Capitolul " – Întreprinderea – component# de baz# a unui sistem de produc$ie

1. TESTE DE VERIFICARE
Exista urmatoarele posibilitati de raspuns la afirmatiile de mai jos:
a) Ambele afirmatii sunt adevarate cu valoare cauza-efect;
b) Ambele afirmatii sunt adevarate fara valoare cauza-efect;
c) Prima afirmatie este adevarata, iar a doua falsa;
d) Prima afirmatie este falsa, iar a doua adevarata;
e) Ambele afirmatii sunt false.
Mentionati in care din situatiile de mai sus se incadreaza urmatoarele afirmatii si
justificati raspunsul:
1) Un sistem se caracterizeaza printr-un ansamblu de elemente aflate într-o relatie de
interdependenta si interactiune reciproca: acesta este caracterizat numai de sarcinile si
functiile sale.
2) Comportamentul anticipativ al unui sistem este atunci când paralel cu adaptarea la influentele
mediului, are la rândul sau influente asupra acestuia;comportamentul activ este atunci când
sistemul se adapteaza la schimbarile din mediul înconjurator înainte ca acesta sa-si manifeste
efectele.
3) Subsistemul efector este principala componenta a unui sistem de productie; componentele
sale sunt: sistemul mecanic si sistemul de antrenare.
4) Obiectivele unei întreprinderi sunt de doua feluri: economice si sociale; obiectivul social este
determinat de faptul ca întreprinderea face o distribuire a veniturilor obtinute din procesul de
productie.
5) Obiectivul social se manifesta fata de producatori; fata de consumatori se manifesta
obiectivul economic.
6) Inflatia apare ca un fenomen de crestere a puterii de cumparare; aceasta se manifesta ca o
cantitate mare de masa monetara pe piata.
7) O regie autonoma se caracterizeaza prin faptul ca în caz de faliment este declarat falita atât ea
cât si asociatii sai; salariatii regiei autonome au dreptul în afara salariului si la o parte din
venitul final al regiei repartizat în functie de partea de capital cu care au contribuit la capitalul
acesteia.
8) În functie de gradul de specializare întreprinderile sunt cu functionare continua si sezoniera;
întreprinderile mixte sunt o combinatie dintre întreprinderile mici si mijlocii.
9) O întreprindere se caracterizeza prin trasatura tehnico - productiva; aspectele sale de baza
sunt: omogenitatea procesului tehnologic si unitatea productiei fabricate.
10) Unitatea organizatorico- administrativa este data de faptul ca întreprinderea functioneaza pe
baza principiilor de rentabilitate; conform acestei trasaturi , întreprinderea poate sa decida
asupra activitatilor de management care vor fi utilizate.
11) Conform trasaturii economico - sociale întreprinderea functioneaza pe baza strategiei si
tacticii stabilite de conducerea acesteia si poate decide asupra modului de utilizare a
resurselor.
SISTEME DE ORGANIZARE A PRODUC!IEI
Alegeti varianta corecta de raspuns si justificati raspunsul:
12) Nu pot fi trasaturi de baza ale unei întreprinderi industriale:
a) trasatura tehnico-productiva;
b) trasatura tehnico-economica;
c) trasatura administrativ-sociala;
d) trasatura administrativ- organizatorica;
e) trasatura social-organizatorica.
13) Trasatura tehnico - productiva se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte principale:
a) omogenitatea procesului tehnologic;
b) omogenitatea productiei fabricate;
c) unitatea productiei fabricate;
d) unitatea procesului tehnologic .
14) În functie de gradul de specializare al întreprinderii acestea pot fi:
a) întreprinderii sezoniere;
b) întreprinderi universale;
c) întreprinderi mixte;
d) întreprinderi cu functionare continua;
e) întreprinderi specializate.
15) Obiectivele unei întreprinderi pot fi:
a) sociale;
b) culturale;
c) economice;
d) comerciale;
e) financiare.
16) Subsistemele componente ale sistemului de fabricatie al unei întreprinderi sunt:
a) subsistemul de prelucrare;
b) subsistemul resurselor umane:
c) subsistemul logistic;
d) subsistemul de comanda;
e) subsistemul de organizare;
f) subsistemul de control.
17) Un sistem de productie are urmatoarele tipuri de comportament:
a) comportament activ;
b) comportament pasiv;
c) comportament preventiv;
d) comportament planificat;
e) comportament anticipativ.
Capitolul " – Întreprinderea – component# de baz# a unui sistem de produc$ie
R"SPUNSURI
1.c 2.e 3.b 4.c 5.c 6.d 7.e 8.e 9.b 10.d 11.c
12.b,c,e 13.a,c 14.b,c,e 15.a,c 16.a,c,d,f 17.a,b,c

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful