You are on page 1of 44

c ae

MBOEHARA PYTYVORA GUARANI

c ae

c ae

epyrr
Pytyvhra: Ministerio de Educacin y Cultura guive pina romo nde ppe ko aranduka neipytyv haua reipytyvkuvo kuangura ombaapva ga ahnope, ohekakuvo arandu mbareteve ikerayvoty haua tekoporve rapykuri. Ne rembiapo rupive ikatta rehecha mbaichapa heta kua paragui omyasita arapre hi remireoingue ha iakrapuve ohechvo ikatuha ohupyty hembipota emoarandu ha mbaapo rupive. Guaran, Constitucin Nacional, Ley Guasu rupive, 1992 pe ojehecha ja oemombae Lengua Oficial ramo, ogui hetaiterei ane retme oeva guaranme ao, ter oipurva avei, guaran ykre, castellano. Umi avaepuruhra paraguaigua derecho ojehechakuvo oeguenoh pytmbgui ie ha oembojojase oondive mokivva e. Ndareri aehekomboe guaranme. Ko e ningo anemopete ha anemoaui ojuehegui opavave ra. Jahahpe, aer guaranme, ndaipri paraguaigua anderechagiar, ae rupi hingapy rembikuare. Kua mbaapohra oikotevterei guaran rehe. Hembiapo apytpe heta henda rupi oho ha hesak porvaer ichupe ohendva ko eme. Avei omouahukakuaavaer hemimo ha hembipota ko eme. Tovkena pevya pemenguvo guaran ha pehayhuve arakore ko e porite!

c ae

ahendu mboyve
Jaipuru jaikuaamava voi mombeur ahendtavagui. Mbae rehecha taangakurape? Picha piko aetehpe tapi paragui? aha mbarepa oimne oe jajesarekvo taanga, mombeur rra rehe ha mbae. Reikuaa karai Quemil Yambay rembiapo, hrava Lidia Mariana? Mbare anemandua upa upe purahire koga? Jajapo tembiapo aneremimomonguva rehegua ikatu hauicha hesakve haua ahendtava. Jaemi mbapa oimne oemombeu upe epotpe, ajevr hra Lidia Mariana. ahendumi epoty oembopuraheivaekue, ha upi jahechami aha porparae ane remimo: aporandu chupekura ha jajejure avei ichupekura tombohovi guaranme ikatuhicha. Jaevaer ichupekura oha hikui oemoaranduve haua ha anitei okyhyje oimr uar ojavy mbae. Jajapo tembiapor ikatva anecompromete rehegua. aguenoh marandu ikatva anepytyv amohesakve ahendva. pe ipor aemongetami hendivekura oikuapa hikui mbaichapa tapi paragui: mbaichapa ojejapo, mbape ojetecha, oguerekpa yvotyty ha mbae.

ahendvo:

ahendu mombeur.
amo purahi ova andve CD pe, hrava idia Mariana , pva hna Quemil Yambay rembiapokue

Lidia Mariana Oime la ande raity amo kaaguy pope atechavaekue kapipe ha ipiroys asy ijerre umi yvoty nde joguaha memetva ha oime ku iporitva rosa pytite poty Jahna uppe jaiko katuete pype revyta mbaichaiko che ahata aiko cheaorei

c ae

rehtamante voi che rayhr aetehpe jaikne tory vype aneao mokimi Korupi ko heta mayma gente iava haekura ko oipotva jajei ojuhegui higui chupe ombyai pe mboryhu iporitva andko jajoayhuetva ndaikatu jajopoi Ajpa Lidia Mariana oime ku Adn ha Eva haekura ku ojohayhuetva ikatu andicha peve haekura ande ypykue ouvaekue mundoppe koa pina haspe o la hekoviare
Letra y Msica: Quemil Yambay

Jaikuaamieve ha amohesak e ndajaikuaaporiva.


Jahechami hesakmbpa andve e ojepurva ahenduvaekupe: Kaaguy poi piko kaaguy iperperva kaaguy ikaavo hetva Jaikne tory vype hna Jaiko tova puku ha orairme Jaiko tekopor ha pyaguappe. Haekura oikotevterei oipurumeme guaran ha upekuvo oipuru por umi oga ha ogapy rehegua; ao, y kua rembipuru rejegua avei. Omohesak mboyve hikui texto ohenduvaekue, ipor ojapo hikui tembiapor oikuaa ha oipurukuaave haua endy. Ipor eporandu ichupekura oikuapa hikui mbaichapa hra pe taangpe ojekuava, ha oimr ndoikuaiva, umi oikuava tomombeu opavavpe. Ikatu nde voi rehai pizarron ter kuaitre , ha toguerekoma hikui iakme ohvo. Upi, tohai iarandukare avei. Eeha toemoir hikui moki oondive ha toipuru hikui umi e. Ehechakuar saive oeva hapichakura apytpe , upva emoir pete oekuaavva ndive ha upicha taikatupyryve ohvo.

c ae

Emombareteve guaran endy jeipuru, rembohravo ko taangakura:

ok ga rok

Kaaguy yvyramta

Techo Techo kapii

Ita Ita morot

Yvy Yvy pyt

Yvoty yvotyty

c ae

O avei korapy, ogyke, kosina Oomongeta rire iir ndive, heta mbaichapa hra kova:

Tupa

Kyse

Apyka

Kutuha

Mesa

Japepo

Ao ryru

Typycha

Ehendu jey rire, eremi mbapa hesak ndve kova porandu apytpe. Upevar eiporavo mvapa hei porve mokive apytpe:

Ko tembiapor ohesakse texto mbohapyhicha: ohaichaite; javo aimova ha amombavo hekomboepy. (niveles literal, inferencial apreciativo)
Ehendupa rire, eremi mbapa hesak ndve kova porandu apytpe. Upevar eiporavo mvapa hei porve mokive apytpe: Mbaiko pe ande raity?: Mbymba rga Kariay rga Mbaiko o ijerre? Ysyry roys asy Yvoty por Karia oguerahase oiko hendive mborayujra, ha upvare: Oembyasyuka Ojealava Kariay opromete kuatame: Avave nomyangekomoicha chupekura Ovyataha hendive

c ae

Kuatai ndohosir oiko kariay ndive heise hna: Nomendaseiha Ndohayhuiha ichupe aetehpe.

ahesaijo mbaeichagua textopa.


aporandu ichupekura pe ohenduvaekupa epoty ter mombeur ha jahechakuaa hendivekura epotyha ombojegua ha oiporavohagure epor hei haua hemiandu. Avei, jahechahicha, omohenda ojoapykuri engura amavo hese ojehaihicha, jahechma voi epotyha.

amboapua epyr texto oguerva andve.


