1

Rancangan Pengajaran Harian [RPH] (Pengajaran Aspek Tatabahasa Tahun 1: Pendekatan Komunikatif) Mata Pelajaran: Bahasa Malaysia Tahun: 1 Kreatif Bil Murid: 34 orang Tarikh /Hari: Masa: 8.10 – 9.10 pagi Tema : Kesihatan danKebersihan Tajuk : Lagu ‘Bangun Pagi’ STANDARD KANDUNGAN 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 5.1.1 Memahami dan menggunakankata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

Objektif: i.

Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

Mengecam sekurang-kurangnya lima daripada tujuh perkataan kata nama am konkrit yang terdapat dalam lirik lagu bertajuk Bangun Pagi dengan betul. Menjawab sekurang-kurangnya tujuh daripada sembilan soalan tentang lirik lagu bertajuk Bangun Pagi dengan menggunakan kata nama am konkrit dengan betul.

ii.

Sistem Bahasa  Tatabahasa :morfologi - kata nama am konkrit  Kosa kata : putik kapas Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)       Ilmu : PJK, Sains Nilai Murni : Kebersihan fizikal dan mental Pendidikan Alam Sekitar : bertanggungjawab terhadap kebersihan diri dan persekitaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Belajar melalui TMK Kreativtii : Pergerakan kreatif - Imaginasi dan visualisasi , mencipta lirik lagu Elemen Keusahawanan EK 1: 1.4 Daya kreativiti dan inovasi : memerhati dengan bertujuan dan menghasilkan banyak idea EK 2: 2.2 Menganalisis dan menyatakan kebaikan/keburukan sesuatu EK 5: 5.1 Prinsip tanggungjawab sosial : menjaga persekitaran

Kepelbagain Kaedah dan teknik [Strategi]      KB : menghubung kait dengan pengalaman, sebab akibat menjaga kebersihan gigi dan muka KP : verbal linguistik, intrapersonal dan kinestatik BCB : mengumpul maklumat dan memproses maklumat tentang lirik lagu Pembelajaran kontekstual: menghubung kait dengan amalan kebersihan dalam kehidupan seharian. Pembelajaran konstruktivisme

2
Bahan Bantu Mengajar Jenis Komputer riba LCD Lirik lagu :Bangun pagi Grafik peta pemikiran : Carta pelbagai alir Beg kertas Model anak patung, kerusi dan meja Gambar keadaan gigi yang rosak, muka yang comot Lembaran kerja pemulihan Borang rekod penilaian i. Pemerhatian mengecam kata nama am konkrit ii. Kuiz kata nama am konkrit lagu bangun Pagi Bilangan 1 1 18 1 1 1 1 5 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengetahuan Sedia Ada : Murid biasa mengamalkan kebersihan diri dalam kehidupan seharian mereka. Langkah/ Masa Induksi Set (5 minit) Isi pelajaran Aktiviti PdP Catatan

Soalan 1. Namakan benda-benda yang dipegang dan dilihat di dalam beg kertas.

Beberapa orang murid diminta menyentuh dan meneka objek yang terdapat di dalam beg kertas. Guru mengemukakan soalan untuk mencungkil ciri objek.

BBM  Bahan maujud [model] KB  Menghubung kaiit BCB  Memproses maklumat

 Jangkaan jawapan o Anak patung o Model kerusi o Model meja Ciri Fizikal : Deria : boleh dipegang boleh dilihat 2. Isi pelajaran [Kata nama am konkrit] Perkaitan objek dengan tajuk dan isi pelajaran. Nama-nama objek yang boleh disentuh dan dilihat.

Guru menghubungkaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran pada hari ini.

