You are on page 1of 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN DUA 2014

MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Minggu 2

1.3

Mengaplikasi pengetahuan

tentang tumbesaran manusia.

1.3.1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri mereka sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi pertambahan saiz, B.Teks : m/s 16 B.Aktvt: m/s 13

5 Feb 7 Feb

tinggi dan berat. 1.3.2 Membanding dan membezakan tumbesaran mereka dengan rakan dari segi saiz, tinggi dan berat dengan menjalankan aktiviti.

Minggu 3

2.1

Memahami haiwan untuk

B.Teks : m/s 25 2.1.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu B.Aktvt: m/s 17 makanan, air, udara dan tempat perlindungan. 2.1.2 Menyatakan keperluan asas kepada haiwan. kepentingan

mempunyai keperluan asas 10 Feb-14 Feb hidup.

Minggu 4

2.1

Memahami haiwan untuk 2.1.3 Memberi contoh haiwan dan makanan dimakan. 2.1. 4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan yang

B.Teks : m/s 25 B.Aktvt: m/s 17

mempunyai keperluan asas 17 Feb 21 Feb hidup.

tumbuhan.

Minggu 5

2.1

Memahami haiwan mempunyai 2.1.5 keperluan asas untuk hidup.

Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan B.Teks : m/s 36 seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, B.Aktvt: m/s 26 kandang, gua,di dalam air, dalam tanah dan di

24 Feb-28Feb

celah batu atau kayu. 2.1.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain.

Minggu 6 3 Mac-7 Mac 2.2 Menghargai pelbagai haiwan 2.2.1 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan B.Teks : m/s 44 dengan cara tidak menganiaya haiwan. B.Aktvt: m/s 31

disekeliling kita.

Minggu 7 2.3 Memahami tumbesaran haiwan. 2.3.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu B.Teks : m/s 48 melahirkan anak dan bertelur. 10 Mac-14 Mac 2.3.2 Mengelas pembiakan. haiwan berdasarkan cara B.Aktvt: m/s 34

Minggu 8

2.3

Memahami tumbesaran haiwan.

2.3.3 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada B.Teks : m/s 52 haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi B.Aktvt: m/s 36 perubahan rupa dan pertambahan saiz.

17 Mac-21 Mac

2.3.4 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya.

Minggu 9 2.3 31 Mac-4 April Memahami tumbesaran haiwan. 2.3.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar. B.Teks : m/s 52 B.Aktvt: m/s 38

Minggu 10

2.4

Memahami pergerakkan haiwan.

2.4.1

Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti B.Teks : m/s 58 berjalan, merangkak, terbang, berenang, B.Aktvt: m/s 40

7 April-11 April

menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan

melompat. 2.4.2 Menjalankan simulasi cara haiwan bergerak seperti ikan berenang, burung terbang, lembu berjalan, kura-kura merangkak, ular menjalar, siput babi mengengsot, semut merayap, kuda berlari dan katak melompat.

Minggu 11

2.4

Memahami haiwan.

pergerakkan 2.4.3 Menyatakan kepentingan pergerakan kepada haiwan. 2.4.4 Menjelaskan lakaran, TMK, pemerhatian penulisan atau lisan. melalui

B.Teks : m/s 61

14April-18 April

Minggu 12

3.1

Memahami tumbuhan.

keperluan

asas 3.1.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu B.Teks : m/s 67 air, udara dan cahaya matahari. 3.1.2 Menaakul kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan menjalankan penyiasatan. 3.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. dengan B.Aktvt: m/s 43

21April-25 April