You are on page 1of 2

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

SJK ( C ) TONG YUH


06400,POKOK SENA,
KEDAH DARUL AMAN.

MESYUARAT AGONG KELAB PENCEGAHAN JENAYAH KALI PERTAMA 2011


Tarikh

: 24/01/2011

Masa

: 3.30 4.20 petang

Tempat

: Kelas 5K

Guru Penasihat : Mohd Kamal Haris B. Ahmad Razi


Bil.Hadir

:Seperti senarai nama yang dilampirkan.

Agenda :
1.Aluan Pengerusi
1.1 Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin yang hadir
pada sesi
mesyuarat yang diadakan.

2.Perkara yang dibincangkan


2.1 Pembentukan ahli jawatan kuasa baru untuk 2011.

3.Hal-hal lain.
3.1 KPJ akan dijalankan pada hari isnin setiap minggu bermula jam 4.30 - 5.30
petang.

Disediakan oleh
oleh

_________________
________________________

Disahkan

(
Haris )

(Mohd Kamal