Rancangan Tahunan P.Islam Ting.

5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN LIMA 2014
Minggu

1

BIDANG/TAJUK
PEMBELAJARAN
KEFAHAMAN ALQURAN:
LAYANAN BAIK
KEPADA ORANG
BUKAN ISLAM ;
SURAH AT-TAUBAH
AYAT 6

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1

Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh.

Menyatakan maksud kalimah Al-Musyrikin dan
konsep perdamaian.
Aras 2

Menjelaskan tanggungjawab Muslim selepas
perdamaian.

Menghuraikan strategi berdakwah.
Aras 3
2.
3.
4.

2

IBADAT:
PERKAHWINAN
DALAM ISLAM

Menjelaskan kepentingan dan kebaikan
memberi layanan baik kepada bukan Islam.
Menjelaskan kesan peperangan dan kesan
perdamaian.
Menjelaskan pengajaran-pengajaran ayat.

Aras 1

Menyatakan konsep perkahwinan dalam Islam.

Menyatakan hukum-hukum perkahwinan.

Menyatakan hikmah perkahwinan mengikut
hukum syarak dari aspek kesihatan(rohani atau
jasmani), ekonomi dan sosial.
Aras 2

Menerangkan galakan berkahwin berdasarkan
sunnah.
Aras 3

Menjelaskan implikasi perkahwinan yang tidak
mengikut syariat Islam.

Menyenaraikan langkah-langkah mengatasi
masalah perkahwinan yang tidak mengikut
syariat Islam.

IBADAT: KAIFIYAH
PERKAHWINAN

Aras 1

Menyatakan ciri-ciri bakal suami dan isteri yang
dituntut oleh ajaran Islam.

Menyatakan syarat-syarat bakal suami dan isteri.

CADANGAN AKTIVITI P&P
Bacaan Contoh:
Bacaan guru, alat rakaman atau CD.

KONSEP/ISTILAH
Musyrikin

ALAT BANTU
MENGAJAR
Pita rakaman
atau CD.

PENERAPAN NILAI
Memberi maaf apabila
diminta.

Perdamaian
Perbincangan:
Ciri-ciri pendakwah, strategi dan teknik
berdakwah, sasaran dakwah, peranan badanbadan dakwah di Malaysia.

Gigih memahamkan
Islam kepada rakan
sebaya.

Peperangan

Kajian Perpustakaan:
Berkenaan mualaf terkenal.
Lawatan Sambil Belajar:
Pusat-pusat dakwah seperti Jabatan Agama
Islam, PERKIM, JAKIM.
Menulis Semula Teks Berkaitan Dakwah
Ke Dalam Tulisan Jawi.
Soal Jawab dan Penerangan:
Konsep perkahwinan dalam Islam dan adat
perkahwinan masyarakat Malaysia.

Perkahwinan

Nota edaran
Rencana yang
berkaitan

Perbincangan:
Pengertian perkahwinan dari bahasa dan
istilah, hikmah perkahwinan, keruntuhan
rumahtangga masa kini dan langkah-langkah
ke arah perkahwinan yang menepati dengan
syariat Islam.

Menjaga maruah dan
kehormatan.
Bertindak secara
rasional dan berfikiran
waras.

Perbincangan Dalam Kumpulan:
Langkah mengatasi dan pencegahan
perzinaan dan AIDS/HIV
Menulis Rencana Ringkas Dalam Tulisan
Jawi:
Berdasarkan pengalaman pelajar mengenai
majlis walimatulurus.
Sumbang Saran:
‘Calon Suami Atau Isteri’ berdasarkan
pengetahuan pelajar dan mengaitkan ciri-ciri
bakal suami dan isteri yang dituntut oleh

1

Haram Selamanya

Nota edaran

Haram Sementara

Gambargambar

Sentiasa mementingkan
nilai-nilai agama
semasa memilih teman
hidup.

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

DALAM ISLAM
(PEMILIHAN CALON
SUAMI DAN ISTERI &
PEMINANGAN DAN
BATAS PERGAULAN)

Menyatakan tentang mahram kekal dan mahram
sementara.
Menyatakan pengertian peminangan.
Menyatakan cara-cara peminangan mengikut
syariat Islam.
Menyatakan hukum melihat dan batas-batas
terhadap bakal suami dan isteri semasa
meminang.
Menyatakan perempuan-perempuan yang boleh
dipinang.

Aras 2

Menerangkan panduan memilih bakal suami dan
isteri yang disarankan oleh Islam.

Menjelaskan hikmah-hikmah perlu adanya
peminangan.
Aras 3

Menghuraikan akibat mengabaikan ciri-ciri bakal
suami dan isteri yang dituntut oleh Islam.

Menghuraikan tingkahlaku yang betul menurut
hukum syarak semasa pertunangan yang telah
disempurnakan.

Menerangkan tingkahlaku yang menyalahi
peraturan hukum syarak sepanjang tempoh
pertunangan.

syarak.

Penyusuan

Perbincangan Kump. 1:
Ciri-ciri bakal suami dan isteri yang
diharamkan berkahwin kerana keturunan,
susuan dan persemendaan.

Persemendaan

berkaitan
peminangan.

Keturunan
Memelihara maruah diri
daripada terjebak ke
lembah perzinaan.

Merisik
Perbincangan Kump. 2;
Mahram kekal dan mahram sementara.
Perbincangan Kump. 3:
Akibat mengabaikan tanggungjawab
rumahtangga, hukum pengharaman
berkahwin dan alasan-alasan berdasarkan
penyusuan, keturunan dan persemendaan.

Berani menghadapi
risiko memilih bakal
suami atau isteri.

Meminang
Bersangka baik antara
satu sama lain.

Batas Pergaulan

Sentiasa menepati janji
dalam urusan kehidupan
harian.

Perbincangan Kump. 1:
Hikmah melihat pasangan semasa proses
peminangan, adab-adab yang perlu dipatuhi
dalam tempoh pertunangan.
Perbincangan Kump. 2;
Tingkahlaku yang betul dan menyalahi
peraturan hukum, mencari jodoh melalui
laman web(internet)
Perbincangan Kump. 3:
Mencari jodoh melalui laman web dan
risikonya.
Menulis Senarai Semak:
Barangan yang sering dijadikan hadiah dalam
majlis peminangan dengan tulisan jawi.

3

AKIDAH: IMAN
MUTIARA HIDUP

Aras 1

Menyatakan konsep martabat-martabat iman
dan dalil martabat iman bertambah dan
berkurang iaitu ayat 2, Surah Al-Anfal.

Menyatakan ciri-ciri orang yang bertambah
imannya dan cara-cara melakukannya.
Aras 2

Menghuraikan setiap martabat iman.

Menyatakan sebab-sebab iman bertambah dan
berkurangan.

Perbincangan Berkumpulan:
Iman yang tetap: iman para malaikat, iman
yang sentiasa bertambah: iman para nabi dan
rasul, iman yang sentiasa berkurang: iman
orang fasik, iman yang boleh jadi bertambah
dan berkurang: iman orang mukmin yang
melakukan perintah dan larangan Allah, iman
yang ditolak(mardud): iman orang munafik.
Pembentangan Hasil Perbincangan
Berkumpulan:
Sebab iman bertambah, sebab iman

2

Iman

Nota edaran

Kemanisan iman

CD Nasyid
Kumpulan
Raihan

Ikhlas berdoa memohon
ditingkatkan iman
kepada Allah.
Sentiasa memelihara
tingkahlaku

5 • Menjelaskan kebaikan iman bertambah dan keburukan iman berkurangan terhadap seseorang.Islam Ting. Menghafaz Doa: Doa keluar dari rumah. • Menerangkan perkara-perkara yang membatalkan iman. 4 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PENYEBARAN ISLAM PADA ZAMAN BANI ABBASIYYAH. kebaikan dan keburukan iman bertambah dan berkurang. Aras 1 • Menyatakan latar belakang kerajaan Abbasiyyah dari aspek struktur organisasi dan khalifah terkenal. doa menaiki kenderaan. Menghargai jasa dan sumbangan tokoh ilmuan. Sesuai dengan tajuk dan diikuti dengan perbincangan dan rumusan. menuntut ilmu dan menziarahi ibu bapa. rakan dan seumpamanya. Sentiasa bersifat kasih sayang dan dapat mengekalkan silaturrahim. Membuat Catatan Perjalanan Dalam Tulisan Jawi. Mengamalkan adabadab semasa di jalan dan perjalanan. bahan edaran dan latar belakang kerajaan Abbasiyyah. Aras 3 • Menyenaraikan kesan-kesan iman yang bertambah dan iman yang berkurangan. Peta minda hukum musafir. kesan-kesan buruk tidak mematuhi adab bermusafir. • Menyatakan keperluan terhadap musafir. Sentiasa membersihkan hati dari sifat-sifat keji. Menjelaskan musafir yang digalakkan iaitu haji dan umrah. Musafir VCD Jejak Rasul VCD solat Jamak dan Qasar Tayangan Video: Yang berkaitan musafir seperti Jejak Rasul. keluarga. doa musafir.Rancangan Tahunan P. • Menerangkan adab semasa di jalan dan perjalanan. Tunjuk Cara: Solat Jamak dan Qasar melalui tayangan VCD. • • Menghuraikan musafir yang diharuskan dan ditegah oleh syarak. doa musafir. • Menyatakan bahawa Islam menganjurkan adabadab tertentu semasa di jalan dan perjalanan. Bersopan santun di jalan raya dan dalam perjalanan. Al-Khalifah Al-Wazir Peta kawasan penyebaran Islam di zaman Abbasiyah Al-Dawawin Menulis Rencana: ‘Islam Satu Cara Hidup’ 3 Nota edaran Wilayah Al-Ahd Berusaha menuntut pelbagai ilmu pengetahuan. luas pandangan. berkurang. adab semasa di jalan dan perjalanan. pembebasan dari penjajahan. doa menaiki kenderaan. . jauh perjalanan. hubungan Diskusi: Penubuhan kerajaan Abbasiyyah berasaskan kepada buku rujukan. Membuat Peta Minda: Hukum dan dalil bermusafir. banyak pengalaman. Perbincangan: Pengertian musafir. semasa dan kembali dari perjalanan. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERMUSAFIR Aras 1 • Menyatakan pengertian musafir. • Menyatakan faktor-faktor dalam dan luar penyebaran Islam di zaman Abbasiyyah iaitu permintaan daripada penduduk setempat. Perbincangan Kumpulan: Adab-adab semasa di jalan dan perjalanan. • Memahami dalil nakli adab-adab perjalanan(musafir) Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan buruk apabila tidak mematuhi adab bermusafir. Aktiviti Penghayatan Islam: Usrah Tayangan Video. Edaran doa keluar dari rumah. keperluan terhadap musafir. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab perlunya adab sebelum.

Mahar Nota edaran Mahar musamma Keratan akhbar Patuh dan taat kepada peraturan Allah sepanjang tempoh pertunangan. Aras 1 Kerja-Kerja Berkumpulan: Menulis buku folio ‘Faktor kejayaan penyebaran Islam pada zaman Abbasiyyah’ dengan tulisan jawi.5 diplomatik dan usaha-usaha pedagang Islam menyebarkan dakwah. kebudayaan. Aras 3 • Merumuskan kesan-kesan positif penyebaran Islam dari aspek akidah. Perbincangan: Mahar dari aspek maksud. Walimatulurus Sunat muakkad Mengumpul Keratan Akbar: Berkaitan dengan permasalahan perkahwinan. Wali hakim Sentiasa berusaha membentuk keluarga bahagia. masyarakat dan negara. hukum dan adab walimatulurus. Tentang rukun nikah. IBADAT: KAIFIYAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM (RUKUN NIKAH. pemikiran dan sistem kemasyarakatan. • Menyatakan ciri-ciri nikah yang sah. • Menghuraikan tujuan mahar. • Menerangkan sumbangan dan jasa utama khalifah tersebut. Perbincangan dengan gambar-gambar. hukum dan jenis. Kajian Perpustakaan: Tentang perkembangan Islam. Dewan Al-Mazalim Aras 2 • Menjelaskan khalifah Abbasiyyah yang terkenal iaitu Abu Abbas. 3. • Menghuraikan hukum perkahwinan yang berlainan agama. Membuat kerja lanjutan berdasarkan bahan rujukan yang khusus ditentukan oleh guru bagi menjawab persoalan hukum dan adab-adab walimatulurus. • Menjelaskan bagaimana semangat juang umat Islam pada zaman Abbasiyyah dapat diamalkan untuk memajukan diri. Aras 2 • Menjelaskan syarat-syarat wali nikah. Penerangan Guru. Aras 3 • Menghuraikan secara terperinci tujuan mahar mengikut syariat Islam. • Menyatakan maksud. Bacaan Ayat Bacaan ayat berdasarkan CD dan diikuti 4 Tawakal Nota edaran Mencintai Rasulullah dengan berselawat . MAHAR DAN WALIMATULURUS) Aras 1 • Menyatakan tentang rukun nikah. • Menghuraikan tujuan walimatulurus. Membuat rumusan bertulis mengenai adab-adab walimatulurus dengan bantuan guru. Wali bukan mujbir Berusaha mengasihi keluarga sepanjang hayat. Harun Al-Rasyid dan Al-Ma’mun. • Menjelaskan jenis-jenis wali nikah. hukum dan jenis-jenis mahar. Abu Ja’far. 2. Mahar misil Membuat Catatan: Tentang syarat-syarat wali nikah dalam tulisan jawi.Rancangan Tahunan P. Tugasan Di Rumah: Biodata empat khalifah Abbasiyyah yang terkenal dan sumbangannya. Wali mujbir Perbincangan Berpandukan Gambar Mengenai Gerak Kerja Walimatulurus Seperti: 1. • Menyatakan maksud. • Menerangkan tujuan walimatulurus dalam perkahwinan berdasarkan ajaran Islam.Islam Ting. Qadi Al-Qudhah Melukis Peta: Peta kawasan penyebaran Islam di zaman Abbasiyah. Al-Kuttab Mengambil iktibar daripada cendekiawan Islam silam dalam penguasaan ilmu.

IBADAT: TANGGUNGJAWAB SUAMI ISTERI Aras 1 • Menyatakan tanggungjawab suami isteri terhadap rumahtangga. • Menjelaskan konsep tawakal sebagai ciri kejayaan dakwah • Menjelaskan bukti-bukti kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. • Menjelaskan pengajaran-pengajaran ayat. 3.5 5 CNY KEFAHAMAN ALQURAN: NABI MUHAMMAD UTUSAN ALLAH. amalan-amalan sebagai bukti kecintaan kepada Rasulullah. Sentiasa memelihara rahsia isteri. Tanggungjawab suami terhadap isteri. Tanggungjawab isteri terhadap suami. • Menyatakan tanggungjawab isteri terhadap suami.Islam Ting. musafir bersama suami jika dikehendaki. dengan pengertian ayat. bermalam bersama isteri. Bertawakal selepas berusaha. Aras 2 • Menghuraikan sifat-sifat Rasulullah s. Sentiasa mengamalkan sifat kasih sayang di kalangan warga sekolah. Perbincangan: 1. Aras 3 • Menjelaskan hikmah rasul dipilih dari kalangan manusia. • Menyatakan tanggungjawab suami terhadap isteri. • Menjelaskan kesan kerukunan rumahtangga terhadap pembangunan umat. • Menjelaskan persiapan ke arah pembinaan keluarga bahagia. taat kepada suami. Dakwah CD Ayat AlQuran Perbincangan Berkumpulan: Konsep tawakal. menghiaskan diri dan minta izin apabila berpuasa sunat.w. Baitul Hikmah 5 Nota edaran Nafkah batin Sentiasa merancang dan berfikir sebelum bertindak. . ciri-ciri kepimpinan Rasulullah sebagai ketua negara. Nota edaran Berusaha menuntut pelbagai ilmu pengetahuan. Aras 1 • Menerangkan ilmu-ilmu yang telah diterokai pada zaman Bani Abbasiyyah. Menyatakan sebab-sebab rasul diutuskan dari kalangan manusia. Tanggungjawab bersama. kesan-kesan positif sifat tawakal. menyimpan rahsia.a.Rancangan Tahunan P. 6 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan pengabaian tanggungjawab suami isteri terhadap rumahtangga. Perbincangan: Hikmah rasul dipilih dari kalangan manusia. • Menghuraikan kesan-kesan positif sifat tawakal. menerima kekurangan dan kecacatan. 2. memberi nafkah. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab perlunya suami isteri menunaikan tanggungjawab rumahtangga dan keluarga. suami digalakkan memberi izin untuk ziarah mahram yang sakit. kepada baginda. • Menjelaskan ciri-ciri suami mithali dalam memelihara keharmonian rumahtangga. menikmati hubungan bersama suami. mendidik anak dan menjaga hubungan baik dengan keluarga kedua-dua belah pihak. Sentiasa sabar melayani emosi isteri dan perintah suami. Menjelaskan bukti kasih sayang rasul kepada manusia. Mengenai bidang ilmu dan tokoh-tokoh ilmu yang berkembang dengan cemerlang pada zaman Bani Abbasiyyah. contohcontoh keprihatinan kepada umatnya. SURAH ATTAUBAH AYAT 128 DAN 129 • • • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Nafkah zahir Membuat Folio: 1. memelihara harta dan kehormatan.

Talak taklik Taklik khuluk Tayangan Dokumentari: Tentang negara dan kepentingan memelihara adab-adab bernegara. • Menyatakan jenis-jenis talak. Ba’in Kubra Ba’in Sughra Aras 3 • Menghuraikan tentang hikmah-hikmah talak dalam Islam. • Menjelaskan peranan Darul Hikmah dalam perkembangan Islam. Perbincangan: Pengertian talak dari aspek bahasa dan istilah serta hukum-hukum yang berkaitan. . IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANNYA (TALAK JALAN PENYELESAIAN TERAKHIR) Aras 3 • Merumuskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan seimbang ilmu nakli dan akli pada zaman Bani Abbasiyyah. ungkapan talak taklik. • Menerangkan sebab-sebab yang membolehkan talak dilakukan kepada isteri. Minggu 7 Menghargai jasa dan sumbangan tokoh ilmuan. Mengambil iktibar daripada cendekiawan Islam silam dalam penguasaan ilmu. Aras 2 • Menerangkan alasan talak tidak digalakkan dalam Islam. 3. Aras 1 • Menyatakan pengertian talak. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERNEGARA Aras 1 • Menyatakan pengertian negara. • Menghuraikan kesan-kesan talak taklik terhadap diri. cerai taklik. Menyatakan faktor-faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyyah.Islam Ting. Talak Nota edaran Talak Sunni Peta minda jenis-jenis talak Talak Bid’i Penerangan: Rukun talak satu persatu. masa dan tenaga untuk negara. 2. • Menjelaskan peranan institusi pendidikan yg lain. • Menyatakan kepentingan memelihara adab-adab bernegara. hukum. • Menerangkan kesan daripada kemajuan dan perkembangan ilmu terhadap tamadun manusia. Berhati-hati dengan lafaz talak. jenisjenis talak. Menghuraikan perkembangan pendidikan pada zaman Bani Abbasiyyah Aras 2 • Menjelaskan perkembangan institusi pendidikan pada zaman Bani Abbasiyyah. Kuiz. 6 Negara Nota edaran VCD Dokumentari Sentiasa setia dan cinta kepada negara. keluarga dan masyarakat. Tahap kemajuan yang dicapai pada zaman Bani Abbasiyyah. Sanggup mengorbankan harta. Talak Raj’i Persepakatan ketika membuat keputusan. Saling bermaafan antara suami dan isteri Talak Ba’in Kajian Kes Tentang Isu Semasa: Akibat perceraian. • Menyatakan maksud talak taklik dan contohnya.Rancangan Tahunan P. rukun dan hikmah talak.5 ISLAM: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH • • • Menghuraikan bidang-bidang ilmu dan tokohtokoh yang lahir pada zaman Bani Abbasiyyah. Ilmu dan tokoh. Sumbangan tokoh-tokoh kepada pertumbuhan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyyah.

Pemudi Tiang Negara’ UJIAN SETARA 1 9 AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. • Mengenalpasti kesan-kesan negatif jika tidak mencintai negara. • Menerangkan faedah beradab dalam bernegara terhadap rakyat dan pemimpin. 7 Ru’yatullah . Sumbang Saran: Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah.Islam Ting. Perbincangan: Adab-adab bernegara.5 Aras 2 • Menghuraikan sebab-sebab perlunya beradab dalam bernegara. Buku-buku rujukan yang berkaitan. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan positif jika mencintai negara. Kajian Perpustakaan: Kajian perpustakaan dan perbincangan dalam kumpulan mengenai tokoh-tokoh akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menjelaskan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah yang betul dan diikuti. Menulis Rencana: Mengenai latar belakang dan perkembangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam tulisan jawi. • Menerangkan latar belakang kemunculan golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Menginsafi kepentingan menjaga imej negara. Aras 3 • Menerangkan perbezaan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL Aras 1 • Menyatakan prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Merumuskan sifat-sifat warga negara yang baik.Rancangan Tahunan P. Al-Jamaah Nota edaran Sentiasa membaca buku dan rencana ilmiah mengenai kepercayaan dan ideologi moden supaya tidak mudah terpengaruh dengan fahaman yang salah dan sesat. (PENGENALAN) Aras 1 • Menyatakan pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menyenaraikan tokoh-tokoh ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Pidato Umum: ‘Pemuda Harapan Bangsa. sebab-sebab perlunya beradab dalam bernegara. • Menerangkan sumber-sumber pegangan Perbincangan: Mengenai prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Forum: ‘Sifat-sifat warganegara yang baik dan kesankesan jika mencintai negara’. faedah beradab dalam bernegara terhadap rakyat dan pemimpin. kemunculan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aras 2 • Menjelaskan sebab perlu berpegang kepada ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tetap pendirian dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Mulhid Musyrik Kajian Perpustakaan: Faktor-faktor yang mendorong perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah. Sentiasa mendalami ajaran Islam dan berkongsi pengalaman dengan rakan sebaya. Kajian Perpustakaan: Huraian prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan perbezaan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. kafir. fasik. Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri kumpulan yang tersebut. Kafir Lembaran kerja dan edaran doa.5 JAMAAH. Berdisplin dengan akidah yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis. munafik. Aras 2 • Menghuraikan prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah. Meneladani kegigihan tokoh-tokoh silam dalam meningkatkan kemajuan sains dan teknologi. TIDAK BERAGAMA DAN MUSYRIK) SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH yang utama menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah. munafik. • Menjelaskan kepentingan berpegang kepada sumber pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah • Menghuraikan kebenaran prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah Aras 3 • Menerangkan perbandingan prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij. Lawatan: 8 Globalisasi Nota edaran Berani mencuba menghasilkan rekaan baru untuk faedah orang ramai. (PRINSIPPRINSIP AKIDAH AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH) 10 AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. fasik. • Membincangkan langkah-langkah memelihara diri daripada terlibat dengan fahaman-fahaman yang bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Mini Forum: ‘Kepentingan menguasai sains dan teknologi’ atau ‘Cabaran sains dan teknologi dalam dunia globalisasi’. Muslim Carta istilah. MUNAFIK. MURTAD. kafir. Aras 3 • Menerangkan perbezaan antara setiap kumpulan tersebut. Yakin dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Nota edaran. Aras 2 • Menjelaskan kepentingan menguasai sains dan teknologi. • Menghuraikan sebab-sebab kemunculan kafir. murtad. • Merumuskan langkah-langkah menangani keburukan yang dibawa oleh kumpulan tersebut.Islam Ting. • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah. mukmin. tidak beragama (mulhid) dan musyrik. murtad. mukmin. . Fasik Mengumpul Keratan Akhbar: Berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan iman. pelopor bidang sains dan teknologi. Syiah dan Khawarij. mulhid dan musyrik. murtad. Perbincangan: Pengertian muslim. • Mengambil iktibar setiap perkara tersebut. FASIK. Murtad Munafik Latih Tubi Menghafaz Doa: Doa memohon dijauhkan daripada perkara-perkara yang membatalkan iman. fasik. Mukmin Keratan akhbar Kajian Perpustakaan: Istilah-istilah tersebut. MUKMIN. Aras 1 • Menyatakan perkembangan sains dan teknologi di zaman Bani Abbasiyyah. Aras 1 • Menyatakan pengertian mengenai muslim. KAFIR. tidak beragama dan musyrik. Membina Carta Amalan Harian: Bagi memelihara iman dalam tulisan jawi. munafik.Rancangan Tahunan P. (PERBEZAAN ANTARA MUSLIM. Berhemah tinggi dalam kehidupan seharian.

Mengambil iktibar dari ketabahan dan kegigihan beliau dalam menerokai dan menguasai ilmu.Islam Ting. • Menyatakan sumbangan dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. • Menyatakan syarat-syarat isteri yang dirujuk.5 Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan penemuan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah • Merumuskan keperluan menguasai bidang sains dan teknologi oleh umat Islam masa kini.Rancangan Tahunan P. Aras 2 • Menjelaskan sumbangan Ibnu Sina dalam ilmu perubatan. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Sina dalam bidang ilmu perubatan terhadap dunia hari ini. . Ke Pusat Sains Negara (Planetarium). sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina. • Menerangkan sikap Ibnu Sina dalam bidang perubatan. 9 Mencontohi Ibnu Sina dalam menyepadukan ilmu tab’i dan ilmu wahyu. Galeri Sains Petroleum (Petrosains) Kuiz: Tentang riwayat hidup. sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina. Sentiasa bermuhasabah setiap perbuatan yang baik dan buruk. 11 12 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: IBNU SINA BAPA PERUBATAN DUNIA IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANNYA (RUJUK PENAWAR BAGI TALAK) Aras 1 • Menyatakan riwayat hidup. • Menerangkan kesan rujuk terhadap hubungan suami isteri. Aras 1 • Menyatakan pengertian rujuk dan kepentingan suami isteri bersatu dalam membina rumahtangga yang aman. Sighah Iddah Aras 2 • Menerangkan tujuan rujuk dalam perkahwinan. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I Perbincangan: Mengenai galakan syarak terhadap rujuk dan membuat rumusan tentang pengertian rujuk dan hukum rujuk. Al-Qanun Fit Tib Nota edaran Avicenna Peta minda Sumbang Saran: Keperluan menceburi bidang perubatan. syarat-syarat isteri yang boleh dirujuk. • Membuat perbandingan cabaran antara perubatan yang dahulu dan sekarang. • Menyatakan rukun-rukun rujuk. • Menyenaraikan hasil-hasil karya utama Ibnu Sina. Kata-kata hikmah Menulis Kata-Kata Hikmah: Berkaitan dengan kesihatan tubuh badan dalam tulisan jawi. Saling bermaafan selepas melakukan kesilapan. Rujuk Nota edaran Sorih Lembaran kerja Kinayah Penerangan Guru: Rukun. Prihatin menunaikan tanggungjawab bersama.

Aras 2 • Menjelaskan jenis-jenis iddah. VCD berkaitan Bertanggungjawab memelihara aurat dan maruah diri. Melukis fesyen pakaian menutup aurat. kesan dan akibat tidak menutup aurat. lelaki sesama perempuan dan muslim dengan orang kafir. 2. 10 Mahram Bukan mahram . • Menghuraikan kesan-kesan disyariatkan iddah terhadap isteri. • Menjelaskan hak isteri semasa iddah. • Menyatakan tuntutan kewajipan memelihara maruah dan kehormatan diri. Pertandingan: 1. hak isteri semasa dan selepas iddah iaitu tempat tinggal dan nafkah.Islam Ting. perempuan sesama perempuan. mengawal pandangan dan menutup aurat. Aras 2 • Menghuraikan batas-batas aurat lelaki sesama lelaki. Bekerjasama dan bantumembantu menguruskan rumahtangga. sikap. • Menyatakan batas-batas aurat kepada golongan yang dikecualikan. • Menjelaskan sebab perbezaan tempoh di antara jenis iddah. Aras 3 • Menghuraikan permasalahan dan adabadab isteri ketika iddah kematian suami dan perbezaan dengan iddah yang lain. Bacaan : Surah An-Nur Ayat 30 Dan 31 dengan lancar. Maruah Tayangan VCD: Tentang pakaian yang menutup aurat.Rancangan Tahunan P. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Nota edaran Iddah Quru’ (suci) Perbincangan: Hikmah iddah dan sejauhmana keberkesanannya untuk mengatasi masalah perceraian. adab pergaulan dalam Islam. • Menyatakan hikmah-hikmah iddah setelah berlakunya perceraian di kalangan isteri. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANNYA (IDDAH PENANTIAN BAGI WANITA) Aras 1 • Menyatakan pengertian iddah dan jenis iddah menurut hukum syarak. • Menghuraikan status isteri semasa dan selepas iddah mengikut hukum syarak. pemikiran dan tingkahlaku.5 Aras 3 • Menjelaskan hikmah rujuk terhadap anak dan keluarga. Perbincangan Berkumpulan: Golongan-golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan diri seorang wanita. Aras 3 • Membandingkan kesan-kesan menutup Iddah Aurat CD Ayat AlQuran Memakai pakaian yang menutup aurat. adab-adab ihdad(berkabung) ketika kematian suami. Iddah Bersalin Nasab Berdisiplin semasa iddah dan menghargai jasa isteri. tempoh dan adab-adab semasa iddah. • Menyenaraikan golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan wanita. 22-30 MAC CUTI PERTENGA HAN PENGGAL PERTAMA KEFAHAMAN ALQURAN: BATASBATAS PERGAULAN. Penerangan guru: Maksud ayat secara umum. Menulis karangan dalam tulisan jawi ‘Kepentingan Menutup Aurat Dalam Islam’. Iddah Bulan Sabar antara suami isteri menghadapi dugaan hidup. • Menjelaskan tempoh iddah mengikut jenisjenisnya. kepentingan menutup aurat dari sudut keimanan. SURAH AN-NUR AYAT 30 DAN 31 Soal Jawab dan Penjelasan: Jenis-jenis.

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGAN EKONOMI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH. Nota edaran Suq Al-Baqar Jizyah Amanah dalam menjalankan tanggungjawab Berusaha dengan bersifat jujur dalam meningkatkan ilmu dan kemahiran untuk menguasai bidang ekonomi. faktorfaktor yang mendorong perkembangan ekonomi. Pembentangan dan Membuat Rumusan: Sumber-sumber kewangan negara zaman Abbasiyyah. • Menyatakan sebab-sebab yang membolehkan fasakh. Aras 1 • Menyatakan pengertian fasakh dan hukumnya. Membandingbeza: Menulis dalam tulisan jawi karangan pendek berkaitan dengan perbandingan antara talak dan fasakh. peranan Baitul Mal di zaman Abbasiyyah. Aras 2 • Menjelaskan sumber-sumber kewangan negara zaman Abbasiyyah.5 • 13 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANNYA (FASAKH MEMBENDUNG KEMUDHARATAN DALAM RUMAHTANGGA) aurat dan tidak menutup aurat. Bertolak ansur dalam pergaulan sesama kawan. • Menjelaskan hikmah diharuskan fasakh. • Mengambil iktibar daripada keunggulan pencapaian ekonomi pada zaman Abbasiyyah. 14 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB DENGAN PEMIMPIN Perbincangan: Pengertian fasakh dari segi bahasa dan istilah. Menjelaskan pengajaran-pengajaran ayat. kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat dan negara. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan fasakh dalam perkahwinan. Kerja Berkumpulan dan Pembentangan (Menggunakan sumber rujukan): Sektor-sektor ekonomi utama zaman Abbasiyyah. Fasakh Nota edaran. Sentiasa memuliakan . pencapaian-pencapaian bidang ekonomi. • Menyatakan pencapaian-pencapaian bidang ekonomi. Carta perbandingan antara talak dan fasakh Penerangan: Hukum dan sebab-sebab yang mengharuskan fasakh. Zakat Kharaj Ghanimah Usyur Saftajah Kuiz: 11 Pemimpin Nota edaran Kepemimpinan Gambargambar pemimpin Mengamalkan ketaatan dan bersifat jujur kepada pemimpin. • Menghuraikan peranan Baitul Mal pada zaman Abbasiyyah. Aras 3 • Menghuraikan kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat dan negara. • Menyatakan adab-adab seseorang Mengarang dan Memberi Ulasan: Tentang tokoh-tokoh pemimpin yang dihormati dan disegani. Berusaha dan berikhtiar mengatasi masalah. • Menyatakan kepentingan beradab dengan pemimpin. Aras 1 • Menyatakan sektor-sektor ekonomi utama pada zaman Abbasiyyah.Islam Ting. Sumbang Saran: Proses menuntut fasakh.Rancangan Tahunan P. Fai Aras 1 • Menyatakan pengertian pemimpin. • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong bidang ekonomi. Tabah menghadapi cabaran hidup. • Menyenaraikan keperluan kekuatan ekonomi umat Islam dalam dunia globalisasi. Aras 2 • Menjelaskan proses menuntut fasakh dalam Islam. Suq Baghdad Perbincangan.

masyarakat dan negara. Menyatakan Islam telah menganjurkan beradab dengan pemimpin. . • Menerangkan rakyat dilarang menghina pemimpin dan sebaliknya. sekolah. tokoh pemimpin yang terkenal dan tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. Aras 3 • Menghuraikan implikasi terhadap rakyat yang tidak mentaati pemimpin. Forum: ‘Rakyat beradab negara dihormati’ Perbincangan: Adab-adab rakyat terhadap pemimpin. • Menghuraikan sebab-sebab rakyat mesti bertanggungjawab terhadap pemimpin. • Merumuskan langkah-langkah untuk melahirkan rakyat yang taat kepada pemimpin. Aras 2 • Menghuraikan faedah ketaatan kepada pemimpin. Mengamalkan adab-adab dengan pemimpin.5 • • • terhadap pemimpin. dan menghormati pemimpin. Menyenaraikan nama-nama pemimpin di kalangan keluarga. Menyeediakan Folio: Langkah-langkah untuk melahirkan rakyat yang taat kepada pemimpin. Menghuraikan tanggungjawab rakyat terhadap pemimpin. 15 UJIAN SETARA 2 12 negara.Islam Ting. Taat dan patuh kepada arahan pemimpin. • Menjelaskan tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat.Rancangan Tahunan P.

Menulis Rencana: ‘Ajaran sesat serta contoh’ dengan tulisan jawi. cara-cara mengatasinya. • Menyatakan contoh-contoh ajaran sesat yang terdapat di Malaysia seperti Qadiani.5 AKIDAH: AJARAN SESAT. CIRI-CIRI DAN CONTOH AJARAN SESAT Aras 1 • Menyatakan maksud ajaran sesat dan perkara-perkara yang menyeleweng dalam ajaran tersebut. Aras 1 • Menyatakan pengasas ajaran Bahai. BAHAI Perbincangan Kumpulan: Ciri-ciri kesesatan. Aras 2 • Menjelaskan akibat mengamalkan ajaran tersebut kepada individu. Menjaga hubungan kemanusiaan di antara . 16 AKIDAH: AJARAN SESAT. • Menyatakan cara menangani ajaran sesat dan menyeleweng. Aras 3 • Menjelaskan langkah-langkah untuk menangani fahaman-fahaman ajaran sesat daripada mempengaruhi akidah umat Islam. Taslim dan Bahai di Malaysia. Ajaran sesat Keratan akhbar Qadiani Nota edaran Sentiasa mengawal diri daripada perkaraperkara yang merosakkan iman. Bahai Kajian Kes: Ajaran Qadiani yang berlaku di Malaysia. Taslim Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Qadiani. • Menyatakan ciri-ciri ajaran sesat dan menyeleweng. faktor-faktor yang mendorong kemunculannya dan cara mengatasinya. Berusaha menjauhkan diri daripada amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri kesesatan yang terdapat di dalam ajaran agama Bahai. 13 Bahai Nota edaran Keratan akhbar Tazkiyatunnafs dengan mendalami ilmu akidah yang berdasarkan AlQuran dan hadis. Kajian Kes: Ajaran Bahai yang berlaku di Malaysia.Islam Ting. Bahai dan Taslim. Sentiasa membuat pertimbangan dalam setiap tindakan. • Menerangkan ciri-ciri ajaran Bahai.Rancangan Tahunan P. faktor-faktor kemunculannya. masyarakat dan negara. Perbincangan Berkumpulan: Ciri-ciri kesesatan ajaran Bahai. Melayari Internet: Mencari bahan-bahan berkaitan ajaran Qadiani di Malaysia khasnya dan di selruhnya dunia amnya.

masyarakat dan negara dalam tulisan jawi. cara-cara mengatasinya. faktor-faktor kemunculannya. • Menjelaskan perbezaan antara ciri-ciri ajaran Taslim dengan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. TASLIM Aras 1 • Menyatakan pengasas ajaran Taslim. Khuluk Nota edaran Perbincangan Berkumpulan: Hukum dan sebab-sebab diharuskan khuluk. Berusaha membaca dan mengkaji buku-buku agama di perpustakaan secara berterusan. muslim dengan bukan muslim dalam bermasyarakat. Nusyuz Nota edaran Bersyukur dengan anugerah Allah. • Menyatakan sebab-sebab yang membolehkan khuluk yang disyariatkan oleh ajaran Islam. masyarakat dan negara.Islam Ting. • Menyatakan ciri-ciri kesesatan yang terdapat dalam ajaran Taslim. Sentiasa mengamalkan sunah Rasulullah s. Aras 3 • Menerangkan langkah-langkah untuk menangani fahaman ajaran sesat daripada mempengaruhi akidah umat Islam. Aras 2 • Menjelaskan keburukan mengamalkan ajaran tersebut.w. Ikhlas dalam menunaikan tanggungjawab berkasih sayang. Menulis Rencana: Bahaya ajaran Bahai kepada individu.5 • Menjelaskan keburukan mengamalkan ajaran tersebut kepada individu. Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Taslim di Malaysia. Berani menghadapi 14 . masyarakat dan negara dalam tulisan jawi. 17 IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANNYA (KHULUK BUKTI KEADILAN ISLAM TERHADAP WANITA) Aras 1 • Menyatakan pengertian khuluk dan hukumnya. Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Bahai di Malaysia. hikmah-hikmah khuluk. 18 Yakin dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aras 3 • Menyatakan kesan-kesan khuluk di dalam rumahtangga.a. Menulis Rencana: Bahaya ajaran Taslim kepada individu. Taslim Nota edaran Keratan akhbar Kajian Kes: Ajaran Taslim yang berlaku di Malaysia. Perbincangan: Pengertian khuluk. Aras 2 • Menjelaskan hikmah-hikmah khuluk di dalam Islam. AKIDAH: AJARAN SESAT. • Menyatakan ciri-ciri ajaran Taslim. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN Aras 1 • Menyatakan maksud nusyuz dan hukumnya. kesan-kesan khuluk terhadap keluarga. Perbincangan: Pengertian nusyuz dan sebab-sebab berlakunya nusyuz.Rancangan Tahunan P. Sentiasa menjaga kesopanan dan berbudi bahasa terhadap seseorang. Perbincangan Berkumpulan: Ciri-ciri kesesatan ajaran Taslim. Aras 3 • Merumuskan langkah-langkah yang dapat diambil bagi membendung gejala-gejala ajaran sesat di dalam masyarakat. • Menyatakan perkara yang boleh membawa Bermuhasabah dan kembali ke pangkal jalan ke arah kebaikan berumahtangga.

SURAH ANNUR AYAT 35 Aras 3 • Menganalisis dan mengkaji akibat isteri yang nusyuz terhadap suami. Bacaan : Surah An-Nur Ayat 35 dengan bantuan multimedia. • Menjelaskan halangan-halangan memperolehi hidayah Allah. . doa menuntut ilmu. • Menghuraikan cara-cara mendapat hidayah Allah. langkah-langkah untuk mengatasi masalah berlakunya zihar. Cermat dan berfikir sebelum bertindak. Membudayakan tegur menegur dan maaf memaafi dalam kehidupan harian. risiko dalam berumahtangga.5 PENYELESAIANNYA (NUSYUZ PEMUSNAH KEBAHAGIAAN) • kepada nusyuz terhadap suami. • Membandingkan antara orang berilmu yang beramal dengan orang-orang yang berilmu tanpa amal. • Menyatakan pengertian hidayah.Rancangan Tahunan P. KEFAHAMAN ALQURAN: HIDAYAH ALLAH .Islam Ting. • Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Simulasi: Solat hajat. • Menjelaskan ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. dalil AlQuran dan hadis tentang kepentingan ilmu pengetahuan. Ilmu fardhu kifayah Perbincangan Kumpulan: Jenis-jenis hidayah. • Menjelaskan langkah-langkah mengelak isteri dari nusyuz. Kuiz: Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kepada perlakuan nusyuz. ilmu dan nur Allah. Aras 2 • Menyenaraikan golongan yang mendapat nur Allah. Ilmu fardhu ain Kebersihan rohani dan jasmani mampu berdaya saing membangunkan maruah diri dan keluarga. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab berlakunya Soal Jawab: Hak isteri yang nusyuz dan tindakan untuk mengatasi nusyuz. Soal Jawab: Sebab-sebab berlakunya zihar. Kifarat Bersopan-santun dalam berumahtangga. perbandingan antara orang berilmu yang beramal dengan orang-orang yang berilmu tanpa amal. Nota edaran Rajin berdoa memohon hidayah Allah. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANNYA (ZIHAR AMALAN MASYARAKAT JAHILIAH) Aras 1 • Menyatakan pengertian zihar dan hukumnya. Nur CD Ayat AlQuran Sentiasa cintakan ilmu pengetahuan. Menyatakan hak isteri yang gugur akibat nusyuz. Hidayat Mukjizat Kajian Perpustakaan: Tokoh-tokoh ilmuan. Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor berlakunya nusyuz di kalangan isteri. • Menyatakan bahawa zihar adalah amalan yang dilarang oleh Islam. solat witir. peraturan-peraturan yang berkaitan dengan zihar iaitu rukun dan syarat. keluarga dan masyarakat. Aras 3 • Menjelaskan bukti-bukti Al-Quran sebagai mukjizat. • Menyatakan rukun dan syarat zihar. kesan- 15 Zihar Nota edaran Sentiasa jujur ketika berkata-kata. Penerangan dan Perbincangan: Pengertian zihar. zihar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Perbincangan Kumpulan: Akibat nusyuz berdasarkan berita atau maklumat yang didapati daripada keratan akhbar atau majalah dan sebaran am. solat tasbih.

• Menyatakan kepentingan beradab dengan jihad. kesan zihar kepada seseorang. Dewan Al-Jundi Tayangan VCD: Leftenan Adnan Al-Massahun Aras 1 • Menyatakan maksud perjuangan(jihad). Menjelaskan langkah-langkah untuk mengatasi masalah berlakunya zihar. bangsa dan negara. berjuang mempertahankan negara. • Menyatakan bidang-bidang jihad dalam kehidupan yang perlu diperjuangkan. Aras 1 • Menyatakan pencapaian ketenteraan pada zaman Abbasiyyah. Membuat Folio: Sumbangan angkatan tentera. berjuang dan tanggungjawab fardhu ain dan fardhu kifayah. Majlis Al-Taqrir Keselamatan negara tanggungjawab bersama. . kepentingan beradab dengan jihad. Berusaha dengan penuh keyakinan untuk mencapai keredhaan Allah. Forum: ‘Cara menangani keruntuhan moral di kalangan 16 Bersedia dan sanggup berjuang untuk mempertahankan agama.Islam Ting. berjuang meningkatkan dan meninggikan taraf kehidupan. Majlis Al-Muqabalah Dewan Al-Tasnif Penyelidikan Berkumpulan: Faktor-faktor kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyyah. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERJIHAD Aras 2 • Menerangkan sebab-sebab perlunya memperjuangkan kepentingan agama Islam. • SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGAN KETENTERAAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH. Kafir zimmi Perbincangan Kumpulan: Berjuang mencapai kecemerlangan akademik. • Menyatakan tugas dan fungsi ketenteraan dalam menjaga keselamatan negara. Dewan Al-Ardh Al-Jawasis Dairah AlMuhandisin Al-Bahriyyah Manjaniq Al-Karadis Jihad Nota edaran Kafir harbi VCD Khalid AlWalid. Berdisiplin dalam melaksanakan tugas. kepentingan keselamatan dan kestabilan untuk pembangunan dan kemajuan negara.5 zihar. • Menghuraikan perkaitan kepentingan keselamatan dan kestabilan ekonomi untuk pembangunan dan kemajuan negara. Aras 2 • Menghuraikan faktor-faktor kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyyah. Perbincangan: Maksud perjuangan.Rancangan Tahunan P. ciri-ciri dan adab-adab perjuangan yg disyariatkan oleh Islam. • Menyatakan struktur organisasi ketenteraan pada zaman Abbasiyyah. • Mengamalkan adab-adab berjihad. • Menyatakan ciri-ciri dan adab-adab perjuangan yang disyariatkan oleh Islam. Leftenan Adnan. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan zihar kepada seseorang. • Menghuraikan kifarah zihar. Kajian Perpustakaan: Tokoh-tokoh negarawan di Malaysia dalam tulisan jawi. Aras 3 • Menghuraikan tugas dan fungsi ketenteraan di zaman Abbasiyyah. Perbincangan dan Sumbang Saran: Tugas dan fungsi ketenteraan dalam menjaga keselamatan negara. Bukit Kepong. • Menghuraikan ciri-ciri pejuang yang sebenar menurut ajaran Islam sebenar. Aras 3 Nota edaran Bersemangat juang dan sedia berkorban.

