You are on page 1of 1

College voor Arbeidszaken

Eindbod CAO gemeenten


De werkgevers hebben een eindbod gedaan voor de CAO gemeenten. De bonden zijn het eens met de inhoud maar
niet met het loonbod.

Inhoud eindbod
De crisis dwingt tot creatieve en soms ongebruikelijke oplossingen. De werkgevers en de bonden zijn het erover eens om
gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Verder zijn werkgevers bereid een groot aantal afspraken te maken die
werknemers mogelijkheden bieden in het vormgeven van hun werk en loopbaan. Een voorbeeld hiervan is het individueel
loopbaanbudget van €1500.

De nieuwe CAO staat dus in het teken van behoud van werkgelegenheid in crisistijd. De werkgevers zijn de bonden op veel
wensen tegemoetgekomen. Voor behoud van werkgelegenheid moeten de gemeenten wel de financiën op orde hebben: dat
betekent geen ruimte voor structurele loonsverhogingen. Wel zijn werkgevers bereid tot een eenmalige uitkering van één
procent in 2009.

Looneis bonden
De bonden verwerpen het eindbod vanwege het loonbod. Over de rest bestaat overeenstemming. De bonden eisen een
structurele loonsverhoging van anderhalf procent, omdat zij vinden dat werknemers hun koopkracht moeten behouden en dat
gemeenten dat kunnen betalen. De werkelijkheid is helaas anders.

Waarom dit eindbod


Werkgevers maken met hun eindbod al gebruik van de financiële ruimte die er is. Voor een aantal gemeenten zal het eindbod
zelfs te ver gaan. In 2009 is het voor veel gemeenten al onwaarschijnlijk dat zij binnen hun begroting blijven: iedereen die
bij een gemeente werkt, ervaart dagelijks de gevolgen van de crisis en weet dat gemeenten vanaf volgend jaar fors moeten
bezuinigen.

Ook weet iedereen dat het kabinet volgend jaar nog verder op de overheidsuitgaven bezuinigt. Waar de klappen precies val-
len is nog niet bekend, maar dat óók gemeenten een ongekende bijdrage moeten leveren is zeker. Een structurele verhoging
van de lonen werkt ook door in de begrotingen van 2010 en daarna en is dus onverantwoord.

In een tijd van enorme bezuinigingen gaat daarom voor werkgevers behoud van werkgelegenheid boven verhoging van de
lonen!

2009/10-125