Spoločnosť ...... (uvediete presný obchodný názov ......, so sídlom ...... (uvediete presnú adresu Vašej ......

Vašej spoločnosti, resp. prevádzky, ktorú Vaša spoločnosť prevádzkuje) spoločnosti, resp. prevádzky

podľa § 12a ods. 2 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov zverejňuje

„Zoznam prevádzkovateľov podľa výšky % – tuálneho podielu obratu z predaja potravín pôvodom zo Slovenskej republiky na celkovom obrate z predaja všetkých potravín v sortimente za II. polrok 2013“ p. č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Obchodné meno prevádzkovateľa COOP JEDNOTA SD, Vranov n./Topľou COOP JEDNOTA SD, Nové Zámky COOP JEDNOTA SD, Prešov GLOBUS, spol. s r. o., Zvolen COOP JEDNOTA SD, Krupina COOP JEDNOTA SD, Humenné COOP JEDNOTA SD, Levice COOP JEDNOTA SD, Poprad COOP JEDNOTA SD, Martin COOP JEDNOTA SD, Topoľčany COOP JEDNOTA SD, Revúca COOP JEDNOTA SD, Čadca COOP JEDNOTA SD, Nitra COOP JEDNOTA SD, Námestovo COOP JEDNOTA SD, Brezno COOP JEDNOTA SD, Liptovský Mikuláš COOP JEDNOTA SD, Žarnovica COOP JEDNOTA SD, Galanta COOP JEDNOTA SD, Trstená COOP JEDNOTA SD, Žilina COOP JEDNOTA SD, Michalovce COOP JEDNOTA SD, Trnava KORUNA, spol. s r. o., Žilina GVP, spol. s r. o., Humenné COOP JEDNOTA SD, Senica COOP JEDNOTA SD, Prievidza Ing. Mariena Hatalčíková, Ko.Ma.Co., Modra CBA VEREX, a. s., Liptovský Mikuláš COOP JEDNOTA SD, Trenčín DEKORT, spol. s r. o., Košice KOMFOS Prešov, spol. s r. o., Ľubotice CBA SLOVAKIA, a. s., Lučenec KARMEN–Veľkoobchod potravín, spol. s r. o., Prešov NITRAZDROJ, a. s., Nitra MAKOS, a. s., Bardejov SINTRA, spol. s r. o., OZ ZDROJ Poprad COOP JEDNOTA SD, Komárno COOP JEDNOTA SD, Dunajská Streda RETAIL VALUE STORES, a. s. (CARREFOUR) DILIGENTIA R. C., spol. s r. o., Bratislava TERNO SLOVENSKO SD, Bratislava KAUFLAND SR, v. o. s., Bratislava TESCO STORES SR, a. s., Bratislava AHOLD RETAIL SLOVAKIA, k. s., Bratislava BILLA, spol. s r. o., Bratislava METRO CASH & CARRY, spol. s r. o., Bratislava KON-RAD, spol. s r. o., Bratislava ITALMARKET SLOVAKIA, a. s., Bratislava LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v. o. s., Bratislava DIAMON, spol. s r. o., Poprad Sídlo Nám. slobody 79, 093 01 Vranov n/Topľou Hlavné námestie 6, 940 49 Nové Zámky Konštantínova 3, 081 77 Prešov Lieskovská cesta 472, 960 01 Zvolen Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina Družstevná 24, 066 27 Humenné Dopravná č.14, 934 01 Levice Námestie Svätého Egídia 27, 058 25 Poprad SNP 136, 039 17 Turčianske Teplice Stummerova 5, 955 21 Topoľčany Sládkovičova 58, 05001 Revúca Palárikova 87, 022 01 Čadca Štefániková 54, 949 01 Nitra Hviezdoslavova 1/11, 029 01 Námestovo Nám. gen. Štefánika 44/52, 977 01 Brezno ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš Bystrická 44, 966 81 Žarnovica Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta Hattalova 100, 028 01 Trstená Predmestská 71, 010 83 Žilina Obchodná 2, 071 20 Michalovce Trojičné námestie 9, 918 42 Trnava Bytčianska 114, 010 03 Žilina Tolstého d.1, 066 01 Humenné Námestie oslobodenia 12, 905 47 Senica A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza Štefániková 45, 900 01, Modra Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš Mierové námestie 19, 912 50 Trenčín Štefániková 42, 040 01 Košice Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec Strojnícka 15, 080 01 Prešov Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra Mičkova 31, 085 01 Bardejov Hraničná 14, 058 01 Poprad Vodná 36, 945 01 Komárno Korzo B. Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava Stromová ul. č. 16, 833 02 Bratislava Stromová ul. č. 16, 833 02 Bratislava Trnavská cesta 41/A, 831 01 Bratislava 3 Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava Holubyho 1/A, 811 03 Bratislava Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad Podiel 76,0 % 76,0 % 75,2 % 75,0 % 74,7 % 73,6 % 73,0 % 72,9 % 72,3 % 72,1 % 72,0 % 71,2 % 71,1 % 70,9 % 70,8 % 70,8 % 70,7 % 70,4 % 70,2 % 69,5 % 69,2 % 69,0 % 69,0 % 67,9 % 67,6 % 67,0 % 67,0 % 67,0 % 66,5 % 66,1 % 65,5 % 65,2 % 64,1 % 64,1 % 63,6 % 62,6 % 62,5 % 59,9 % 56,3 % 55,4 % 54,0 % 50,2 % 48,1 % 47,2 % 45,0 % 42,2 % 32,9 % 19,9 % 18,1 % 5,8 %

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful