P. 1
Akatist Presvetoj Vladicici Nasoj Bogorodici Brzopomocnici

Akatist Presvetoj Vladicici Nasoj Bogorodici Brzopomocnici

|Views: 13|Likes:
Akatist Presvetoj Vladicici Bogorodici Brzopomocnici
Akatist Presvetoj Vladicici Bogorodici Brzopomocnici

More info:

Published by: Mario Marco Del Tintoretto on Mar 06, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2014

pdf

text

original

AKATIST PRESVETOJ VLADIČICI NAŠOJ BOGORODICI ʺBRZOPOMOĆNICIʺ    Kondak 1.

   Tebi,  od  svih  pokoljenja  izabranoj  Majci  Božjoj  i  Carici,  koja  brzo  pomažeš,  molitve  smirenih  slušaš  i  potoke  isceljenja  sa  ikone  Svoje  svete  na  verne  izlivaš,  zahvalno  pojanje  uznosimo;  Ti,  pak,  svemilosrdna  Zastupnice,  prikloni  se  milostivo  ka  našim  pohvalama  i  od svih nedaća oslobodi nas, koji Ti kličemo:   Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer moljenja naša koja su za naše dobro ispunjavaš!   Ikos 1.   Angeli Te sa strahopoštovanjem služe, a sve sile nebeske neućutno Te veličaju, Bogorodice  Djevo,  jer  si  Cara  Angelskog,  Hrista  Boga  rodila;  Mi,  pak,  grešni,  usuđujući  se  da  ih  podražavamo, mada Te dostojno hvaliti ne umemo, ponizno Ti ovako kličemo:   Raduj se, stanište večnog Boga!   Raduj se, neprestano divljenje angela!   Raduj se, sveta trpezo koja nas hlebom života hraniš!   Raduj se, maslino blagog ploda koja srca naša jelejem milosti pomazuješ!   Raduj se, nepresušna reko čuda!   Raduj se, uvređenih zaštitnice!   Raduj se, žalosnih utešiteljko!   Raduj se, nevoljnih pomoćnice!   Raduj se, bolesnih isceliteljko!   Raduj se, ukrepiteljko slabih!   Raduj se, zarobljenih osloboditeljko!   Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer moljenja naša koja su za naše dobro ispunjavaš.   Kondak 2.   Videvši,  Vladičice,  Tvoje  neiscrpno  milosrđe,  i  mnoga  čuda  koja  pokaza  i  koja  uvek  pokazuješ  kroz  svete  ikone  Tvoje,  jer  si  njima,  kao  zvezdama  svetlošću  Božanskom  ozarenim, čitav  svet  hrišćanski  ukrasila,  mi  Te  veličamo,  jer  si  rod  ljudski  Svojom  dobrom 

   Silom  Božijom  delujući. veća od Svetinje nad svetinjama!   Raduj se.  znajući  za  takvu  naklonost  Tvoju prema njoj u pesmama klicali:   Raduj se. koju si kao zalog naklonosti  Svoje  čitavoj  Atonskoj  gori  milostivo  darovala. projavljivanje ljubavi Božije prema čoveku!   Raduj se.  kaznila  si  slepilom  i  slabošću  telesnom. jer se uzdamo da molitvama Tvojim nasleđe nebesko dobijemo!   Raduj se.   Um nebeski  pokazavši  Bogorodice.voljom  uzveličala. jer moljenja naša koja su za naše dobro ispunjavaš!   Kondak 3.  blagovolela si  da  u  zemaljskom  nasleđu  Svome.  pokajanje  trpezara  Nila  milostivo  si  primila  i  isceljenje  od  slepila  i  slabosti  mu  .  Bogorodice  Djevo. sveblaga Brzopomoćnice.  kako  se drugi ne bi usudili da Te žaloste kroz prečistu ikonu Tvoju.  koji  ne  pokaza  poštovanje  pred  Tvojom  svetom  ikonom. glasom Božanstvenim  koji  je  iz  nje  potekao  Brzopomoćnicom  nazvala. svezlatni sasude hrane netruležne!   Raduj se.   Ikos 3.  Svetoj  gori Atonskoj. sveta palato Boga Logosa!   Raduj se.  sveblaga  Vladičice.  i  sa  ljubavlju  se  klanjamo  izobraženju  Tvog  svetog  lika. mnogim čudima proslaviš ikonu Tvoju. Duha Svetog obitavalište!   Raduj se.  Nila.   Imajući  veliku  ljubav  prema  ljudima  iskupljenim  krvlju  Sina  Tvog  i  Boga. koju si Sama.  kličući  Sinu  Tvome. ljudskog roda uzdizanje!   Raduj se.  da  bi  svi  stanovnici  njeni  glasovima  uskliknuli od Tebe rođenom Bogu Logosu: Aliluja.  tako  da  su  svi. Hristu Bogu: Aliluja!   Ikos 2. u Hristu svih nas milosrdna Mati!   Raduj se. jer se tvojim okriljem nadamo spasenju!   Raduj se.  trpezara  dohijarse  obitelji. jer nam je od Tebe klas života izrastao!   Raduj se. hraniteljko Hranitelja vaseljene!   Raduj se. jer si božanstvenog Agneca rodila!   Raduj se.

 jer moljenja naša koja su za naše dobro ispunjavaš!   Kondak 4.  Vladičice.  Zato  svi  koji  žele  da  u  pustinjama  Atona  požanju  spasenje.  Bogorodice.darovala.  zahvalno  pevaju  Bogu:  Aliluja!   Ikos 4. ovako Ti kličući:   Raduj se. jer si i u jednom i u drugom neporočna ostala!   Raduj se. sveblaga Brzopomoćnice.  sa  koje  lučama čuda  zračiš  i  potoke  milosti  neoskudno  izlivaš.  trpezar  Nil  razumede  da  ćeš  Brzopomoćnica  biti  svima  koji  s  verom  i  ljubavlju  pristupaju  čudotvornoj  ikoni  Tvojoj.  i  primivši  od  nje  urazumljenje  u  neznanju  svome  i  prosvetljenje  svojih  oslepljenih  očiju.  od  srca Ti iskreno uskliknu:   Raduj se.  veličajući  majčinsko  Tvoje  sažaljenje. veliko čudo čitave vaseljene!   Raduj se. jer na put pokajanja zabludele upravljaš!   . preblagoslovena među ženama!   Raduj se. jer pokajanje grešnika milostivo prihvataš!   Raduj se.   Čuvši  glas  Tvoj  od  svete  ikone  Tvoje. grešnika pokajanje!   Raduj se.   Oni  koji  od  bure  žitejske  pobegoše  i  u  tiho  pristanište  na  goru  Atonsku  pritekoše  dobijaju  ovde  blagodatnu  utehu  i  pomoć  božanstvenu  od  svete  ikone  Tvoje. jer bez zlopamćenja kažnjavaš!   Raduj se. milosrdna urazumiteljko!   Raduj se. jer si devstvenost i rađanje čudesno spojila!   Raduj se. sveti izdanče Joakima i Ane!   Raduj se. jer privremenim kaznama nerazumne umudruješ!   Raduj se. jer pokajnike u vrlini utvrđuješ!   Raduj se. jer si rodila Onoga Koji je glavu drevne zmije zgazio!   Raduj se.  da  bi  Ti  neprestano  služio  i  neućutno  molitve  prinosio  pred  isceliteljskom  ikonom Tvojom. jer si neporočnog Spasitelja duša naših rodila!   Raduj se.

 A Ti si. jer ruku pomoći Svoje posrnulima pružaš!   Raduj se. jer na sirote motriš!   Raduj se.  svi  monasi  Gore Atonske pritekoše da joj se poklone. uteho ožalošćenih!   Raduj se.  božanstvenoj  Brzopomoćnici. jer nedaćama zbog telesnih stradanja od večnih muka izbavljaš!   Raduj se. jer si besplotno ovaplotila!   Raduj se. produhovljeni prestole Svedržitelja!   Raduj se.  kod  trpezarije  hram  sazidaše  u  kome  se  nalazi čudotvorna  ikona  Tvoja. Mati milosrđa i milosti!   Raduj se. kome god je bilo potrebno  darove  milosti  Svoje  izobilno  darovala  od  Svoje  čudotvorne  ikone.  postičući  nas  da  Ti  blagodarno kličemo:   Raduj se.Raduj se. prepodobnih najželjenije sazercanje!   Raduj se.  a  svi  verni  teše  se  znamenjem  Tvoje  milosti.  inoci  dohijarski  Tebi. božanstveno radovanje isposnika!   . jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!   Kondak 5.   Videvši  potoke  čudesa  koji  se  izlivaju  od  svete  Tvoje  ikone  Brzopomoćnice.  Prečista  Djevo. odećo nagima!   Raduj se. Majko Božija. jer si Boga sa čovekom sjedinila!   Raduj se. sveblaga Brzopomoćnice. kovčeže besemenog začeća!   Raduj se. jer rane grehovne milosrdno isceljuješ!   Raduj se. jer u neradu ogrezle sa puno ljubavi opominješ!   Raduj se.   Kada  bogoglasne  reči  Tvoje  razabraše. jer si telo dala Sinu Božijem!   Raduj se. jer uzburkanost strasti umiruješ!   Raduj se.  Nemoj  te  milosti  lišiti  ni  nas  koji  Ti  sa  dužnim  poštovanjem pevamo i kličemo čudotvorcu Bogu: Aliluja!   Ikos 5. nado beznadežnih!   Raduj se.

 jer na stazu spasenja verne upućuješ!   Raduj se.   Propoveda gora Atonska o milosti i čudima Tvojim. sveblaga Brzopomoćnice.Raduj se. jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!   Kondak 7. jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!   Kondak 6. mirno utočište premorenih uzburkanošću mora žitejskog!   Raduj se.  ozarujući  duše  naše  svetlošću  Božije  blagodati  i  podstičući  nas  da  pohvalno  kličemo  Trojedinom Bogu Koji Te proslavi: Aliluja!   Ikos 6. jer si neprijatelje spasenja ljudskog postidela!   Raduj se. zaštito i ogrado devstvenosti!   Raduj se.  i  nazvala  si  je  Brzopomoćnicom  onima  koji  se  pred  njom iskreno. tiho veselje pustinožitelja!   Raduj se.  i  blistavo  se  ukrašava  mnogim  čudotvornim  ikonama  Tvojim. s verom i pobožnošću mole. jer od puteva pogibeljnih one koji Ti pritiču udaljuješ!   Raduj se.  kao  pun  mesec  lučama  čuda  neugasivo  blista. Posrednice naša kod Sina Tvog i Boga!   Raduj se.   U prečistoj ikoni Svojoj zablistala si. jer Ga stalno moliš da pomiluje nas grešne!   Raduj se. Bogogorodice Marija. dajući brzu pomoć onima koji Ti ovako kliču:   Raduj se. jer hladnoću duševnu blagodatno zagrevaš!   Raduj se. celomudrenosti učiteljice mladima!   Raduj se. sveblaga Brzopomoćnice. preblagoslovena Mati Gospoda našeg. jer skamenjenost srca umekšavaš!   Raduj se. grome koga se sablaznitelji plaše!   Raduj se.  među  kojima  ikona  Tvoja  koju  si  Sama  Brzopomoćnicom  nazvala. svetlošću spasenja svima onima  koji  lutaju  po  mraku  grehova  i  strasti. tiho pristanište talasima strasti preplavljenim!   Raduj se. munjo koja dušu obasjavaš!   Raduj se. jer si pukove demonske pobedila!   Raduj se.   .

  po  reči  apostolskoj.  ako  ne  Tebi. Mati Boga našega!   Raduj se. zemaljskog sveta pomoći!   Raduj se.  kako  bi  svi.Želeći  da  svima  pokažeš  ljubav  Svoju  veliku  prema  rodu  hrišćanskome. da bi Ti svi klicali:   Raduj se. jer Car nad carevima požele dobrotu Tvoju!   Raduj se. blagoslovena Kćeri Oca nebeskog!   Raduj se.  napadnuti  mirjanskom  ispraznošću  ovde  mogli  steći  mirno  i  sigurno  pristanište  ka  spasenju  i  uz  Tvoju  pomoć  udostojiti  se  nasleđa  nebeskog  da  sa  svetima Presvetoj Trojici pevaju: Aliluja!   Ikos 7.   Novo  znamenje  milosrđa  Svoga  pokazala  si.  i  primi  nas  u  večno  okrilje. ne reci nam: ʺNe poznajem vas.  već  i  svim  pravoslavnim  hrišćanima. već pomiluj  nas.  ne  samo  monasima  Gore  Atonske.  Nema  ovde  grada  u  koji  ćemo  se  skloniti. grehova vaših radiʺ.  sirote  i  bespomoćne.  čudesnim  proslavljanjem  svete  ikone  Tvoje  Brzopomoćnice.   . među kojima se poštuje izobraženje ove ikone Tvoje. neporočno pristanište Duha Svetoga!   Raduj se.  kao  izabrano  mesto  Svoje  Goru  Atonsku  odabrala  i  u  njoj  obitelji  monaške  umnožila. u rađanju i po rađanju Djevo!   Raduj se. jer Te veličaju sva pokolenja!   Raduj se.  Vladičice.   Stranci  smo  i  pridošlice  na  zemlji.  i  kome ćemo.  priteći  u  žalostima  strastvovanja  našeg?  Ne  odbaci nas. Majko Božija.  Pokroviteljko  naša. jer Ti Silni učini veličinu!   Raduj se. jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!   Kondak 8.  preblaga  Bogorodice. Caru Slave kličemo: Aliluja!   Ikos 8.  da  u  slavi  nebeskoj radosno Hristu.  Ti  si. višnjeg sveta ukrase!   Raduj se. jer pogleda Gospod na smirenje Tvoje!   Raduj se.  Sveblaga. poverenice Božanstvene blagodati!   Raduj se. sveblaga Brzopomoćnice. bezbračna Roditeljko Prevečnog Sina!   Raduj se.

