You are on page 1of 1

XI OTWARTY RAWICKI TURNIEJ SZACHOWY 8.

Nagrody :
- I m. 500zł. /puchar/
27 września 2009 - II m. 400zł./puchar/
1 1. Organizatorzy : NAGRODY NIE SĄ ŁĄCZONE
- III m. 300zł./puchar/
2 - Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „KORONA – RAWBUD” - IV m. 200zł.
- Dom Kultury - V m. 100zł.
- Zakład Karny w Rawiczu - VI do X m. – nagrody rzeczowe
2 2. Cel imprezy : - przewiduje się dodatkowe nagrody rzeczowe dla:
- popularyzacja gry szachowej na terenie Rawicza i okolic najlepszej kobiety, najmłodszego uczestnika, najlepszego
- promocja miasta Rawicza i Ziemi Rawickiej zawodnika „Korony – Rawbud”, najlepszego zawodnika
- integracja środowisk szachowych z całej Polski niezrzeszonego z Rawicza i najlepszego juniora do lat 15 i 10
3. Warunki uczestnictwa : - upominek i dyplom pamiątkowy /na życzenie/
3 - turniej otwarty /open/ – wszyscy chętni bez względu na wiek, - OSTATECZNA wysokość nagród pieniężnych zostanie podana po3
4 kategorię szachową i przynależność klubową, którzy wpłacą rundzie
5 odpowiednie wpisowe 9.Sędziowanie i przepisy gry :
4. Wpisowe : - obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego
6 - wpisowe : seniorzy -20 zł, kobiety i juniorzy ( ur. 1991 i mł. ) –15 10. Przepisy końcowe i informacje dodatkowe :
7 zł , zawodnicy KORONY – RAWBUD : –10zł, zgłoszenia i - ostateczna interpretacja niniejszego „ Regulamin” należy
8 wpisowe do 25.09. br.: RUKS „Korona – Rawbud” ul. Targowa 1; do organizatorów lub sędziego głównego, którego decyzja
63 – 900 Rawicz ; mailto:wlmark@poczta.onet.pl jest ostateczna
9 Wpisowe płatne przy rejestracji w dniu turnieju. - informacje i zgłoszenia tel. mgr inż. Wł. Markowski (tel.
5.Termin i miejsce gry : 065 – 546 – 30 – 97 w godz. wieczornych,
- 27. 09. 2009 r godz.10:00 mailto:wlmark@poczta.onet.pl
- Świetlica Zakładu Karnego w Rawiczu ul. 17 Stycznia - w czasie Turnieju istnieje możliwość spożycia smacznego
- zapisy do Turnieju również w dniu gry, od godz. 8.45 do 9.45 posiłku w Restauracji na miejscu
/liczba miejsc ograniczona 64 szachownice - 128 zawodników/ - możliwość rezerwacji noclegu w Hotelu OSiR Ul. Spokojna 1a,
6. System rozgrywek i czas gry : Tel. 65 546 26 36, e-mail: osir@rawicz.pl
- 9 rund system szwajcarski kontrolowany – kojarzenie Swiss Perfect
- czas gry 2 x 15 min na partię
7. O kolejności zajętych miejsc decyduje : Organizatorzy
- ilość zdobytych punktów
- wartościowanie Buchholza / ze skreśleniami/
- wartościowanie Buchholza / bez skreśleń/
- liczba zwycięstw