Purchasing Managers’ Index – Services

March 5, 2014

Services PMI rises to 56.8 in February: strong recovery in the
service sector continues
 The purchasing managers’ index for services (Services PMI) rose by 0.9 points to
56.8 in February. Three of four sub indices contributed to the increase and all four
sub indices are in the growth zone.
 The index for new orders made the largest positive contribution – 1.1 points – to the
PMI. The indices for employment and business activity rose, contributing 0.4 and 0.2
points to the overall increase, respectively. The index for delivery times pulled the
overall index down by 0.8 points.
 The index for services companies’ business plans fell from 64.9 in January to 62.9 in
February. This index has thus remained in the growth zone for the past ten months.
This streak, combined with the high index level suggests that service companies are
optimistic about the service sector development going forward.
 The index for suppliers’ intermediate goods prices fell 1.1 points to 51.8 in February.
Even though this index has remained above 50 for the past eight months, this index
level indicates relatively restrained price pressure.
 Services PMI levels show that the service sector had a weak first half in 2013, but a
stronger second half. Using a short window of index history data, this trend would
have an impact on our seasonally adjusted statistics. We therefore publish revised
seasonally adjusted time series. The effect of these revisions is most evident for
2012 and earlier, with the largest impact on November and December. The effect is
limited from 2013 onward.
Inköpschefsindex - Tjänster
75

Services PMI

70

70

(Purchasing Managers’
Index - Services)

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40

75

35

35

Säsongsrensat
Orensat

30
05

06

07

30
08

09

10

11

12

13

14

The next publication of Purchasing Managers’ Index – Services: Thursday, April 3, 2014

Åke Gustafsson, Swedbank Macro Research, +46(0)70-676 1639
1 (8) 6450, professionals@silf.se
Sebastian Bergfelt, Silf, +46(0)73-944

Seasonally adjusted
2014 Feb. 56.8
Jan. 55.9
2013 Dec. 57.7
Nov. 57.0
Oct. 53.8
Sep. 53.3
Aug. 53.7
Jul. 56.6
Jun. 44.9
May 47.8
Apr. 48.6
Mar. 47.3
Feb. 54.6
jan 52,6
nov 46,5
okt 50,3
sep 47,2

Inköpschefsindex – tjänster
Avseende februari månad 2014, fortsättning

Inköpschefsindex för den svenska privata tjänstesektorn (PMI – tjänster) steg med 0,9
indexenheter till 56,8 i februari. Samtliga ingående delindex noteras i tillväxtzonen,
vilket tyder på en relativt solid återhämtning. Detta tillsammans med att index för
planerad affärsvolym (prognos) också ligger kvar på en hög nivå indikerar att
tjänsteföretagen ser relativt ljust på utveckling de närmaste sex månaderna.
Delindex för orderingången steg med 3,0 indexenheter till 61,4 i februari, och gav
därmed det största bidraget till PMI–tjänster med 1,1 indexenheter. Delindex för
orderingången har noterats över 50-nivån sedan juli 2013 vilket tillsammans med de
senaste månadernas höga nivå, index kring 60, indikerar att tjänsteföretagen alltjämt
ser en tydlig återhämtning av efterfrågan.
Orderingång
80

80

75

75

70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40
Orensat
Säsongrensat

35

35

30

30
05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Index för orderstockarna sjönk till 53,6 i februari från 56,6 månaden innan.
Tjänsteföretagens bedömning avseende orderstockarna har därmed blivit något mindre
optimistisk trots en tydlig uppgång i delindex för orderingång under månaden. I likhet
med delindex för orderingången har index för orderstockarna legat över 50-strecket
sedan halvårsskiftet 2013.
Orderstockar
70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40

35

35

30

30
Säsongrensat
Orensat

25

25

20

20
05

06

07

08

09

10

2 (8)

11

12

13

14

Inköpschefsindex – tjänster
Avseende februari månad 2014, fortsättning

Delindex för affärsvolymen/produktionen steg med 0,9 indexenheter till 59,9 i
februari, vilket gav ett bidrag med 0,2 indexenheter till PMI-tjänster. Uppgången i index
för Affärsvolym sammanfaller med en starkare orderingång under månaden. Höga
indextal för affärsvolym och orderingång tillsammans med en mer återhållsam
utveckling för orderstockar och sysselsättning kan vara en indikation på att det fortsatt
finns ledig kapacitet inom tjänsteföretagen.

Affärsvolymen
80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

Säsongrensat
Orensat

20

20
05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Index för planerad affärsvolym sjönk till 62,9 i februari från 64,9 i januari. Nedgången i
den planerade affärsvolymen kommer trots stigande indextal för både orderingången
och affärsvolymen. En förklaring kan vara att den planerade affärsvolymen legat på
höga nivåer, delindex över 60, de senaste åtta månaderna.

Planerad affärsvolym
80

80

75

75

70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40
Säsongrensat
Orensat

35

35

30

30
05

06

07

08

09

10

3 (8)

11

12

13

14

Inköpschefsindex – tjänster
Avseende februari månad 2014, fortsättning

Delindex för sysselsättningen steg med 1,8 indexenheter till 51,7 i februari. Därmed
fortsätter delindex för sysselsättningen att pendla kring 50-strecket, nu för åttonde
månaden i rad, trots höga indextal för både affärsvolym och orderingång. Detta kan
indikera att tjänsteföretagen fortsatt är försiktiga med fokus på kostnader och
produktivitet.

Sysselsättning
75

75

70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40

35

35
Orensat
Säsongrensat

30

30

25

25
05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Delindex för leverantörernas leveranstider sjönk med 3,8 indexenheter till 50,1 i
februari och var därmed det enda delindex som gav ett negativt bidrag till PMI–
Tjänster, med 0,8 indexenheter. Att antalet företag som uppger stigande repektive
sjunkande leveranstid från leverantörerna i stort sätt är desamma kan vara en
indikation på divergerande utveckling mellan olika delsektorer inom tjänsteföretagen.

Leverantörernas leveranstider
70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40

Säsongrensat
Orensat

35
05

06

07

35
08

09

10

4 (8)

11

12

13

14

Inköpschefsindex – tjänster
Avseende februari månad 2014, fortsättning

Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk med 1,1 indexenheter till 51,8 i
februari. En majoritet av tjänsteföretagen har nu redovisat oförändrade eller stigande
priser sedan juli i fjol, men en nedgång i delindex för leverantörernas insatsvarupriser
samtidigt som affärsvolym och orderingång stiger antyder ett bestående dämpat
pristrycket inom tjänstesektorn.

Leverantörernas insatsvarupriser
70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45
Säsongrensat
Orensat

40

40

35

35
05

06

07

08

09

10

5 (8)

11

12

13

14

Inköpschefsindex – tjänster
Avseende februari månad 2014, fortsättning

Silf / Swedbanks Inköpschefsindex, säsongrensat
PMI -tjänster Ingår i PMI-tjänster

