PORTOFOLIUL EDUCATOAREI

A. LEGISLAŢIE B. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A EDUCATOAREI C. DOCUMENTE ŞCOLARE A. Cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în vigoare:  Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  Planul de învăţăm nt şi metodologia de aplicare a planului pentru învăţăm ntul preşcolar;  Programa activităţilor in!tructiv"educative în grădiniţa de copii;  #$idul de aplicare a programei pentru învăţăm ntul preşcolar;  %cri!ori metodice pentru aplicarea programei activităţilor in!tructiv" educative în grădiniţa de copii;  &urriculum"ul naţional pentru înv.primar 'cel puţin curriculumul pentru cla!a preg. şi cla!ele ("(();  Legea *r. 2+2 / 200, privind protecţia şi drepturile copiilor;  -etodologii, regulamente, din !etul de legi!laţie !ecundară promovat de -.*, ale căror prevederi vi/ea/ă şi înv.preşcolar. B. Dezvoltarea profesională a educatoarei  &urriculum 0itae .uropean;  Portofoliul per!onal pentru de/voltare profe!ională 've/i 1ne2a), completat la /i, !emnat şi avi/at de director;  &aietul de formare continuă şi !tudiu individual cu dove/i de autoperfecţionare 'fişe de lectură, articole, !tudii, recen/ii, lucrări metodico"ştiinţifice, adeverinţe / ate!tate de participare la !tagii de perfectionare şi formare continuă);  (nventar şi coperte 2erocopiate ale mi3loacelor de învăţăm nt ela4orate de cadrul didactic şi avi/ate de -.*;  (nventar şi coperte 2erocopiate ale lucrărilor/!tudiilor cu (%%*/(%5* ela4orate de cadrul didactic;  6işa individuală a po!tului şi fişa de evaluare a educatoarei.

1

data naşterii şi înregi!trarea pre/enţei şi a a4!enţelor.roiecte did ctice $)r d&/ II 0i )r d&/ I +( 1 . la !f.anului şcolar)  6işa p!i$opedagogică a fiecărui copil. date generale de!pre grupa de copii. formativă.( şi la !f.e'tr& to te c dre/e did ctice2  -apa didactică a educatoarei: proiecte de activitate 'model).!em. 2 . cele de vacanţă). inventar de teme anuale. cu numele şi prenumele copiilor. perioadele de !tudiu c t şi pt.  &aiet de o4!ervaţii curente a!upra copiilor din grupă. la !f rşit de ciclu preşcolar.C. !umativă.e c& .  Proiecte de cti!it"#i $de%&t '#i( )r d de*i'iti!+( . proiecte tematice pentru activităţi integrate 'model). proiecte tematice 'model). care !ă conţină cel puţin: planificarea calendari!tică a activităţilor cu copiii 'at t pt.  &aracteri/area p!i$o!ocială şi pedagogică a grupei de preşcolari 'la !f rşitul fiecărui !eme!tru şi la !f rşitul unui an de învăţăm nt ).  Programe pentru activităţile opţionale 'indiferent dacă !unt predate de cadrul didactic de la grupa re!pectivă !au de un alt cadru didactic).  &aietul educatoarei. fişe de evaluare iniţială.c-i#e de . cola4orarea cu familia. Documentele şcolare şi instrumentele de lucru ale educatoarei:  &atalogul grupei.roiecte 1ode/ .  Portofoliile copiilor. munca metodică.  6işa de evaluare a fiecărui copil 'iniţială. cola4orarea cu alţi factori educaţionali şi in!tituţionali.

ete'#e6c /i*ic"ri o%#i'&te 7+ Perio d I'.'t e1ite't" *aţionalitatea: 7omiciliul: CAPITOLUL II 4 "T#DII $formare ini%ială& CAPITOLUL III 5 C'()ETEN*E +I CA.'dit<+ Seri 0i '&1"r&/ U'it te de ='!"#"1.& Co1. grade didactice.A'e3 PORTOFOLIU PERSONAL PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CAPITOLUL I 4 DATE DE IDENTI ICA!E *umele şi prenumele: &od *umeric Per!onal: 7ata şi locul naşterii: Ni!e/&/ ed&c #io' /:+ Perio d Act&/ de . doctorat etc.tit&#i or) 'i8 to re Act&/ 9+ 8 . studii postuniversitare.t&dii do%.I IC-!I 'B*IN#TE )!IN DI E!ITE '!(E DE )E! EC*I'NA!E $cursuri de formare.

DIRECTOR( .TE A)TIT#DINI/C'()ETEN*E !EC#N'"C#TE "A# N# )!INT!1#N ACT DE "T#DI# . .CAPITOLUL IV 5 A. &onte2tul în care 7ove/i Per!oane care pot furni/a au fo!t do4 ndite?+ referinţe 'date de identificare) CAPITOLUL V 9 A.numeraţi aptitudinile/competenţele do4 ndite D'B0NDITE..TE (EN*I#NI>+ 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 SEMNĂTURĂ( 10(:1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful