You are on page 1of 2

PPDTL/UKK/700-9/17

Pejabat Pelajaran Daerah Timur Laut


25, Jalan Sultan Ahmad Shah, 10050 Pulau Pinang. Tel : 04-2296545, Faks : 04-2293320

BORANG PENYERTAAN
AKTIVITI PERTANDINGAN KAWAD KAKI UNIT-UNIT BERUNIFORM SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH TIMUR LAUT TAHUN ..
SEKOLAH UNIT BERUNIFORM KATEGORI PENGURUS PASUKAN L P MEN REN

NO. TELEFON

KETUA PLATUN

NO. KP / SB

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NAMA PENUH

NO.KP/S. BERANAK

JANTINA

KAUM

BIL 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 CATATAN

NAMA PENUH

NO.KP/S.BERANAK

JANTINA

KAUM

PENGESAHAN PENGETUA / GURU BESAR

TARIKH