Grambogård  FAQ  

Ofte  stillede  spørgsmål  

 

Hvorfor  er  I  ikke  økologiske?  
Vi  har  haft  rigtig  mange  overvejelser  omkring  økologi  og  dyrevelfærd  
hvilket  for  os  ikke  nødvendigvis  er  fuldt  enslydende.  Og  ud  af  de  to  
elementer  anser  vi  dyrevelfærden  som  det  vigtigste.  
   
Udover  dyrevelfærden  er  ”en  konstant  meget  høj  kvalitet”  vigtigt  for  os  
og  her  er  det  vores  erfaring  at  vi  ved  et  økologisk  koncept  kan  have  for  
store  udsving  i  kvaliteten  henover  sæsonen.  Eksempelvis  har  kvæget  
tendens  til  at  blive  for  magert  hvis  de  slagtes  om  sommeren  hvor  de  går  
på  græs  –  eller  ikke  har  haft  lang  tid  nok  til  at  blive  færdigfedet..  
Dette  betyder  således  at  de  dyr  vi  slagter  ønsker  vi  skal  have  gået  i  
stalden  i  perioden  optil  slagtning  så  vi  bedre  kan  kontrollere  
kvaliteten.  Til  gengæld  sørger  vi  for  at  vores  dyr  har  de  bedste  
betingelser  når  de  er  inde  –  eksempelvis  med  masser  af  plads  og  
dybstrøelse  hele  levet.  
   
Derfor  har  vi  valgt  ikke  at  være  certificeret  økologiske  selvom  en  del  
af  vores  produkter  rent  faktisk  er  økologiske  men  vi  slagter  blot  kun  
fra  disse  besætninger  i  perioder  hvor  vi  kan  forsvare  det  
kvalitetsmæssigt.  Og  da  vi  ikke  kan  tilbyde  det  hele  året  –  og  ikke  for  
alle  dyr  –  så  har  vi  altså  valgt  ikke  at  mærke  nogen  af  dyrene  som  
”økologisk”.  
   
For  os  er  der  ikke  ET  rigtigt  facit  på  dette  område  for  vi  kan  også  se  
rigtig  mange  gode  ting  i  økologien  men  jeg  ville  være  rigtig  glad  for  at  
høre  hvad  jeres  syn  på  vores  holdning  er,  hvis  I  har  lyst  til  at  maile  
et  par  linjer.  
 

Har  I  en  nærmere  definition  på,  hvad  "Velfærd"  
egentlig  betyder?  
Der  findes  ingen  entydig  definition  på  ”dyrevelfærd”  men  for  at  man  må  
markedsføre  sig  med  dyrevelfærd  skal  ”dyrene  have  levet  under  forhold  
der  er  markant  bedre  hvad  angår  dyrevelfærdsforhold  end  andre  dyr  som  
ikke  må  markedsføre  sig  med  dyrevelfærd.  I  Grambogårds  tilfælde  er  vi  
godkendte  af  myndighederne  og  derover  er  vores  dyrekoncepter  
certificeret  –  dvs.  at  det  er  kontrolleret  at  dyrene  lever  efter  de  
forhold  vi  markedsfører  os  med.  Eksempelvis  lever  alle  vore  dyr  i  
dybstrøelse  når  de  er  inde,  de  har  god  plads,  bliver  så  vidt  muligt  med  
de  samme  kammerater  og  har  oftest  kun  15  minutter  til  slagteriet  og  
maksimalt  2  timer.  Dette  er  blot  et  udpluk  af  de  ting  vi  prøver  at  gøre  
godt  for  dyrene.  Men  vigtigst  af  alt  er  nok  det  vi  bruger  internt  og  
ikke  kan  kvantificeres  på  samme  måde.  Vi  behandler  dyrene  med  respekt  og  
omsorg.  
 
 

 
Stammer  svinekødet  fra  konventionel  svineproduktion?  
Ofte  hersker  der  stor  tvivl  om  hvordan  relationen  er  imellem  dyrevelfærd  
og  økologi.  Det  er  vores  holdning  at  der  ofte  findes  gode  
dyrevelfærdselementer  i  et  økologisk  koncept  men  vi  er  også  af  den  
holdning  at  dyrevelfærdselementet  ikke  er  fuldt  gennemført  i  et  
økologisk  koncept.  Samtidig  ser  vi  det  problem  i  et  økologisk  koncept  at  
kvaliteten  kan  svinge  relativt  meget  –  bl.a.  ifm  sæsonudsving…men  dette  
er  dog  en  supjektiv  holdning.  Ikke  desto  mindre  er  dette  baggrunden  for  
at  vi  har  valgt  at  være  ”ikke  økogiske”  men  istidet  at  sætte  fokus  på  
dyrevelfærd  i  hele  dyrets  liv  samt  en  konstant  høj  kvalitet.  Vi  kan  
bestemt  se  mange  positive  ting  i  økologisk  kød  men  vi  ønsker  blot  at  
sætte  fokus  på  dyrevelfærd  og  kvalitet.  
 

Foretages  der  rutinemæssigt  kastration  af  smågrise  
uden  bedøvelse?  
Nej!  Nej  men  vi  kastrerer  smågrisene  da  vi  ellers  vil  få  en  meget  
anderledes  smag  i  kødet  –  alternativet  er  at  vi  vil  skulle  slagte  
grisene  i  en  noget  yngre  alder.  Men  kastrationen  sker  naturligvis  både  
med  bedøvelse  før  og  efter  kastration.  
 

Har  svinene  passende  rodemateriale  -­‐  og  iøvrigt  god  
plads  i  boksene?  
Alle  vores  grise  går  i  dybstrøelse  hele  livet  –  det  giver  masser  at  
rodemateriale  og  varme.  
 

Er  søerne  fastbundne?  
Vores  søer  er  ikke  fastbundne.  Men  vi  har  dog  været  i  tvivl  om  hvorvidt  
det  er  et  rigtigt  valgt.  Ingen  tvivl  om  at  det  er  bedst  for  soen  men  
prisen  er  at  flere  smågrise  kan  lægges  ihjel…  Men…vi  har  valgt  ikke  at  
fiksere  søerne  når  de  farer  og  små  grisene  dier,  også  selvom  svaret  i  
vores  øjne  ikke  er  helt  sort-­‐hvid.  
 

Hvorfor  er  I  ikke  medlem  af  Dyrenes  Beskyttelse?  
Der  er  mange  positive  ting  at  sige  om  dyrenes  beskyttelse  –  og  ingen  
tvivl  om  at  de  har  gjort  meget  godt  for  dyrevelfærden.  Men  når  vi  ikke  
er  medlem  skyldes  det  deres  medejerskab  fra  Danmarks  største  slagteri  
hvilket  vi  synes  skinner  for  meget  igennem.  Sagt  med  andre  ord  så  synes  
vi  at  det  der  skal  til  for  at  blive  godkendte  er  at  producere  det  samme  
koncept  som  det  markedsledende  og  det  synes  vi  ikke  er  godt  for  hverken  
dyrene  eller  forbrugerne.  Vi  vil  gerne  udfordre  og  hele  tiden  gøre  
tingene  en  lille  smule  bedre.  Og  det  mener  vi  altså  bedre  vi  kan  når  vi  
står  udenfor.  Men  som  sagt  –  vi  er  glade  for  deres  tilstedeværelse  fordi  
de  giver  rigtig  meget  opmærksomhed  for  behovet  for  at  ville  dyrene  det  
godt.  
 
 

 
 
 
Bruger  I  nitrit  fx  jeres  pølser?  
Nej  aldrig!  
 

Bliver  der  brugt  GMO  foder  til  de  forskellige  
besætninger,  der  slagtes  på  Grambogård?  
Nej  -­‐  Vi  har  den  aftale  med  landmændene  at  de  skal  TILSTRÆBE  gmo-­‐frit  
foder.  Hvis  foder  skal  certificeres  gmo-­‐frit  er  der  en  relativ  høj  
meromkostning.  bl.a.  kræves  det  at  de  containere  som  fragter  foderet  
rengøres  100%  imellem  hver  ladning  ligesom  der  naturligvis  heller  ikke  
må  ske  sammenblandinger.  Så  derfor  kan  jeg  ikke  garantere  dette  selvom  
det  er  noget  vi  overveje  nøje  i  takt  med  at  kvaliteten  og  effektiviteten  
i  kontrollen  og  certificeringen  bedres.  
 

Hvad  med  medicinering  -­‐  hvad  er  jeres  holdning  og  
procedure  her?  
Vi  følger  samme  retningslinjer  som  økologiske  producenter.  Lidt  
forenklet  kan  man  sige  at  hvis  et  dyr  bliver  ramt  af  sygdom  og  skal  
medicineres  beregner  man  for  lang  tid  der  går  inden  en  given  medicin  
forventes  at  være  ude  af  kroppen.  Denne  tidshorisont  multipliceres  med  3  
hvis  det  er  et  konventionelt  produkt.  Og  hvis  det  er  et  økologisk  (eller  
GrambogårdJ)  produkter  multipliceres  den  konventionelle  
tilbageholdelsesperiode  atter  med  3.  
 

Hvad  er  en  stud?  –  Altså  i  oksemæssig  sammenhæng  J  
En  stud  er  en  okse  der  er  kastreret  som  kalv.  Det  sker  naturligvis  under  
fuld  bedøvelse  og  efterfølgende  smertelindring.  
 

Hvorfor  bruge  studekød  i  stedet  for  ungtyrekød?  
For  os  er  det  vigtigt  at  kødet  får  dybde  –  både  i  farve  og  smag.  Og  det  
tager  tid.  Derfor  er  studene  22-­‐24  måneder  når  de  slagtes  i  modsætning  
til  mange  ungtyre  som  slagtes  når  de  er  ca.  15  mdr.  (dog  ikke  alle).  
Stude  er  mere  rolige  end  tyre  og  kan  derfor  lettere  bruges  til  
afgræsning  af  naturarealer  osv.  Og  så  får  studekødet  mere  tid  til  at  
sætte  en  flot  fedtmarmorering  og  få  en  god  smag.  
 

Yderligere  spørgsmål?  
Har  du  et  spørgsmål  omkring  kødet  fra  Grambogård  eller  måden  hvorpå  de  
opdrætter  deres  dyr  -­‐  så  send  det  til:  jacobdahl@skagenfood.dk  
 -­‐  så  vil  vi  gøre  alt  for  at  besvare  det,  og  løbende  opdatere  denne  FAQ.