You are on page 1of 2

Prilog 2.

Obrazac Prijavnice za Natjeaj za donacije

PRIJAVNICA ZA NATJEAJ ZA DONACIJE


(Obrazac prijavnice popunjava se na raunalu. Obvezno odgovorite na sva pitanja.)

PODRUJE PRIJAVE: (stavite oznaku x u prostor ispred naziva kategorije: I x I , smije se oznaiti samo jedna kategorija) x mladi
umjetnost i kulturna batina okoli znanost i drutvo

PODACI O PRIJAVITELJU
Naziv udruge/kluba/ustanove Glazbena kola Brune Bjelinskog Daruvar

Sjedite prijavitelja (ulica, potanski broj, Trg Presvetog Trojstva 8 grad/mjesto) Ime i prezime osobe ovlatene za zastupanje udruge/kluba/ustanove OIB Broj telefona Broj mobitela 043/335-625 099/2158-111 Broj telefaksa E-mail adresa Vanda Cegledi 90475862088 043/440-518 gs.b.bjelinskog@bj.t-com.hr 2003. Djelatnost kole je glazbeni odgoj i obrazovanje djece, mladei i odraslih te organizacija glazbenih, scenskih i ostalih manifestacija. Ukupan broj volontera

Godina osnutka prijavitelja Broj iro rauna prijavitelja i naziv banke Ciljevi osnivanja udruge/kluba/ustanove, sukladno Statutu Broj lanova Ukupan broj lanova 32

32

Broj stalno zaposlenih u 2012. godini 32 Kratak opis aktivnosti i postignua u posljednje 3 godine G Brune Bjelinskog Daruvar osnovana je 1.7.2003. godine odvojivi se iz sastava Pukog otvorenog uilita Daruvar pri kojem je djelovala. Danas kola broji 228 uenika i ineres za glazbenim obrazovanjem svakodnevno raste ( u koli se obrazuju djeca i uenici za programe djece predkolske dobi, osnovnokolsko obrazovanje, srednjokolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih ). Polaznici se obrazuju na slijedeim instrumentima : glasoviru, harmonici, orguljama, violini, violi, violonelu, tamburici, gitari, flauti, saksofonu, klarinetu, trubi, tubi, trombonu i rogu, a nastavni programi u srednjoj koli se ostvaruju i za izobrazbu glazbenika pjevaa i glazbenika teorijskih glazbenih predmeta. kola djeluje u Daruvaru i u Grubinom Polju - podruni odjel. Zahvaljujui trudu i znanju nastavnika, uenici postiu visoke rezultate na regionalnim, dravnim i meunarodnim natjecanjima te brojnim nastupima na Radio Daruvaru, BBR-u, HTV-u i NET-u.kola je nositelj brojnih koncerata ( koncerte u naoj koli su odrali brojni nai i inozemni umjetnici ) i drugih glazbenih zbivanja ( struni skupovi,

PODACI O PROJEKTU / PROGRAMU RADA


Naziv projekta / Saeti opis programa rada Deset godina rada G B.Bjelinskog Daruvar

Geografsko podruje provedbe (npr. opina, grad, upanija) Izvori sredstava za provedbu projekta / programa rada Ukupan iznos potreban za provedbu projekta / programa rada Iznos koji se trai od Hrvatske elektroprivrede d.d. (najvie 50.000 kn) Osobe odgovorne za provedbu projekta / programa rada Ime i prezime, kontakt telefon i e-mail voditelja/ice projekta / programa rada

Daruvar / Bjelovarsko-bilogorska upanija Bjelovarsko-bilogorska upanija, Grad Daruvar, roditelji uenika kole

20,000.00 kn 12,000.00 kn Vanda Cegledi, 043/440-518 ; vanda.cegledi@skole.hr

Izvoditelji/ice projekta / programa rada (ime, prezime, kratki opis kvalifikacija i Vanda Cegledi, roena 18.3.1967. u Pakracu. Diplomirala Glazbenu kulturu na Pedago iskustava) Navedite CILJEVE koji se postiu provoenjem predloenog projekta / programa rada: Obiljeavanje desetogodinjeg rada G B.Bjelinskog Daruvar ; prezentacija rada kole ; promicanje glazbe i uunapreenje glazbene kulture ; oblikovanje drutveno prihvatljivog ponaanja djece : razvijanje dobrog glazbenog ukusa

Opiite REZULTATE koje oekujete po zavretku projekta / programa rada: Unapreivanje glazbene kulture i obrazovanje u malim gradskim sredinama ; razvijanje dobrog glazbenog ukusa ; smanjenje nasilja meu mladima i neprihvatljivog ponaanja mladih; djelovanje na razvoj turizma u gradu Daruvaru

AKTIVNOSTI provedbe projekta / programa rada (popis aktivnosti, nositelji, trajanje): 1. Uvjebavanje programa za sveani koncert - nositelji : nastavnici kole - trajanje : 6 mjeseci Ureenje prostora kole - nositelj : zaposlenici kole - trajanje : 3 mjeseca Suradnja s medijima, osnivaem, obitelji Bjelinski - nositelj : Vanda Cegledi - trajanje : 2 mjeseca Objava na mrenim stranicama kole Izrada programskih plakata, pozivnica - Dinko Moulis - trajanje : 20 dana ; KORISNICI projekta knjiica, / programa rada (broj i struktura):

2. 3. 4. 5. 6.

Graani grada Daruvara i okolice, Turistika zajednica grada Daruvara, Daruvarske Toplice, Ugostitelji grada Daruvara, Hoteli, Tiskara "Grafodar", G B.Bjelinskog Daruvar, Bjelovarsko - bologorska upanija

Mjesto i datum:

Daruvar, 12.3.2013.

Ovaj dokument je izraen na raunalu i punopravan je bez peata i potpisa. Za istinitost podataka odgovara osoba ovlatena za zastupanje.