Pembelajaran Kontekstual  Menghubungkait kan dengan pengalaman dalam kehidupan

Aktiviti 1 Langkah 1 (10 minit) Kata nama am konkrit  Murid diperdengarkan rakaman lagu Bangun Pagi  Murid-murid diminta menyanyikan lagu berdasarkan seni kata yang dipaparkan bersama-sama

BBM  Teks lagu – Bangun Pagi  Rakaman lagu  LCD  Peta carta alir pelbagai  Gambar keadaan

 Murid dibimbing membuat kesimpulan akan kepentingan menjaga kebersihan. Pakai baju. Pakai kasut. sebab akibat  Murid diminta melakukan gerak kreatifsambil bernyanyi. Otak cergas. Sikat rambut.3 dengan guru.  Murid diminta memberikan contoh kata nama am konkrit berdasarkan objek yang ada di dalam kelas.  Murid diminta menyatakan anggota badan yang lain yang perlu dijaga kebersihan. Sikat rambut. Cuci muka.2 Anggota badan yang lain Jangkaan jawapan 1. Cuci muka. Jari Langkah 2 ( 15 minit) Kata nama am konkrit Lirik Lagu: Bangun Pagi Bangun pagi. Lagu: Bangun Pagi Bangun pagi. Telinga 2. Lirik lagu [mengandungi kata nama am konkrit] Aktiviti i  Guru mengedarkan seni kata lagu [berpasangan]  Murid-murid diminta menggarisi dan menyebut perkataan yang menunjukkan objek yang dapat disentuh atau dipegang dan dilihat berdasarkan lirik lagu. Pakai kasut. Gosok gigi. BBB  Lirik lagu Pendekatan  Induktif Teknik  Nyanyian  Penyoalan KP  Intrapersonal  Verbal linguistik Nilai Murni  Kebersihan fizikal dan mental . Rambut 5. ke sekolah. Mata 3.  Guru memaparkan peta carta alir pelbagai dipaparkan  Guru bersoal jawab tentang sebab akibat menjaga kebersihan gigi dan muka berdasarkan paparan gambar. Pakai baju. ke sekolah. gigi yang rosak dan muka yang kotor Gosok gigi Peta Pelbagai Alir KB  sebab akibat Teknik  Pemerhatian  Tunjuk cara  Pergerakan kreatif KP  Intrapersonal  Verbal linguistik  Kinestatik Nilai Murni  Kebersihan fizikal Pembelajaarn kontekstual  Menghubungkaitka n dengan kebersihan diri EK  EK 2: 2. Gosok gigi. Kuku 4. Badan bersih.

kaki kuku tangan rambut telinga kerusi meja tingkap lantai  Aktiviti i 1. Kata nama am konkrit : objek di dalam bilik darjah Aktiviti ii  Guru memilih beberapa perkataan yang disebut oleh murid. .. Otak cergas. Murid diminta menampal kad perkataan pada anggota badan dan peralatan kelas yang perlu dijaga kebersihan berdasarkan soalan kuiz. ix. Siapa saya? Jangkaan jawapan kuiz i. dan kerusi. Guru tiba. Baca buku.4 Sapu lantai.1 Penilaian objektif  Pemerhatian [lembaran kerja : kata nama ama konkrit yang digarisi dan disebut] dalam seni kata lagu..  Murid dan guru menyanyikan lagu sambil melakukan gerak kreatif yang sesuai dengan maksud lagu.    Murid dikehendaki menjawab menggunakan kata nama am konkrit Murid menjawab dalam tempoh 30 saat Satu set kad perkataan anggota badan dan peralatan kelas diberikan kepada setiap kumpulan. Guru mempamerkan gambar tubuh kanak-kanak dan gambar bilik darjah 2. vii.  Guru memaparkan rangkap keempat. Susun meja.  Murid dibimbing untuk menyambung rangkap ketiga lirik lagu dengan cara memilih kata kerja yang sesuai untuk menjaga kebersihan setiap objek. v. kedua dan ketiga ditentukan berdasarkan PAS  Bertanggungjawa b EK  EK1: 1. Siapa saya? 4.4  EK 5: 5. Setiap orang ahli mendapat satu kad perkataan. BBM  Gambar kanakkanak  Gambar bahan pembersih  Kad perkataan anggota  tubuh dan peralatan/objek bilik darjah  Borang penilaian rakan sebaya.. iii. Langkah 3 ( 25 minit) Kata Nama Am konkrit Soalan kuiz Bangun Pagi Contoh: 1. Selepas bermain di luar kelas anggota badan yang perlu dibersihkan ialah .   . Siapa saya? 2. ii. Cuci tingkap. viii. Pemenang pertama. vi. 3. iv. Guru mengadakan kuiz kata nama am konkrit mengikut kumpulan untuk tujuan penilaian. Putik kapas sesuai digunakan untuk membersihkan saya. Sapulah saya setiap pagi supaya kelas anda tidak berhabuk.. Bilik bersih. Setiap hujung minggu saya mengetip anggota ini supaya kotoran tidak ada di bawahnya.

Pemulihan Membaca dan mengeja kv + kv 1.kain jumlah markah. Guru memberi pujian atas sikap murid menjaga kebersihan diri dan persekitaran  Kepentingan menjaga kebersihan diri dan persekitaran [ bilik darjah] Sosial : Pujian atas usaha dan kejayaan. Murid menulis nama bahan pembersih dalam lembaran kerja.ubat gigi lantai . ii. iv.  BBB  LCD  Skrin  Lirik lagu KB  Merumus Nilai  Kebersihan  Kesyukuran PAS  bertanggungjawa b KP:  Verbal linguistik  Intrapersonal . iv.5 Jangkaan jawapan pengayaan i.10 Penilaian objektif Pemerhatian : Borang penilaian skor[kuiz] Jangkaan jawapan pemulihan i. Melengkapkan petak kosong untuk membina kata nama am konkrit. vi.penyapu tingkap . Murid diminta menamakan bahan-bahan yang digunakan untuk membersihkan anggota badan 2. kaki . KP  Verbal Linguistik  Intrapersonal EK  EK 1: 1. mata kaki meja buku gigi muka Lembaran kerja aktiviti pemulihan m_t_ k_k_ m_ j _ b __ k __ k __ k __ Penutup 5 minit Kognitif Rumusan isi pelajaran Objek yang boleh dilihat dan dipegang : di luar bilik darjah  Murid diminta menyebut kata nama am yang telah dipelajari dan ciri kata nama am konkrit. Murid diminta memberi satu contoh kata nama am konkrit yang terdapat di dalam bag sekolah. iii. Aktiviti ii Pengayaan 1. Murid diminta menyesuaikan bahan yang digunakan membersihkan anggota badan dengan anggota badan berdasarkan gambar bahan pembersih dalam lembaran kerja. v.sabun rambut -syampu gigi . 3. iii. v. ii.

6 Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

. keamhiran membaca dan kemahiran menulis]  [ aspek seni bahasa dan aspek tatabahasa ] Contoh Isnin : mendengar dan bertutur Selasa : membaca Rabu : menulis Khamis : seni bahasa Jumaat : tatabahasa  Aktiviti pengayaan dan pemulihan tidak ada bagi p dan p aspek seni bahasa.7  Mengajarkan satu standard pembelajaran bagi setiap tempoh pembelajaran  [ kemahiran bahasa : kemahiran mendengar dan bertutur.

  Tidak perlu menyerapkan semua elemen EKM yang terkandung dalam pengisian kurikulum pada setiap tempoh pengajaran.8 yang sesuai dengan isi pelajaran dan aktiviti bagi mencapai objektif pelajaran. Ilmu dan nilai adalah dua EMK yang mesti diserapkan. .

9 .

10 banyak idea LANCAR boleh menghasil idea baharu ASLI LUWES idea boleh dikembang dan dipelbagaikan JELAS menghurai idea dengan terperinci dan sistematik Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 19 .

7. 8. Kesederhanaan 13. Mengalami dan menghayati sendiri adalah lebih baik 16. 9. Mengiktiraf hak mereka yang belum lahir/generasi akan datang 11.11 NILAI MURNI PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 1. Mencintai persekitaran . 2. 4. Tanggungjawab setiap individu 12. Perlindungan dan pemuliharaan alam sekitar 14. 5. 6. 3. Rendah diri Bekerjasama Menghormati alam/bumi Kehidupan seimbang Mementingkan kemampanan ekosisitem Mengekalkan kehidupan dan kepelbagaian hidup Kerosakan minimum Perubahan berterusan Ekonomi bukanlah segalanya 10. Etika melebihi hukum 15.

memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan. memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. makna kesamaan atau keserupaan.41). beR-. peN-. kata hubung gabungan. ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. iii. memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks. Versi kukuh ( shallow.endCLT : tatabahasa komponen utama. Komunikatif : memanipulasikan bentuk-bentuk linguistik secra gramatis dan menggunakan dalam konteks bermakna bagi tujuan komunikasi autentik. memahami dan menggunakan kata nama am dan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. vii. dan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai konteks. teR. Prabu) Kontekstual ‘… degree to which meanings and situations from the world outside the classroom are present in an instructional approach. 1992) Versi lemah (deep-endCLT : kelancaran berkomunikasi – fungsi komunikasi – task based – Savingnon. [ TAHAP 1] i.dan di. v. iv. memahami dan menggunakan kata terbitan awalan mengikut situasi. method or classroom activity (Shrum & Glisan. [ KBSR tatabahasa diajar secara penyerapan atau sisipan manakala KSSR pula tatabahasa diajar secara PER SE/ secara langsung ] Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan. . ii. kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks.dengan betul ii. ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. dan memahami dan membina ayat penyata. Pengajaran dan pembelajaran tatabahasa diberi penekanan melalui penggabungjalinan kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif. 2005 p.12 KONSEP TATABAHASA   Aspek tatabahasa merujuk kepada keupayaan murid menguasai perkara asas dalam pembentukan kata dan ayat serta menggunakan tatabahasa mengikut cara dan sistem yang betul semasa membina ayat. meN-. vi.Littlewood. pelbagai jenis kata adjektif. PENDEKATAN PENGAJARAN TATABAHASA Pendekatan Komunikatif i.

v. 2000): Pertama. Istilah dan fungsi tatabahasa boleh diperkenalkan untuk pengetahuan dan kefahaman. 2010 dan 2012) . iv. Perlu banyak latih tubi bagi mengekalkan ingatan dalam bentuk lisan dan tulisan. bahan rangsangan yang menarik dan berkesan. Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks. (BPK . PRINSIP P & P ASPEK TATABAHASA i. Perancangan yang rapi mesti dibuat terlebih dahulu. Huangjing Zhao. Memulakan proses pengajaran daripada yang mudah kepada lebih kompleks. item itu perlu diletakkan dalam situasi konteksnya semula. Mengenal pasti struktur isi dengan jelas. Tidak menggalakkan pelajar menghafaz rumus atau hukum bahasa. vi. peraturan makna. vii. 2011). viii. Mengajar secara konkrit dengan menggunakan alat bantu mengajar. ii. Diajarkan secara terancang dalam sesi pengajaran kemahiran bahasa. xi.13 Peraturan untuk mengajarkan tatabahasa (Thornbury. RUMUSAN Cara terbaik untuk memberikan tumpuan pada bentuk-bentuk linguistik dan menggabungjalinkan bentukbentuk lingustik secara berkesan dengan pendekatan komunikatif (Stern. peraturan konteks dan kedua. Walaupun sesuatu item linguistik dikeluarkan daripada konteks bagi tujuan menarik perhatian/memberi kesedaran/pengetahuan kepada murid. ix. 1987. Tatabahasa diajarkan kepada murid bagi membolehkan murid memahami dan menghasilakan bahasa yang autentik. Long. x. Menggunakan pengantaraan deria yang dibantu dengan contoh-contoh dan bentuk simulasi secara berkesan. iii. Menitikberatkan makna dan aspek tatabahasa mengikut konteks berdasarkan teks petikan yang digunakan. 1991.

14 .

Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&P 7. Kelas dan Masa 2. Tindakan susulan (pemulihan.15 1. Bahan Bantu Belajar 8. Pendidikan Alam Sekitar. Refleksi : i. Tema/Tajuk 3. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi. pengukuhan dan pengayaan) ( JNJK. Standard Pembelajaran (Kod Sahaja) 4. Jun 2010 ) . Sains dan Teknologi. Mata Pelajaran. Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. Penilaian P&P 9. Objektif Pembelajaran 5. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&P ii. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 6. EMK sedia ada seperti Bahasa.

16 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA [Rancangan sekolah] Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Standard Pembelajaran (satu standard pembelajaran sahaja) Objektif Pembelajaran Bahasa Malaysia Tahun 2 Bestari Kebudayaan . ii. Main peranan sebagai penjual dan pembeli. 1. 2.30 – 8. Aktiviti EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi . Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. lembaran kerja Murid menuturkan ayat-ayat permintaan berdasarkan gambar situasi atau slaid powerpoint yang dipaparkan. Literasi. i. Menyebut dan memadankan frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan gambar. slaid powerpoint atau situasi pada komputer. murid dapat. jujur Keusahawanan – sikap dan pemikiran keusahawanan TMK – belajar melalui TMK Radio/komputer. 3. Menuturkan ayat-ayat permintaan yang telah didengar daripada dialog. slaid powerpointgambar-gambar tunggal.4. Menyebut frasa menunjukkan permintaan dengan bimbingan guru.2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P. Nilai Murni – berbudi bahasa. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan. Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul secara bertatasusila. Memadankan frasa menunjukkan permintaan dengan gambar yang sesuai. iii. (Keusahawanan) Berbincang tentang cara yang betul membina ayat permintaan berdasarkan situasi dan menuturkannya semula.30 pagi 1. 4. Aktiviti Literasi 1. Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan betul. kad gambar.4/ Literasi 3. Menulis ayat permintaan berdasarkan gambar.Makanan Kita 7. papan tulis atau lembaran kerja. 2.

Membuat pemerhatian cara bergerak 3 jenis haiwan seperti burung.7 Bahan Bantu Belajar: Kad perkataan Haiwan di sekitar sekolah Gambar haiwan Video pergerakan haiwan Video pergerakan kenderaan. . merangkak.10 EK 2: EK 2.17 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN [ contoh BPK] Mata pelajaran Kelas Tajuk Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: 2. katak dan ikan [ bgm mentaksir pencapain objektif?] 2. berlari dan melompat Menaakul kepentingan pergerakan kepada haiwan :Dunia Sains dan Teknologi : Tahun 2 Cemerlang : Sains Hayat/Haiwan Memahami pergerakan haiwan 2.1 – menjelaskan – bertutur. EK 2.1. Mengaitkan pergerakan haiwan dengan kehiupan seharian. mengengsot. Melakonkan pergerakan haiwan iaitu terbang. menjalar. terbang.6. merayap. memadankan – bukan bertutur] 3. melompat dan berenang 4.4.3] Elemen merentas kurikulum: TMK: Tayangan Video dan komputer Bahasa: Penggunaan ayat Bahasa Malaysia dengan betul EMK:EK 1: EK 1.4.EK 2.[2.2.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan.4.3 Objektif pembelajaran: Diakhir pengajaran murid dapat: 1.EK 1. Memadankan nama haiwan dengan cara pergerakannya [2.4. berenang.4. EK 2. EK 1.4.2. EK 1.

Murid dikehendaki memadankan kad perkataan pergerakan haiwan dengan gambar yang diberikanGuru menyoal murid tentang cara pergerakan haiwan.6 Murid kumpulan A: Burung terbang Murid kumpulan B: Katak melompat Murid kumpulan C: Ikan berenang Menjana Idea (20 minit) Guru menyediakan kad perkataan pergerakan haiwan seperti terbang.EK 1.EK 1. B dan C Murid keluar dari bilik darjah mengikut kumpulan untuk membuat pemerhatian tentang pergerakan haiwan yang terbang. melompat dan berenang di persekitaran sekolah dengan bimbingan guru Murid memberi reaksi segera untuk menyebut nama haiwan yang ditemui dan menceritakan cara pergerakannya. EMK: EK1. EMK: EK2.EK 2.2 EMK: EK2.18 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: Fokus/Fasa Orientasi Set Induksi (5 minit) Pencetusan Idea (15 minit) Organisasi/Aktiviti Murid menyanyikan lagu Katak Si Katak Lompat beramai-ramai Catatan/Komunikasi Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan: A.4 Contoh soalan: Bagaimanakah burung bergerak? Bagaimanakah katak bergerak? .1 EMK: EK1.EK 2. melompat dan berenang.

2 (Peka kepada .EK 2.10 Aktiviti Pengayaan Refleksi (5 minit) Semua murid dapat mengikuti setiap langkah pembelajaran yang diikuti Murid sangat seronok dan kreatif ketika melakonkan pergerakan haiwan NOTA: Contoh Modul Dunia Sains dan Teknologi ini menerapkan elemen keusahawanan dengan Pendekatan Penyebatian. Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Murid menjawab lembaran kerja Murid melakonkan pergerakan burung.EK2.4 Murid mengaitkan pergerakan burung.EK1. Dalam aktiviti p&p 1: Elemen yang diterapkan ialah elemen keusahawanan EK1.19 Bagaimanakah ikan bergerak? Penstrukturan semula idea (15 minit) Murid melihat tayangan video sambil menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif Video 1: pergerakan burung Video 2: pergerakan katak Video 3: pergerakan ikan EMK: EK2. katak dan ikan dalam kumpulan Murid melihat video pergerakan kenderaan seperti kapal terbang. kapal selam.EK1. katak dan ikan dengan pergerakan kenderaan EMK: EK2.7 EMK: EK1. EMK: EK1.2 Tayangan Video pergerakan haiwan ditayangkan. Proses p&p yang dicadangkan adalah secara terus membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan elemen keusahawanan dari mula aktiviti-aktiviti p&psehingga ke akhir proses pengajaran dan pembelajaran.

4 ( Memilih idea terbaik daripada banyak idea) dimana murid berupaya membuat penilaian terhadap idea semasa aktiviti memadankan haiwan dengan pergerakan haiwan dengan betul. EK1.suka mengambil tahu) dalam aktiviti p&p 2.10 ( Berorientasikan pencapaian) dimana murid berusaha mencapai objektif dan menyiapkan tugasan melakonkan pergerakan haiwan dalam masa yang ditetapkan. Elemen EK 2. Seterusnya.6 (Keinginan kepada maklumbalas segera) dimana murid memberi reaksi segera apabila diminta menceritakan haiwan-haiwan dan cara pergerakan haiwan tersebut. Elemen EK 2.boleh memberi banyak idea) dimana murid menonton tayangan video pergerakan kenderaan dan mengaitkan dengan pergerakan haiwan yang telah mereka perhatikan dan lakonkan.2 (Menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif ) dimana murid boleh dan boleh membuat penilaian semasa menyatakan kebaikan/keburukan sesuatu pergerakan menonton tayangan video yang ditunjukkan oleh guru Elemen EK 1. EK 2. elemen keusahawanan EK 2.20 peluang . murid diminta bersoal jawab untuk menyatakan nama-nama haiwan yang dilihat semasa proses pemerhatian bersama-sama guru di sekitar sekolah. . Elemen EK 1.4 ( Daya kreativiti dan inovasi .1 ( Memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan) dimana murid membuat pemerhatian sifat dan cara-cara haiwan bergerak. murid diberi peluang berfikir secara kritis tentang cara pergerakan haiwan dengan pergerakan dan bentuk kenderaan-kenderaan yang mereka tonton.7 ( Melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit) di mana murid boleh mengaplikasi ilmu/teknologi untuk merealisasikan idea yang telah dipilih. Dalam aktiviti mengaitkan tayangan video kenderaan dengan pergerakan haiwan .

bersedia mengubah tindakan/keputusan yang silap. boleh menyenaraikan kesan dan akibat terhadap sesuatu tindakan. boleh menjangkakan sesuatu. mengambil berat terhadap perubahan persekitaran. boleh bekerjasama dalam kumpulan. 1.4 Daya kreativiti dan inovasi 1. Buku Panduan ini menyenaraikan indikator yang boleh diguna pakai oleh guru sebagai alat penentu ukur keberkesanan penerapan elemen tersebut. menyiapkan tugasan sehingga selesai.2 1. boleh menimbang pandangan rakan. menyenaraikan kesan dan akibat. 1.8 Kesanggupan belajar daripada kesilapan Berkeupayaan memimpin - 1. lebih berhati-hati untuk bertindak. suka mengambil tahu.3 Berani mengambil risiko 1. boleh mengadaptasi mengikut persekitaran. bersedia mendengar dan didengar. Murid memberi reaksi segera apabila diminta. boleh bertolak ansur. Dalam tempoh-tempoh tertentu. perubahan tingkah laku dalam diri murid sudah boleh dilihat menggunakan indikator-indikator tertentu berdasarkan jenis elemen yang diterapkan oleh guru di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. boleh mencipta/mereka cipta sesuatu. murid… 1.7 - boleh berimaginasi terhadap sesuatu yang belum berlaku. boleh memberi banyak idea. boleh berkongsi pendapat. boleh membuat perancangan.21 INDIKATOR PENERAPAN ELEMEN KEUAHAWANAN Proses penerapan elemen keusahawanan merupakan satu proses yang perlu dilaksanakan secara berterusan.9 . bersedia menerima teguran/pandangan orang lain.1 Mengamalkan sikap keusahawanan Amalan yang diterapkan ialah: Bertanggungjawab terhadap keputusan Peka kepada peluang Indikator yang boleh diukur. sedia menerima teguran.6 Keinginan kepada maklum balas segera Berorientasikan masa depan 1.5 Fleksibiliti menepati masa yang ditetapkan. EK1EK 1. boleh menyesuaikan diri dalam apa juga situasi. tahu menggunakan sumber/ruang. suka memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan. boleh menilai idea untuk memilih idea yang terbaik.

mengambil tindakan yang sesuai dengan keperluan persekitaran. boleh berkomunikasi dengan baik. mesra dengan semua orang.5 - boleh mencadangkan cara/teknik/strategi/ idea/kaedah yang lebih baik. boleh mengemukakan/mencadangkan idea baru/alternatif berasaskan maklumat. sentiasa bersedia untuk bertindak dengan apa juga perubahan. sanggup menerima kritikan. 1. boleh membuat penilaian terhadap idea EK 2.4 - 2. menerima teguran/pandangan orang lain. menyiapkan tugasan dalam masa yang diberikan.2 Menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif - 2. murid… boleh menyenaraikan/mengumpul maklumat.11 Berdaya tahan 1. boleh mengekalkan hubungan baik. boleh menyatakan kebaikan/keburukan sesuatu perkara. boleh mendapatkan maklumat daripada manamana sumber.13 Daya ketabahan yang tinggi - 1.12 Bertoleransi terhadap ketidaktentuan yang tinggi - boleh meneraju/memimpin. .10 Berorientasikan pencapaian 1. menyelesaikan tugasan walaupun terdapat halangan. berusaha untuk mencapai objektif. meneruskan sesuatu tindakan sehingga berjaya.1 2. sabar dengan tugasan yang berat. boleh membuat penilaian. tidak mudah berputus asa.3 Menghasilkan idea dari pemerhatian Memilih idea terbaik daripada banyak idea Menambahbaik idea yang dipilih (inovasi) - 2.22 1.14 Boleh membina jaringan sosial EK2- Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan Amalan yang diterapkan ialah: Memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan Indikator yang boleh diukur. tahu matlamat/objektif tindakan. sedia berunding dengan rakan-rakan pada bila-bila masa.

boleh memodifikasi idea untuk disesuaikan dengan keperluan/kehendak semasa. berupaya mencari idea baharu. berupaya membuat penyelidikan.2 3. 3.7 - 2. berupaya menjalankan tugasan mengikut perancangan. boleh menyenaraikan kesan/faedah/kelemahan/kekuatan projek. murid… boleh mengumpulkan maklumat. boleh membuat keputusan.9 Meneruskan peningkatan kualiti idea - EK3EK 3.1 Mengamalkan cara-cara pengurusan asas jual beli yang mudah Amalan yang diterapkan ialah: Merancang sesuatu projek dengan teliti Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang telah disediakan Memantau projek Indikator yang boleh diukur. boleh mengambil tindakan susulan. 3.8 - boleh menghasilkan sesuatu yang boleh digunakan oleh orang ramai. 2.4 Menilai pelaksanaan projek - . 2. boleh menyenaraikan langkah-langkah kerja.3 - akan memastikan kualiti tugasan/projek di tahap yang tinggi. boleh mengaplikasi ilmu/teknologi untuk merealisasikan idea yang telah dipilih. boleh membuat penambahbaikan secara berterusan terhadap idea asal.23 2.6 Menilai idea secara kritis dalam konteks Melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit Menyesuaikan idea baharu dengan keperluan masyarakat dan persekitaran boleh memodifikasi/mengubahsuai/ menambahbaik idea mengikut situasi/ keperluan.

boleh melakarkan reka bentuk proses penghasilan produk menggunakan teknologi yang berlainan. murid… boleh menggunakan pengetahuan/teknologi yang dipelajari untuk melaksanakan sesuatu idea hingga terhasilnya sesuatu produk. mengelak perselisihan faham/salah sangka/buruk sangka. menjaga kesejahteraan bilik darjah/sekolah.1 4. boleh mencadangkan sumber alternatif/bahan kitar semula untuk menghasilkan sesuatu produk.3 Menggunakan sumber yang pelbagai/sumber alternatif/sumber kitar semula - EK5EK 5.3 Prinsip Hak Manusia 5. dan EK 4.24 EK4Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi vokasional Amalan yang diterapkan ialah: Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi dan vokasional Indikator yang boleh diukur. boleh menggunakan sumber alternatif/bahan kitar semula untuk menghasilkan sesuatu produk. tidak berselindung.4 5. tidak mengambil hak/barang rakan. murid… menjaga kebersihan sekolah/bilik darjah.2 Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang sama - 4. mengikut giliran/beratur.1 Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan Amalan yang diterapkan ialah: Prinsip Tanggungjawab sosial Indikator yang boleh diukur. menyatakan/menyampaikan maklumat dengan betul/jelas. boleh menukar idea asal kepada idea komersial/mengkomersialkan idea. boleh menghasilkan sesuatu produk berdasarkan kemahiran yang dimiliki. tidak mengambil barang rakan lain tanpa izin. boleh mencadangkan teknologi lain untuk menghasilkan produk yang sama.5 Prinsip Autonomi Prinsip Ketelusan - . boleh merekacipta suatu produk. menghormati rakan berlainan bangsa dan agama. menyayangi dan menjaga barang sendiri/rakan sekelas.2 Prinsip Keadilan - 5. membahagikan tugasan sama rata. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful