You are on page 1of 4

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 62

9 M 2014

API. Y. 10 (3171)


^ , , \. ^
. ^ \ \
, .
\ .

^
.
, r : ,
, , . ^ . \. ^
, ,
,
, .
, r , r
, r (), (). ^
, , \
(^. 11,1).
:
\
. -

TO EYAEIO TH KYPIAKH (\I. 44-52)


E
T , \I c d
, d \A . oH b e B,
\A d . E e N, d
lO M d , \I e e \I,
e e N. Kd r N \E Nb e r;
E d . Er \I e Nc e , d
d I \I, z
. N
; \A \I, d r e ,
e c , r . \A Nc d ^P, f r Ye
, f r Bf \I. \A \I d r O r
r ; . Kd \Ac c \ e e , d f \A d d e Ye .

. ^ \ , ,
, , . .
, , , \ ^,
, . ^
,
.
,

, .
, ,
, . .
^,
. \ r , , .
,
,
, . \
38

M E
\E , \I F , \A . K B,
\A . ^O N
, E , M
, \I, \I N. K N
r, Er N F ;. , E F. Er \I N r,
N \I, . ^O N
r, \A ;. K \I , F , r r . ^O N P, r
Y , r \I. ^O \I , \E
r r , ; F
. K , \A, , ,
Y .
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA).

. r .
. (. 102,5).

.
, , , . .
\ , , . ^
r ,
. , .
\
, , , ,
r ^ . \
, -, ,
. \ , , ,
, , 39

9 2014: ( )
\ (843). F F ( 320).
oH: ^E: \A: ^. 1-10 E: \. 44-52.
H EOMENH KYPIAKH: 16 , ( ).
\A: ^. 10 - 3 E: . 1 - 12.

, ,
.
\. . .

, \ , \


... \
( 1623, . 528)

\
\
\ ,
\ . \, ^ , ... .
\ , . ^ s (. 28,19),

\.

\ ^ (www.ecclesia.gr)
OMIIA TH NH KYPIOY: 1) K 6.00 ..
K, ^I. N ^A E (. A) \A. \A
^E, M. \A .
NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

40