You are on page 1of 4

CEBRSEL FADELER VE ZDELKLER

-zdelikleri modellerle aklar.


zdelikler, ierdikleri deikenlere verilecek btn gerek saylar iin
dorudur. Denklemler ise baz gerek say veya saylar iin dorudur.
rnek: Aadaki eitlikler zdeliktir.
4x-x=3x
a+5=5+a
rnek: Aadaki eitlikler denklemdir.
4x-3=6-2x
a=6+2a
1)Aadaki eitliklerde bilinmeyenlere deer vererek zdelik mi yoksa
denklem mi olduunu bulunuz.

2a=a-9

(x+1)2=x2+1

6a-9=3(2a-3)

x2-9=(x+3)(x-3)

Aadaki baz nemli zdelikleri inceleyiniz.

(a+b)2=a2+2ab+b2
2ab+b2

(a-b) 2=a2a2-b2=(a+b)(a-b)

rnekler: 1) 502-392= (50-39)(50+39)= 11.89=979


2) x=2009

y=2006

x22xy+y2=(x-y)2

x2-2xy+y2=?

(2009-2006)2=32=9

3) (2a-3b)2=(2a)2-2(2a.3b)+(3b)2=4a2-12ab+9b2
Aadaki sorular nemli zdelikleri kullanarak znz.
1)992-802=?
2ab+b2=?

2)a=1905

3)(a+1)(a-1)=?
x2+2xy+y2=?

4)x=44

5)a.b=36 (a+b)2=84 a2+b2=?

6)562-442=?

7)a+b=10 a-b=6
(a+b)2=?

a2-b2=?

8)a.b=10

b=1902

y=30

a+b=8

a 2-

Aada, modelle aklanan zdelikleri altlarna yaznz.