You are on page 1of 7

Sir Padampat Singhania University

School of Engineering Backlog Students Branch - Biotechnology


S.No. 1 Enrollment No. 11BT001131 Name Tapan Srivastava BT-201 F BT-204 F CS-201 F

Sir Padampat Singhania University


School of Engineering
End Term Backlog Practical Examination Dec. 2013 Subject : Surveying I S.No. 1 2 3 4 Enrollment No. Name 11CE001162 11CE001177 11CE001144 11CE001159 Prateek Purohit Vaibhav Shah Gajendra Singh Nitin Chaudhary Subject Code: CE 201 Signature

Sir Padampat Singhania University


School of Engineering Backlog Students Branch - Computer Science & Engineering
S.No. 1 2 3 4 5 6 7 Enrollment No. Name 10CS000832 11CS001194 11CS001195 11CS001252 11CS001260 11CS001262 11CS001265 Palash Jain Amit Rajpurohit Ankit Tak Saurabh Chahar Somya Martand Swapnil Kachhara Udit Kaul F F F F MA-202 F CS-201 CS-202 CS-204 F F F F F EC-204 F

Sir Padampat Singhania University


School of Engineering Backlog Students Branch - Electronics & Communication Engineering
S.No. 1 2 3 4 5 6 7 Enrollment No. 10EC001216 11EC001288 11EC001304 11EC001306 11EC001345 11EC001351 11EC001363 Name Farhan Barg Bhavik Prajapati Imran Khan Mansoori Jagroti Kukreja Shreyansh Trivedi Subhash Chandra Tank Vijay Kumar Gupta F F F F F MA-206 EC-201 EC-204 F F F

Sir Padampat Singhania University


School of Engineering Backlog Students Branch - Electrical Engineering
S.No. Enrollment No. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11EE001369 11EE001370 11EE001381 11EE001390 11EE001392 11EE001393 11EE001394 11EE001395 11EE001411 11EE001412 11EE001414 11EE001419 Aayush Sharma Abhishek Rajpurohit Devang Upadhyay Kuldeep Singh Vagrecha Likhma Ram Bhinchar Lokesh Gurjar Lokesh Vyas Mahaveer Meena Ravi Nandwana Rukmanand Muwal Sourav Sikhwal Vijendra Poonia F F F F F F F F F F F F MA-206 EE-201 EC-202 EC-208 EC-204 F F F F F F F F

S.No. Enrollment No. Name

MA-206 EE-201 EC-202 EC-208 EC-204

Sir Padampat Singhania University


School of Engineering Backlog Students Branch - Mechanical Engineering
S.No. Enrollment No. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11ME001424 11ME001426 11ME001434 11ME001440 11ME001443 11ME001492 11ME001493 11ME001499 11ME001500 11ME001504 11ME001533 11ME001537 Abhishek Ranjan Adhiraj Singh Sodha Aman Upadhyay Arpit Singh Arvind Jat Mazum Jain Mohammed Shahdil Neshant Thakur Nikhil Prasannan Prajapati Ronakkumar Tushar Sharma Vijay Vyas F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F MA 201 ME 201 F F F F F F F F F ME 202 ME 203 EC 210