You are on page 1of 24

Romayne Boniface Nugi romayne66@gmail.

com

Langkah Asas Untuk Menghasilkan BLOG

Menghasilkan Google Accounts


1. Anda dicadangkan untuk menggunakan email dalam google atau gmail account. 2. Menyediakan email, layari https://www.google.com/accounts/ManageAccount

Klik Create an account now untuk menghasilkan google account.

Isikan amklumat-maklumat yang diperlukan.

Mengapa perlunya google account? Account atau email ini nanti perlu anda gunakan untuk Login sekiranya hendak edit blog anda. 3. Selepas anda selesai mendapatkan email gmail anda, layar http://www.blogspot.com untuk mula hasilkan blog anda.

Langkah Asas Untuk Menghasilkan BLOG

Langkah Asas Untuk Menghasilkan BLOG


Langkah 1 Layari http://www.blogspot.com .Anda akan dipaparkan dengan paparan ini, Blogger.

Langkah 2

Langkah 2 Klik Create Your Blog Now untuk mula menghasilkan blog.

Langkah Asas Untuk Menghasilkan BLOG Langkah 3 Isikan maklumat-maklumat seperti yang diperlukan. Kemudian Klik butang CONTINUE dibawah,

Sekiranya anda sudah ada google/gmail account, anda boleh Klik disini untuk teruskan ke Langkah seterusnya. Isikan email anda. Google Account. Isikan semua maklumat seperti yang dikehendaki

Klik Continue sekiranya sudah selesai

Langkah 4 Isikan Tajuk Blog anda. Tajuk ini akan dipaparkan pada blog anda nanti. Contoh : MyBlog Taipkan URL blog anda. Contoh http://romayneblog.blogspo t.com Isikan Verification

Klik pada butang Continue untuk teruskan.

Langkah Asas Untuk Menghasilkan BLOG Langkah 5

Pilih dan Klik template blog anda.

Klik butang Continue untuk teruskan.

Nota : Template boleh ditukar kemudian mengikut kesesuaian anda. Langkah 6 Klik butang Start Blogging kalau sudah selesai.

Langkah Asas Untuk Menghasilkan BLOG Langkah 7

Taip title posting anda. Taip kandungan posting anda.

Kalau sudah selesai. Klik butang PUBLISH POST untuk publishkan kandungan post anda.

Langkah 8

Klik View Blog untuk paparkan Blog anda.

Langkah 9

Taniah! Anda sudah berjaya menghasilkan blog anda.

Blog Archive adalah bahanbahan yang anda postkan pada blog anda.

Memasukkan Post Baru (New Post)

Memasukkan Post Baru (New Post)


1. Login kepada blog anda.

2. Klik Sign In

3. Sign In gunakan Username email dan password yang telah anda hasilkan untuk blog anda. 4. Kemudian Klik SIGN IN

Memasukkan Post Baru (New Post) Anda sekarang dalam Kekotak Dashboard

5. Klik View Blog untuk paparkan blog anda. Dalam ruang ini, anda juga boleh Edit Posts yang telah diposkan terdahulu dan Edit Layout blog.

Untuk masukkan pos baru (New Post) klik pada New Post.

Memasukkan Post Baru (New Post)

Taipkan pos baru anda. Anda juga boleh upload gambar dalam text anda. Selesai klik butang Publish Post.

Menukar Template Blog

Menukar Template Blog


Pastikan anda sudah Sign In pada blog anda.

10

1. Klik pada butang Customize.

Kekotak Layout akan dipaparkan.

2. Klik butang Pick New Template untuk memilih template kegemaran anda.

Menukar Template Blog

11

3. Pilih Template yang anda suka. 4. Selesai, Klik butang Save Template untuk simpan template pilihan anda.

5. Untuk paparkan template blog baru, klik pada butang View Blog

Menukar Template Blog

12

6. Template Blog baru yang telah ditukar.

Nota: Bahagian-bahagian blog anda juga boleh diedit dengan mengelik pada ikon Nota: Anda juga boleh edit pos anda dengan mengelikkan ikon pensil dibawah text

Mengedit Kandungan Blog

13

Mengedit Kandungan Blog


Pada asasnya ada dua cara untuk mengeditkan kandungan blog anda. Apa yang harus di ingat, setiap kali hendak mengedit atau menambah kandungan blog, anda harus Sign In terlebih dahulu kepada blog anda. CARA 1

1. Sign In pada blog anda.

2.Sign In gunakan email / account anda.

Mengedit Kandungan Blog

14

Dashboard akan dipaparkan.

3. Klik pada butang Edit Post untuk edit kandungan pos anda.

Dialog Posting akan dipaparkan.

4. Klik pada Edit untuk teruskan dengan edit.

Nota: Sekiranya anda ada lebih daripada satu pos, semuanya akan disenaraikan di dialog atau ruangan ini.

Mengedit Kandungan Blog

15

5. Editkan kandungan pos anda.

6. Selesai, Klik Publish Post

7. Klik View Blog untuk paparkan kandungan pos yang telah anda edit.

Mengedit Kandungan Blog

16

8. Kandungan pos yang telah anda editkan.

CARA 2 1. Sign In pada blog anda.

Kandungan Pos juga boleh dieditkan dengan klik pada ikon pensil dibawah pos atau text.

Post Atau Upload Image

17

Post atau Upload Image


1. Sign In pada blog anda. 2. Anda akan dipaparkan dengan dialog Dashboard.

3. Klik View Blog

4. Klik New Post

Post Atau Upload Image

18

Dialog Posting akan dipaparkan.

5. Klik ikon Add Image untuk masukkan gambar atau image.

6. Klik Browse untuk memilih image dari file. Anda juga boleh tambahkan image dengan klik pada Add another image. Maximum image yang boleh di upload, lima sahaja. 7. Selesai pilih image, Klik butang Upload Image. memilih image dari file untuk di upload. Klik Open kalau sudah selesai memilih image.

Post Atau Upload Image

19

Dibahagian ini, anda juga boleh memilih kedudukan image anda. Sama ada None, Left, Centre atau Right. Anda juga boleh memilih size image. Small, Medium atau Large.

8. Image sedang di Upload.

Post Atau Upload Image

20

9. Image sudah selesai di Upload. Klik butang DONE untuk teruskan.

10. Klik butang Posting Post untuk poskan kandungan / image anda pada blog. Anda juga boleh masukkan text pada image yang di upload tadi.

Nota: Sekiranya anda ingin tanbah image, anda boleh klik pada ikon Add Image semula.

Post Atau Upload Image

21

11. Image yang telah di Upload dan diposkan.

Memasukkan Image pada Header Blog

22

Memasukkan Image pada Header Blog.


1. Sign In pada blog anda.

2. Klik butang Customize

3. Klik Edit pada Page Elements My Blog (Header) untuk memasukkan image

Memasukkan Image pada Header Blog

23

4. Dialog Configure Header akan dipaparkan. Dialog ini untuk anda edit header. Anda juga boleh masukkan image pada header blog.

Tajuk Header sekiranya anda tidak menggunakan image. Blog Description: Contoh Nombor Telefon, email dan lainlain maklumat Browse untuk masukkan image (banner) header blog Placement: Pilih yang sesuai. Untuk banner header pilih Instead of title and description untuk sais banner seperti yang anda hasilkan Klik Save kalau selesai

5. Klik View Blog untuk paparkan blog

6. Blog anda akan mempaparkan header yang telah di editkan.

24