Ipor jajerure ichupekura toemoir hikui ha tei mbykymi mbapa omoguah chupekura koapeve texto ohenduvaekue. ahendupa rire:

Jajepyamongeta mbaembpa jajaporae amohesakve haua texto heva.


aehata tahesak ichupekura mbaichapa ambohape jahvo tekomboepy. Upevar, jajapo pete tape raanga ha amo jahvo mbambaoa jajapo jaikvo

3. Escuchar el texto 1. Exploracin de saberes previos y aclarar vocablos desconocidos

5. Redondeo parcial del contenido del texto

4. Realizar ejercicios 2. indagar el texto a partir de predicciones de comprensin

6. Inicio de la fase de produccin

c ae

Kuatiakura ikatu nandnte o ha haekura hevo andve hna mbaembapa oiko, jahai jahvo ipype. Mbaer jajapo kva? iporgui haekura oapyt ohvo hekomboepy. Tove tahesak ichupekupera, umi jajapva, ndajaporeirha ha taanepytyv hikui upekuevo, oikuavo hikui mbaichapa oikuaave hikui heta mbae.

amohesak anemyangekiva.
Jajapopa rire ko dinmica, jaheja ichupekura tove toporandu oporandusva omohesak hauicha umi iipytva ichupekura.

amohu ha amboapua tembiapo ahenduvaekugui.


Ipor oondivepa amboapua ha amohu tembiapo, jajapvo tembiapo ikyreva, ikatva peteva kova apytpe:

Jajapo yvyramta raanga kuatire ha hiramo amo umi ikarakukuete aguenohvaekue textogui: Ikatu avei jajapo ajaka eaanga ha amo hyeppe yva oguerekva ane mboepy rehegua Ikatu avei ambyaty ichupekura moki ter mbohapy oondive ha tojapo hikui hemimo kuatia kugui , taanga ha mbae ombojvo kuatia tuichavevare.

Tembiapo ohenduvaekure oipytyvta ichupekura oekuaave haua ohvo.

c ae

Emaa pormi taangre ha eremi mavaitpa A- CH apype ojoguavne Lidia Mariana pe ndver uar. Eremi mbarepa ere upva.

CH

- Oimne piko ojegustnte ter omendma ojuehe kariay ha kuata? Mbarepa ere upva? - Ipor aomongetami ko mbare ane r ndive ha upi, ane irngura ndive.
Ohendupa rire purahi Lidia Mariana oomongeta jevyvaer hese: (versin en el CD adjunto, 2 parte de la msica). ahendu mboyve jey, anemanduamna mbarepa oerae akokuehe ahenduvaekue Lidia Mariana rehegua purahi. ahendupamna koa purahi Lidia Mariana ha uperire, aomongeta jevy hese: (versin en el CD adjunto, 2 parte de la msica). amoheskmi e ndajaikuaaporiva mbapa heise. Upevar jata mvapa ojoavy pe heisvagui. Mayma gente iava: - - Mayma gente imarangatva Mayma gente iarandva

Oipotva jajei ojuehegui. - - Oipotva aemoaui. Oipotva jajoaju.

c ae

Ipor jahechami mbaichapa ikatu hikui imandua ha ombopyahu endy guaran ikatu hauicha ombaapta jave, oguereko ijapyteregua, anitei oipuru hikui e castellanogui tekotevre. Kope ikatu jae chupekupra ko kuata haeha hna Lidia Mariana, ha ambyaty ichupekura mbohapy oondive ojapo haua tembiapo. Upevar, tove tomboherara iir rova rehegua, ha upi, oondive, tombojoaju huy_____rupive taangre tova rehegua rerakura. Upi, kua oipurva oembojegua ha oemonde haua, eporandu ichupekura oikuapa hikui mbaichapa hra umva ha oondivepa tojejapo tembiapo. amoanambusuve avei jaikuava avaegui. ambojoaju taangre herakura:

tembe ti tyvyta topea juru tova akrague tayk tesa

Ipor avei jahechakuaa Lidia Mariana oembojegua haua oipuruha:

Pyapy jegua Namichi Mboy kuir

10

c ae

Iporve haua, omonde

- si mbyky /si puku - sapatu karape / sapatu yvate/ sapatu pe - Kas mbyky /kas mbuku

Jajerure ichupekura tombohovi porandu omohesakmieve haua Lidia Mariana: Mbarepa oimne pe kariay hei oha gente iava oipotva ojopoi hikui? Ogui gente iereva, heiva hese mbae hendamegua. Kariay oimne oguereko emihmegua ha oemombeu kuatame. Ogui gente ndohechasiva ichupekura ojoayhr ha ombopoise chupekura. Mbare hei pe kariay koga ae oha Adan ha Eva rekoviare? Haekura oiktagui haeomi kaagupe. Haekura ojoayhuvehagure ichugukuragui Haekuera oikotahagure yvgape, haekuraicha. aomongetami amboapua haua jahvo: Haekura piko omendva/oeaconcubina ter piko ojegustnte ojuehe? Mbarepa ere. amboysyimi pe jaeva guive omendavaha: ........................................ ........................................ ..................................... pe katu umi aimova haekura ojegustahante: ..................................... ..................................... .....................................

11

c ae

Kope oomongetaar hikui ha oimr mbae omohesaksva, aipytyv ichupekura. aembyaty irundy oondive ha amombeu mbapa hei purahipe, oikohaguicha. Jaiporavo peteva kova apytpe: - amohaanga kuatire oikohaguicha. - Jajapo Kuatia kui emboja. - ahanga ku anderguicha haihra ha ande ykre oguau Lidia Mariana. aembyaty mbohapy oondive ha aomongetami ko mbare:

- Mbare piko ojerurnte kuatame oho haua hendive? Upva piko heise no mendaseiha hese? Iserviharnte piko oipota ichupe? - Ipor piko kuimbae hei kure che serviha? Mbare upva? - Che serviha ha che rembireko piko petecha? Mbare upva?
Oomongetapa rire ko mbare ombokuatiamiar hikui mbaichapa ojehecharamovaer kua paraguipe ojehayhu aetramo ichupe. Ikatu: omohaanga kuatire mbykymi heikuvo mbaichapa ojeheroar, ojeguerekoar, ojeguerochichar ichupe jahechpa oemombae ichupe hekoitpe.

Mboepyaty Mokiha
Kombota
Ie katu
ahendu hendivekura kirirhme purahi: ane mitrguare Crispiniano Martnez Gonzlez mbaekue. ahendu mboyve, aeha opavave toe ko mbare:

- Mva oikuaa voi ko purahi? Mbae rehe oee ipype? - anemandua piko mbaichapa jaikorae ane mitr? - Mbaembae andepyarupive anemanduvo ane mitrguare rehe? - Ne mitr piko reemomarcante ter nahniri? Ipor piko pe aemomarcante teriko nahniri? Mbare ere? ande aty guaspe aomongetami ko mbare ha upekuvo, jahechakuaami heta mbae oikovaekue ane mitme opytaha ane koras mbytpe ha ndikati aembyesari ichugui.

12

c ae

Ipor ohechakuaa hikui naiporiha amomarcante avavpe; hinte aporoheni hra rupi opavavpe, upva idercho ha Jajerue ichupekura tomaa pormi ko taangre ha upi tombaapo iir ijykeregua ndive:

- Mbae mbaaspa oguerekne miti ha mitkuai? - Mbae rejapo ne memby tr mit reangaekva iaknundramo ndehegui? - Ipor piko ndejehegunte reipohanramo? Mbare? Mbae ikatu ojehu rejapr upva? - Jaemi mbaicha javr ikatu jaipuru poh ana ha mbaicha javr jaguerahne katuete mit hasvape hospitalpe. Techapyr: Oimr ipytia chi arma ha iaknundu tapiaite poh anre ao piko jajepokakuaa ter nahniri?
Ipor toomongeta ko mbare ha toohendumi ikatu hauicha oopytyv guarani rapykuri. amohesakmi ichupekura oekuaave haua tekotevha oikuaave hetaichagua e. Oevo mbaasre, ikatu jaipuru hna e ohva ojuehe ha e ojovva ojuehegui: e ohva ojuehe: Mbaasy Poh Pohno Pohnohra Tesayku Mbaasy poi Huu Tye rasy Pire ai

13

c ae

e ojoavva ojuehegui heisvape: Mbaasy Oikove Hasy Tesi Omano Okuera

aguenoh ichuguikura iporha jaguereko ane akme hna ko e ha ambuekura avei, jaipuru haua jahvo mbeguekatpe ane rembiapo jajapokuvo. Toembyaty irundy ooir ha toguenoh iakgui mbapa oimne omombeu ojupe ko moki pohnohra. Haekura:

Picha omohendta hembiapo:


Mvapa hikui, mopa o, mbaichapa hera hikui Oomomaitei hikui ha oomongeta: - Mava rehepa oomongeta - Mbapa hei ojupe Omboapua heva ha ojodespedi.

Jahechakuake:
Ipy ha iakpa amombeva. Ojoaju porpa ojuehe jaesva. Hesakmbpa opavavpe mbarepa ae.

14

c ae

aeha avei tove taipyaguasu ha tojapo teatro oikvo peteva ramo, ha tojapo upva iir ir renondpe. Ipor ojapopa rire teatro, tohendu mbapa hei iirngura. aehavaer tojepokuaa hikui ohendu mbapa o por ha mbapa o vai hembiapre. amombeu avei mbaichapa aeandu. Mbapa hasyve andve ha mbapa anepytyvve jaikuaa porve haua avae. Jajesarekomi taangre ha jaemi, aomogetvo ane ir ande ykeregua ndive: - Mbae ahendu jepi Kai rehe? O piko Kai rehegua mombeur ande jaikuava? Oimr upichana amombeumi ane irngurape. - Kogui katu, jajesarekomieve taangakurare ha jajapo oondive pete mombeur. Upevar jajecha rire pytyvhra ndive mbaembapa jahechakuaaar ijapoppe, ambaapo ane ir ndive.

15

c ae

Eemoirmi, ha oondive pejapo pete mombeur. Upevar rehechakuaavaer: Embohra Ere mopa ojehu pe remombeva Mavamvapa ojapo umi oikva. Mbapa ojehu: emohenda por ojoapykuri ha embojoapy por ojuehe. Emombeu mbaichapa opa. Oimr ipyaguasumievva, ikatma voi ohai ohvo ikatuhicha. Natekotevi ojehai pormemete, ojehantevaer oeanduhicha.

Ko tembiappe, rehechauaavaer katuete:


Oemombepa hesak hauicha pe mombeur. Upe mombeurpa oepyr, hypy ha opa por. Jaikuapa mvapa ojapo, mopa oiko ha arakapa ojehu. Ojeipurpa e hesakmbva opavavpe.

16

c ae

amoemboyve pytyvhra ndive, jaemi: Mbaichapa ojoguerahne kaagure Aguara ha Kai? Hakura piko ooir ter nahniri? Mbare piko? Mbae rehepa oimne oe ko moer? Eremi mbarepa ere upva. amoe Pytyvhra ndive, ha upi aomongeta jey hese.

Aguara ha Kai ohar mvapa ipokatuve


Oikundaha mundopre Kai ha Aguara ha pyinte ookariimi ohavo mvapa ipokatuve. Peteva hetave ambugui iarandu ha ipirapire. Ijurpente upva. Peichahpe, Kai omaa pete tenguetre ha hasvaipaite. Aguara oporandu ichupe mbapa ojehu ichupe.

- Mbaichaiko nacherasmoi ahechvo che ramoikura arandueta omanombamavaekue! - Ha ikatnte nde japu rejepyapyre, si haekura nopumoi nembohovakvo!

Nde rekopotvaer tapiaite. Namemi ota nembohovake ha ohechaukva opavavpe ndpa ndejapu terpa nahniri, ha katuete ojerovine nderehe.

17

c ae

amohesak ko e: - Pokatu: Ipuakva hapichre oguerekovgui arandu, pirapire ter omandgui. - Oikundaha: Oho ha ou hikui, gotyo ha pgotyo, ndopyti pete hendpe. - Pyinte: Tapiaite. - Ookariimi: oikovaiimi - Tenguetre: tenda oeothpe tengue, ande rapicha omanva. - Rami: ande ypykura. - Pyapy: nandepyaguapi, reguereko nemyangekiva. amohesakmba rire engura, aeha jaipysove jaikuaapyahva jajapvo ko tembiapor: amomba ko ejoaju, jaipurukuvo peteva umi e oemova ijykre: a. Karaikura oiko ...... u ha kaagure ohekvo mitmi okava hgagui. b. Karai Gobernador ohechaukase ......... Upvare ombyaty 30.000 ava plaza pe. c. Che mna ................... cherehe asramo cheare Upripi. d. ande jaguereko arandu kaaty ande ................... ohejavaekue andve. e. Korupi ................... ojejapo jerokyguasu. f. Che rogaykeregua ....................... imemby kariay ndive ako arate. Ipor jaipysomieve umi e oikuaaukva ane remiandu, ae hauicha aesehicha. Ko: Pyaguapy Angata Pyarory Mborayhu Pochy Kyhyje ekoi Jerovia Pyaro Pyaki Pyaju Pyapy Vyaa Techagau Kueri Pyatyti Mbarete Juky Vya Pijoha

Pokatu Oikundaha Pyinte Ookariimi Tenguety Rami Pyapy

18

c ae

Ipor avei, amohesknguvo ehaipyre, aomongetami ko mbare: Aguara reko picha: Iporva: Ivava:

Kai reko picha: Iporva: Ivava:

Jajapopa rire, jahechauka ane irngurape upe ane rembiapo, ha oondive ambohovi: - O oiko tekove yvyape ri hekovaimeme anteva? O katuete mbae pormi opavave rekovpe? Mbare o ane rapicha ndohechakuaiva voi mbae por, ivavante ohecha hapichre? - Ha nde mbaicha reporohecha? Mbaicha nderecha nde jerre? Ipor ahendumi mbapa hei ane irngura, jepeve naaimi hendive hevape. Katuete ningo jajuhta ojoavva andehegui hemimome ha upeichavr jepe amombaevaer ichupekura. Umva umi mbare ndajaikovarivaer arakaeve. aekuaave haua jahvo, aehami jajapo argumentacin. aomongeta ane pytyvhra ndive ko mbare: - Mbaicha javr aikotev argumentacin rehe? - Mbaicha javr reipuru argumentacin reikoha rupi? aomongeta ane pytyvhra ha ane irngura ndive, ha upi ambaapomieve jahvo.

19

c ae

Emaami mbapa oiko kope:

- Mbaicha hra kuakarai tembiuapoha? Eheka herar. - Mbare ipochy? Mbae oimne oiko?
Ko kuakarai tembiuapoha hei Kare imondaha ha oguerahahague ichui isoo

aembyaty moki atpe, ha aty peteha tei kuarape Kai ndahaeiha omondavaekue ichugui. Jata avei mbarepa. Aty mokiha katu heta Kai imondaha ha oguerahahague soo. Heta avei mbarepa hei upva. Opa rire argumentacin ojejapva, jahechta pete eme ojehupytpa ko mbae: - Ipy ha iak ojeesva guive. - Ojeipuru e hetaichagua ha ojeipuru hekpe. - Oembojoa ha oemombarete temimo ohechaukva ojegueroviaukasva. Ipor avei jahecha participantekurapa: Ohendu ha ojesareko; Okirirpa iirngura oe aja, Ohechaukakuapa iirme mbapa o por ha mbapa nera gueteri ohupyty.

20

c ae

Jaikuaavemievvo guarani rekopy, ambaapomi taanga rupive:

Kua

Kuangura

Yva
ahendu mbaichapa ipu kova: ak - akngura ao - aokura ga- gape mit- mitme

Yvakura

Jajapomi tembiapor anepytyvtava jaikuaa ha jaipurukuaave haua ko mbae: Emoi epeh ohva umi ere - Karai Simon rga..... (pe/me) hoa mbaasy vape mit............... (kura/ngura) - Ko....................... (pota-mbota) jave ouahta che mna. - Heta ao mich............... (pa/mba) cherehe. ahendu e guarani oguereko heta e ipva ane t rupi. Umva katuete omoambue umi ijykeregupe ipu hauicha ane t rupi. Ko mbae jahechakuaavaer ae ha jahaikuvo.

21

c ae

Kosoro
Hesak ichupe omoeva
Ohechvo moer rra, taanga oguerekva ha mbae, oha mbae rehepa oimne oee ipype. er: Kuatiahai guerekopy eha tai, say ha mbae ehesaijo rupive. Ohechakuaa mbaembapa oiko, ha ikatu hei mbaerapa ojehu ha mbapa ojehu uperire. er: erkura emohenda ehesaijo. Hesak ichupe mbapa heise engura ojepurva mombeurme, jepe ikatu ojepuru ambuehicha. er: engura emohesak ha jeipuru. Omoevo, ikatu ohechakuaa por mbapa heise ijapohare ha maerpa ohairae ikuatia. er: Maerpa ojehai kuatia. Oikuaa, moerme, mbapa umi ojehvagui causa ogueroheiva pete consecuencia. er: Causa ha consecuencia. Hesak por ichupe umi omoevagui mbaembapa ojehu aetehpe ha mbaembapa hei ijehegui hemimogui ijapohare. er: Ojehva aetehpe ha oeimorevante kuatiajehairpe.

Paragui reko
Hetma ae jahvo Kai rehe. Ipormi or andeapytpegua oikuava

22

c ae

mombeumi kai rekove rehegua, tomombeumi andve. Mbaichagua ande rapichpe ojee kai? Ndpa reikuaa pete ojeva chupe Kai? Ha mbaicha hae? Ko mombeur hra Kai jeiko epyr Mbapa nde ere oha hyeppe. Mbarepa oimne oe. aomongetaimi rire ko mbare ane irngura ndive, aepyr amoe ha jahecha aetpa pe aimova.

Kai Jeiko epy 3


Pete jey ndaje tujami haeoite hgape, hogayguakura ohgui omymbajuka kaagupe. Ohasa heta ra ojerere hikui ha tujami ivarema, opgui tembiu opytvaekue chupe. Tujami ndaje oguata asma imarachachmbgui. Otyryryhpe os oheka yva aju kaagupe. Ouhvo pete yvyra gupe ojesareko yvre. Ndohechimaramo mbaeve ojesaupi ha ohecha mitita yvyra rakre, vyappe hou yva aju. Peitymna chve yva ajumi, chevareaitereko hei mbeguemi mitngurape. Mbareiko nderejupri yvyra rakre ore rojupihaguicha osapukaijoa mitngura tujamme. Ha mbaichaiko ajupta ndaikatuvimava aguata ombohovi. Uppe katu oembohoryvma hese hikui; ova, ova yvyra rakre, opuka ha oiporavo yva porporvva tujamme ojehechaukvo.Tup ohechvo ko mit tie rembiapo omoengu ichupekura. Upicha oikopa ichuguikura kai. Upete guive opopo hikui yvyra rakre ikaneore.
3

http://archivo.abc.com.py/2008-10-14/articulos/460120/onemombeuva

23

c ae

amohesak oimr e ndajaikuaaporiva mbapa heise. Jaipuru eryru. ambohovaimi oeporandva andve amohesak haua moer:

- Mbare piko opyta haeomi karai tuja? - Ipor piko jaheja haeomi karai ter kuakari uaiuimme gape? Mbapa nde ere? - Mbae erne nde umi mit akhtame? - Ipor piko oikva mitre teriko ikaturae ojejapo ambue mbae oehekomboe haua ichupekura?

aohendu rire ha aomongeta rire ko mbare, ipor aeha amombykymieve mombeur. Upevar, amombeu oikva, ha 4 ejojajpe, jae oikva, oikohaguicha: 1. .................................................................................................................................... 2. .................................................................................................................................... 3. .................................................................................................................................... 4. ....................................................................................................................................

Kope ipor jahechakuaami:


Ojejapva, ogueru ... Ambue mbae oikva hapykuri

Karai tujami rogaygua oheja are ichupe hgape ha ... Karai tujami opyta tembiure ha ...

Karai tujami ojerure mitngurape yva aju ha ... Mitngura akhat oembohory karai vareamre ha ...

24

c ae

Ipor avei jahechami mbapa pe oemombvagui ikatu oikohna aetehpe ha mbapa o ijapohare akmente:
Ikatva ojehu aetehpe Umi mbae maravilla reheguvante

Ipor avei jahaimimi mandi jahvo mbeguembegupe, jepeve ndahesakmbi andve mbaichapa jahaivaer guaranme. Jahaepyrmi haua, jajesarekomi ko taangre ha jahysi ijykre, aandva , aimova, ter mbaichapa jahechaamavo kai tyremre:

kai
aemoir moki ter mbohapy oodive ha jahechauka ojupe ane rembiapo. Upi, ane irnguera ndive aomongeta ha jahai pujumieve jaekuvo moguipa, mva ndive ha arakapa ojejuhu ko kaimi.

25

c ae

Jahechauka ane ir ande ykeregupe ane rembiapo ha ande amaa imbare. Jahechakuaami ichupe hembiapo ha ahendu oimr andeapytpe omoesva hembiapokue. Jajekuaa piko aetehpe?

- Reguereko piko espejo? Mbaicha javr reipuru espejo? - Mvane umi moki kua omava espejope? Mbare ere upva? - Nde piko reguerovia pe espejo ojekramo nandepoamoveimataha heta ra?
Peohendumi ooir oondive ha upi oondivepa pejemi mbarepa oimme oeeta ko mombeur Espejo hravape.

ojuhurva apytpe: pete espejo. Ha uppe ojere itvape. Ome hembirekpe ijopi, ha os jey oho ombaapo ikgare. Hembireko, arakaeve ndohechiva pete espejo, omaa ijehe ha ojeity has. Ojaheo voi. Ou isy ha oporandu ichupe mbapa peichaite omyangekiva ichupe. Tembireko ome ispe la espejo, ha uppe hei ichupe: - Che mna ogueru hendive kua ambue, imit ha iporva. Isy oipea ichugui la espejo, omaa hese ha hei ichupe: - Ndaipri mbarepa rejepyapvo iuaimma.

Espejo
Pete chokokue oho tava guaspe ohepyme haua hemiotngue ha hembireko ojerure ichupe oukuvo, ogueru haua ichupe pete kygua. Ohepymemba rire hemiotngue, oembyaty iirngura ndive, okaru ha omok hikui ikanemeve. Ha upi, kauvre, ojerekuvoma, imandua hembireko ombajerurehague ichupe ha naimandui mbapa rae. Upmaramo, oike pete tienda kuame uar reheguva, ha uppe ojogua pete mbae hae ohecharamva,

26

c ae

(Ombohasa guaranme Mburukuja - Ndojekuai ijapohare)

Oimr e nahesakmbiva andve, jaipuru eryru ha amohesak. Upi, jahechami ikatpa amohesak mbapa omouah ko mombeur:

Mbare karai chokokue oho ohepyme hemiotngue tva guaspe? Mbare piko hembireko ombaejerure ichupe? Hesaraiva vonte piko kuimbaekura umi kuangura oipotvagui? Mbaicha rupi piko kuakarai oimo imna ogueru kua pyahpe hgape? Mbare kuakarai sy hei chupe ani haua okyhyje, iuaiuiha pe kua imna oguerva?

Tombaapore hikui haeohpe ha upi tombaapo ooir oondive. aomongetami rire oondivepa, ambaapomieve jahvo amohesak haua mombeur. Upevar jaemi aete terpa nahniri ko mbae ojeva:

Kuakarai ndohechiva arakaeve pete espejo - Itavgui, ndohi arakaeve oehekomboe. - Oikohpe ner gueteri ojeipuru umi mbae. Hae ndojehechi rupive, ndoikuai mbaichapa hova ha mbae: - Espejo anepytyv jajekuaa ha jajehayhu haua. - Espejo natekotevi jajekuaa ha jajehayhu haua. Kua sy oimo iuaiui kua oguerva imemby mna, ha upva ndoipyapi ichupe: - Kua uaiui ndojehayhuvima. - Kua imitvante ikatu oipea mna ahno.

aomongeta oondive ko mbare ha anemanduami umi ojevare upe jaikohre: Kua ha typycha ogapypegunte voi Pombro, canoa, ha kua ndahapykuerejekuaiva Ku arandu ha burro parejero ndaipri Kua ha arco hantear Kua ha caa kuimbae rundiha

27

c ae

Mbae jahechakuaa ko enga rupive? Mbaeichahr ojeguereko kume? Aete piko umi ojeva? Mbare ojee ko mbae?
aeha toomngeta moki ooir oondive ha upi toe hikui oondivepa. Uperire, tojapo hikui eenga pyahu omombaeguasva kuangurape.

Ipor ohechakuaa hikui kua rekove oemombae haua oembaapomievearha. Tapiaite kuahagurente heta jey ojehekojopy ha ojeguerekoi. O kua oemaltratava ha kuahagure ojehepyme saive ichupe.

28

c ae

Kua Gupa
- - - - - Mbae omouah ndve pe taanga? Mvapa oimne hna ko kuakarai? Mbae ojapo? Hetne piko imemby? Oimne piko oiko haeo, ter ifamilia? O piko kua peichagua koa peve? Mbaicha javr ojee kure iguapaha? Reikuaa piko kua ombaapva hgape ante? Nde sy piko ombaaporae okaha rupi, ter nde rogappe ao? Ha nde? Mbaere res nde rgagui rembaapo?

Ipor kope teipaite hikui heivaer ha toguenoh oimr pyarasy ikatu haua ombaapo por hikui upi. Tohendu hikui purahi Kua Gupa ha tojapysaka por. Tekotevr, toehendu jey.

Kua Guapa
(oeguenoh Guarani e - Mboesyry Peteha - Educacin Media - Plan Comn- MEC gui)

Gallokura osapuki kot oemboja epu eakkari kua gupa tahecha. Tokukena tumby tojuaske tetyma typycha tojeroky taiespernsa kosina. Kaay tahetyma tahyji ha tahaku hendagupe kafer ajema topupu. Tokarke ryguasu tomboa tahyuat y pyahu tojereru kambuchi torrevosa. Tomba tembiur tata ri topupu ao kya heta por pyaete taijaruru. Taipot ha hyakuvu morotva kamisa ani anga hesayju ovyvyhrupi opyta. Savana tupapegua taipot tapiaite portiju la dosegua taheve kda ko. Kotypeke toiko toryppe la karu tesaime tereiko torrendi che mborayhu. Kane la dosegua arare tohopa osorva umi che ao porite rerremenda.

Nde deber kaarugua pohita ku tererpe touah che rendaitpe ha upi tamerenda. Ouahvo kaaru tereho eempolva tojaji umi nde resa ha pyinte cheret. Kua gupa nde rekpe virumi eiporukuaa ha kor tuppe amenda mbae haua.
Clementino Ocampos 4 Oimr o e nahesakmbiva, jaipuru eryru amohesak haua.

29

c ae

Ko tembiapo rupive ipor oeha hikui tomohesak por mbaeichapa ojeguereko kume andeapytpe ha tehesaijomi iporpa picha terpa nahniri. Ichuguikura osvar mbarepa oiko umi mbae ha anive oheja hikui ojeapoi ichupekura kuahagurente.
ambohovaimi ko porandu:

- Mvarepa oee epotpe? - O piko kua peichagua terpa nahniri?


Jaemi mbaembapa ojapo kua hogappe: - Pyhareve javr. - Asaje jave. - Kaarukue jave. Mbare hei kuatame pe kariay ojapramo ojerurva ichupe ha kor tuppe amenda mbae haua? Pe emenda piko pete premio kuangurape uar? Mbare ere upva? aomongetami oondive ha ane pytyvhra ndive ko mbare ha jahechakuaami mbaichapa kua paragui rekove. Ikatu vonte amboysi mbaichapa ojoavy ojuehegui kua rekove ombaapr: - Hogappe. - ga ahnope. - Tenda ambue rupi. Jahaimi taangakura ykre mbaicha oimne hekovekura: .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................

Hiararei San Lorenzope, 1913pe ha omano Paraguape. Hembiapokue ojekuaavva niko 6 de enero, Kua gupa ha Paloma saite. 6 de enero niko ohai itajyrape; Kua gupa katu Cristina Penayope guar. Hae ndaje ohai rakae kva oguerohorgui pe kuata katupyryetpe.
4

30

c ae

.............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................

.............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................

Ipor aohendumi ane irngura ndive ha tohendu haekura ane rembiapo, ha upekuvo jaemi ojupe ane remimo ha ane remiandu ko mbare. amohesaknguvo mbaichapa jahecha ande kua paraguipe, jahaimi mbykymi mbae: Iporva hekovre:................. .. .. Ivava hekovre (mbapa omoambuevaer).............. ............. ..

31

c ae

Tembiapor Aty irundyha


Komba
Ohaikuaa
Ohaikuaa epoty, marandu, kuatiahai ha texto opaichagua. er: epoty, marandu, receta, ha texto ambueichagua jehai. Ohaikuvo, omohenda por heisva oipurvo mbaembapa ojehu tenonder, hapykuerigua ha opakuvo. er: Temimo ha temiandu emohenda ha embojoaju ojuehe. Ohaikuvo, hesak por hekopete umi e oporombojoajva omohesakve haua ojeesva. er: e ombojoajva temimongura ojehavo. Ohaikuvo omo hendapete tai tuichva, muanduhekura, kyta ha mbae. er: Tai tuicha ha michva, muanduhekura, kyta umva jepuru. Omohesak por heisva oipurgui etva omombeva oikva koa, oikopamavaekue ha ojehtava hna. er: etva jeipuru.

32

c ae

Kua paragui
Ipor aepyr haua jaheka toese hikui. Upevar jahekakuaa umi mbae ombopuka ter omomiva chupekura ha upi aomongeta hembiaporre. Jajesarekomi ko taanga rehe, ha aomongetakuvo pytyvhra ndive jaemi: Mbae jaikuaa ichugui? Mbaicha ojehero castellnope? Mbae ojeipuru ichugui ha mbae omonguera? aomongeta rire oondive, aemoir ha amoe jehaipyre Mburukuja

Mburukuja

Oemombevante niko ymaite guivma, aipo Espagui ou rakae, itva kura ndive, pete kuata morot kamby ryji, rasa iporva. Vype ndajeko oiko hogayguakura ndive ohecha peve pete ande ypykue, kariay mbarete omoakvava chupe. Itva ndijai kariay itajra ohayhvare ha hei chupe anive haua ni emihpe ohecha chupe. Kuata katu oiknte kirirhme ha ijami vove chupnte, ituvakura resame, ojojuhu emimby imborayhu ndive. Picha oiko hikui heta ra joayhu por, joayhu potme. Upinte oguah kuata ru apyspe itajra ojehechaha kariay hae ijaeha ndive. Pochyete reheve ojukauka itajrape ha ootuka pete yvyra gupe. Uppe hei pete kaavo ysypo joguaha, ojupi mbegue katu yvyrre ha oepyr ipoty pyt asy. Upe guive oembohra mburukuja upe kaavo ipoty poriterei rasvape.

Mombeuguau. Coleccin de mitos, fbulas y leyendas paraguayas (2 edicin - en guaran con traduccin al espaol) por Feliciano Acosta y Natalia Krivoshein de Canese. Editorial Servilibro, Asuncin-Paraguay (103 pginas). Diseo de tapa e ilustraciones: Any Ughelli.
5

33

c ae

Ipor amohesakmi engura jaipurvo ejoaju pyahpe: morot kamby ryji ....................... omoakvava.......................... resame......................... emimby......................... Jaemna mbaichapa ko personajekura: Tva: Tajra: Ava ande ypykue: ambohovi ko porandu ikatu hauicha hesakve andve jehaipyre:

- Mogui piko ou mitkua morot asva? - Mbare piko itva ndohayhi kariay itajra ohayhvape? - Mbaicha rupi piko itva oikuaa itajra oikoha emihme ojojuhu kariay ndive? - Tva piko ohayhu aetehpe itajrape? Mbare ere upva? - Oiko gueterei piko koichagua tembiasa koa rupi ter ymaguarnte? - Ojoayhva piko opytavaer mante oondive terpa nahniri? Mbare?
aomongeta rire oondive ha ane pytyvhra ndive ko mbare, ambaapo aneaohpe amohendvo ojehuvaekue ojehuhaguicha mombeurme: 1. 2. 3. 4. 5. Jajapo mombeur pyahu, upevar, jajapo peteva ko mbae: amoinge ispe ha jajapouka chupe alguna cosami. Toomongeta oondive tva ha kariay ande ypykue. Tva ndojuki itajrape, ha.. Kope, jaheja ichupekura tohai ohaihicha. Mbeguembegupe, jahechauka jahvo ichupekura mbaichapa oipurta hikui taikura ha mbae. Anitei amaaiterei jehaipyre pirekure; jajesarekomieve ijapyterre.

34

c ae

ane rembiappe jahechaukakuaavaer ko mbae:


Personajekura omba hendpe por. Ojehva, oemombeu por ojoapykuri ha hesak por oikva. Oepyr, ojepyso ohvo ha opa por.

Eguenoh mombeurgui mbapa oiko ha mbarepa oiko Mbapa oiko ............................................. ............................................. ............................................. Mbarepa oiko ............................................ ............................................ ............................................

Eiporavo ne irra, ha oondive peomongetami pejapovaekure. Upei, pene pytyvhra ndive, pehechami mbaichapa os tembiapo opavavpe. Paragui arandu kaaty aepyrmboyvete voi, aporandumi chupekura haekurapa oikuaa mbapa hna arandu kaaty. Ha heva guive hikui, amboguapy jahvo kuatire aomongeta haua hendivekura uperire. Jajesarekomi ko taangre:

- Mbaembae jahecha pype? Reikuaa herakura? Maerpa ojeipuru? - Mbae mbaasy ikatu oemonguera poh anme? Mva nemboerakae upva? - Nde reipuru poh ana? Rekayu ter reterere?
aomongetakuvo oondive ha ane pytyvhra ndive, ipor anemanduami poh ana anepytyv porha heta mbaasy ambogue haua, a katu, tekotev jaha pohnohrape mbaasy ipohi ter ndokueriramo hna.

35

c ae

Upevar, jahata pe ojekuava receta ramo. amboysyirevaer mbaembapa oeikotev, mbopa oeikotev ha upi mbaichapa jajapovaer, ikatu hauicha umi ndoikuaiva, ojapokuaa avei ande kuatia rupive.

Terere apo
aikotev:

Picha ojejapo:

Kaay apo
aikotev:

Picha ojejapo:

36

c ae

Tohechauka hikuai aty ambupe hembiapo ha tohechami imbaekura. Tomaa ombpa ovaer pete recetape. Jahaikuaave haua jahvo, jajesarekomi mbaicha javr jaipuruvaer tai tuichva:

- amoepyrvo kuataihai. - Jaipuru rire kyta (.) - Jahar yvypra rr, ijehero, ter mymba reratee : Karai Ramon ha hembireko a Mara oguereko pete kavaju hrava Pyt . - Jahavo aranduka rra: Platero ha Che - Motenondehra ter mburuvicha ttulokura: Ministro, Secretaria, ha mbae: Karai Ministro ota kope hna. - Papapy romano kura: I, IV, X. - Institucion kura rra: Ministerio de Educacion y Cultura. - Kuaapyaty rerakura: Biologa, Psicologa, etc. - Ojepuru jepi avei kyta moki ojepuru rire: pe ohovaer tai tuichva.

Ko mbare jajesareko jahaikuvo ha oimr ande pya moki ter ndajaikuaapori, aporandu ha jajerure ane pytyvhrape tohechauka andve tape. Oipurukuaamieve haua hikuu tai tuicha ha michva, ejapouka chupekura dictado: - Terere paragui oipuru opaichagua poh ana ha ombogune katuete yuhi. - Kaape jaipuruvaer poh ana aku, antei jau yrente. - Poh paragui omonguera hetichagua mbaasy. Ipor avei jaipurukuaa muanduhe hekopete. Upevar, amboherami ko taanga:

Mo ipu hatve ko e rehaivaekue? Emongorami upe ipu hatveha.

37

c ae

Kogui embohra ko mbae:

Moite ipu hatve ko e? Emongora upe ipu hatvehpe. Jahechakuaami mbaicha javr amo muanduhe guaranme:

Avati : ipu hatve puae paha i. ga :


ipu hatve puae o ndahaiva puae paha

Guaranme, umi puae ipu hatvva ha noriva ipahpe aoite oguerahakuaa muanduhe. Umi e oguerekva puae paha ipu hatvva, ndoguerahi muanduhe.

Ajpa ndahasyiete. aehami jahecha mopa oguerahavaer muanduhe umi engura kope:

Tuva / yvyra / kuatia / okape / aranduka / mboi / sai / sai


Kogui, rehaikuvo, anke nderesari rehechvo moitpa hoavaer muanduhe.

38

c ae

TEKOVE MARANGATU Ipor jajesarekomi ande jerre ha ambohovi ko porandu: - O piko reikuava apytpe ndikativa voi oporoyr? Umi ndahesariva voi mbaevai ojejapovaekue hese? - Mbare oiko umi mbae? - Ha nde? Ne rencorosa piko ter nderesari pyae mbaevagui? aomongetami ko mbare ha jaemi mbapepa amopotvaer ane koras. amoemi ko mombeur ha jahechakuaami mbaeichagua koraspa oguereko hikui:

Le ha Angujai
Oikorakae pete asajepyte pete Le oke porite asy, uperiremnte hoa pete Angujai Le pogupe. Pe Angujami nori uppe omondasgui soo kyrakue tr kesu. Opy sapya Le ha ipochy. Angujai ojerure tasme oyr hagu chupe. Le ohendvo ojerure asyeterei chupe, hei Angujape e pyrusu guaspe: Ma Angujai royr. Uperiremnte Le oikohpe hembiur rekvo, hoa pete uhme ova kaymby upe anandpe. Oeha os hagu ha ndaikati. Upmar Le osapuki ha omboryryipa pe kaaguy. Ohendu Angujai ha ou ohecha mbapa ojehu ichupe. Imandua hae ohague ipogupe ha upr, le ipya por hendive. Upvare oipytyv ichupe, oisuu iapytmby ha ojora ichupe. Le oagradece ichupe hetaiterei.

