You are on page 1of 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

MATA PELAJARAN TAJUK BIDANG KEGIATAN AKTIVITI TEKNIK TARIKH MASA TAHUN/KELAS BILANGAN MURID

: Pendidikan Seni Visual : Arca Mobail Sotong : Membentuk dan Membuat Binaan : Menghasilkan arca mobail sotong : Arca : 2 Ogos 2013 (Jumaat) : 11.00 12.00 tengah hari : 4 Bijak : ___/ 34 orang

PENGETAHUAN SEDIA ADA : i) Murid pernah melihat arca di rumah, buku cerita atau televisyen. ii) Murid pernah menghias, menggunting dan mewarna iii) Murid pernah melihat sotong.

HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pembelajaran, murid dapat : Aras 1 1. Menghasilkan objek buatan manusia yang pernah dilihat. Aras 2 1. Mengolahkan motif berdasarkan objek alam dan objek buatan manusia. Aras 3 1. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan tatacara dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak dan rekaan.

OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN : Pada akhir pembelajaran ini murid dapat : i) Mengenali arca mobail. ii) Memahami cara-cara menghasilkan mobail dengan menggunakan bahan buangan. iii) Menghasilkan arca mobail menggunakan botol plastik. ABM : Contoh hasil arca mobail sotong.

KEPERLUAN ALAT BAHAN

: : Gunting dan pisau kecil. : Pensel warna, botol plastik, gam, tali, dan kertas warna.

PENERAPAN NILAI

: Kekemasan, bekerjasama, berdisiplin, ketelitian dan kebersihan. : Kemahiran belajar dan pemudah cara.

KBKK

LANGKAH / MASA Set Induksi ( 5 minit )

ISI PELAJARAN/FOKUS PEMBELAJARAN Guru menunjukkan beberapa gambar sotong. Guru menunjukkan beberapa contoh mobail yang diperbuat daripada bahan buangan. Guru memperkenalkan tajuk pada hari ini iaitu mobail Menerangkan alat atau bahan yang biasa digunakan untuk membuat mobail.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru mengaitkan set induksi dengan pembelajaran hari ini

STRATEGI P&P NILAI/CATATAN ABM : Contoh hasil karya mobail sotong

Langkah 1 (5 minit)

KBKK : - Membuat kategori - Teliti bahagian kecil dan keseluruhan KP :- Verbal linguistik NILAI : - Yakin diri Ketelitian

Menunjukkan contohcontoh mobail yang menggunakan bahan besi, bahan kayu yang digantung dengan tali dan sebagainya.

Langkah 2 (20 minit)

Guru mengarahkan murid membentuk kepada beberapa kumpulan

Guru menerangkan cara untuk menghasilkan mobail

KBKK : - Menjana idea KP : - Kinestetik - Interpersonal - Verbal

Guru mengagihkan alat dan bahan kepada murid

- linguistik NILAI : - Bekerjasama - Dedikasi - Daya usaha ALAT DAN BAHAN : Alat Pisau Bahan Botol plastik, kertas warna

Guru memberi garis panduan kepada muridmurid serta menunjukkan demonstrasi di hadapan kelas

1) Botol plastik dipotong kepada dua bahagian iaitu bahagian A dan B.

2) Gunting bahagian B dengan kemas untuk menghasilkan bahagian bawah sotong.

3) Masukkan bahagian A ke dalam bahagian B.

4) Lukiskan mata dan mulut sotong pada kertas warna dan guntingkannya.

5) Lekatkan mata dan mulut pada bahagian B. Letakkan topi kecil pada kepala sotong menggunakan kertas warna.

6) Akhir sekali, buatkan lubang di atas topi dan ikatkan dengan tali. Hasil tersebut boleh juga digantung di pintu dan sebagainya.

Langkah 3 (25 minit)

Aktiviti murid

1. Guru mengarahkan murid memulakan aktiviti 2. Guru memantau setiap pergerakan murid 3. Guru membimbing murid mengemas mobail

KBKK : - Menilai NILAI : - Menghargai estitika - Bersabar - Tekun - Berhati-hati

Guru memilih mobail yang kemas Murid diminta menyatakan perasaan masing-masing semasa melakukan aktiviti seni

KBKK : - Menilai NILAI : - Menghargai estitika - Sensitif - Peka

Penutup ( 5 minit )

Guru KP : mengkategorikan hasil - Interpersonal kerja murid pada tahap baik, sederhana dan lemah NILAI : - Berfikiran secara Guru memaklumkan kreatif kepada murid bahawa - Dedikai karya mereka boleh dijadikan sebagai hiasan di rumah Guru merumuskan tajuk pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Ulasan Kendiri : ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Ulasan Guru Pembimbing : ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________