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Övriga nyckeltal

Total index

Affärsvolym

Leverantörernas
leveranstider

jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec

34,2

31,9

41,9

33,9

36,7

35,3

38,8

33,9

40,6

43,9

41,1

40,4

41,9

41,3

Nya Order Sysselsättning

Prognos

Orderstock

Leverantörernas
insatsvarupriser

Planerad
affärsvolym

30,1

25,9

48,4

33,4

41,4

34,5

46,9

40,2

42,5

32,7

39,7

48,0

36,4

38,7

40,4

40,4

39,5

42,8

47,1

44,7

42,6

44,8

29,9

39,2

41,4

44,7

43,3

45,0

40,7

48,2

35,3

45,4

36,0

52,5

41,3

43,2

38,1

45,1

35,3

40,5

40,7

54,5

45,5

50,7

40,0

50,7

35,5

47,3

45,6

55,6

49,5

54,0

46,4

56,7

34,4

54,5

49,4

59,5

55,5

62,8

47,7

63,2

40,8

63,7

44,6

62,1

51,9

57,7

48,5

57,3

38,5

57,9

44,6

68,2

47,2

52,2

46,6

49,1

38,3

48,6

51,9

60,4

jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec

54,1

58,1

50,3

57,6

47,0

53,8

48,4

61,3

59,4

62,0

54,0

65,5

51,1

60,6

45,9

74,6

61,4

65,0

58,0

63,9

55,9

60,9

55,7

71,5

62,7

67,1

60,6

64,9

55,6

61,6

60,5

74,7

60,0

60,8

59,6

61,7

56,6

59,8

63,2

69,7

61,2

62,9

62,7

63,0

54,5

62,5

62,7

70,1

61,6

64,7

61,0

63,8

54,6

60,9

63,6

70,9

63,8

65,7

61,1

67,9

56,8

63,7

62,1

70,3

61,9

60,8

65,1

65,1

54,2

60,4

63,7

74,2

64,2

65,9

62,2

68,0

57,4

62,4

59,9

77,3

64,7

66,1

59,4

68,1

62,2

64,8

65,7

78,5

65,6

69,4

64,4

65,1

62,7

60,8

63,1

76,0

jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec

64,5

69,3

60,8

64,4

62,5

62,3

66,9

77,4

60,5

60,6

62,6

59,2

60,7

58,2

68,5

68,9

60,9

64,4

60,1

59,1

60,2

56,3

64,4

69,3

61,4

63,7

59,9

61,8

59,3

58,7

65,4

68,2

57,3

56,6

58,3

56,6

58,7

51,4

60,7

67,8

54,8

60,0

55,2

49,7

56,9

49,2

58,2

63,2

52,7

53,2

55,5

50,2

53,9

51,1

54,6

61,7

53,3

53,0

54,6

53,4

51,9

49,0

54,9

59,1

51,6

53,0

52,0

48,8

54,2

47,5

54,2

57,3

48,9

48,8

51,2

45,2

53,1

46,1

52,2

53,5

49,0

50,6

49,4

46,7

50,6

46,0

53,5

54,3

50,7

50,3

50,3

50,1

52,7

47,6

53,8

56,7

jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

53,8

53,4

50,3

55,8

54,4

54,3

54,9

58,5

53,1

56,1

50,1

52,7

53,0

47,9

53,4

60,4

53,1

54,8

52,5

53,1

51,3

52,5

53,7

61,6

48,9

48,2

51,6

47,6

49,5

48,6

52,3

57,7

48,2

49,0

50,0

46,2

49,0

45,0

51,5

57,1

48,3

50,4

48,6

48,0

45,9

45,6

51,2

54,5

54,0

56,7

49,0

56,3

51,6

54,8

49,6

55,4

50,5

54,5

49,1

52,4

43,4

50,6

51,0

55,6

47,2

46,5

47,3

46,7

48,6

48,9

50,6

53,3

50,2

50,7

46,3

51,5

51,2

45,8

52,6

54,3

46,1

44,9

45,2

46,4

47,8

43,7

49,8

49,3

48,8

48,5

50,3

48,3

48,5

44,0

50,6

55,3

jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

52,4

55,7

49,9

53,9

48,3

53,3

50,2

55,7

54,4

56,7

49,6

56,8

52,1

49,4

53,5

57,2

47,5

48,2

49,4

46,6

46,3

41,2

50,6

52,0

48,9

49,8

48,6

49,4

47,0

45,0

47,6

49,2

47,9

51,2

48,5

47,4

44,2

45,7

46,8

51,7

45,1

45,5

47,7

44,9

42,3

45,9

47,3

53,6

56,8

59,8

51,6

60,5

51,9

57,1

50,1

62,3

53,9

56,0

55,8

51,7

53,1

51,1

52,2

62,5

53,5

55,6

50,4

54,4

52,4

52,9

51,2

63,1

53,9

56,2

52,3

54,9

50,8

51,4

54,2

63,0

57,1

57,9

53,7

61,0

52,6

54,3

52,9

67,4

57,7

62,0

51,7

62,5

49,9

56,9

54,9

68,9

jan
feb

55,9

59,0

53,9

58,4

49,9

56,6

52,9

64,9

56,8

59,9

50,1

61,4

51,7

53,6

51,8

62,9

Vi kan lägga ytterligare ett år, 2013, till handlingarna. PMI-tjänster uppvisade en svag utveckling under första halvåret
2013 medan andra halvåret blev desto starkare. Med en relativt kort historik har utvecklingen även givit genomslag i
säsongsrensningen vilket gör att vi publicerar reviderade säsongsrensade tidsserier. Fortsättningsvis kommer de
säsongsrensade tidsserierna att revideras fortlöpande.

6 (8)

Inköpschefsindex – tjänster
Avseende februari månad 2014, fortsättning

Silf / Swedbanks Inköpschefsindex, icke - säsongrensat
PMI -tjänster
Ingår i PMI-tjänster

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Övriga nyckeltal

Total index

Affärsvolym

Leverantörernas
leveranstider

Nya Order Sysselsättning

jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec

30,0

25,7

39,0

30,0

37,1

35,5

38,0

35,5

41,0

46,8

39,1

42,7

44,2

43,6

Prognos

Orderstock

Leverantörernas
insatsvarupriser

Planerad
affärsvolym

25,7

22,1

50,0

31,4

40,0

37,1

48,4

41,9

45,3

32,0

42,2

48,4

37,5

38,5

44,2

42,3

42,3

44,2

50,0

48,4

43,5

46,8

32,0

41,9

43,5

48,4

47,3

50,0

43,5

51,6

40,0

48,4

37,1

54,8

38,5

37,5

41,1

39,0

35,0

35,0

41,1

55,6

47,5

53,3

39,0

53,3

37,9

50,0

45,0

55,0

50,9

56,7

46,6

58,3

35,0

55,2

50,0

58,3

54,7

61,7

48,3

61,7

40,0

61,7

43,3

60,0

49,7

55,4

48,2

53,6

37,0

53,6

41,1

64,3

43,0

48,1

44,4

46,2

33,0

46,3

48,1

57,4

jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec

49,9

51,9

48,1

53,7

42,6

50,0

50,0

59,3

59,0

62,2

53,9

67,0

50,0

63,2

47,4

76,3

62,7

67,0

56,0

66,7

56,0

63,4

56,1

72,0

64,0

69,0

60,4

68,7

57,5

64,0

61,9

77,0

62,3

64,5

60,5

63,7

59,0

62,5

65,3

73,0

65,0

67,0

65,5

66,0

59,5

65,5

63,8

72,0

58,9

59,0

64,0

58,0

55,0

56,1

64,0

72,0

65,8

68,3

60,8

70,5

59,2

66,0

61,5

69,7

63,2

63,5

65,3

66,7

54,8

61,1

64,3

73,0

63,0

64,8

62,8

66,5

56,6

60,4

58,6

75,2

62,5

63,8

59,1

64,0

60,7

60,5

62,2

74,0

62,0

65,3

62,2

62,2

57,7

58,5

59,3

73,0

jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec

60,3

63,1

58,6

60,5

58,1

58,5

68,5

75,0

60,9

60,8

62,5

60,8

59,6

60,8

70,0

70,0

62,2

67,3

58,1

61,9

60,3

58,8

64,8

70,0

63,6

66,0

59,7

65,0

61,2

61,5

66,8

71,0

59,0

60,3

59,2

58,6

61,1

54,1

62,8

71,5

58,0

65,0

58,0

53,1

61,9

52,2

59,3

65,5

49,0

47,5

58,5

44,4

54,3

46,3

55,0

62,8

55,2

55,6

54,3

56,0

54,3

51,7

54,3

58,5

52,0

55,7

52,2

50,4

54,8

48,2

54,8

56,1

48,0

47,7

51,8

43,7

52,3

44,1

50,9

51,4

46,0

48,3

49,1

43,0

49,1

41,7

50,0

50,4

47,2

46,2

48,1

47,2

47,7

45,3

50,0

53,7

jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

49,0

47,2

48,1

51,9

50,0

50,5

56,5

56,5

53,5

56,3

50,0

54,3

51,9

50,5

54,9

62,1

54,4

57,7

50,5

55,9

51,4

55,0

54,1

62,7

51,0

50,5

51,4

51,4

51,4

51,4

53,7

60,6

50,0

52,7

50,9

48,2

51,4

47,7

53,6

60,8

52,3

55,4

51,4

51,4

50,9

48,6

52,3

56,8

51,0

51,0

52,0

50,5

52,0

50,0

50,0

56,5

52,4

57,1

48,8

55,0

45,8

53,3

50,4

55,0

48,0

49,2

47,5

48,3

49,2

49,6

51,2

52,1

49,4

49,6

46,9

50,0

50,4

43,8

51,3

52,2

43,0

42,6

44,9

42,7

46,3

39,4

46,3

45,4

45,3

44,4

48,1

45,4

43,5

41,7

46,8

52,3

jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec

48,0

49,5

47,7

50,0

43,9

49,5

51,9

53,8

54,0

56,9

49,5

58,4

51,0

52,0

55,0

58,9

48,0

51,0

47,4

49,5

46,4

43,8

51,0

53,1