sebab. Perantau Nota edaran Taqwa Sumbang Saran: Cara pengurusan masa dengan betul. 17 . Aras 3 • Menyatakan cara mengaplikasi penetapan waktu ibadat dalam penjadualan urusan kehidupan. Gigih berusaha meningkatkan kecemerlangan diri. Menepati masa apabila berjanji dengan rakan. Perbincangan Kumpulan: Menghubungkait di antara hadith yang dipelajari dengan ayat 10 dan 11 Surah An-Naba Penerangan dan perbincangan: Pengertian li’an. cara. Sentiasa berfikir sebelum bertindak. • Menjelaskan cara dan syarat sah li’an. • Menjelaskan sebab-sebab terjadinya li’an. 19 dan 20 remaja’.Rancangan Tahunan P. Nota edaran Bertindak mengikut kebenaran bukan perasaan. • Menyatakan kebaikan menguruskan masa dengan bijak.5 • • • Menjelaskan kelebihan-kelebihan orang yang berjuang mendaulatkan tamadun dan pembangunan negara. Bukit Kepong. pengajaran hadith. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20 HADITH: KEHIDUPAN DI DUNIA IBARAT SEORANG PERANTAU. Menghuraikan keuntungan berjuang terhadap diri sendiri. • Menjelaskan amalan-amalan yang perlu untuk kehidupan di akhirat. Kajian Perpustakaan/Buku Skrap: Cara pengurusan masa yang betul. Li’an Qazaf Soal Jawab: Implikasi li’an ke atas suami isteri. • Menyatakan pengajaran-pengajaran dari hadith. Berbaik sangka antara satu sama lain. keluarga. Aras 1 • Menyatakan maksud keseluruhan hadith. • Menjelaskan kepentingan menjaga maruah isteri dan rumahtangga. • Menyatakan akibat buruk menangguhnangguhkan sesuatu urusan. masyarakat dan negara. • Menghuraikan kelebihan menyegerakan segala urusan.Islam Ting. IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANNYA (LI’AN MEMBELA MARUAH SUAMI ISTERI) Aras 1 • Menyatakan pengertian li’an dan hukumnya. Aras 2 • Menjelaskan cara-cara pengurusan masa yang betul. hukum. Bijak menghargai masa dan bekerja kuat untuk meningkatkan kualiti hidup. guru dan ibu bapa. • Menyatakan konsep kehidupan di dunia sebagai kehidupan seorang perantau. Tayangan VCD: Khalid Al-Walid. Menerangkan cara-cara melahirkan semangat juang ke arah menjana dan mempertahankan tamadun dan pembangunan umat. dan sebab. Aras 2 • Menghuraikan tindakan yang harus diambil apabila berlakunya qazaf. Leftenan Adnan. Bacaan Hadith: Membaca potongan hadith dengan bantuan guru.

5 Aras 3 • Menjelaskan implikasi li’an ke atas hubungan suami dan isteri. Sentiasa bekerjasama dalam kehidupan berkeluarga. • Menyatakan perbandingan kegemilangan tamadun Islam dari aspek pentadbiran dunia luar dan pencapaian selepas Abbasiyyah. Sentiasa bijak menguruskan rumahtangga. salah faham terhadap poligami. . Adil dan saksama dalam menjaga kebahagiaan rumahtangga. Tekun dan gigih dalam setiap urusan untuk mencapai kecemerlangan diri. Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. ekonomi dan Membuat Buku Skrap: Tokoh pengumpul hadis. • Menyatakan kesan berpoligami yang tidak menurut syariat Islam. kesankesan poligami yang tidak menurut ajaran Islam. CUTI PERTENGAHAN TAHUN 28/5/14 15/6/14 23 IBADAT: POLIGAMI Aras 1 • Menyatakan pengertian poligami dan hukumnya. Menulis Rencana: Kebaikan poligami dalam tulisan jawi. Aras 2 • Menjelaskan hikmah berpoligami yang disyariatkan Aras 3 • Menjelaskan kepentingan bersifat adil dalam berpoligami. tokoh-tokoh Islam dalam pelbagai bidang. Aras 2 • Menjelaskan kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah sebagai iktibar dari aspek pentadbiran. mampu memberi nafkah dan hikmah.Rancangan Tahunan P. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: KEGEMILANGAN KERAJAAN ABBASIYYAH Sumbang Saran: Pengertian poligami. Forum: ‘Ke arah Pembentukan Generasi Berwawasan’ Bertekad untuk memajukan diri. masyarakat dan negara. 18 Nota edaran Sentiasa menghargai jasa-jasa pemimpin yang membangunkan tamadun umat. • Menjelaskan hikmah-hikmah disyariatkan li’an. Kuiz: Faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. ekonomi dan pertahanan negara. • Menjelaskan syarat-syarat yang mengharuskan berpoligami.Islam Ting. hukum. Poligami Nota edaran Adil Perbincangan Kumpulan: Poligami menurut ajaran Islam dari aspek berlaku adil.

Aras 2 • Menjelaskan kepentingan mempelajari kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. . Tahlil Hafazan: Menggalakan pelajar menghafaz Surah AsSajadah. Bacaan Ayat: Bacaan ayat 15 dan 16 surah As-Sajadah dengan fasih dan lancar dengan bantuan multimedia. ciri-ciri orang beriman.Islam Ting. Infak Sujud Tilawah Senarai semak ciri-ciri orang beriman. Berfikiran terbuka dan sanggup menerima teguran. Adil dalam menjalankan tugas dan menghargai pemimpin yang berjasa. Peta zaman Abbasiyyah. Bekerja secara kolektif untuk membangun tamadun Islam. Istiqamah menolong kawan-kawan yang memerlukan bantuan. Berhemah tinggi menjaga harga diri. Melayari Laman Web: Kesan-kesan peperangan.Rancangan Tahunan P. • Menyatakan ciri-ciri orang mukmin. 24 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: KEJATUHAN KERAJAAN ABBASIYYAH Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor keunggulan dan kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah.5 pertahanan negara. • Merumuskan kewajipan generasi kini ke arah memartabatkan keunggulan tamadun Islam. Aras 2 • Menyatakan kelebihan orang beriman kepada Allah dan keburukan orang yang tidak beriman. solat tahajjud dan sujud tilawah. Kajian Perpustakaan: Kegemilangan zaman Al-Makmun dan Harun AlRasyid. Aras 3 • Menghuraikan faktor-faktor kegemilangan dan kemerosotan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah sebagai iktibar sepanjang zaman. Aras 3 • Menghuraikan implikasi keunggulan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah terhadap kemajuan hari ini. Pertandingan Melukis Poster: Bertemakan Kempen Membasmi Rasuah. • Menghuraikan bentuk-bentuk infak yang disukai Allah. Forum: ‘Peranan Generasi Kini Ke Arah Mengembalikan Kecemerlangan Tamadun Islam’. Aras 3 • Membandingkan ciri-ciri dan sikap orangorang beriman dengan orang-orang fasik dan munafik. solat tahajjud dan sujud tilawah. fasik dan munafik. Sujud Syukur Nota edaran Takbir Edaran lafaz niat solat witir. • Menghuraikan kepentingan pembangunan Madiah dan Insaniah berteraskan iman. cara mendekatkan diri kepada Allah. Tasbih Program Khemah Ibadat. SURAH ASSAJADAH AYAT 15 DAN 16 Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. fasik dan munafik. Melakar Peta Zaman Abbasiyyah. Qiamullail Sujud Sahwi 19 CD Ayat AlQuran Qanaah dengan ketentuan Qada’ dan Qadar. Tahmid Perbincangan Kumpulan: Kebaikan infak. Latih Tubi Menghafaz Niat: Niat solat witir. • Menjelaskan peranan generasi sekarang dalam usaha mengembalikan kecemerlangan tamadun Islam KEFAHAMAN ALQURAN: PERIBADI MUKMIN . Nota edaran.

sujud tilawah dan sujud syukur. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. Budayawan Berusaha meningkatkan ketrampilan diri dalam penguasaan pelbagai ilmu. • Menjelaskan keistimewaan hasil-hasil karya Ibnu Khaldun. 26 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SAYYID JAMALUDDIN AL- Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. berani dan telus dapat menyokong kejayaan seseorang. Perbincangan dan penerangan: Cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak melalui lembaran kerja dan rencana atau gambar. . Aras 2 • Menjelaskan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak dari aspek jasmani. • Menyatakan kepentingan dalam melaksanakan tanggungjawab ibu bapa. VCD Sayyid Jamaluddin AlAfghani. Sentiasa menjaga maruah keluarga. sujud sahwi. rohani dan intelek. Sifat rendah diri. • Menjelaskan perkara-perkara utama yang terdapat dalam Mukaddimah Ibnu Khaldun dalam membina tamadun manusia. fasik dan munafik. budayawan dan cendekiawan. sejarawan. Gambar berkaitan. Aras 2 • Menjelaskan sumbangan Ibnu Khaldun sehingga terkenal sebagai negarawan.Islam Ting. Mengamalkan budaya ilmu dalam rumahtangga. pendidikan dan sifat peribadi yang menyokong kejayaan perjuangannya. Mencontohi kegigihan Ibnu Khaldun dalam menuntut ilmu. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan pengabaian tanggungjawab terhadap anak-anak. • Menyatakan cara-cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak. emosi. Menyediakan Senarai Semak: Ciri-ciri orang beriman.Rancangan Tahunan P. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang pemikiran dan gerakan Islam. Sumbang Saran: 20 Islah Nota edaran. caracara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak. pendidikan dan sifat peribadi Ibnu Khaldun.5 • 25 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: IBNU KHALDUN TOKOH SEJARAWAN ULUNG IBADAT: KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN Membandingkan antara sujud-sujud yang disyariatkan iaitu sujud solat. Kemahiran keibubapaan Nota edaran Lembaran kerja. Aras 1 • Menyatakan konsep kemahiran ibu bapa dan hukum melaksanakan tanggungjawab keibubapaan. Kuiz: Menyenaraikan hasil-hasil karya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. hukum melaksanakan tanggungjawab keibubapaan. Membuat peta minda: Ketokohan Ibnu Khaldun Sejarawan Nota edaran Negarawan Perbincangan Kumpulan: Kelebihan dan keistimewaan Ibnu Khaldun. Rela berkorban untuk kebaikan bersama. Perbincangan: Konsep kemahiran keibubapaan. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Khaldun terhadap tamadun manusia hari ini. Melayari Laman Web: Mendapatkan maklumat tentang Ibnu Khaldun melalui laman web. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam.

27 HADITH: ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH S. telah melakukan penyelewengan terhadap akidah. ibadat dan akhlak. Aras 2 • Menjelaskan keperluan Al-Islah (pembaharuan) dalam kehidupan seseorang. Aras 3 • Menjelaskan peribadi dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dari aspek ilmu. • Menjelaskan bentuk-bentuk pembaharuan yang dikemukakan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani.’ Berjiwa besar dan sanggup memperjuangkan kebenaran. Membuat Buku Skrap: Tentang Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. • Menyatakan bahawa orang yang mengingkari risalah Rasulullah s.W. . Mencontohi semangat juang serta prihatin terhadap umat Islam. • Menghuraikan pengajaran-pengajaran hadith. • Menghuraikan amalan-amalan sunat untuk menghampirkan diri kepada Allah. Aras 1 • Menyatakan maksud keseluruhan hadith. ciri-ciri orang yang mendapat perlindungan Allah. Dengan akalnya. Prihatin dan melaksanakan amalan wajib dan sunat secara berterusan. Iltizam dan jujur ketika melakukan amalan sunat. Kajian Perpustakaan. • Menghuraikan mengapa aliran pembaharuan Islam di Asia Barat lebih mempengaruhi pemikiran umat Islam di Tanah Melayu. Tayangan Video: Tentang Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Aras 2 • Menyenaraikan cara-cara menjadi orangorang yang beriman kepada Allah. Peribadi dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Bacaan Hadith: Membaca potongan hadith. Lawatan Ke Perpustakaan: Untuk memperkenalkan pelajar kitab-kitab hadith yang muktabar. 21 Nota edaran Menghormati orang yang berilmu dan taqarrub kepada Allah. Kesan perjuangan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani di kalangan masyarakat Islam di Nusantara.Manusia adalah sebenar-benar rahsia kejadian alam ini. Wali Allah Ibadat nawafil Perbincangan Kumpulan: Amalan-amalan sunat.a.Rancangan Tahunan P.5 AFGHANI PEJUANG ISLAM YANG GIGIH. Menulis Kata-kata Hikmah: Menulis kata-kata hikmah Sayyid Jamaluddin AlAfghani dalam tulisan jawi . • Menyatakan maksud wali berdasarkan hadith tersebut. • Menyatakan bahawa orang yang menyempurnakan segala tanggungjawab fardhu dan sunat akan mendapat keredhaan dan keberkatan dari Allah. Aras 3 • Merumuskan kesan pemikiran Sayyid Jamaluddin Al-Afghani terhadap masyarakat Islam. tersingkap segala rahsia alam yang tersembunyi. • Menjelaskan kelebihan orang yang mengerjakan ibadat nawafil.T.Islam Ting.w.

pendidikan dan sahsiah. Nota edaran Pencemaran bunyi Kumpulan 2: Pencemaran sungai dan kesannya. Aras 2 • Menjelaskan punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar. • Membincangkan kesan pembaharuan yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh kepada pembangunan umat Islam.Islam Ting. gotongroyong. • Menyatakan kepentingan memelihara kejadian alam. • Mengamalkan cara-cara penjagaan dan pemeliharaan alam. pendidikan dan sifat peribadi Syeikh Muhammad Abduh. Sanggup melakukan sesuatu yang mencabar dan berani. Taklid buta Menulis Rencana Ringkas: ‘Kepentingan Hidup Secara Bermasyarakat’ Kuiz: Menyenaraikan ciri-ciri seorang pejuang Islam. • Menyatakan sumbangan dan jasa-jasa terhadap pembangunan umat Islam. ternakan. manusia. kebun sayur. 28 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SYEIKH MUHAMMAD ABDUH TOKOH ISLAH AGUNG Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. Al-Urwatul Wusqa Kajian Perpustakaan: Tentang Gerakan Ikhwanul Muslimin. cara-cara penjagaan dan pemeliharaan kejadian alam. Pertandingan Kebersihan: Antara kelas. Aras 3 • Menerangkan akibat jika kita tidak menjaga alam semulajadi kepada haiwan. Mencintai dan menghargai alam ciptaan Allah. • Menerangkan saranan-saranan utama Syeikh Muhammad Abduh dalam bidang ilmu dan pendidikan. Perbincangan Kumpulan: Maksud alam dan kepentingan memelihara alam. Melukis Peta Minda: Mengenai riwayat hidup Syeikh Muhammad Abduh dalam tulisan jawi.Rancangan Tahunan P. Kumpulan 3: Langkah-langkah untuk mengatasi kerosakan alam dan cara-cara mengatasinya. Memelihara alam sekeliling supaya bebas daripada kekotoran dan pencemaran. Pencemaran udara Pencemaran air Gambargambar pencemaran alam Pencemaran tanah Perbincangan: Kumpulan 1: Punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar. • Menerangkan tentang kebaikan menjaga alam semulajadi dan haiwan. • Menjelaskan idea-idea dalam bidang ilmu. 22 Jumud Nota edaran Mengambil iktibar daripada riwayat hidup. . jasa dan buah fikiran Syeikh Muhammad Abduh. Mensyukuri nikmat Allah yang menjadikan alam semulajadi untuk semua insan. Aras 3 • Menghuraikan cara pembaharuan yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh kepada dunia Islam. • Menerangkan kepentingan memelihara alam adalah tuntutan Islam.5 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMELIHARA ALAM Aras 1 • Menyatakan maksud alam. Melayari Laman Web: Maklumat tentang Syeikh Muhammad Abduh. masyarakat dan negara. Mengambil iktibar cara meningkatkan kualiti hidup. Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong usaha beliau melakukan gerakan pembaharuan. • Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi kerosakan alam dan haiwan. Projek Sekolah: Taman rekreasi.

• Menyatakan kepentingan memberi sedekah dan menerima hadiah. Rela berkorban tanpa mengira masa dan tenaga. Berterima kasih apabila menerima sesuatu pemberian daripada seseorang.5 29 30 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMBERI DAN MENERIMA HADIAH DAN SEDEKAH.Rancangan Tahunan P. Aras 2 • Menjelaskan bersedekah dan memberi hadiah adalah digalakkan oleh Islam. • Menghuraikan kesan-kesan bersedekah dan memberi hadiah kepada pemberi dan penerimanya. Projek Kemasyarakatan: Mengumpul barang-barang terpakai untuk golongan yang memerlukan dan memberi penghargaan kepada pelajar yang banyak memberi sumbangan kepada sekolah. Akta Enakmen Lawatan : Ke Mahkamah Syariah berhampiran dan membuat laporan. Bidang Kuasa Jenayah Bidang Kuasa Mal Mahkamah Rendah Syariah Aras 3 • Membezakan bidang kuasa Mahkamah 23 Nota edaran Bersikap amanah tanpa mengira kedudukan. IBADAT: UNDANGUNDANG KELUARGA ISLAM Aras 1 • Menyatakan secara ringkas mengenai akta kekeluargaan dan penubuhan Mahkamah Syariah di Malaysia. Aras 2 • Menjelaskan bidang-bidang kuasa Mahkamah Syariah secara umum. . • Menyatakan matlamat dan keperluan penubuhan Mahkamah Syariah yang berkaitan Enakmen Keluarga Islam di Malaysia. CUTI AIDIFITRI Perbincangan Kumpulan: Kumpulan 1: Kesan-kesan bersedekah dan memberi hadiah kepada pemberi dan penerimanya. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL Sumbang Saran: Mahkamah di Malaysia. Undang-Undang Keluarga Islam e-syariah Penerangan dan Perbincangan: Bidang kuasa Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Berusaha membentuk keluarga bahagia. Ordinan Menulis Rencana Ringkas: Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia dalam tulisan jawi. Kumpulan 3: Orang-orang yang berhak menerima sedekah dan hadiah. Sedekah Nota edaran Hadiah Kumpulan 2: Jenis-jenis sedekah dan hadiah. Mengamalkan bersedekah dan memberi hadiah dengan penuh keikhlasan.Islam Ting. • Merumuskan orang-orang yang berhak menerima sedekah dan hadiah. • Menjelaskan peranan Mahkamah Syariah dan akta kekeluargaan Islam yang berkuatkuasa hari ini. Karangan Dalam Tulisan Jawi: Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Ikhlas apabila bersedekah dan memberi hadiah. Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia. • Menjelaskan jenis-jenis sedekah dan hadiah. Aras 1 • Menyatakan pengertian memberi dan menerima sedekah dan hadiah. enakmen dan akta kekeluargaan yang diperuntukkan kepada mahkamah di Malaysia. • Menyatakan adab-adab memberi sedekah dan hadiah. Aras 3 • Menghuraikan perbezaan di antara amalan bersedekah dengan memberi hadiah.

Perbincangan Kumpulan: Bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Aras 3 • Menerangkan perbezaan di antara adabadab jual beli secara Islam dan bukan Islam. SURAH ALHASYR AYAT 21 HINGGA 24 Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara keseluruhan.Islam Ting. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab Islam menggalakkan jual beli. Mengamalkan sifat jujur dan amanah dalam perniagaan. KEFAHAMAN ALQURAN: KEMULIAAN ALQURAN . Berniaga Nota edaran Riba Menceritakan Pengalaman: Pelajar menceritakan pengalaman berniaga melalui persatuan semasa Hari Ko-Kurikulum. 24 Takut siksaan Allah dengan meninggalkan maksiat. • Menghuraikan bentuk-bentuk perniagaan yang dilarang oleh Islam. • Menyatakan keperluan menjaga adab-adab semasa berjual beli. Menghormati pelanggan-pelanggan dengan penuh kesopanan dan mesra. Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. tatacara jual beli menurut Islam. . Mengetahu enakmen dan akta kekeluargaan yang terdapat di Malaysia. Sumbang Saran: Pengertian adab berjual beli. Yakin. Pengertian dan maksud ayat. perbezaan di antara adab-adab jual beli secara Islam dan bukan Islam. • Menyatakan maksud perbandingan antara sifat bukit dan sikap keingkaran manusia menerima Al-Quran. • Menghuraikan tatacara jual beli menurut Islam. akur dan insaf bahawa ilmu Allah tanpa sempadan. CD Bacaan ayat Al-Quran Penerangan. • Menghuraikan sebab-sebab Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia. hukumnya dan dalil. Menulis Esei: ‘Al-Quran Kitab Panduan Umat’ dalam tulisan jawi. Mahkamah Tinggi Syariah Mahkamah Rayuan Syariah Faraid ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERNIAGA Aras 1 • Menyatakan pengertian adab berjual beli.5 • Syariah dengan Mahkamah Sivil. • Menerangkan adab-adab berniaga yang disyariatkan oleh Islam.Rancangan Tahunan P. perkaraperkara alam ghaib dan perkara alam syahadah. • Menghuraikan faedah jual beli yang beradab. Nota edaran Aras 2 • Menyatakan keistimewaan-keistimewaan Al-Quran. • Menyatakan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran. sains dan Al-Quran. adab-adab berniaga yang disyariatkan oleh Islam. Tayangan VCD: Benda-benda ciptaan Allah. Perbincangan Kumpulan: Sebab-sebab Islam menggalakkan jual beli.

Islam Ting. Menulis Rencana: Tentang peninggalan dan pengaruh Syeikh Tahir Jalaluddin dalam pemikiran Islam di nusantara. • Menyatakan peraturan yang berkaitan dengan mengambil anak angkat. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran terhadap kesusasteraan. Aras 1 • Menyatakan pengertian anak angkat menurut Islam. Aras 3 • Menghuraikan masalah yang timbul akibat menasabkan anak angkat kepada ayah angkat. Kajian Perpustakaan: Tentang Syeikh Tahir Jalaluddin. • Menyenaraikan langkah-langkah untuk menjadi orang yang menghayati Al-Quran. asas pemikiran Syeikh Tahir Jalaluddin. • Menjelaskan perkara yang dapat diambil iktibar daripada perumpamaan kesan penurunan Al-Quran ke atas bukit. Aras 3 • Menghuraikan Al-Asmaul Husna dan kesempurnaan Allah berdasarkan kepada ayat. • Menyatakan hukum mengambil anak angkat. Menjelaskan bahawa makhluk selain daripada manusia tunduk dan patuh kepada Allah. hukum mengambil anak angkat. kesan menasabkan anak angkat kepada bapa angkat.Rancangan Tahunan P. Membuat Buku Skrap: Al-Asmaul Husna. 25 Islah Nota edaran Menghormati dan memuliakan para ilmuan Islam. • Menjelaskan kegigihan dan semangat juang Tugasan Lanjutan: Menulis nama-nama Allah semasa aktiviti persatuan dan membaca Al-Asmaul Husna sebelum memulakan pengajaran. Anak angkat Nota Ringkas Nasab Nota edaran Sumbang Saran: Anak angkat dan pengertiannya. Hibbah Berusaha dan beriltizam memberi pendidikan terhadap anak-anak. hikmah pengambilan anak angkat. Wasiat Sentiasa menjaga amanah yang dipertanggungjawabkan. pendidikan dan sifat peribadi Syeikh Tahir Jalaluddin.T. . Perbincangan Kumpulan: Sejarah hidup. Menjaga hubungan baik kekeluargaan. 32 2/9/13 6/9/13 SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SYEIKH TAHIR JALALUDDIN TOKOH PEMIKIR TANAH AIR.W. Perbincangan: Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak angkat. • Mengambil iktibar daripada riwayat hidup.5 • 31 26/8/13 30/8/13 IBADAT: ANAK AMANAH ALLAH S. • Menjelaskan hikmah-hikmah diharuskan mengambil anak angkat. keberkesanan dalam menangani masalah kekeluargaan. ilmu falak dan pendidikan Islam. • Menjelaskan cara Syeikh Tahir Jalaluddin menyalurkan pemikiran pembaharuan kepada masyarakat Islam. Aras 2 • Menghuraikan tanggungjawab ibu terhadap anak angkat. Aras 2 • Menjelaskan bentuk pemikiran Syeikh Tahir Jalaluddin di nusantara. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. jasa dan idea-idea Syeikh Tahir Jalaluddin. Bersatu menegakkan Islam dalam mengekalkan tamadun umat.

• Menyatakan sumbangannya dan jasa-jasa terhadap umat Islam. Aras 2 • Menjelaskan usaha-usaha beliau untuk mengembangkan dakwah Islamiah di nusantara. pendidikan dan sifat peribadi Hamka. • Menjelaskan mengapa beliau digelar Mujaddid. Membuat Buku Skrap: Berkaitan tokoh.Islam Ting. . Teka Silangkata: Berkaitan tokoh. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan peninggalan beliau terhadap masyarakat Islam dalam mengekalkan tamadun Islam. kesusasteraan dan agama. ULANGKAJI TAJUK-TAJUK TINGKATAN 4 33 9/9/13 13/9/13 26 Nota edaran Berusaha secara berterusan dengan penuh semangat ketekunan.5 yang tinggi perlu dalam menegakkan syiar Islam. Aras 3 • Menghuraikan cabaran yang dihadapi oleh Hamka dalam perjuangannya. Tayangan VCD: ‘Di Bawah Lindungan Kaabah’. SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: HAMKA PERMATA NUSANTARA Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup. • Menghuraikan kesan-kesan perjuangan Hamka terhadap pembangunan umat. • Menyatakan hasil-hasil karya beliau yang terkenal dalam bidang falsafah. Menulis Sinopsis: Salah sebuah buku karangan Hamka.Rancangan Tahunan P. Cekal dan tabah menghadapi cabaran.

12/9/14 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 1321/9/2014 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II 36 37 38 39 40 41 42 PERBINCANGAN SOALAN PERCUBAAN SPM & 27 .Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5 34 2/9 .

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5 ULANGKAJI DAN LATIH TUBI 43 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) CUTI AKHIR TAHUN 28 .