You are on page 1of 4

NOSECE KONSTRUKCIJE 2

L2.L0.20L3

TEORIJA:

L.

2.

Antikorozivna zaitita deliinih i aluminijumskih konstrukcija. Moguia reienja veze deliinog stuba i betonskog temelja.

ZADACI:

L.

Autoperionica ima u osnovi dimenzije 8x8 metara i namenjena je za istovremeno pranje 2 automobila. Nacrtati dispoziciju konstrukcije i izglede svih fasada. Posebno nacrtati podkonstrukciju koja sluii za oslanjanje obloga, prozora ivrata.
Zagtitni deliini stubii ima visinu 1,0m i optereien je silom udara vozila od 8 kN.

2.

Proraiunati ovaj stubii i ankere za vezu sa betonskim tenreljom.

Predmetni nastavnik: prof. dr Srdan Kisin

j$"-:'::tk*
{
I

bNA>Na]l-.L.<

O
t
e$* x *en

I
I

*l

tI

t a

iii

*1

lg

}{

I I
I

i ."i

a?

.$
sP

y1

{t
i

r)
(F

iC

*.
itJ

,sg

{"1.}'i

CI

?LJ

\s.
4lo'

cp
l(

q
fri

rJ>

*
j

d
-3-

*
o.SrriaVEV l,crrcYZv

-J .-g

o
I

L)

caN A ?oo X Zos \

ow

iI
I
I

vl

ej

6-

r*.s Rrg t. a*ng i-at


-..

s
ee

F'r'*t*r ic*{ri

qfrJ

QZocx?:pt

""3:;'"
fla+o*
?cet-,rie,o
' Gf.( Q'.r..Cc
rr.

?*c.{

a .f

51;.n"'u1<-

''toJ'e

'*- dot't*, ii.u

*Li*

f 4goxlo *ts
E[4(o*{doxs

1d*"lt fiz-o

x {c= X'?

ill?rllr"::
s-6.'_L - __ .J_'''*

7v 'i?'y{"i?} I

l,

t_
I
I

r'
f|
I

:tl't
Zoo*7*a1..8

tr_
I

I
1

il

r-..:.,1

i. .,i, ] l..u rr.tti,, : ...-,i,i

i R,
(

It

i':..*

*';gt* ir g,',i' -.\


(

flct<rr

]i:sr x ilei)

3Ab A TA
t,v
H

|,<-

t L+{
L.,

8 KN
/v\

A/v\

bwv

(\^')

F}\u=

8'40^

v .,)

O
L.Lu1

/_3

4e

bc-e, As
\,tJ

LE_ a E3 ( 1

=S,16 # R = \6,2 (i,.nl

T'

ilP'oPNlb
3
2_O

At+v-g
c

tr/*

I"trX
Sl)

0tbz
e-E-

l_l,lo t

2,1

c
I

\tBrq)A

4K\6 [ /\b
zd\\,

= Lt",+ k{