You are on page 1of 5

Pengajaran kolaboratif

Jenis Penyiasatan Berkelompok

TAJUK: UKURAN siasatan di dalam bilik darjah


Langkah pengajaran : 1. Guru menerangkan konsep pengukuran kepada murid. 2.Guru membentuk kumpulan yang terdiri daripada 4 orang untuk satu kumpulan 3.Guru menyediakan alat-alat pengukuran seperti pembaris, pita pengukur

6. Murid yang berbeza ketinggian dikehendaki mengukur lompatan rakan-rakan dalam kumpulan 7. Murid dalam kelompok cari perkaitan antara ketinggian seseorang dengan panjang lompatan

4.Guru menyediakan lembaran kerja yang menghendaki murid-murid mengisi tempat kosong untuk nilai ukuran setiap anggota badan. 5.Contohnya, murid A berperanan mengukur kaki murid B, manakala murid C mengukur ketinggian murid D

Siasatan luar bilik darjah


Murid menjalankan penyiasatan yang sama di tempat tinggal masing-masing Hasil dapatan sisatan dikumpul dan dibuat banding beza Murid berbincang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jauh lompatan.