You are on page 1of 77

Tht ba ch rim tm

Mn n vi v m dng cng cm trng v rau luc ngon ming cho c nh.

Nguyn liu: - 300g tht ba ch - 200g tm - Mui, nc mm, ng, hnh kh, ti, mu du iu, hnh l, ht tiu - 1 tha nh nc hng (nc ng dng kho tht, c). Cch lm:

Bc 1: - Tht ba ch ra sch, ro, thi lt va n, p vo bt tht mt tha nh mui, mt tha nh ng, mt t ht tiu v hnh kh, ti p dp, trn u, p khong 30 pht.

Bc 2: - Tm ra sch, dng dao kha mt ng nh trn lng tm, khu nh ly phn ch en b i, ra li cho tht sch, ro - Cho vo bt tm mt tha nh ng, mt t ht tiu v hnh kh, ti p dp, trn u, p khong 30 pht.

Bc 3: - un nng mt t du cho, phi hnh, ti thm cho tm vo o sn li n khi v tm chn hng, vt ra a qua mt bn.

Bc 4: - Dng li cho , cho tht ba ch vo rn xm vng hai mt.

Bc 5: - Cho tht vo ni nh thm mt tha canh nc mm, mt tha canh ng, nc hng vo ni, dng a o u, tip tc un la nh.

Bc 6: - Bn y kn np ni khong 10 pht sau m np ni ra, tip tc un thm khong 20-25 pht na th cho tip tm vo un cng.

Bc 7: - Bn nm nm li gia v cho va n, tip tc un khong 10 pht, khng nn un lu tm s khng gin v mt cht ngt. - Tt bp, rc mt t hnh l thi nh, ht tiu ln b mt, mc ra a dng lm mn mn n vi cm.

Tht ba ch kho trng ct m a cm


Mn tht kho trng ct vi tht mm, phn b dai v trng thm gia v cho ba cm gia nh thm phong ph v b dng trong ma ng lnh.

Nguyn liu: - 300g tht ba ch - 10 qu trng ct - Mui, nc mm, ng, du n, t mu hay t bt, hnh kh, ht tiu Cch lm:

Bc 1: - Trng ct luc chn, bc b v.

Bc 2: - Tht ba ch ra sch, thi lt va n, cho vo bt tht mt tha nh ng, mt t ht tiu, trn u, p trong vng 30 - 45 pht.

Bc 3: - un nng hai tha canh ng v mt tha canh nc, n khi ng chuyn mu vng nu th cho hnh phi vo phi thm.

Bc 4: - Cho tht ba ch vo o cng, ri mt t nc mm vo ni tht, o u, y kn np ni khong 5 pht.

Bc 5: - Cho trng ct vo kho cng, thm gia v cho va n, un la nh tht v trng ct thm gia v, nu mun n cay bn c th cho thm t bt.

Bc 6: - un n khi tht v trng thm gia v, nm nm li ty theo khu v ca bn, tt bp, rc mt t ht tiu ln b mt ni tht, mc ra a dng lm mn mn n vi cm

Tht ba ch xo l lt lm nhanh n ngon


Tng lt tht ba ch thm gia v, mm, phn b n hi dai, c xo cng vi l lt dy mi. Mn n cn thoang thong mi thm ca l ta t.

Nguyn liu: - 300g tht ba ch - t nhnh l lt - 2 - 3 l ta t - Hnh kh, mui, ht nm, nc mm, t mu. Cch lm:

Bc 1: - Tht ba ch ra sch, chn s ming tht qua ni nc si nng loi b tp cht, sau ly ra thi lt va n. - Cho vo tht mt tha nh mui, na tha nh ht nm, trn u, p khong 30 pht.

Bc 2: - Hnh kh bc b v kh, thi nh. - L lt, ta t ra sch, thi nh.

Bc 3: - un nng hai tha nh du iu, phi thm hnh kh, cho tht vo xo chn, nm gia v nc mm, mui va n.

Bc 4: - Tip theo cho l lt vo xo cng khong 5 pht. Tt bp, rc ta t vo dng a o u, mc ra a, l

Tht ba ch kho ng v hng


Mn tht ba ch kho vi mi thm ha quyn ca ng v hng v gia v thm mm, thm ngon.

Nguyn liu: - 400g tht ba ch - 1,5 tha nh ng v hng - ng, mui, hnh kh, ti, ht tiu v nc mm - Vi nhnh hnh l - Nc da ti hay nc si nng Cch lm:

Bc 1: - Tht ba ch ra sch vi nc mui pha long, ln r cho ro nc, thi thnh tng lt dy tm 3 cm. - Tip theo cho tht vo ni, thm ng v hng, hai tha canh ng, mt tha canh nc mm, na tha nh mui.

Bc 2: - u hnh l p dp, phn hnh xanh thi nh, hnh kh thi mng cho vo ni tht, ng khoang 30 pht.

Bc 3: - t ni ln bp, un la ln n khi hn hp tht si th bn cho vo mt t nc da ti, tip tc un si la nh khong t 20 n 30 pht n khi tht thm gia v, nm nm li ty theo khu v ca bn.

Bc 4: - Tt bp, thm hnh l thi nh v rc mt t ht tiu ln b mt, mc ra a dng vi cm

Tht ba ch rn s t
Thm mt mn mn n vi cm rt ngon, cch lm li khng qu kh. Khi rn ming tht mm, b ln n hi gin, n ln c s.

Nguyn liu: - 150g tht ba ch - 1 - 2 cy s - t qu, ti - Nc mm, mui, ht nm.

Cch lm: - Tht ba ch ra sch vi nc mui pha long. - ln r cho ro nc, thi tht thnh tng lt va n. - S tc b bt cng, xt khoanh trn, sau bm nhuyn. - t thi nh. - un nng mt tha nh du n, phi ti thm, s vo xo. Xo tm khong t 2 n 3 pht. - Tip theo cho tht v t vo, nm vo cho mt tha nh nc mm, na tha ht nm, na tha nh mui. - un la nh, y kn np, khng chm nc v khi y kn, tht s chn t t. - Thnh thong dng a lt u ming tht. - Rn n lc no ming tht vng v s vng u. Nm nm li ty theo khu v ca bn, tt bp. Mc ra a lm mn mn n vi cm.

Thi tht ba ch thnh tng ming va n.

Rn n khi ming tht vng u.

Tht ba ch kho ring


Ming tht ba ch mm, thoang thong mi ring thm ngy cho ba cm ngon ming.

Nguyn liu:

- 150g tht ba ch - 1 nhnh ring nh - Mm tm, nc mm, mui, ht nm, tiu - 1 tha nh bt ngh - Hnh l thi nh - Hnh kh, t bt. Cch lm: - Tht ba ch ra sch vi nc mui pha long, thi ming va n. - p vo tht na tha nh ht nm, mt tha nh nc mm, mt tha nh bt ngh, mt tha nh mm tm, na tha nh mui, t ht tiu. p trong vng 30 pht. Bn c th cho thm m, nu mun. - Bm nhuyn ring. - un nng hai tha nh du n, phi hnh kh cho thm, ring vo xo, xo tm khong 3 pht. Thm t bt. - Tip theo cho tht vo xo chn, dng a o u, nu tht kh bn chm thm t nc lnh. - Sau khi tht mm, nm nm li ty theo khu v ca bn. - Tt bp, thm hnh l thi nh vo. Mc ra a, dng vi cm.

Thi tht ba ch thnh tng ming va n.

p tht vi gia v.

Bm nhuyn ring.

Phi thm hnh kh, ring.

Cho tht vo o cng ti khi chn.

Tht ba ch kho tiu


Ming tht ba ch mm, c mu cnh gin p, thm thm mi ht tiu. Mn ny ma lnh n vi cm nng tht ngon.

Nguyn liu: - 300g tht ba ch - Mui, ht tiu, ng, nc mm ngon - Hnh l, hnh hng, du n v t v nc mu kho tht.

Cch lm: - Tht ba ch thi ming va n. p vo na tha c ph mui, mt t ng, trn u thm gia v khong 30 pht. - un nng 2 tha c ph du n, phi hnh hng thm, tht vo xo u. Tht chn, nm vo nc mm, ng, t v t nc hng.

- nc lnh ngp mt tht. i tht si, cho la nh v y np li. - n khi tht mm, nc cn hi sn st, nm nm li ty theo khu v ca bn. Sau , hnh l thi nh vo, o u. Tt bp, rc ht iu ln b mt. Dng nng vi cm trng.

Tht ba ch kho da
Ming tht ba ch n km vi da hi chua chua, ngt ngt n mi khng chn.

Mn n dng nng vi cm.

Nguyn liu: - 400g tht ba ch - 1/2 qu da - 1 c hnh hng - Bt nm, nc mm, tiu, t - ng nu v na tha c ph nc mu. Cch lm: - Tht heo ra sch, ro nc thi thnh ming nh. - p vo tht t bt nm, ng nu, mui, hnh hng thi nh, trn u, 1 gi ng h cho gia v c thm. Dng ng nu kho tht, ming tht s m hn v mu tht p khng cn dng nhiu n nc mu. - Da thi lt va n. - Phi thm hnh hng vi du n cho thm ri cho tht vo o u n khi tht sn li. - tip da vo, la bp tht ln, tht si bng ln th chm vo t nc si, bt la nh, y np li. - Khong 10 pht sau, bn nm mui, nc mm, nc mu nm nm ty khu v ca bn. - un khong 10 pht na n khi tht v da sn st c v ngt v chua va ming. Rc t ht tiu ln b mt, dng nng vi cm rt ngon.

Da thi lt.

p tht vi cc loi gia v, hnh khong 1 ting.

Khi chn, da v tht sn st.

Tht ram cay


Nu bn cha bit nu mn g cho ba cm chiu nay, hy th lm mn tht ram cay theo cng thc ca c gi Thy H th xem nh! Vn l nguyn liu tht ba ch quen thuc nh mi khi nhng thm cht gia v ch bin, bn c mn n mi. Nguyn liu - 400g tht ba ch ngon - 2 tha x du - 1 tha st cay (leekumkin) hoc sa t - 1 c hnh kh

nh: Tudo.9.forumer

Thc hin 1. Tht ra sch, thi ming va n. 2. Cho tht vo cho/ni dy, un la va cho chy cnh, nh o u. - p nh hnh kh cho vo o cng vi tht cho thm. - x du, st cay vo o u n khi thm l c. n cng vi cm nng rt ngon.

Mp xo nm gin ngt
Mn n n gin vi nm v mp gin ngt, thc n dnh cho nhng b ni tr bn rn.

Nguyn liu: - 1 qu mp hng hay mp kha - 200g nm, c th dng nm rm hay nm thy tin - Mui, hnh l, rau mi, nc mm, ht nm. Cch lm:

Bc 1: - Nm ra sch, ct b bt chn, ngm nm vo u nc mui pha long khong 10 pht, sau vt ra ra li cho tht sch.

Bc 2: - Dng dao thi nm thnh tng lt mng va n.

Bc 3: - Mp gt b v, ra sch, thi lt va n.

Bc 4: - un nng mt t du n ni, phi hnh kh thm, cho nm vo xo chn, nm vo nm mt t mui, xo khong 7-10 pht.

Bc 5: - Cho mp vo xo cng, nm gia v va n, xo n khi mp chn.

Bc 6: - Tt bp, thm hnh l, rau mi thi nh vo, mc ra a dng lm mn x

M g xo vi mp hng
M g gin, c xo cng vi mp hng ngt mt, im thm nhng si min dai.

Nguyn liu: - 1 qu mp hng va n - 3 - 4 b m g - 1 ln min nh (bn tu) - Vi nhnh hnh l, mui, ht tiu, ht nm, x du v nc mm - Du iu, hnh kh. Cch lm:

Bc 1:

- M g ra sch vi nc mui pha long, ct lm i.

Bc 2:

- Min ngm nc lnh cho n, ct ngn, ln r cho ro nc.

Bc 3:

- Mp hng gt v, ct thnh tng lt va n

Bc 4:

- Tip theo un nng hai tha nh du iu, phi hnh kh thm, m g vo xo chn.

Bc 5:

- Sau cho mp vo xo cng, thm vo hai tha nh nc mm, mt tha nh x du, na tha nh ht nm, na tha nh mui, o u n khi mp chn.

Bc 6:

- Cui cng cho min vo o khong 2 pht, nm nm li ty theo khu v ca bn, tt bp rc hnh l thi nh vo, mc ra a lm mn xo n vi cm.

Dn d c kho chui xanh

Vi nhng nguyn liu n gin, gn gi, bn c ni c kho thm lng vi tht c thm, thn c chc c kho cng vi chui xanh.

Nguyn liu: - 1 con c, c th dng c qu, hay c nc hoc c r con nh - 2 qu chui xanh - ng, nc mm, mui, hnh kh v u hnh l - t qu (nu n cay). Cch lm:

Bc 1: - B mang c, v nh vy c tht sch (nu c), ra sch, ct thnh tng khc va n. - p vo thn c mt t mui, khong 30 pht cho thm.

Bc 2:

- u hnh ra sch, p dp, hnh kh thi nh.

Bc 3: - Chui tc s v cng bn ngoi, ngm vo bt nc lnh c pha mui, ngm khong 15 pht, sau ct khoanh trn va n.

Bc 4:

- un nng du, cho c vo cho, rn s qu, vt c qua a c lt giy thm du.

Bc 5: - Tip theo un hai tha canh ng v ba tha canh nc lc, un la ln n khi ng chuyn mu vng cnh gin th cho ton b u hnh v hnh kh vo o u. - Sau cho c vo ni, ri mt t nc mm ln b mt c, y kn np ni khong 30 pht.

Bc 6: - un nng l, bc ni c ln bp, cho thm chui ct nh vo un cng, un la nh nm vo hai tha canh nc mm, mt tha canh ng, t qu (nu n cay).

Bc 7: - y kn np ni khong 20 pht, sau m np ni ra tip tc un, khng cho thm nc lnh v thnh thong cm tay cm ca ni, lc u cho gia v thm u. - un n khi c v chui xanh thm gia v, nm nm li ty theo khu v ca bn, mc ra da lm mn mn n vi cm'.

L m quen vi c kho Coca


Hy th mt ln kho c vi nc Coca, bn s rt thch v tht c ngt, thm gia v, thm cht cay ca t. n vi bt cm vn cn thm.

Nguyn liu: - 1 con c nc di - 100g tht ba ch - 1 lon Coca 300ml - Mui, ng, nc mm, hnh kh, du n, t qu. Cch lm:

Bc 1: - C lm sch, ct thnh tng khc ngn va n, ra sch, cho c vo u cng mt tha nh mui, p khong 30 pht. - Tht ba ch ra sch, thi ming mng.

Bc 2: - un nng mt t du n cho, cho c vo rn s, vt c ra a.

Bc 3: - Khui lon Coca. - un nng mt t du n, phi hnh kh thm, cho tht ba ch vo rn khong 3 pht.

Bc 4: - Cho c, t qu vo un cng vi tht, ri mt t nc mm, ng vo ni, la ln si bng ln khong 5 pht.

Bc 5: - lon Coca vo ni c, nc Coca xm xp vi mt c, tip tc un si, trong qu trnh kho bn khng nn y np ni.

Bc 6: - V nc Coca c mu m nn bn khng cn thm nc hng kho c, un khong 15 pht bn nm nm li gia v ty theo khu v. - Tip tc un n khi phn c chc tht, thm gia v th bn tt bp, mc c ra a dng lm mn mn n vi cm.

C kho da ci chua

Tht c ngt, thm gia v, da ci chua thm nc c kho. y l mn mn n vi cm nng rt a cm.

Nguyn liu: - 2 con c nh, c th dng c nc hay c ng - 200g da ci chua - Hnh kh, t bt, t qu, hnh l, mui, nc mm, ng - 1 tha nh nc hng (nc kho c) - Du n. Cch lm:

Bc 1: - C ra sch, b rut, ct thnh tng khc va n, p mt tha nh mui, trong vng 30 pht.

Bc 2: - Da ci chua x li qua nhiu ln nc cho bt mn, ct thnh tng khc nh va n, da ci chua ln r cho ro nc.

Bc 3: - un nng ni nh, dng ni nh khi rn s tit kim du n, cho du vo ni, rn s c n khi vng u hai mt, vt ra a c lt giy thm du n.

Bc 4: - Xp c vo ni, thm t qu, t bt, hnh kh, hai tha canh nc mm, mt tha canh ng, nc hng kho c, mt tha nh mui v hai tha nh du n hoc m nc, lc u, p khong 30 pht.

Bc 5: - t ni ln bp un la nh, t 10 n 15 pht. - Cho da ci chua vo un cng, chm vo ni kho c mt t nc si nng, tip tc un n khi c thm gia v, c rt bt nc v nm nm li ty theo khu v ca bn.

Bc 6: - Tt bp, rc mt t hnh l thi nh ln b mt. Mc ra a dng lm mn mn n vi cm.

C kho gng s
V thm ca s, quyn ln mi thm ca gng, cay cay ca t, c thm gia v v tht c chc.

Nguyn liu: - 1 con c, c th dng c nc, c tr hoc c lc - 1 nhnh gng nh - Vi cy s - t bt, t tri v t xanh - Nc mm, ng, mui - Hnh kh. Cch lm: - Ct c thnh tng khoanh ngn, p vo c na tha nh mui, khong 30 pht. - Gng gi nhuyn. - S bm nhuyn s vi t qu hoc dng my xay tht, xay nhuyn s v t. - t xanh ct thnh tng khoanh ngn. - un nng du n, th c vo rn s. Vt c ra a c lt giy thm du. - Dng ni nh, un nng hai tha du n, phi hnh kh thm, gng, s, t vo ni xo cho thm. - Xo tm t 3 n 5 pht, xp tng lt c vo ni, ri t nc mm, mui, ng ln b mt c, y kn np, thnh thong cho vo ni t nc si nng, un la nh, thm vo ni c hai tha nh nc mm, hai tha nh ng, na tha nh mui. - Tip tc kho c, un la nh, thm t xanh vo kho cng. Kho n khi c thm gia v, bn nm nm li ty theo khu v ca bn. - Tt bp, mc c ra a lm mn mn n vi cm.

Bm nhuyn s vi t cay.

C ct khc.

Gi nhuyn gng.

Chin s c.

Cho gng, x vo xo.

Cho c vo o cng, thm nc, gia v, un cho ti khi c ngm gia v.

C hi kho mn
C hi rt tt cho sc khe, c th ch bin nhiu mn ngon b sung thm cho thc n nh bn mt mn c kho n gin nhng rt ngon ming.

Nguyn liu: - 2 lt c hi tm khong 300g, bn c th thay th bng c tr hoc c qu - 1 nhnh gng nh - 1 tha canh bt nng - Mui, nc mm, ng, ti, t bt hoc t mu v x du - Vi nhnh hnh l. Cch lm:

Bc 1: - C hi ra sch, ln a hay r cho ro nc, p vo c mt tha nh mui, p trong vng t 20-25 pht.

Bc 2: - Ln tng lt c qua bt bt nng, tip theo un nng ni nh, cho c vo rn vng u hai mt, vt c ra a c lt giy thm du n.

Bc 3: - Gng co v, gi nhuyn. - un nng hai tha nh du n, phi ti thm, cho gng vo o u.

Bc 4: - Tip theo cho vo cho hai tha canh nc mm, mt tha canh nc tng, mt tha canh ng, t mu, na tha nh mui v mt t nc lc, un si.

Bc 5: - Sau cho c rn vo hn hp nc st, un si la nh hn hp nc st thm u vo c. - un t 15-20 pht n khi hn hp st hi c li, bn nm nm li ty theo khu v ca bn

Bc 6: - Tt bp, rc hnh l thi nh vo. Mc ra a dng lm mn mn n vi cm.

Ruc c hi b dng cho b


C hi c cha hm lng axit bo omega-3 cao, gip cho tr nh sc bn, b sung nhiu khng cht tt cho c th.

Bn hy lm mn ruc c dnh cho b yu n vi cm hoc vi cho.

Nguyn liu: - 2 khc c hi ln c th chn phi l hay phn ui - Gng, ru trng - Mui, du n, ng, ht tiu, hnh kh. Cch lm:

Bc 1: - Gng co v, gi nhuyn, trn u vi ru trng. - C ra sch, dng tay thoa u hn hp ru v gng vo c, khong 15 pht, sau ra c li cho tht sch.

Bc 2: - Cho c vo ni, hp chn.

Bc 3: - C sau khi hp chn, ly ra ngui, dng tay g ly tht c cho vo bt, b phn xng.

Bc 4: - Dng ci cho tng t mt c vo gi th, gi cho ht phn c.

Bc 5: - un nng du n, phi thm hnh kh, cho c vo o u, la nh, nm vo mt t mui, ng.

Bc 6: - o khong 10-15 pht th bn tt bp, cn hi m, dng tay sch, mc tng t mt phn c vo r c mt dy, dng tay ch nh n khi c ti bng ra, lm cho ht phn c cn li.

Bc 7: - Cho c li vo cho, nm nm li gia v cho va n, dng mui g o n khi c kh li, nu mun gi lu bn c th un c lu hn. - Tt bp, ngui cho vo hp kn, ct dng dn.

L m quen vi c kho Coca

Hy th mt ln kho c vi nc Coca, bn s rt thch v tht c ngt, thm gia v, thm cht cay ca t. n vi bt cm vn cn thm.

Nguyn liu: - 1 con c nc di - 100g tht ba ch - 1 lon Coca 300ml - Mui, ng, nc mm, hnh kh, du n, t qu. Cch lm:

Bc 1: - C lm sch, ct thnh tng khc ngn va n, ra sch, cho c vo u cng mt tha nh mui, p khong 30 pht. - Tht ba ch ra sch, thi ming mng.

Bc 2: - un nng mt t du n cho, cho c vo rn s, vt c ra a.

Bc 3: - Khui lon Coca. - un nng mt t du n, phi hnh kh thm, cho tht ba ch vo rn khong 3 pht.

Bc 4: - Cho c, t qu vo un cng vi tht, ri mt t nc mm, ng vo ni, la ln si bng ln khong 5 pht.

Bc 5: - lon Coca vo ni c, nc Coca xm xp vi mt c, tip tc un si, trong qu trnh kho bn khng nn y np ni.

Bc 6: - V nc Coca c mu m nn bn khng cn thm nc hng kho c, un khong 15 pht bn nm nm li gia v ty theo khu v. - Tip tc un n khi phn c chc tht, thm gia v th bn tt bp, mc c ra a dng lm mn mn n vi cm

C kho da ci chua

Tht c ngt, thm gia v, da ci chua thm nc c kho. y l mn mn n vi cm nng rt a cm.

Nguyn liu: - 2 con c nh, c th dng c nc hay c ng - 200g da ci chua - Hnh kh, t bt, t qu, hnh l, mui, nc mm, ng - 1 tha nh nc hng (nc kho c) - Du n. Cch lm:

Bc 1: - C ra sch, b rut, ct thnh tng khc va n, p mt tha nh mui, trong vng 30 pht.

Bc 2: - Da ci chua x li qua nhiu ln nc cho bt mn, ct thnh tng khc nh va n, da ci chua ln r cho ro nc.

Bc 3: - un nng ni nh, dng ni nh khi rn s tit kim du n, cho du vo ni, rn s c n khi vng u hai mt, vt ra a c lt giy thm du n.

Bc 4: - Xp c vo ni, thm t qu, t bt, hnh kh, hai tha canh nc mm, mt tha canh ng, nc hng kho c, mt tha nh mui v hai tha nh du n hoc m nc, lc u, p khong 30 pht.

Bc 5: - t ni ln bp un la nh, t 10 n 15 pht. - Cho da ci chua vo un cng, chm vo ni kho c mt t nc si nng, tip tc un n khi c thm gia v, c rt bt nc v nm nm li ty theo khu v ca bn.

Bc 6: - Tt bp, rc mt t hnh l thi nh ln b mt. Mc ra a dng lm mn mn n vi cm.

C basa kho gng


V ngt thm ngt ca c, quyn ln vi mi thm ca gng v cay nng ca t.

Nguyn liu: - 2 lt c basa ln - 1 c gng ln - Ti, hnh kh, t qu, hnh l, t bt, mui, nc mm, ng nu hay ng ct trng, ht tiu - 2 tha nh nc hng (nc mu kho c) - 3 tha nh du n. Cch lm:

Bc 1: - C ra sch vi nc mui pha long, c vo r tha, dng tay ch nh phn nht ca c ra bt, ra li cho tht sch, p vo c mt tha nh mui, khong 15 pht.

Bc 2:

- Gng co v, ti v hnh kh bc v, hnh l ly phn u hnh ra sch, p dp. t qu ra sch.

Bc 3: - Ly mt phn gng thi si lt di y ni kho c.

Bc 4:

- Phn gng cn li bn gi nhuyn vi t, ti, hnh kh.

Bc 5:

- Xp c vo ni, bn trn cho nc hng, du n v phn ti, t, hnh kh, gng gi , u hnh v ba tha canh nc mm, hai tha canh ng, mt tha nh mui v thm mt t t bt. p khong 30 pht sau cho ni ln bp un si la bng th bn tip tc un la nh c thm gia v.

Bc 6:

- Thnh thong bn cm tay cm ca ni lc u v khi un khng y kn np ni. un t 30 - 40 pht, nm nm li ty theo khu v ca bn, tt bp rc hnh l thi nh v mt t ht tiu ln b mt, mc ra a lm mn mn n vi cm.

Da ci chua trn bp b
y l mt mn n kh ph bin ca ngi min Trung. Da ci gin c v chua, cay ca t qu v gng, tht bp b mm, thnh thong n ln phn gn b gin rt th v. >> Nhng mn t da chua ai cng m

Nguyn liu: - 400g tht bp b - 200g da ci chua, ch ly phn cng, khng ly phn l - Gng, t qu, ng, ht nm Cch lm:

Bc 1: - Da ci chua b phn l, ly phn cng, ra qua nhiu ln nc cho bt mn v chua, dng tay vt ro nc.

Bc 2: - Gng, t qu gi mn, trn vi mt tha canh ng.

Bc 3: - Trn da ci chua tht u vi phn gia v gng t ng, v phn da ci chua mn v c v chua nn bn ch cn thm ng.

Bc 4: - Bp b thi lt mng va n, luc chn mm.

Bc 5: - Cho bp b, na tha nh ht nm vo bt da, trn u, bc kn bng mng bc thc phm cho vo t lnh khong t 2 - 4 ting cho gia v c thm, ly ra dng km vi cm hay dng lm mn nhm.

ht heo quay kho da ci chua


V thm ca tht heo quay gin b cng thm v chua ca da ci mui s to nn mt s kt hp th v cho ba cm nh bn.

Nguyn liu: - 400g tht heo quay - 200g da ci chua - Nc mm, t qu, hnh l, hnh kh, ng hoc ht nm. Cch lm:

Bc 1: - Tht heo quay cht thnh tng lt mng va n.

Bc 2: - Da ci chua ra qua nhiu ln nc cho bt mn, ct khc ngn va n.

Bc 3: - Tip theo cho tht heo quay vo ni, thm hnh kh thi nh, o u khong 5 pht.

Bc 4: - Sau cho da ci chua vo un cng. vo mt t nc si, nm vo hai tha nh ng, mt tha nh nc mm, na tha nh ht nm. V da ci chua v tht heo quay mn nn bn khng nn thm nhiu mui, hoc nc mm. Tip tc kho da ci chua v tht heo quay n khi thm gia v, nm nm li ty theo khu v ca bn, tt bp, mc ra a dng nng vi cm.

C kho da ci chua
Tht c ngt, thm gia v, da ci chua thm nc c kho. y l mn mn n vi cm nng rt a cm.

Nguyn liu: - 2 con c nh, c th dng c nc hay c ng - 200g da ci chua - Hnh kh, t bt, t qu, hnh l, mui, nc mm, ng - 1 tha nh nc hng (nc kho c) - Du n. Cch lm:

Bc 1: - C ra sch, b rut, ct thnh tng khc va n, p mt tha nh mui, trong vng 30 pht.

Bc 2: - Da ci chua x li qua nhiu ln nc cho bt mn, ct thnh tng khc nh va n, da ci chua ln r cho ro nc.

Bc 3: - un nng ni nh, dng ni nh khi rn s tit kim du n, cho du vo ni, rn s c n khi vng u hai mt, vt ra a c lt giy thm du n.

Bc 4: - Xp c vo ni, thm t qu, t bt, hnh kh, hai tha canh nc mm, mt tha canh ng, nc hng kho c, mt tha nh mui v hai tha nh du n hoc m nc, lc u, p khong 30 pht.

Bc 5: - t ni ln bp un la nh, t 10 n 15 pht. - Cho da ci chua vo un cng, chm vo ni kho c mt t nc si nng, tip tc un n khi c thm gia v, c rt bt nc v nm nm li ty theo khu v ca bn.

Bc 6: - Tt bp, rc mt t hnh l thi nh ln b mt. Mc ra a dng lm mn mn n vi cm.

Canh da ci chua v tht b


V ngt t tht bp b mm, im thm mt cht chua ca da ci chua v c chua, l mn canh c nhiu ngi yu thch.

Nguyn liu: - 300g tht b bp hay tht b gn - Mt bt con da ci chua - 1-2 qu c chua chn - Hnh kh, mui, nc mm, ht nm. Cch lm:

Bc 1: - Da ci chua ra qua nhiu ln nc cho bt mn, v bt chua, ct khc ngn, ln r cho ro nc.

Bc 2:

- C chua ra sch, b mi cau.

Bc 3:

- Bp b ra sch, vo ngn t lnh khong 30 45 pht cho tht hi se cng li, sau ly ra thi lt va n.

Bc 4:

- Tip theo nc lnh ngp mt tht, un mm, v tht b thi lt nn rt nhanh mm.

Bc 5:

- un tht b khong 20 pht, cho da ci chua vo un cng khong 5 pht.

Bc 6:

- Dng ni nh khc, un nng hai tha nh du n, phi hnh kh thm, c chua vo xo chn, nm vo mt t mui cho c chua nhanh chn nh.

Bc 7: - Tip theo cho c chua vo ni da ci v tht b, tip tc un khong 5 - 10 pht, nm vo hai tha nh nc mm, na tha nh mui, na tha nh ht nm, un si, nm nm li ty theo khu v ca bn. - Tt bp, mc ra bt lm mn canh n vi cm.

3. Z Bar Coffee (ng 12 Ni Trc)

in hnh cho m hnh qun cafe m nhc, Z Bar lun t chc u n cc m nhc vi s gp mt ca nhiu bn tr yu nhc. c bit, qun thng xuyn c s gp mt ca ca s Dng Trn Ngha The Voice cng nhng bi ht mc mc, m i. Vo th 3 hng tun l chng trnh biu din nhng ca khc nhc Vit Nam gn gi, ngoi ra cn c nhiu m biu din tng dng nhc chuyn bit, phc v nhiu i tng khn gi n qun. Do tp trung c cc bn tr trong ban nhc nn phong cch chi nhc ti Z bar kh tr trung v li cun khin nhng ai n mt ln, nht nh s tr li. 4. Trnh Ca (108A-D2, ng 233 T Hiu)

Bi tre ng xanh mt, gin hoa bm bm th mng v mt ao c nh nhiu mu sc l im khc bit ca a im Trnh Ca mi, khc so vi chn c Nguyn Khang. Bn cnh l do tm n mt ni thanh tnh, thoi mi th gin, nhiu ngi m nhc Trnh cn coi ni y nh chn hi t cng nhau chia s tnh yu vi dng nhc bt h ny. Khch ti y s c th hn theo nhng ca khc lm nn tn tui ca c nhc s Trnh Cng Sn v thng thc nhng mn ung c o cng mang m phong cch Trnh Ca nh c ph V Thng, Thu Phai, Tnh Su, mocktail Bin Nh, Ma hng, Dim Xa, Nng Thy Tinh, Gi Tn Bn Ma. Chng trnh m nhc thng bt u t 20h30 n 22h30. Ngoi m ch nht dnh trn cho nhng bn nhc Trnh ca ca s v khch ti qun th hin, ngy th 4-5-7 s l thi im ca nhng bn tnh ca tr tnh vi s gp mt ca nhiu loi nhc c nh guitar, saxophone, so, violin... Trong , m th 7 l m nhc theo yu cu. 5. Polygon (67A Ni Trc)

Polygon Cafe l mt trong nhng la chn ti u cho tn a s n o no nhit ca nhng dng nhc si ng, bc la. Lch din phn nhiu l rock: th 4 (Rock n" Roll, classic rock), th 5 (Alternative Modern rock), th 6 (Hard rock , Heavy metal ). Ch ring nhng ngy cui tun l nhng tnh khc tr tnh, ballad v acoustic to ra cho nhng ngi yu nhau mt khong khng gian m p, lng mn v lng ng. Tng mt ca qun chia thnh hai phn ring bit, vi bn ngoi l gian dnh cho cafe, trang tr nh nhng cng n piano cho nhng v khch ngu hng. Bn trong l sn khu nhc sng nh cha ti 50 m2 dnh cho nhng bn tr yu nhc c thit k rt gn gi. D cht hp l vy nhng ca s ht rt sung v khn gi cng rt nhit tnh. Bn c th chn ngi gh thp st sn khu nghe c m thanh tt hn.Vo nhng ngy c bit, qun cn s gp mt ca mt s band nhc rock k cu ca H Ni nh Gt Tn y, Buratino, Freebird * Lch din trn y mang tnh

Nem rn c coi l mt trong nhng mn "quc hn quc ty" ca m thc Vit. Bn bit lm nem, rn nem sao cho tht gin, tht ngon cha?

Mn ngon cui tun: Sn rang mui Cui tun lm ba tht xin rn i c nh! Mn ngon cui tun: C hp hnh gng

Nguyn liu: - Khong 40 ci bnh a nem ( dng gi nem v lt bn trong ) - 500g tht ba ch ( b b ) - 200 gam tm nn - Mc nh - Min - 2 c c rt - cy bp ci trng - - 1 c hnh ty ( mnh c bit thch cho nhiu hnh ty v nem s rt thm, nhng nu nhiu hnh ty qu nem s d b nt ) - 2 lng trng g + 1 qu trng g - Hnh l - Gia v: bt canh, ht tiu, m chnh, cht xu nc mm. Bc 1 - S ch: - Bp ci trng thi si nh. - Min v mc nh ngm nc lnh. - Tm nn bm nh va. - Tht ba ch lc b b em bm l ngon nht hoc nu khng mun bm th xay ri.

- C rt bo si nh. - Trn u tm v tht. - Hnh ty, hnh l, mc nh thi nh, min ct si.

Bc 2: Cho tt c cc nguyn liu bn s ch vo mt u to.

Trn u tt c, nm bt canh, m chnh, t ht nm, ht tiu. p thm 1 qu trng g vo cho hn hp c qun do.

Bc 3: Chun b: 1 chai bia, 1 bt con, 1 tht nh.

Mnh thng lm mm bnh a nem bng cch pht 1 cht bia ln, bnh a nem s gin v thm hn. Nu khng c bia bn c th thay bng nc l pha vi dm v ng.

Bc 4: Gi nem: Ln lt cun n gia, bc 2 u, thng th mi ln gi nem mnh lun ly tha ong, c 1 ci nem l 2 tha con.

Ty vo kch c nem bn mun lm m bn gia gim lng nhn cho vo ph hp nh!

Ln lt gi n khi ht nhn v bnh a nem.

Bc 5 - Chin nem: mn nem c gin rm th mnh thng chin nem lm 2 ln, ln u chin s, la nh cc nguyn liu kp chn v v pha ngoi khng b vng / chy.

Sau khi chin s bn cho nem ra a c lt giy thm du.

Nu bn mun dng sau th khi nem ngui cho vo hp, ct t . Cn nu bn mun n sau 1-2 ngy th bn c th ngn mt t lnh. Mi ln lm nem mnh thng lm nhiu, n ngay mt t, cn li cp ng dng nhng khi nh c khch hoc khi bn rn khng th lm nem m vn thch n. u im ca vic lm nem theo cch ny l khi n bn ch cn ly nem cp ng v em chin vi la nh m khng cn r ng, rt tin.

Mnh thy nem mun ngon th v phi gin, nc chm ngon v trong nhn t l rau v tht hi ha. Mnh thng pha nc chm th ny: Nc lc pha vi ng nm cho ngt va ming, sau vt chanh. Lng chanh sao cho va bn c 1 cc nc chanh ngon tuyt. Sau bn bt u nm nc mm, m chnh, v cui cng l ti bm, t. Nu ngu hng bn c th cho thm c c rt, da chut vo na!

Nem rn nng hi, gin rm, chm vi nc chm chua ngt v n km bn l bn c mn bn nem "quc hn quc ty" ca ngi Vit. Chc cc bn thnh cng nh!

Khoai s bc tht chin x


Khoai s do bi sau khi c hp chn, trn cng vi tht ln xay v mc nh, chin gin rm, c th n km vi tng t.

Nguyn liu:
- 2 - 3 c khoai s - 250g tht ln xay - Vi tai mc nh (nm mo) - 1 - 2 qu trng g ln - Bt chin x - Nc mm, tiu, ht nm, mui, hnh kh.

Cch lm:

Bc 1:
- Chun b nguyn liu.

Bc 2:
- Mc nh ngm nc cho n, ct b chn, thi si.

Bc 3:
- Tht ln xay trn ln vi mt tha nh mui, mt tha nh nc mm, na tha ht nm, mt t ht tiu v hnh kh thi nh, p trong vng 30 pht.

Bc 4:
- Khoai s nguyn v, luc hay hp n khi khoai chn, nu mun nhanh bn c th bc khoai bng mng bc thc phm, nu chn bng l vi sng, nu t 3 n 4 pht n khi khoai chn hn.

Bc 5:
- Khoai chn, bc b v, dng tha tn nhuyn khoai.

Bc 6:
- Trn mc nh, khoai s vo bt tht, trn u, nm vo bt tht thm mt tha nh nc mm, mt tha nh mui v mt t ht tiu, trn u.

Bc 7:
- Dng tha mc mt t hn hp tht v khoai s vo tay, vo trn, lm cho ht hn hp tht.

Bc 8:
-Trng g p ra bt, dng tha nh tan. Bt chin x ra bt.

Bc 9:
- Ln tng vin tht c ln khoai qua bt trng g, ri ln qua bt bt chin x bt bm u khp ming tht.

Bc 10:

- un nng ni nh, du vo ni, khi chin bn dng ni nh tit kim du n, du nng th tng vin khoai s c ln tht vo chin vng, thnh thong dng a o u hai mt tht vng u.

Bc 11:
- Chin cho ht nhng phn tht n khi vng, gp ra a c lt giy thm du. Bn c th n km vi tng t (nu bn n cay).

Cn Khang

5. Ty t bo cht Nghe c v ng ngn nhng y thc s l mt tng hiu qu. Cht caffeine trong b c ph lm tng lng mu, hiu qu trong vic iu tr i vi nhng vng da sn si do b tch m hoc b rn do n hi ca da km, cng nh thu nh l chn lng... V th, ngoi tc dng gip u c tnh to, cht ny cn em li sc sng cho ln da ca bn. Do vy, hy hy trn u b c ph v du liu hay n gin l ch b c ph ln m t, th gin trong 30 pht ri ra sch. i vi da du th c th trn thm sa chua trc i p ln da. Ma h n, bn c th ch b c ph vi sa ra mt. Ra mt trc, ri thoa kem chng nng trc khi ra ngoi c ln da mn, khng bt nng.

6. Kh mi giy dp Sau mt ngy i lm v, i giy v chn ca bn bc mi kh chu, ngy mai bn khng t tin i i giy na. Hy ly t b c ph t vo i giy va i, n loi b mi hi trong giy ca bn. Nu mun thot khi mi hi chn, c th ra chn bng nc c thm b c ph mi ngy. Hoc mun kh mi hi nch cng c th ly b c ph ch ln. 7. Gii php cho tc sng bng Khng c la chn no hay hn l s dng b c ph cho tc m m v mt. N ging nh mt loi du x thin nhin tuyt vi. lm iu ny bn hy lm t tc, bi b c ph ln, mt lc cho n thm vo tc ri gi sch u.