează cu substanţe inflamabile să se interzică fumatul şi amestecul substanţelor să nu se facă pe foc sau în preajma focului.

2. Depozitarea materialelor inflamabile să se facă în încăperi speciale bine aerisite.

3. În imediata apropiere a locului de muncă cu substanţe inflamabile să fie puse afişe uşor de citit cu inscripţiile ,, Fumatul strict interzis”, ,,Nu vă apropiaţi cu foc deschis” şi ,,Nu sudaţi”, ,,Nu împuşcaţi cu pistolul pentru bolţuri”.

4. Muncitorii trebuie instruiţi zilnic.

5. În cazul lucrului în spaţii închise trebuie să se lucreze cu ferestrele şi uşile deschise.

6. Transportul molozului şi a resturilor materialelor de zugrăvit să se facă cu mijloace speciale destinate acestui scop în spaţii special amenajate depozitării acestora.

7. Materialele rămase neutilizate la locul de muncă se vor depozita în magazii speciale în vederea utilizării lor pentru schimburile următoare.

8. Nu se vor deversa pe pământ, în fântâni sau în ape de suprafaţă deşeurile şi molozul rezultat în urma lucrărilor de vopsitorii.

9. Ambalajele rezultate în urma folosirii materialelor de vopsitorii vor fi transportate cu mijloace speciale în spaţii destinate acestui scop.

10. Sculele şi dispozitivele ce nu se mai folosesc datorită deteriorării lor vor fi transportate şi depozitate în spaţiile destinate deşeurilor pe categorii.

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

Folie 2

C 3. EXPLICA MODUL DE REALIZARE A VOPSITORIILOR

Pregătirea suprafeţei : Pe tencuieli – se gletuiesc suprafeţele, se chituiesc crăpăturile,se şlefuiesc,se
Pregătirea suprafeţei :
Pe tencuieli – se gletuiesc suprafeţele, se chituiesc
crăpăturile,se şlefuiesc,se curăţă de
praf
Pe lemn
Pe metal
- se curăţă manual sau mecanizat, se
şlefuiesc suprafeţele, se curăţă de
praf
- se îndepărtează petele de rugină
se îndepărtează petele de vopsea,
grăsimi, sau praf.
Grunduirea suprafeţei : Grundul este primul strat care se aplică pe suport. El este alcătuit
Grunduirea suprafeţei :
Grundul este primul strat care se aplică pe suport. El este
alcătuit dintr-o suspensie de pigmenţi şi materiale de umplutură
într-un liant care poate fi firnis,lac,derivat celulozic. După
uscare grundurile dau pelicule dure, cu aspect mat. Aplicarea
se face cu pensula rotundă sau lată, în funcţie de dimensiunile
suprafeţei pentru vopsit. El trebuie să adere bine la suport, să
asigure netezimea şi să uniformizeze suprafaţa suportului.
Aplicarea straturilor vopsitoriei : Executarea lucrărilor se face îngrijit, alegându-se pensulele de lucru în
Aplicarea straturilor vopsitoriei :
Executarea lucrărilor se face îngrijit, alegându-se pensulele
de lucru în concordanţă cu suprafaţa de vopsit. Vopseaua se
ţine într-un vas metalic portativ. Se ia vopseaua cu pensula şi
se scurge de surplus apăsând-o pe marginea vasului. Se
respectă operaţiile de lucru în ordinea lor şi anume .
1. aplicarea
2. întinderea
3. netezirea vopselei
Finisarea se aplică de obicei la ultimul strat prin netezirea
vopselei cu o pensulă lată cu păr moale, trecând uşor vârful
pensulei peste vopsea, cu mişcări uniforme perpendiculare pe
direcţia de aplicare a ei.

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE Activităţi pentru elevi FOARTE IMPORTANT ! • Înainte de a trece la
Activităţi pentru elevi
Activităţi pentru elevi

FOARTE IMPORTANT !

Înainte de a trece la rezolvarea exerciţiilor şi/sau a activităţilor propuse, citiţi

cu atenţie sarcina de lucru !

Dacă nu aţi înţeles sau dacă nu ştiţi cum să rezolvaţi sarcina de lucru, solicitaţi

sprijinul profesorului.

Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor pe care le-aţi rezolvat şi a activităţilor

pe care le-aţi desfăşurat pentru a evalua progresul realizat.

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢII

Tabelul de mai jos centralizează exerciţiile prin care se dezvoltă competenţele

cuprinse

numeraţie”. Această fişa va fi inclusă în portofoliu.

în unităţile de

competenţă ,,Vopsitorii Simpleşi

,,Comunicare şi

 

U.C. : VOPSITORII SIMPLE

 

Competenţa

Exerciţiul

Întrebarea

Subiect

Rezolvat

C1

1, 2, 3, 4,

1

Materiale pentru vopsitorii simple

 

8,9

5

1

SDV-uri pentru vopsitorii simple

 

6, 7

1

Principii pentru organizarea locului de munca

 

C2

5, 9

1

Aprovizionarea locului de munca cu materiale

 

5

1

Aprovizionarea locului de munca cu SDV-uri

 

5, 6, 9

1

Organizarea locului de munca

 

C3

5, 6, 10

1

Lista operaţiilor tehnologice

 
 

5, 6, 11,

1

Pregătirea suprafeţei suport

 

12

C4

5, 6, 11,

1

Pregătirea materialelor

 

12

 

5, 6, 11,

1

Aplicarea vopsitoriilor simple

 

12

 

U.C. :COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

 
 

1, 3, 6,

1

Pregătirea pentru participarea

 

C3

12

la o discuţie pe un subiect dat

3, 4

1

Construirea unei intervenţii simple într-o discuţie

 

6, 7, 10,

1

Evaluarea propriei intervenţii

 

12

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

U.C. VOPSITORII SIMPLE

C1.PREZINTĂ MODUL DE ORGANIZARE A LOCULUI DE MUNCĂ PENTRU REALIZAREA VOPSITORIILOR SIMPLE

EXERCIŢIUL nr. 1

Consultaţi glosarul termenilor de specialitate şi alte surse de informare indicate de profesor şi rezolvaţi exerciţiul de mai jos, lucrând individual! timp de lucru 20 min

Scrieţi în dreptul fiecărui termen substanţa pe care acesta o conţine:

derivaţi celulozici răşini emulsii vopsele Materiale de lacuri umplutură uleiuri crude uleiuri sicative
derivaţi celulozici
răşini
emulsii
vopsele
Materiale de
lacuri
umplutură
uleiuri crude
uleiuri sicative
uleiuri semisicative

EXERCIŢIUL nr. 2 Rezolvaţi sarcina de lucru care urmează lucrând individual pe caietul de notiţe timp de lucru: 15 minute.

a) Subliniaţi dintre următoarele materii prime, pe cele care intră în compoziţia vopselelor:

Pigment, var, sare ,humă , apă, lemn, uleiuri, aer, nisip, calcar,ulei de in, ipsos,răşini sintetice ,bitumuri , gudroane, ulei de bumbac .

b) Grupaţi materiile prime subliniate după tipul vopselelor :

Vopsele de ulei

Vopsele din răşini

Bitumuri

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

EXERCIŢIUL nr. 3

Rezolvaţi sarcina următoare consultându-vă fişele conspect sau căutaţi pe internet,

lucrând în perechi.

timp de lucru 10 minute!

pe internet, lucrând în perechi. timp de lucru 10 minute! Scrieţi în dreptul fiecărei substanţe date,

Scrieţi în dreptul fiecărei substanţe date, la ce este ea utilizată :

o Decapanţi :…………………………………………………… Plastifianţi:………………………………………………………….

o

o Firnisuri:………………………………………………… EXERCIŢIUL nr. 4

Completaţi următoarea fişă de autoevaluare cu răspunsurile pe care le consideraţi corecte înscriindu-le în coloana „rezolvare elev”. După completarea acestei rubrici vei confrunta răspunsurile tale cu cele prezentate de profesor pe folie şi-ţi vei evalua munca prin înscrierea punctajului obţinut în ultima coloană a tabelului! Timp de lucru 15 minute!EXERCIŢIUL nr. 4 Fişa de autoevaluare Numele şi prenumele: Data

Fişa de autoevaluare

Numele şi prenumele:

Data

Tema:

Materii prime pentru vopsele

Clasa:

Nr.

 

Rezolvare

elev

 

Punctaj

crt.

 

Sarcini de lucru

 

maxim

obţin

   

ut

1

Care sunt materialele ce intră în compoziţia unei vopsele?

 

10

puncte

 
 

Care

sunt

caracteristicile

     

2

pigmenţilor?

 

10

puncte

3

Numiţi

4

diluanţi

folosiţi

la

 

10

   

prepararea vopselelor.

 

puncte

 

Cum

influienţează

structura

     

4

peliculei

soluţiile

prea

uşor

10

puncte

volatile?

 

5

Daţi definiţia sicativilor?

   

10

puncte

 

6

Ce este catalizatorul ?

   

10

puncte

 

7

Daţi definiţia firnisurilor.

   

10

puncte

 

8

Ce nu poate lipsi din compoziţia chimică a unei vopsele?

 

10

puncte

 

9

Ce este terebentina?

   

10

puncte

 

Din oficiu

 

10puncte

 

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

EXERCIŢIUL nr.5 Lucraţi individual Instrumentele şi aparatele se folosesc în funcţie de lucrările şi operaţiile ce urmează a fi executate. Pentru a rezolva acest exerciţiu aveţi următoarele sarcini de lucru:

1. Din trusa de lucru alegeţi instrumentele specifice fiecărei operaţii.

2. Completaţi tabelul următor.

Profesorul va bifa căsuţa corect sau incorect. Timp de lucru 15 min. Elevii care termină mai repede exerciţiul pot alege încă 3 instrumente sau

aparate şi să procedeze la fel completând un alt tabel.

INSTRUMENTE

OPERAŢIILE LA

CARACTERISTICILE

CORECT

INCORECT

ŞI

CARE SE

SUPORTULUI

APARATE

FOLOSESC

ŞPACLUL

       

PENSULA LATĂ

       

CUŢIT

       

PENSULĂ

       

SUBŢIRE

HÂRTIE

       

ABRAZIVĂ

TUFĂR

       

LINIARE

       

EXERCIŢIUL nr.6 Lucrând în grupe de câte 2 elevi consultaţi SITE- urile de pe internet folosind un motor de căutare (yahoo sau google) şi:

1. Selectaţi informaţiile referitoare la instrumentele şi aparatele competitive pe plan profesional.

2. Completaţi fişa de documentare următoare cu minim 5 instrumente sau aparate de acest gen,operaţiile la care se folosesc şi criteriile utilizate în

selecţia făcută.

FIŞA DE DOCUMENTARE

Timp de lucru 30 min.

Denumire instrument sau aparat

Operaţia la care se foloseşte

Criteriile utilizate în selecţie

Fiecare elev din grup este responsabil de o sarcina de lucru (la alegere din cele două).

După expirarea timpului, schimbaţi fişele de documentare între grupuri , evaluaţi lucrarea colegilor şi completaţi fişa de evaluare dată.

Puteţi alege între computer şi pliante-reclamă .

Criteriile după care ar putea alege aparatele electrice şi instrumentele sunt:calitatea, materialul din care sunt confecţionate,utilitatea, preţul,etc.

EXERCIŢIUL nr. 7

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE Pentru următoarele substanţe: periculoase, explozive, corosive, inflamabile,toxice, există

Pentru următoarele substanţe: periculoase, explozive, corosive, inflamabile,toxice, există simboluri convenţionale care ne atenţionează asupra periculozităţii lor.

Completaţi spaţiile de sub simbolurile convenţionale pentru substanţe periculoase cu denumirea categoriei de substanţe pe care o reprezintă.

cu denumirea categoriei de substanţe pe care o reprezintă. EXERCIŢIUL nr. 8 Lucraţi individual În coloana

EXERCIŢIUL nr. 8 Lucraţi individual

care o reprezintă. EXERCIŢIUL nr. 8 Lucraţi individual În coloana A sunt enumerate materialele care pot
care o reprezintă. EXERCIŢIUL nr. 8 Lucraţi individual În coloana A sunt enumerate materialele care pot
care o reprezintă. EXERCIŢIUL nr. 8 Lucraţi individual În coloana A sunt enumerate materialele care pot
care o reprezintă. EXERCIŢIUL nr. 8 Lucraţi individual În coloana A sunt enumerate materialele care pot

În coloana A sunt enumerate materialele care pot produce poluarea mediului sau sunt inflamabile şi în coloana B efectele acestora, în mod aleatoriu. Prin trasarea de săgeţi asociaţi fiecărui material efectul corespunzător.

A

diluanţi reziduuri de vopsea pigmenţi pe bază de plumb,sau cupru

B agenţi poluanţi pentru ape menajere toxici pentru utilizatori inflamabili

Timp de lucru 10 min. Elevii care termină mai repede pot să scrie exerciţiul sub formă de tabel.

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

C2. ORGANIZEAZĂ LOCUL DE MUNCĂ PENTRU REALIZAREA VOPSITORIILOR SIMPLE

EXERCIŢIUL nr. 9

PENTRU REALIZAREA VOPSITORIILOR SIMPLE EXERCIŢIUL nr. 9 activitate practică – timp de lucru 45 min Profesorul

activitate practică – timp de lucru 45 min

Profesorul împarte elevii în echipe de 4 elevi. Fiecare echipă va avea de îndeplinit 2 sarcini de lucru. Pentru fiecare sarcină îndeplinită, echipele vor completa fişa de lucru aferentă sarcinii primite înscriind elementul în coloana corespunzătoare, în cantitatea necesară operaţiei stabilite.

SIMULARE.

Pentru peretele din imaginea următoare, care urmează a se vopsi în ulei să se aprovizioneze
Pentru peretele din imaginea următoare, care urmează a se vopsi în ulei să se
aprovizioneze locul de muncă cu materialele în cantitatea necesară şi cu SDV - urile
potrivite în vederea realizării lucrărilor de finisaj.
6,00
3,00
1,5
1,50 m
2,10
90

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

FIŞA DE LUCRU 1

material

aprovizionat

s.d.v.-uri

aprovizionat

grund

cuţit pentru

reparaţii

crăpături

şpaclu

pensulă

pentru reparaţii crăpături şpaclu pensulă vopsea diluant hârtie de şlefuit Chit pentru

vopsea

diluant

hârtie de şlefuit

Chit pentru

reparaţii

FIŞA DE LUCRU 2

material

Cantitatea ( kg/mp )

Cantitatea

( kg )

Chit pentru reparaţii

0,200

 

Grund pe bază de ulei

0,090

 

vopsea

0,200

 

Hârtie de şlefuit

0,05 buc

 

Notă : Cantităţile sunt orientative, pentru lucrările de vopsitorii la 1 mp de lucrare.

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

FIŞĂ DE ORGANIZARE A LUCRULUI ÎN ECHIPĂ

Care este sarcina grupului?

GRUPUL

NR. 1

aprovizionarea

locului de muncă

Cu cine veţi lucra ( membrii echipei)

De ce fel de materiale, echipamente, instrumente avem nevoie.

-

-

-

şpaclu

pensulă…………

Ce anume trebuie făcut ?

- stabilit necesarul de SDV-uri

- verifică SDV-urile

- transport

Ce anume vei face TU?

Organizarea activităţii Data/Ora începerii:

Data/Ora finalizării:

Cât de mult va dura îndeplinirea sarcinii?

Unde vei lucra?

Confirm faptul că elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi:

s-au asigurat că au înţeles obiectivele

au stabilit ceea ce trebuie făcut

au sugerat modalităţi prin care pot ajuta la îndeplinirea sarcinii

s-au asigurat că au înţeles cu claritate responsabilităţile care le revin şi modul de organizare a activităţii

Evaluator (semnătura):

Nume elev:

Data:

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

C3. EXPLICA MODUL DE REALIZARE A

EXERCIŢIUL nr. 10 Notaţi prin cifre succesiunea logica a fazelor necesare executării unei

vopsitorii simple Grunduirea suprafeţelor ; Aplicarea vopselei ; Pregătirea suprafeţelor noi ; Prepararea compoziţiei pentru vopsit ; Prepararea compoziţiei pentru grunduit. - timp de lucru 15 min ; activitate individuală

VOPSITORIILOR SIMPLE

lucru 15 min ; activitate individuală VOPSITORIILOR SIMPLE EXERCIŢIUL nr. 11 FIŞE DE LUCRU INDIVIDUALIZATE
lucru 15 min ; activitate individuală VOPSITORIILOR SIMPLE EXERCIŢIUL nr. 11 FIŞE DE LUCRU INDIVIDUALIZATE

EXERCIŢIUL nr. 11 FIŞE DE LUCRU INDIVIDUALIZATE Completaţi fişa de lucru referitoare la modul de realizare a vopsitoriilor simple.

Varianta 1.

Realizarea vopsitoriilor simple în ulei

In spaţiul de mai jos scrieţi despre vopsitoriile simple

Straturile

 

vopsitoriilor

Operaţii

 

Modul de

 

finisare

Varianta 2.

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

Varianta 3.

In spaţiul de mai jos scrieţi despre vopsitorii simple

Straturile

Grundul este…………….

vopsitoriilor

Definiţii

Operaţii

1. Pregătirea suprafeţei suport……

2. Chituirea crăpăturilor………….

3. Grunduirea suprafeţei………

4. Aplicarea straturilor de vopsea

………….

Modul de

Modul de finisare neted presupune……………………………

finisare

Modul de finisare prin tufuire presupune………………………………….

finisare Modul de finisare prin tufuire presupune………………………………….
tufuire presupune…………………………………. - timp de lucru 25 min ; activitate individuală C4.
tufuire presupune…………………………………. - timp de lucru 25 min ; activitate individuală C4.

- timp de lucru 25 min ; activitate individuală C4. REALIZEAZĂ VOPSITORII SIMPLE EXERCIŢIUL nr. 12 activitate practică – timp de lucru 120 min Profesorul împarte elevii în echipe de 4 elevi. Fiecare echipă va avea de îndeplinit următoarea Temă :

Realizarea vopsitoriilor la soclul unei săli de clasă. Fiecare echipă îşi stabileşte sarcinile de lucru, iar după expirarea timpului alocat acestei activităţi, echipele vor completa Fişele de lucru, declaraţiile componenţilor echipelor. De asemenea elevii vor strânge dovezi de la martorii care au asistat la acest exerciţiu. Lucrul în echipă DECLARAŢIA COLEGULUI (care a făcut parte din echipă) Lucrul în cadrul echipei pentru atingerea unor obiective stabilite Identificarea progresului realizat şi sugestii privind modalităţi de îmbunătăţire a lucrului în echipă

modalităţi de îmbunătăţire a lucrului în echipă Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea :

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

Care a fost sarcina comună?

 

Elevul

X

 

Comentarii/Exemple

A

cerut ajutor atunci când a avut

Da

Nu

nevoie? Ţi-a oferit sprijin?

 

Da

Nu

Te-a informat în legătură cu orice fel

 

de

dificultăţi pe care le-a întâmpinat în

îndeplinirea sarcinii pe care au fost de acord să o realizeze?

Da

Nu

Ai recomandări privind modurile în care ar putea să îşi îmbunătăţească abilităţile de lucru în echipă?

Da

Nu

Numele elevului:

 

Data:

Declaraţie scrisă de:

 

Rolul martorului în grupul de lucru:

(semnătura)

(ex.: profesor, şef catedră)

Lucrul în echipă CONFIRMAREA MARTORULUI (CELUI CARE A ASISTAT) Confirmarea a ceea ce trebuie făcut

Care a fost sarcina comună?

 

Elevul

Au verificat dacă au înţeles obiectivele? Au stabilit activităţile şi resursele necesare atingerii acestor obiective? Au sugerat modalităţi prin care pot contribui la îndeplinirea sarcinii? S-au asigurat că au înţeles în mod clar responsabilităţile care le revin?

X

 

Comentarii/Exemple

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Numele elevului:

Data:

A asistat:

Funcţia/rolul celui care a asistat:

(semnătura)

(ex.: profesor, şef catedră)

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

SOLUŢIILE EXERCIŢIILOR
SOLUŢIILE EXERCIŢIILOR
MODULUL : VOPSITORII SIMPLE SOLUŢIILE EXERCIŢIILOR Soluţia exerciţiului nr. 1 Consultaţi glosarul termenilor de

Soluţia exerciţiului nr. 1 Consultaţi glosarul termenilor de specialitate şi alte surse de informare indicate de profesor şi rezolvaţi exerciţiul de mai jos, lucrând individual! Scrieţi în dreptul fiecărui termen substanţa pe care acesta o conţine:

Derivaţi celulozici =lacuri mixte de nitrat şi acetat de celuloză Emulsii =amestecuri intime dintre un element dispersat şi mediul în care acesta dispersează de exemplu emulsii de apă în ulei Răşini =lianţi folosiţi la alcătuirea compoziţiilor pentru pentru lacuri. Materiale de umplutură =substanţele anorganice, naturale sau artificiale, care au putere mică de acoperire şi capacitate de absorbţie a uleiurilor mică Vopsele = amestec intim bine omogenizat dintre un element de colorare, pigment şi unul peliculogen ,liant Lacuri = soluţii de răşini sau alte substanţe în solvenţi volatili Uleiuri sicative=substanţe lichide sau solide,de natură organică sau minerală solubile în uleiuri vegetale care acţionează asupra acestora ca şi acceleratori de

uscare Uleiuri semisicative=uleiuri care ajung la stadiul de uscare prin adăgare de sicativi Uleiuri crude =uleiuri netratate Soluţia exerciţiului nr. 2 Rezolvaţi sarcina de lucru care urmează lucrând individual pe caietul de notiţe

a) Subliniaţi dintre următoarele materii prime, pe cele care intră în compoziţia

vopselelor:

Pigment, var, sare ,humă , apă, lemn, uleiuri, aer, nisip, calcar, ulei de in, ipsos, răşini sintetice, bitumuri, gudroane, ulei de bumbac .

b) Grupaţi materiile prime subliniate după tipul vopselelor :

Vopsele de ulei

Vopsele din răşini

Bitumuri

Pigment, uleiuri, ulei de in, ulei de bumbac

Răşini sintetice,

Gudroane, bitumuri

Soluţia exerciţiului nr. 3 Rezolvaţi sarcina următoare consultându-vă fişele conspect sau căutaţi pe internet, lucrând în perechi. Adresele recomandate sunt :www.google .com sau www. referate.ro Scrieţi în dreptul fiecărei substanţe date, la ce este ea utilizată :

o Decapanţi : amestecuri de solvenţi cu adaosuri de parafină folosite pentru a

îndepărta stratul vechi de grund, sau vopsea o Plastifianţi: substanţe nevolatile care amestecate în compoziţie determină elasticitatea peliculei o Firnisuri: substanţe care îndeplinesc în vopsitorii dublul rol de lianţi şi sicativi

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

Soluţia exerciţiului nr. 4 Completaţi următoarea fişă de autoevaluare cu răspunsurile pe care le consideraţi corecte înscriindu-le în coloana „rezolvare elev”.

corecte înscriindu-le în coloana „rezolvare elev”. Fişa de autoevaluare   Numele şi prenumele:

Fişa de autoevaluare

 

Numele şi prenumele:

Data

Tema: Materii prime pentru vopsele

Clasa:

Nr.

 

Sarcini de lucru

   

Rezolvare

 

Punctaj

crt

elev

max

Obţ.

 

Care sunt materialele

     

1

ce intră în compoziţia unei vopsele?

Lianţi, pigmenţi, diluanţi, solvenţi, materiale ajutătoare

10

 

Care sunt

 

Stabilitatea la lumină, insolubilita- tea în apă, stabilitate la acţiunea acizilor, Rezistenţa la intemperii, puterea de acoperire

   

2

caracteristicile pigmenţilor?

 

10

3

4

diluanţi

folosiţi

la

Terebentina, white-spirt, butanol, ulei de in sicativat

10

 

prepararea vopselelor.

4

Cum influienţează struc- tura peliculei soluţiile prea uşor volatile?

 

Structura peliculei poate îmbătrâni prea repedeşi pot duce la desprinderea peliculei

10

 
 

Daţi

definiţia

Substanţe lichide sau solide solubile în uleiuri care acţionează asupra acestora ca acceleratori de uscare

   

5

sicativilor?

10

6

Ce este catalizatorul ?

Osubstanţă care prin prezenţa ei într-un amestec provoacă o acţiune chimică

10

 

7

Daţi definiţia

 

Substanţă care îndeplinesc în vopsitorii rolul de liant şi sicativ

10

 

firnisurilor.

 

Ce

nu poate lipsi din

Din compoziţia chimică a unei vopsele nu poate lipsi pigmentul

   

8

compoziţia chimică a unei vopsele?

10

9

Ce este terebentina?

 

Este un bun solvent al vopselelor şi al lacurilor.produs prin ditilarea răşănilor de conifere

10

 

Din oficiu

 

10

 

Soluţia exerciţiului nr.5 Instrumentele şi aparatele se folosesc în funcţie de lucrările şi operaţiile ce urmează a fi executate.

1. Din trusa de lucru alegeţi instrumentele specifice fiecărei operaţii.

Şpaclu, pensule, hârtie abrazivă, tufăr, rolă, liniar

2. Completaţi tabelul următor.

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

INSTRUMENTE

OPERAŢIILE LA

CARACTERISTICILE

CORECT

INCORECT

ŞI

CARE

SE

SUPORTULUI

APARATE

FOLOSESC

ŞPACLUL

Răzuit,reparat

Suprafeţe cu crăpături

   

PENSULA LATĂ

Vopsitorii

pe

Suprafaţăsuport

   

suprafeţe mari

pregătită

CUŢIT

reparaţii

Desfacerea crăpăturilor

   

PENSULĂ

Lucrări

de

Suport vopsit

   

SUBŢIRE

detaliu,liniaturi

HÂRTIE

Şlefuirea

Suport curăţat

   

ABRAZIVĂ

suportului

TUFĂR

Netezirea

Suport vopsit cu un strat

   

suportului

LINIARE

Trasarea

Suport grunduit

   

liniaturii

Soluţia exerciţiului nr.6 Selectaţi informaţiile referitoare la instrumentele şi aparatele competitive pe plan profesional. Completaţi fişa de documentare următoare cu minim 5 instrumente sau aparate de acest gen, operaţiile la care se folosesc şi criteriile utilizate în seleţia făcută.

FIŞA DE DOCUMENTARE

Denumire

Operaţia la care se foloseşte

Criteriile

utilizate

în

instrument

sau

selecţie

aparat

Pistol

de

Aplicarea stratului de vopsea Pregătirea suprafeţei

Performanţa, calitatea, firma sau altele Performanţa, calitatea, firma sau altele Performanţa, calitatea, firma sau altele

 

pulverizat Aparat de şlefuit

trafalet

Aplicarea stratului de vopsea

Slouţia exerciţiului nr. 7

Aplicarea stratului de vopsea Slouţia exerciţiului nr. 7 Pentru următoarele substanţe: periculoase, explozive,

Pentru următoarele substanţe: periculoase, explozive, corosive, inflamabile, toxice, există simboluri convenţionale care ne atenţionează asupra periculozităţii lor. Completaţi spaţiile de sub simbolurile convenţionale pentru substanţe periculoase cu denumirea categoriei de substanţe pe care o reprezintă.

cu denumirea categoriei de substanţe pe care o reprezintă. e x p l o z i

explozivi

substanţe pe care o reprezintă. e x p l o z i v i Domeniul :
substanţe pe care o reprezintă. e x p l o z i v i Domeniul :
substanţe pe care o reprezintă. e x p l o z i v i Domeniul :

Domeniul : Constructii si lucrari publice

in

Calificarea :

inflamabile

toxice

corozive

o z i v i Domeniul : Constructii si lucrari publice in Calificarea : inflamabile t

periculoase

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

Soluţia exerciţiului nr. 8 În coloana A sunt enumerate materialele care pot produce poluarea mediului sau sunt inflamabile şi în coloana B efectele acestora, în mod aleatoriu. Prin trasarea de săgeţi asociaţi fiecărui material efectul corespunzător.

A

B agenţi poluanţi pentru ape menajere

inflamabili

diluanţi

reziduri de vopsea toxici pentru utilizatori

diluanţi reziduri de vopsea toxici pentru utilizatori pigmenţi pe bază de plumb,sau cupru Soluţia exerciţiului

pigmenţi pe bază de plumb,sau cupru

Soluţia exerciţiului nr. 9 FIŞA DE LUCRU 1

material

aprovizionat

s.d.v.-uri

aprovizionat

grund

aaaa

vopsea

aaaa

cuţit

pentru

aaaa

 

aaaa

reparaţii

diluant

crăpături

şpaclu

aaaa

hârtie de şlefuit

aaaa

pensulă

 

aaaa

Chit

pentru

aaaa

reparaţii

FIŞA DE LUCRU 2

material

Cantitatea ( kg/mp )

Cantitatea

( kg )

Chit pentru reparaţii

0,200

13,86 mp x 0,200 kg/mp=2,77 kg

Grund pe bază de ulei

0,090

13,86 mp x 0,09 kg/mp = 1,25 kg

vopsea

0,200

2,77 kg

Hârtie de şlefuit

0,05 buc

13,86 x 0,05 = 0,6 buc ~1 buc

Soluţia exerciţiului nr. 10 Notaţi prin cifre succesiunea logica a fazelor necesare executarii unei

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

vopsitorii simple

3

Grunduirea suprafetelor ;

5

Aplicarea vopselii ;

1

Pregatirea suprafetelor noi ;

4

Prepararea compozitiei pentru vopsit ;

2

Prepararea compozitiei pentru grunduit.

