You are on page 1of 5

IPGM KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK KUALA LUMPUR ________________________________________________________ Nama Umur Kelas :____________________________________ : ___________________________________ :____________________________________

Tandakan ( ) di kotak jawapan yang disediakan.


1. Jantina : L P

2. Bangsa 3. Agama

: Melayu : Islam

Cina Buddha

India Kristian

Lain-lain:________ Hindu

Lain-lain : ___________
__________________________________________________________________________________

Perkembangan pelajar dari aspek fizikal


4. Ketinggian : ________________

5. Berat Badan : ________________

6. Penglihatan : Baik

Rabun Jauh

Rabun Dekat

7. Penyakit : Sihat resdung Asma Gastrik

Lain-lain:_________________

Perkembangan pelajar dari aspek kognitif

Tandakan ( ) kepada jawapan yang betul.

1. Pengekalan (conservation) - prinsip identiti

Syazwan ada sebiji tanah liat, berat tanah liat itu ialah 50gram, kemudian dia membentukkan tanah liat itu kepada bentuk bola.

Syazwan memberikan tanah liat itu kepada rakannya, rakannya telah membentukkan tanah liat itu kepada bentuk silinder.

Adakah berat tanah liat itu berubah setelah syazwan dan rakannya mengubah bentuk tanah liat tersebut?

A. Berat tanah liat bertambah.

B. Berat tanah liat berkurang.

C. Berat tanah liat tidak berubah.

2. Prinsip keterbalikan Terdapat 3 orang pelajar di dalam kelas 3 Arif iaitu, Syahir, Emyra dan Atikah. Syahir lebih tinggi dari Emyra, Emyra pula lebih tinggi dari Atikah. Siapakah lebih tinggi?

A. Syahir

B. Emyra

3. Prinsip ganti rugi (compensation) Gambar dibawah menunjukkan sebiji mangkuk yang diisi separuh penuh air dan ditepinya ada sebiji bola besi.

Sebiji bola besi dimasukkan ke dalam mangkuk tersebut. Apakah yang terjadi kepada isipadu air dalam mangkuk tersebut?

A. tidak berlaku apa-apa.

B. Meningkat C. Menurun

4. Proses pengelasan

Terdapat 2 cara untuk mengelaskan blok-blok diatas. Cara apakah yang sesuai untuk mengelaskan blok-blok tersebut? A. mengelaskan dengan mengasingkan mengikut warna dan dua jenis blok berlainan. B. Mengelaskan dengan mengasingkan mengikut 4 jenis blok berlainan. C. Mengelaskan dengan mengasingkan blok-blok tersebut mengikut warna dan bentuk blok.

Perkembangan sosio-emosi pelajar Tandakan ( ) pada ruangan yang disediakan.


Adakah pelajar ini pernah:

1. Mencuri ya tidak

2. Membantu rakan/guru sekiranya mereka memerlukan bantuan. ya tidak

3. Meniru dalam peperiksaan ya tidak

4. Bergaduh dengan rakan ya tidak

5. Berbohong kepada rakan-rakan ya tidak

Adakah pelajar ini seorang yang: 1. Hiperaktif ya 2. Murung ya 3. Berani ya tidak tidak tidak

4. Mudah menangis / penakut

ya

tidak