 Mati Svetla duhovnoga. neiscrpni sasude vode žive!   Raduj se. a Tebi vaistinoj Bogorodici sa umilenjem govorimo:   Raduj se. jer neverni o Tebi sa sumnjom slušaju!   Raduj se. krotka golubice!   Raduj se. da bi zbog Tebe zahvalno pevali Bogu: Aliluja!   Ikos 9. produhovljeni Prestole Tvorca neba i zemlje!   Raduj se. koje sve duše obasjavaš!   Raduj se. jer njome poznasmo Sina Božjeg!   Raduj se.  Na  njoj  vidimo  da  na  ruci  Svojoj  držiš  prevečnog  Mladenca. jer se njome zlosmradije strasti naših proteruje!   Raduj se. koja iz ikona Tvojih ističe za isceljenje bolesnih i  na  svaku  telesnu  i  duševnu  korist  ljudima.  Gospoda  Našeg  Isusa  Hrista.  Vladičice.   Sva  pokolenja  dužna  su  da  Te  veličaju.  svi  od  istoka  pa  do  zapada  da  hvale  ime  Tvoje.   Lažna  mudrost  drevnih  mudraca  ne  može  poznati  tajnu  Tvog  prisnodejstva. nevesto nenevesna!   Raduj se.  Bogorodice.  Mi  se  pravoverno  i  bez  svake  sumnje  poklanjamo ikoni Tvojoj svetoj i ovako Ti kličemo:   Raduj se.  i  to  najviše  oni  koji  se  na  Tobom  izabranoj  Gori  Atonskoj  podvizavaju. prisnodjevo.  monasi  da  Te  Zaštitnicom  svojom  nazivaju.  niti može objasniti silu Tvoju čudotvornu.  blagoslovena  Bogorodice  Marija.Svima  je  vernim  uteha  da  gledaju  u  svetu  ikonu  Tvoju.  nju  si  naročitom  naklonošću  Svojom  osenila. jer se njome poučismo da se Presvetoj Trojici klanjamo!   Raduj se. neporočna agnice!   Raduj se.  Jer. pouzdana pohvalo vernih!   . sveblaga Brzopomoćnice. arhangelskom blagovešću obradovana!   Raduj se. čašo iz koje radost ističe!   Raduj se. jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!   Kondak 9. miropoložnice miomirisa Hristovog!   Raduj se.  i  Njemu  se  dostojno  klanjamo kao Tvorcu i Bogu našem.  mnoga čudesa  na  njoj  satvorivši  i  preobilnu  milost  Svoju  žiteljima  njenim  pokazavši.

 preblagoslovena Mati i Djevo!   Raduj se. da zemaljsko nasleđe Svoje. jer si iz utrobe čiste Hrista neporočno rodila!   Raduj se.  prepodobnom  Petru. poljski ljiljane čistote!   Raduj se.  da  bi  bez  grehovne  sablazni  monasi  u  njoj  obitavali.Raduj se. svetlosna senice nebeska.  za  naselje  monasima  odrediš  i  u  viđenju  si  rekla  prvom  pustinožitelju  Atonskom.  u  Tebe  jedinu  po  Bogu  nadu  u  spasenje  uznoseći i ovako Ti kličući:   Raduj se. jer od drevne oluje pale praroditelje izbavljaš!   Raduj se. jer si obećanog Uništitelja glave zmijine rodila!   Raduj se.  Zato  si  nasleđe  Svoje  zemaljsko. Djevo pohvalo!   Raduj se. jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!   Kondak 10. jedina neporočna i blaga među ženama!   Raduj se.  Goru  Atonsku  nedostupnom  ženama  učinila. jer si raćanjem Svojim za ljude zaključani Edem otvorila!   Raduj se. sviče Božije premudrosti. blagoizvolela si. Djevo. jer ljubitelje celomudrenosti urazumljuješ!   Raduj se. Bogorodice. jer si monasima koji se revnosno podvizavaju Zastupnica spasenja!   .  Goru  Atonsku.   Stena si zaštite. koja podvižnike čistote zakrijulješ!   Raduj se.   Pripremivši spasenje hrišćanima.  da  ova  gora  uvek  bude  obitavalište  monasima. neuveli cvete devstvenosti!   Raduj se.  da  neprestano poju Bogu: Aliluja!   Ikos 10. sveproslavljena Bogorodice!   Raduj se. neprestano radovanje majki!   Raduj se.  utešivši  ga  blagim  obećanjem  da ćeš  biti  Pomoćnica  i  Zaštitnica  svima  koji  se  na  njoj  bogougodno  podvizavaju. jer u rađanju Svome zaključanu utrobu devstvenosti nisi povredila!   Raduj se. monasima pravoslavnim i svim podvižnicima devstvenosti i čistote.  darovima  je  potrebnim  snabdevajući  i  od  svih  nevolja  spasavajući. sveblaga Brzopomoćnice.

  i  ne  odvrati  se  od  nas. jer vrelinu naših strasti rashlađuješ!   .  imajući  Tebe  kao  Podvigopoložnicu  i  Pomoćnicu. Čista.   Svetlim  lučama  čuda  ikona  Tvoja  sveta  neprestano  blista.  koja  iz  nje  ističe.  Zato  se  mi  grešni  radujemo  i. odgajiteljko djeva i siročadi bez majki!   Raduj se. jer naše bogougodne želje ispunjavaš!   Raduj se.  Bogorodice  Djevo.  da  bismo  mogli  dostojno  i  pravedno  klicati Gospodu: Aliluja!   Ikos 11. sveblaga Brzopomoćnice.  i  čitav  svet  blagodatno  ozaruje.  Tebi. jer si nam jutrom spasenja zablistala!   Raduj se. ogrado i pokrove pustinožiteljima Gore Atonske!   Raduj se.Raduj se.  Sveblaga. jer iz preobilja svoga i na nas kaplje utehe izlivaš!   Raduj se.  koje  Ti  od  punoće  ljubavi  i  usrdnosti  prinosimo. zoro dana koji nema večeri!   Raduj se.  mnogim  gresima  uprljanih.  imajući  takav  zalog  Tvoje  naklonosti  prema  nama. raju duhovni.  Brzopomoćnici moljenja naših. u teškoj borbi sa napadima plotskih strasti snažna Pomoćnice!   Raduj se. blagodarno kličemo:   Raduj se. jer nam u patnjama i nevoljama brzo u pomoć pristižeš!   Raduj se. jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!   Kondak 11. uvek budna Čuvarko monaških obitelji!   Raduj se. jer dušama ožalošćenim duhovnu utehu daruješ!   Raduj se.   Ne  prezri.  već  nam  pomozi. svakom duhovnom utehom preispunjeni!   Raduj se.  pojanje  naše  smireno.  da  se  pokajanjem  očistimo  od  grehovne  nečistote  i  uzrastemo  u  čistom  i  bogougodnom  žitiju. jer si besmrtnog Ženika ljudskih duša rodila!   Raduj se. jutarnja zvezdo sunca nezalaznog!   Raduj se.  odgoneći  svako  delovanje  đavolsko  silom  Božijom. jer u srca bogoljubiva blagodatnu radost izlivaš!   Raduj se. jer se ljubavlju Ženika besmrtnog devstveno naslađuješ!   Raduj se.

  smirenog  duha  Ti  ove  pesme  prinosimo:   Raduj se. mirno pristanište podvižnicima pobožnosti!   Raduj se.   Pojući  o čudima  Tvojim.  Vladičice. slatka sledbenice bezmolnika!   Raduj se. jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!   .  privlači  k  sebi  sve  ožalošćene  i  natovarene. jer u snovima i vizijama izabranike Božije posećuješ!   Raduj se. jer stanovnicima gore ove naročitu ljubav pokazuješ!   Raduj se. jer si pustinoljubivog Petra posetom Svojom ovde ozarila!   Raduj se. jer u istinu voliš sve koji u čistoti celomudrenosti žive!   Raduj se.  Sveblaga.  u  iskušenjima  zaštitu.   Blagodat  Božija  u  svetoj  ikoni  Tvojoj.  ali  nadajući  se  neizrecivom  milosrđu  Tvome.  Sveblaga. sveblaga Brzopomoćnice. sveblaga Brzopomoćnice.  u  bolestima  isceljenje.  koju  si  Sama.  i  oni  utešeni  odlaze  sa  ovog  izvora  milosti  i  milosrđa  Tvoga  U  žalostima  utehu.Raduj se.  zahvalno  kliču  Darovatelju  dobara Bogu: Aliluja!   Ikos 12. odšelnika u gorama i pustinjama blagodarna uteho!   Raduj se. putevoditeljko duša naših u višnje Carstvo!   Raduj se. jer onima koji blagodatno bestrašće traže njega usrdno daruješ!   Raduj se.  izobilno  dobijajući  od  čudotvorne  ikone  Tvoje. vrhovna upraviteljko gore Atonske!   Raduj se. grešnika koji se kaju s Bogom pomirenje!   Raduj se. časniju  od  heruvima  i  neuporedivo  slavniju  od  serafima.  Brzopomoćnicom  nazvala. jer si bogomudrog Atanasija ovde oblagodatila!   Raduj se. jer si mnoge prepodobne sa Atosa slavom nebeskom proslavila!   Raduj se. jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!   Kondak 12.  i  milosti  velikoj  prema  rodu  hrišćanskom.  Bogomati  Vladičice. jer tajne u svetu sluge Božije tajanstveno urazumljuješ!   Raduj se. jer bez plate tela naša isceljulješ!   Raduj se.  znamo  da  je  to  nedovoljno  da  proslavi  Tebe.

)       MOLITVA PRESVETOJ BOGORODICI BRZOPOMOĆNICI   Preblagoslovena  Vladičice. sada i uvek i u vekove vekova.  i večnog mučenja.  Preblaga.  požara.  preko čuda  koja  neprestano  tečeš  izlivajući  blagodat  na  sve  koji  Ti  s  verom  pritiču.  zemljotresa.  sluge  Svoje  blagodaću  Svojom.  jer  Njemu  dolikuje  svaka  slava.  koja  Ti  prinosimo. i kondak 1. pa onda opet ikos 1.  zarobljenima  slobodu  i  sve.  pomora.  napada  strasti  i  grehopada  oslobodi  sluge  Tvoje.Kondak 13.  poplave.  uznemirenima  tišinu.  ispuniš. čast  i  poklonjenje  sa  bespočetnim  Njegovim  Ocem i Presvetim Duhom.  koji  na  neki  način  stradaju.  Koja  si  pokazala  more  božanstvenih  darova.  Poseti.   O.  da  bismo  bez  spoticanja  u  svakoj  pobožnosti  proživeli  u  ovome  veku  i  udostojili  se  večnih  dobara  u  budućem.  uteši.  Brzopomoćnice  po  svojoj  svetoj  ikoni  nazvana  Bogorodice  Marija!  Milostivo  primi  ovo  malo  moljenje  naše.  Koji  je  iznad  svake  reči.  Brzopomoćnice.  podari  bolesnima  isceljenje  i  savršeno  zdravlje. tame neprozirne.  jer  Ti  ga  usrdno  prinosimo  sa  verom  i  ljubavlju  i  umoli Trojicu Kojoj se stalno klanjamo da nas izbavi od ognja paklenoga.  jer  svakome  korist  i  spasenje  pripremaš.     .  Materinskom  Svojom  odvažnošću  odvrativši  gnev  Božiji.  rodila  i  blagodat  Njegovu  više  od  bilo  koga  drugog  primila.  svemilostivu  Majku  Čovekoljubivog  Vladike:  izlij  na  nas  prebogatu  milost  Tvoju  i  požuri  da  moljenja  naša.  Prisnodjevo  Bogorodice.  čudesnoj  ikoni  Tvojoj  klanjajući  se  molimo  Tebe.  blagodaću  i  čovekoljubljem  Sina  Tvoga  i  Boga.  od  duševne  slabosti. Amin.  izbavi  svemilostiva  Gospodarice  svaki  grad  i  svaku  zemlju  od  gladi.  mača  i  svake  druge  kazne  privremene  i  večne. da bi smo predstojanjem Tvojim nasledili Carstvo nebesko i udostojili se  da sa svetima pevamo Bogu: Aliluja!   (ovaj kondak se čita 3 puta.  sveopevana  Mati.  Koja  si  Boga  Reč.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->