51,0

52,2

48,4

53,2

48,9

47,8

48,9

52,1

51,1

54,9

49,5

49,5

46,7

48,4

48,9

55,4

49,1

50,5

50,5

48,4

47,3

48,9

48,4

56,0

54,1

54,1

54,7

54,7

52,3

52,4

50,6

63,4

55,7

58,6

55,4

54,3

54,8

53,8

51,6

61,8

55,0

58,3

50,6

56,0

53,0

53,6

51,8

61,9

53,0

55,1

52,9

53,4

50,0

49,4

52,9

60,9

54,9

55,6

53,4

57,3

51,1

50,0

49,4

63,5

54,2

58,0

49,4

59,7

44,9

54,5

51,1

65,0

jan
feb

51,4

52,8

51,7

54,5

45,5

52,8

54,5

62,9

57,2

60,1

50,0

63,1

50,6

56,2

53,4

64,6

7 (8)

Inköpschefsindex – tjänster
Avseende februari månad 2014, fortsättning

Silf / Swedbanks Inköpschefsindex för tjänster
– mål och metodik
Historik

Silf och Swedbank AB, publ gör den första gemensamma –
interna – beräkningen av ”Inköpschefsindex för den privata
tjänstesektorn” för de fyra ingående komponenterna under
2005. I december 2010 offentliggjordes indextalet för första
gången. Förebild var det amerikanska inköpschefsindexet för
övriga näringslivet, Non-Manufacturing Index, och det svenska
PMI som för första gången publicerades i november 1994.

Deltagare

Över 200 inköpschefer i den privata tjänstesektorn.

Publicering

Tredje vardagen i varje månad, kl 08.30.

Undersökningsperiod

Jämförelse med föregående månad.

Sammansättning
av PMI – tjänster (%)

Orderingång (i det egna företaget)
Affärsvolym (i det egna företaget)
Sysselsättning (i det egna företaget)
Leverantörernas leveranstider

35
25
20
20

Övriga nyckeltal
(ingår ej i PMI – tjänster) Orderstock
Leverantörernas insatsvarupriser
Planerad affärsvolym närmaste halvåret
Mål

Snabb konjunkturindikator
Enkel statistik och lätt tolkning
Statistik med relativt korta publiceringsintervaller
Ständig kontakt med välinformerad yrkesgrupp

Beräkning

Enligt s k diffusionsindex. Positiva förändringar tas fram i procent för de fem delindexarna. Till detta tal adderas den procentuella andelen oförändrade svar multiplicerat med 0,5.
Sedan viktas de olika delindexarna enligt ovan för att komma
fram till totalindex. Inköpschefsindex för tjänster anger inga
aktivitetsnivåer utan månadsvisa förändringar av konjunkturen
i tjänstesektorn. De säsongrensade siffrorna redovisas i första
hand.

”Break even”

Skiljelinjen mellan upp- och nedgång i konjunkturen bland
tjänsteföretagen har – i linje med amerikansk praxis –
fastställts till 50. Någon överdriven exakt tillämpning av denna
gräns eller ”neutral tillväxtzon bör dock inte göras. 49,7 eller
50,3 ger inte särskilt olikartade konjunktursignaler utifrån
totalindexet för PMI – tjänster.

Vid framtagningen och analysen av Inköpschefsindex för privata tjänsteföretag (PMI – tjänster) tror vi oss
ha använt tillförlitliga källor och bearbetningsrutiner. Swedbank AB (publ) och Silf kan dock inte garantera
analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuell felaktighet eller brist i
grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella beslut även på annat
underlag.
Varken Swedbank, Silf eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust
eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i analyser som redovisas i
Inköpschefsindex.
8 (8)