39

c ae

Ndopytareirivaerko mbae por rejapva; katuete ojerne nderehe reipytyvr nde rapichpe. Emboysi kope umi e nahesakmbiva ndve ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Eipuru eryru remohesak haua umi e heisva. Emoe jey Le ha Angujai ha ehai mbaichapa ikatu avei remohu ambuehicha. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Eremi aete terpa japu ko ojeva kope:

- Angujai omongerasy Leme (he) (nahniri). Mbare? - Angujai okyhyje Legui (he) (nahniri). Mbare? - Le ivarea ha house angujai (he) (nahniri). Mbare? - Le ipya por (he) (nahniri). Mbare? - Angujai heko marangatu (he) (nahniri). Mbare? Eemoir nde ykeregua ndive ha oondive, pehechami mbaichapa pembohovi ha mbarepa. Oimr napeimi pete eme peomongeta pukumieve ha upi peomongetami pende pytyvhra ndive.
Ipor avei rehaimi ojehuvaekue, mbohapy ejoaju rupive. Mbykymintevaer ejoajukura: 1.... 2.... 3....

40

c ae

Pe mombeur anerekomboe mbae ipormbajepva. Jahaimna mbykymi ane remimo upe mbare, ha upekuvo jaemi jahaikuvo opa tekove ojapva Le ojapovaekue ha Angujai ojapovaekue. .. .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Jahaikuvo, ipor jajesareko mbaicha javrpa oembojoaju ojuehe engura. Upevar amoemi ko marandu anderesapetava: Ko moki e (pe-gui), oembojoaju katuete erapre. Techapyr: gape - gagui. Koicha avei, o e ambue katuete oembojoajuvaer e rapre. Umva hna kova: re(gare); me (me) ;ndi( che sndi) ; gua (Che Yvykuigua). Kova eme ojeherohna eriregua iepehteva.

41

c ae

O eriregua iepehtva, ha pichagua noembojoaji erapre. Ko apytpe jaguereko: peve meve guive ndive ri rehe rupi rehe haua uar gotyo vove mboyve . Kova mbae reikuaa rire, ejesarekomi ne rembiapre ha emohenda por umi e rembojoaju vaivaekue ojuehe. Jajapo avei ko tembiapor amombareteve haua ande kuaapy: aemoir ha jajapomi ejoaju jaipuruhpe eriregua. Pe: Me: Gua: Gui: Re: Peve: Meve: Haua: uar: Ndive: Rehe: Guive: Rupi: ri: Jajesarekke ambojoajuvaerpa, rpa nahniri.

42

c ae

Aranduka ojeipuruva ojejapo haua ko tembiapo

ACOSTA, Feliciano. Tuguaijetapa. Edicin del autor. Asuncin, Paraguay. 1994. ACOSTA, Feliciano. Ypek. Edicin de autor. Asuncin, Paraguay. 1997. Acosta Feliciano - Vigo, Silvia. Kombota 2, 3, 4, 5, 6. Ed. Marben. Asuncin, Paraguay, 1998. ACOSTA, Feliciano. Surukua. Edicin del autor. Asuncin, Paraguay. 1997. Acosta, Feliciano. eporhaipyre Guaran. Editorial MARBEN. Asuncin, Paraguay. 2000. AGUILERA, Domingo Adolfo. enga. CEPAG. Asuncin, Paraguay. 1996. ARMATTO DE WELTI, Zulema (1995) Diccionario Guaran de Usos. Editorial Fundacin Ross, Crdoba. CADOGAN, Len. Ayvu rapyta. Editorial Color. Asuncin, Paraguay.1992. CASSANY, Daniel y otros. Ensear Lengua. Tomo II, Editorial Gra, Barcelona 1994. Constitucin Nacional de la Repblica del Paraguay. Justicia Electoral. Banco Interamericano de Desarrollo. Asuncin, 2004. DEJUN ESPINET, Montserrat. La comunicacin en una clase de espaol como segunda lengua. La Factora, Madrid, 1997 GUASH, Antonio. Diccionario Castellano-Guaran Guaran-Castellano / Antonio Guash, Diego Ortiz. Asuncin. CEPAC, 2001, 826 p. KRIVOSHEIN DE CANESE, Natalia i otros. Jalena Guaranme. Base-Ecta/ Dicesis de Concepcin. Asuncin, Paraguay, 1992. LOPE BLANCHE, Juan M. 1987. Anlisis gramatical del discurso. Mxico, D.F.: UNAM. LITTLEWOOD, William (1996) La Enseanza Comunicativa de Idiomas. C.U.P. Madrid Ministerio de Educacin y Culto. Delineamientos Curriculares de la Educacin Escolar Bsica / MEC, 1993. Ministerio de Educacin y Culto. Gua para el planteamiento a nivel escolar / MEC FNUAP. Asuncin: MEC, FNUAP, 1998. Ministerio de Educacin y Culto. Materiales de Educacin a Distancia / MEC, AECI / ONG. Asuncin: MEC, AECI / ONG, 1998. Ministerio de Educacin y Culto. Programa de alfabetizacin bilinge / Direccin de Educacin de Jvenes y Adultos. - Asuncin: MEC, 1995.

43

c ae

Ministerio de Educacin y Culto. Pytyvor. Gua didctica para el aprendizaje del guaran como lengua materna. Mdulos I, II y III / MEC. - Asuncin: MEC, 1995. MORNIGO, Marcos Augusto (1990) Raz y Destino del Guaran. Biblioteca Paraguaya de Antropologa Universidad Catlica, Volumen 8, Asuncin. MORNIGO, Marcos Augusto (1931). Hispanismos en el Guaran. Talleres S.A. Casa Jacobo Peuser Ltda. Buenos Aires. MOLINIERS, Pedro, Guarani Mokiha, Asuncin, 1995. EMITY. Revista Bilinge de Cultura. Feliciano Acosta y otros. Asuncin Nm.1 al 25. NUNAN, David (1996) El diseo de tareas para la clase comunicativa c.u.p. Madrid. PAEBA. Programacin Pedaggica y Mdulos I, II y III. El Salvador: Libros de Centro Amrica, 1995. Programas de Estudio del 1 al 3er. ciclo. Ministerio de Educacin y Cultura. 2010. RICHARD, Jack y RODGERS, Teodore. Enfoques y mtodos en la enseanza de idiomas. Cambridge, 1997 SNCHEZ, Aquilino (1997) Los mtodos en la enseanza de idiomas. Madrid. STUBBS, Michael. 1987. Anlisis del discurso: anlisis sociolingstico del lenguaje natural. Madrid: Alianza Editorial. VAN DIJK, Teun A. 1980. Estructura y funciones del discurso. Mxico, D.F.: Siglo Veintiuno.

44