You are on page 1of 1

1. Princip nezavisnosti 2.Trosak zaliha 3.Predn i nedostatci finansiranja obveznicama 1. analiza kreditnih standarda 2.

kratkorocni izvori finansiranja (tako nekako) 3. ponderisani prosjecni trosak kapitala Pojam i razvoj finansijskog menadmenta, troak zadrane zarade, Miler Orrov model kontrole.. 1. Prednosti i nedostaci finasiranja obveznicama; 2. NPV; 3. Kratkorocni izvori finansiranja. 1. zlatno bilansno pravilo 2. pokazatelji rentabilnosti 3. obveznice koje nikad ne dospijevaju 1.preferencijalne dionice 2.pojam politike dividendi 3.pokazatelji likvidnosti Da li je nekog pitao sta u vezi zadataka i primjera? 1. index efikasnosti upravljanja zalihama 2. pojam, nain izraunavanja kod izraunavanja prosjenog ponderisanog troka 3. izraunavanje ukupnog izraza uspjenosti 1. MIRR, 2. Amortizacija zajma, 3. Preferencijalne dionice 1. Troskovi drzanja i ne drzanja gotovine 2. MIRR 3. Ponderisani prosjecni trosak kapitala 1. Ostali faktori politike dividendi 2. Aktivne odbrambene mjere od preuzimanja 3. Zlatno bilansno pravilo u sirem smislu 1. Pojam i razvoj finansijskog menadzmenta 2. Utvrivanje kreditnih standarda 3. Ponderisani prosjecni trosak kapitala 1. Princip rentabilnosti 2. Trosak kapitala (uopsteno) 3. Pojam i razvoj finansijskog menadzment 1. Mirr 2. Ostali faktori politike dividendi 3. Princip optimalnog aktivizacionog dejstva finani IRR, Efektivna kamatna stopa, Kratkorocni izvori finansiranj 1.MIRR, 2.Prednosti i nedostaci finansiranja putem obicnih dionica, 3.Pravilo za odnos dugorocnog prema kratkorocnom kapitalu 1.princip finansiranja u skladu sa rizikom 2.miler orrov model 3.tipovi vrijednosti obicnih dionica