Soluţia exerciţiului nr. 11 FIŞE DE LUCRU INDIVIDUALIZATE

Completaţi fişa de lucru referitoare la modul de realizare a vopsitoriilor simple Varianta 1.

Realizarea vopsitoriilor simple în ulei Prin denumirea de VOPSEA se înţelege materialul lichid vâscos, care întins în straturi subţiri pe o suprafaţă alcătuieşte după uscare o pojghiţă fină, durabilă, stabilă, aderentă şi care îi schimbă aspectul (culoarea, radul de netezire, duritatea)

Operaţiile vopsirii sunt: pregătirea suprafeţei, grunduirea suprafeţei şi aplicarea straturilor de vopsea.

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

Varianta 2.

În spaţiul de mai jos scrieţi despre vopsitoriile simple

Straturile

Primul strat este grundul după care se aplică două sau trei straturi de vopsea. Ultimul strat se numeşte strat vizibil.

vopsitoriilor

Operaţii

1. pregătirea suprafeţei

2. reparaţii crăpături şi chituirea suprafeţei

3. şpacluirea suprafeţei

4. aplicarea grundului

5. aplicarea stratului de vopsea

Modul de

Netezirea suprafeţei cu o pensulă cu păr moale

finisare

Varianta 3.

In spaţiul de mai jos scrieţi despre vopsitorii simple

Straturile

Grundul este primul strat al vopsitoriei pentru impregnarea materialului şi netezirea suprafeţei

vopsitoriilor

Definiţii

Stratul vizibil este al doilea sau al treilea strat şi se execută în culoarea dorită

Operaţii

1.

Pregătirea suprafeţei suport implică curăţarea suprafeţei de

praf , devopseaua veche, de pete şi impurităţi

2.

Chituirea crăpăturilor se execută cu chit special preparat în

acest scop

3.

Grunduirea suprafeţei se execută cu pensula lată, cu vopsea

mai vâscoasă

4.

Aplicarea straturilor de vopsea se face cu pensula în două sau

trei straturi, după uscarea stratului de grund

Modul de

Modul de finisare neted presupune pensularea cu pensula cu păr moale în sens perpendicular pe stratul precedent

finisare

Modul de finisare prin tufuire presupune folosirea tufărului pentru realizarea efectelor speciale

precedent finisare Modul de finisare prin tufuire presupune folosirea tufărului pentru realizarea efectelor speciale

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii

MODULUL : VOPSITORII SIMPLE

BIBLIOGRAFIE

Constantinescu, R., Pavel ,C.,Voiculescu, M., Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, manual pentru licee industriale cu profil de construcţii, şcoli de maiştri şi de specializare postliceală Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976.

Davidescu, I., Roşoga, C., Tehnologia lucrărilor de construcţii, manual pentru licee industriale cu profil de construcţii clasa a IX-a şi a X-a şcoli profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1994.

Davidescu, I., Roşoga,C. Utilajul şi tehnologia lucrărilor de finisaj în construcţii, manual pentru licee industriale cu profil de construcţii, clasa a IX-a, Editura Didactică şi Pedagogică., Bucureşti, 1982.

Dumbravă, D., Gligan, A., Moldovan, C., ş.a. Economia şi organizarea producţiei în construcţii-montaj, manual pentru licee industriale, clasa a XII-a şi şcoli profesionale, anul III, Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., Bucureşti, 1994.

Nicula, I., Oneţ, Tr. Beton armat , Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.

Peştişanu, C. Construcţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979.

Sârbu, V., Desen de construcţii, manual pentru clasa a IX-a, licee industriale şi anul I şcoli profesionale cu profil de construcţii - montaj, Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., Bucureşti, 1995. Prundeanu, D., Mărgineanu, R., Sârbu, V., Desen tehnic de construcţii, manual pentru clasa a X-a şi a Xi-a, licee industriale cu profil de construcţii şi anul şcoli profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., Bucureşti, 1994.

Roşu, I.C., Manualul zugravului, Editura Tehnică, Bucureşti, 1958

Domeniul : Constructii si lucrari publice Calificarea : Lucrator finisor in constructii