PERTANDINGAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS

Rasional Suasana kelas yang bersih dan ceria dapat mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Matlamat Pengurusan kelas yang berkesan dan konsisten. Objektif i. Mewujudkan bilik darjah yang bersih dan ceria serta bermaklumat. ii. Membina kreativiti pelajar dalam melahirkan idea untuk mewujudkan kelas bersih dan ceria. iii. Memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar seperti bekerjasama, hormat-menghormati, menghargai dan tolong-menolong. Sasaran Semua kelas dan pelajar. Jangka masa Julai hingga November 2012 / Sepanjang tahun. Anggaran kos RM45.00 X 15 minggu = RM675.00 (Tempat pertama mingguan = RM20.00 / Tempat kedua = RM15.00 / Tempat ketiga = RM10.00) Sumber kewangan - Wang Amanah - Wang Kelas Sumber tenaga i. Pensyarah ii. Pelajar

00 / Tempat kedua = RM15. Papan kenyataan hadapan (maklumat kelas dan institut) dan papan kenyataan belakang.senarai inventori -matlamat/ objektif/ slogan c. iii. Kelas yang mendapat 50 markah ke bawah perlu membuat kerja amal / denda. meja. . ii.senarai pelajar -sudut pengiktirafan kelas . Penilaian dibuat melibatkan aspek yang berikut.visi dan misi -peraturan kelas . Kebersihan lantai. almari. Susun atur perabut (kerusi. (Tempat pertama mingguan = RM20. Pertandingan melibatkan semua kelas.00) v. Hiasan dan kata-kata motivasi d. Anugerah sijil penghargaan setiap minggu dengan nilai kemenangan.jadual bertugas -sudut mata pelajaran . tingkap. iv.kedatangan baik / salah laku minimum / keluar kelas dengan kebenaran.carta organisasi -sudut ilmu . b. dsb.jadual waktu -pelan kebakaran . Penilaian dibuat oleh kumpulan panel penilai sepanjang minggu. a.Jadual pelaksanaan Bil Aktiviti Julai Ogos September Oktober November M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 1 Keceriaan kelas 2 Penilaian 3 Penyampaian hadiah Syarat-syarat Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas i. siling dan dinding. dll) termasuk selepas waktu kuliah e. . Disiplin pelajar di dalam kelas (bonus) .00 / Tempat ketiga = RM10.

Panel Penilai Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 - (atau – pensyarah bertugas mingguan dengan bantuan pensyarah Hal Ehwal Pelajar) .

.Contoh borang pemarkahan Tarikh : ………………… Kebersihan Hari : ……………………. Maklumat Pendidikan Kekemasan Masa : …………………… Bonus J U K E D U D U K Lantai Dinding Koridor Kelas Tingkap Sudut Mata Pelajaran Sudut Bacaan Informasi Kelas Susunan meja / Kerusi / Perabut M Hiasan / Kreativiti Disiplin / Kehadiran Projek Khas Kelas L A H 15 m 10 m 15 m 15 m 10 m 15 m 10 m 5m 5m 100 m A N .

Nama Penilai : i. iii. ii. Tandatangan Ketua Penilai ( ) .