CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH PHÚ HOÀ

DANH MỤC MÔN HỌC, GIÁO TRÌNH VÀ YÊU CẦU MÔN
A. YÊU CẦU CHUNG
I. Tình hình thực tế:
- Học viên có nền tảng kiến thức tiếng Anh THCS nhưng chỉ ở mặt ngữ pháp căn bản.
- Chưa nắm được các quy tắc và hệ thống của ngữ pháp tiếng Anh.
- Chưa được chú trọng phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
- Không biết đọc kí hiệu phiên âm quốc tế.
II. Yêu cầu chung: kết thúc khoá học, học viên phải
- Nắm được các quy tắc và hệ thống ngữ pháp tiếng Anh ở mức độ trung cấp.
- Được phát triển các kĩ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) ở mức tiền trung cấp.
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh ở mức độ đơn giản.
- Biết đọc và phân biệt các kí hiệu phiên âm quốc tế.
B. YÊU CẦU CHI TIẾT
I. Ngữ pháp
- Giáo trình: Grammar Practice for Intermediate Students
- Tác giả: Elaine Walker và Steve Elsworth
- Trình độ: Intermediate
- Yêu cầu môn:
+ Nắm các điểm ngữ pháp trình độ trung cấp.
+ Nắm được hệ thống ngữ pháp căn bản tiếng Anh và cách vận dụng.
+ Có khả năng làm được bài tập ngữ pháp tiếng Anh trình độ trung cấp.
II. Nghe – Nói
- Giáo trình: Person to Person
- Tác giả: Jack C. Richards
- Trình độ: Beginner (Communication)
- Yêu cầu môn:
+ Nắm được kĩ năng giao tiếp sơ cấp bằng tiếng Anh.
+ Có khả năng vận dụng tiếng Anh giao tiếp trong các tình huống hằng ngày ở trường lớp, gia đình …
III. Kĩ năng đọc
- Giáo trình: Facts and Figures
- Tác giả: Patricia Ackert
- Trình độ: Beginner
- Yêu cầu môn:
+ Nắm được kĩ năng đọc hiểu căn bản (đọc lướt, đoán nghĩa từ mới, tóm ý…)
+ Làm được các dạng bài tập đọc hiểu.
+ Bổ sung vốn từ vựng tiếng Anh qua bài học.
- Lưu ý: chỉ học chương I và chương II của giáo trình.
IV. Kĩ năng viết
- Giáo trình: Grammar & Usage for Better Writing
- Tác giả: Henry I. Christ và Harold Levine
- Trình độ: High Beginner
- Yêu cầu môn:
+ Nắm được các dạng từ loại và thành phần của câu.
+ Áp dụng kiến thức môn để viết những câu đúng, đầy đủ về chủ đề đơn giản.
- Lưu ý: chỉ học chương I của giáo trình.

lễ hội). + Nắm được quy tắc phát âm của các nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh.Trình độ: Intermediate . + Phân biệt các âm có điểm giống nhau. .Yêu cầu môn: + Đọc được phiên âm quốc tế lưu loát.Tác giả: Mark Hancock .Trình độ: High Beginner .Yêu cầu môn: + Nắm được các đặc điểm cơ bản nhất về nước Anh (địa lý. + Phát triển được kĩ năng đọc hiểu qua quá trình học. BAN CHỦ NHIỆM . Ngữ âm .Tác giả: Susan Sheerin .Giáo trình: English Pronunciation in Use .Giáo trình: Spotlight on Britain . TM.V.Lưu ý: chỉ học bài 1 của giáo trình. chính trị. Văn hoá Anh . VI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful