You are on page 1of 2

Toantieuhoc.

vn : t duy sng to
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com

http://toantieuhoc.vn/

THI MN TING VIT TUYN SINH LP 6 NM HOC 2012 2013


TRNG THPT LY THAI T
Bai 1(5,0 im) oc ki oan th sau va tra li cu hoi:
Tim ni thm thm rng su
Bp bung hoa chui trng mau hoa ban
Tim ni b bin song tran
Hang cy chn bao diu dang mua hoa
Tim ni qun ao khi xa
Co loai hoa n nh la khng tn
By ong rong rui trm min
Ru ri i canh ni lin mua hoa
a, oan th trn nm trong bai th nao? Cua ai?
b, Trong oan th trn, tac gia a s dung thanh cng bin phap nhn hoa va so sanh. Hay chi
t ng th hin nhng bin phap y?
c, Da vao ni oan th trn em hay vit mt oan vn ngn miu ta lai ve ep cua nhng
min t ma by ong i qua.
d, * Em hiu nh th nao v cu th Ru ri i canh ni lin mua hoa.
Bai 2(3 im):
1.

Gach chn t khng cung nhom trong day t sau:

a, Man mac, bng khung, tm t, thn th.


b, Lao xao, ri rao, thm thi, da dit.
c, Hoa phng, hoa cam, hoa mai, hoa ao.
d, Sach v, sach but, ban gh, ban hoc
2. Chi ro chu ng va vi ng trong cac cu sau y( yu cu gach mt gach di chu ng, hai
gach di vi ng)

Toantieuhoc.vn : t duy sng to


Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com

http://toantieuhoc.vn/

a, Tri xanh thm, bin cung xanh thm, nh dng cao ln, chc nich.
b, La tha ma bin m chn tri.
c, Chim, My, Nc va Hoa u cho rng ting hot ki diu cua Hoa Mi a lam cho tt ca bng
tinh gic.
d, Trn cai t php phn va lm gio ging nh th, cy ng le cung kho ma chng ni vi
nhng cn thinh n cua tr
bai 3(7 im)
a, in du cu thich hp vao oan vn sau y:
Tt t chan rt yu quy thy hiu trng em m c ln ln se tr thanh mt giao vin
cua trng lam mt vic giup thy em nghi phai noi ngay iu nay thy bit c
th la tra y sau bui hoc em ch sn thy trc phong hop va xin gp thy thy hiu
trng vui ve mi em vao phong ngi i din vi thy va hi nghing u mim ci c be
noi mt cach chm rai diu dang ra ve ngi ln tha thy sau nay em mun lam ngh day
hoc em se hoc trng nay
b, Theo em tai sao khi noi chuyn vi thy hiu trng, c be Tt t chan lai noi mt
cach chm rai, diu dang, ra ve ngi ln?
c, Vi sao c be Tt t chan lai mun tr thanh mt giao vin lam vic ngay trong chinh
ngi trng nay.
d, Trong cuc i ai cung co nhng c m ep. Em hay vit mt oan vn ngn noi v
m c cua em. Trong oan vn s dung it nht hai t lay (gach chn cac t lay o).

in n Ctrl + P
http://toantieuhoc.vn/