You are on page 1of 18

AMALI JAHITAN. Amali dijadualkan 8.00 pagi hingga 2 petang mengikut tarikh unit masing-masing.

Semasa interaksi ke 3, sila bawa kelengkapan menjahit dan kain 1.5 m. Pada interaksi ke 3, pelajar akan gunting kain mengikut pola yang pensyarah sediakan. kain yang sudah digunting, pelajar bawa balik untuk jahit tepi di kedai. i. Semasa hari amali, perlu bawa peralatan dan kain untuk menjahit. ii. Laporan proses menjahit perlu disediakan. (sama seperti tugasan amali elektronik yang lalu) iii. Pelajar dikehendaki rakam proses menjahit dan buat folio berkenaan iaitu ambil foto proses menjahit masing-masing secara individu. iv. Aktiviti proses menjahit akan dinilai semasa pelajar menjahit dan laporan bertulis. v. Jahit baju yang sudah siap dijahit tepi iaitu baju Hawaii kanak-kanak. vi. Pada hari amali, markah proses kerja akan diambil berdasarkan setakat yang sudah disiapkan pada hari amali. vii. Jika tidak siap jahit, lengkapkan baju di rumah dan hantar laporan bersama pola dan baju yang sudah dijahit kepada

pensyarah mengajar untuk dinilai.

Jadi tugasan yang dihantar perlu ada: 1. Borang ukuran badan 2. gambar stail pakaian 3. Pola 4. foto proses menjahit 5. laporan proses menjahit 6. Refleksi.