Ieromonahul Savatie Baştovoi: Oamenii de stat caută în biserici ceea ce nu au: credibilitate Interviu cu ieromonahul Savatie Baştovoi – 13 februarie 2014

— Scriaţi, recent, într-un eseu, „nu mă apasă atât relele pe care le fac, pe cât mă apasă binele pe care nu-l fac”. Când şi cum aţi înţeles, aţi simţit asta? — Orice înţeles e o taină care se produce în inima omului. În afara tainei cunoaşterea nu e!istă deoarece pentru noi creştinii cunoaşterea nu constă în descoperirea unei realităţi sau a unei informaţii ci într"o avansare pe scara iubirii. #e"am obişnuit să $udecăm calitatea vieţii în raport cu faptele rele pe care le facem adică în raport cu păcatele. %ar &ristos ne propune o altă evaluare a calităţii vieţii aceea a binelui făcut fără de care nu e!istă m'ntuire. (um a scris şi prorocul %avid cu mai bine de o mie de ani înainte de &ristos: )Îndepărtea*ă"te de rău şi fă binele+. #u e suficient să nu faci răul pentru a te m'ntui trebuie să făptuieşti în mod implicit binele. %e aceea în %uminica ,udecăţii de -poi care este înainte de intrarea în .ostul /are se citeşte 0van1helia în care &ristos ne spune cum se va face ,udecata: )Închis -m fost şi n"aţi venit la /ine 1ol -m fost şi nu m"aţi îmbrăcat flăm'nd -m fost şi nu /i"aţi dat să măn'nc -m însetat şi nu /i"aţi dat să beau+. (um şi marele Ioan 2ură de -ur a scris t'lcuind aceste cuvinte că la ,udecată nu vom fi întrebaţi de ce am 1reşit ci de ce nu am iubit. -cest lucru l"am vă*ut împlinit în ochii înlăcrămaţi ai părintelui -rsenie .apacioc care după o spovedanie mi"a *is str'n1'ndu"mă de m'nă: )0u n"am făcut toate 1ro*ăviile prin care ai trecut dar să ştii că şi eu de*nădă$duiesc pentru că nu am făcut tot binele pe care aş fi putut să"l fac+.

— Dese ri !ă desc perim implicaţi într-un fel de luptă. &ste ade!ărat că. un spirit mai împăciuit rist. "edreaptă. #n astfel de situaţii nu re$retaţi să !-aţi călu$ărit? %r. nu p ţi de!eni călu$ăr”? . statutul de călu$ăr presupune. multă smerenie. t tuşi. „dacă nu renunţi la t t ce-i lumesc.

%espărţirea este condiţia inevitabilă a e!istenţei noastre poate de aceea )(artea de despărţire+ pe care am lansat"o înainte de (răciun s"a epui*at îndată. 0 1reu să $udec dacă sunt sau nu drepte de aceea *ic că sunt omeneşti — în inima mea ele sunt drepte niciodată nu mă ba1 într"o luptă dec't dacă sunt absolut convins că am dreptate deoarece cred că doar dreptatea învin1e. %umne*eu mi"a dat darul $udecăţii şi eu îl folosesc nu doar pentru a $udeca lumea ci şi pentru a mă $udeca pe mine. — Ce mai faceţi în ultima !reme? — #u fac mare lucru. 4upte au fost şi vor mai fi ele nu sunt străine duhului creştin — Ioan 2ură de -ur a avut polemici dure cu împărăteasa 0udo!ia dar şi cu 1enerali şi miniştri de pe timpul său la fel şi alţi sfinţi. 0u cred că este vreme de vorbit şi este vreme de tăcut.carte? — %espărţirea este o temă ma$oră în lirica universală poate cea mai e!ploatată. 0u nu am atins încă acest obiectiv dar nu am re1retat niciodată că am făcut această ale1ere.uş6in 5ederico 2arcia 4orca sau -r1he*i sunt poeme de despărţire. Îmi văd limitele şi 1reşelile cu multă răceală şi mi le asum. #ici Ioan Bote*ătorul nu şi"ar fi pierdut capul nici mulţimea prorocilor vechi testamentari asasinaţi pentru opinie ca să *ic aşa. Important foarte important este să nu le încurci locul. De ce despărţirea a de!enit bună de pus într. (ele mai frumoase poeme cele mai răscolitoare fie că vorbim de )(întarea cîntărilor+ a lui Solomon fie de 0minescu . .entru a înţele1e ce fac eu de obicei aştept să treacă timpul: dacă răm'ne ceva înseamnă că am făcut dacă nu înseamnă că am pierdut vremea. . 0!istă lucruri care nu pot fi tăcute. %acă tăcerea ar fi fost at't de proprie preoţilor şi călu1ărilor n"ar fi nimerit nimeni sub secera comunismului şi nici sub 1hilotina 3evoluţiei 5rance*e. Succesul cred că se datorea*ă şi faptului că noi toţi ne re1ăsim în tema despărţirii de altfel cum ne re1ăsim în tema iubirii.— -devărat dacă nu renunţi la toate ale lumii nu poţi deveni călu1ăr. (u si1uranţă multe lupte ale mele sunt omeneşti aşa mi"i feleşa1ul. — „Carte de despărţire” este titlul celei mai n i cule$eri de p e'ii ale d!s. (um a *is odată părintele 3afail #oica după o tundere în călu1ărie la care am participat şi eu: )Îi mulţumesc lui %umne*eu că am au*it iarăşi aceste frumoase fă1ăduinţe pe care eu niciodată nu le"am putut îndeplini+. %ar multe lupte sunt ca şi frecţia la piciorul de lemn: nici nu a$ută nici nu strică.

— Sunteţi acum implicat într-un fel de luptă pentru eliberarea din detenţie a unc(iului d!s. Oare ar fi fost drept ca lupt'ndu"mă pentru oameni cu care nu am nicio rudenie de s'n1e să las în puşcărie pe unchiul meu şi pe fratele meu despre dreptatea cărora sunt convins de întrea1a lor viaţă? . Oamenii totuşi au fost închişi căci maşinăria de propa1andă este mare şi necruţătoare.enitenciarul nr. -tunci şi episcopul său l"a comdamnat şi tot sinodul s"a lepădat de el. )ndrei *aşt ! i.. În e!perienţa de <= ani pe care o am în relaţia cu deţinuţii de la . . cu ce se !a înc(eia detenţia lui )ndrei *aşt ! i? — #u e prima mea luptă de acest fel. /i s"a făcut milă am intrat în le1ătură cu preotul căci încă era în proces am studiat dosarul şi am 1ăsit o h'rtie prin care se consemna că victimei i s"au administrat : do*e de adrenalină în ambulanţă şi aceasta era cau*a decesului. deputat în +rimul +arlament al . 0u nu îi cunoşteam pe aceşti oameni dar mi s"a părut sălbatică şi nedreaptă atitudinea mai ales că s"au încălcat nişte canoane istorice cum ar fi cel care nu permite sub nicio formă e!luderea din monahism ceea ce a făcut sinodul pentru a"l putea preda instanţelor pentru o $udecată publică de mare bat$ocură. Împreună cu preotul au fost închise şi c'teva maici nişte copile. Cum credeţi.. > din Bender am scris = cereri de 1raţiere şi în toate trei ca*uri am obţinut eliberarea înainte de termen a unor oameni străini mie şi de la care nu am dorit nimic dec't să facă şi ei la fel cu semenii lor: să iubească şi să ierte.otuşi anul trecut BB( a făcut un documentar care demonstrea*ă că în ca*ul de la . .ld !a.anacu medicii au fost vinovaţi şi nu călu1ării. În 7889 am publicat o carte despre condamnarea nedreaptă a unui călu1ăr rom'n acu*at că ar fi comis ucidere din culpă supun'nd o biată fată unor metode inumane de e!orci*are.

Instanţa precedentă a luat o hotăr're foarte dură fără să aducă probe.entru că în neca*ul său pe care îl consideră personal nici o clipă nu a făcut ca* de meritele sale în faţa acestei ţări şi nici de relaţiile pe care le are pentru a nu fi corupt dar mai presus de toate pentru că ştiind toate tainele clanului Stati nu a folosit niciodată informaţiile economice pe care le"a 1estionat vreme de <9 ani. lucruri care !ă fac să rămâneţi apr ape de el nu d ar pentru faptul că sunteţi rude apr piate. — <.— Spuneţi-ne trei lucruri mai imp rtante din !iaţa lui )ndrei *aşt ! i. %e altfel unul dintre cei trei $udecători care nu s"a lăsat corupt a fost de părere că Baştovoi trebuie achitat motiv'nd: le1ea nu poate condamna pe cineva doar în ba*a unor presupuneri aduse de un martor care nu a putut face dovada presupunerilor sale şi care martor face referire la o a treia persoană care nea1ă în proces tot ce . . 0ste printre puţinii bărbaţi pe care în decursul între1ii vieţi nu i"am vă*ut niciodată nedreptăţind pe cineva şi nici măcar vorbind de rău pe cineva. — Ce urmea'ă să se întâmple în acest d sar? — @rmea*ă (urtea de -pel. 7. 0ste poate sin1urul om pe care nu l"am au*it în toţi aceşti trei ani să se pl'n1ă că a fost părăsit de ma$oritatea prietenilor influenţi ci fiecăruia îi 1ăsea scu*ă av'nd o capacitate de a ierta pe care doar la duhovnici am înt'lnit"o. =.

oate aceste dove*i sunt ane!ate la dosar trebuie doar citite. @na e cert că procesul împotriva /-I pentru fabricare de probe împotriva lui Baştovoi despre care avocatul ne"a asi1urat că a fost deschis cu oca*ia schimbării . /oldova e o practică cunoscută. -şa cum cei vii care îşi în1oapă un mort suferă tot aşa şi familiile care au pe cineva în detenţie suferă.888 @S% sunt ai unui om de afaceri arab în acest sens e!ist'nd un proces pierdut de Stati în Sudan Stati plătind şi despă1ubiri pentru acea sumă la care a adău1at şi multe tone de motorină.afirmă martorul.ot aşa e şi cu suma )delapidată+ — cei <>B. 0 interesant că în aceeaşi instanţă Stati ba1ă la puşcărie oameni sub acu*aţia că i"au delapidat bani din firma din Sudan iar după o altă uşă se $udecă cu an1a$aţii cărora nu le"a plătit salariile pled'nd că el nu are nicio tan1enţă cu firma din Sudan. . Ctiu doar că noul avocat repară lacunele 1rave comise cu ştiinţă sau fără nu ştiu de avocaţii care au fost plătiţi să apere ca*ul p'nă acum. 0u nu sunt un h'rţo1ar de aceea nu vă pot da detalii. — Citeam unde!a că detenţia e cea mai mare suferinţă. În acest proces odios pornit de Stati suferă *eci de familii cărora marele miliardar refu*ă să le plătească salariile. -sta mă face să afirm că Baştovoi va fi eliberat după -pel.888 @S%. În 3. 5emia are copil de s'n şi nu are cu ce plăti chiria iar soţul ei e acu*at de delapidări de <>B 888 @S%. le$at de încălcarea drepturil r mului. %e aceea -pelul nu trebuie să facă nimic dec't să citească dosarul aberant alcătuit de procurorii lui Stati şi să $udece după le1e. Suma pe care o datorea*ă bravul oli1arh foştilor an1a$aţi se ridică la sute de mii de dolari el prefer'nd să"i ba1e pe toţi la puşcărie dec't să le plătească. Suferinţa e mai mare dec't moartea atunci c'nd cel dra1 e închis pe nedrept. . Credeţi că e ade!ărat şi sub aspectul credinţei? — %etenţia este cea mai mare pedeapsă deoarece suprimă cel mai mare dar făcut de %umne*eu omului: libertatea. %etenţia fiind în fond o despărţire de cei dra1i este o pre1ustare a morţii. — ) apelat sau nu la C&D% )ndrei *aşt ! i. c(iar mai mare decât pierderea unei pers ane dra$i. -m vorbit cu nevasta unui fost an1a$at -S(O/ închis în acest proces diabolic. fen men cu care se c nfruntă de mai mult timp? — 5amilia Baştovoi a schimbat avocatul deoarece unele dintre demersurile pe care le credeam pe rol s"a dovedit că nici nu au fost pornite. Sărmanii oameni sunt t'r'ţi prin $udecăţi alţii se îmbolnăvesc în penitenciare iar acasă nevestele şi copiii lor suferă de sărăcie şi de iadul despărţirii. %e ce să nu o spunem că Stati şi lui Baştovoi îi datorea*ă salarii în valoare de A:.

avocatului s"a aflat că nici nu a fost iniţiat. Cum credeţi. %e fapt sunt în relaţie cu deţinuţii de c'nd mă ţin minte deoarece niciodată nu am fost speriat de oamenii care au făcut puşcărie. Încă din copilărie am o deschidere firească spre toţi oamenii. -m spus 1'ndeşte pentru că în detenţie din cau*a reducerii activităţii trupului la minimum răm'ne . -cest demers împotriva /-I vinovat de or1ani*area unei conferinţe de presăa cu probe false Dnefolosite ulterior în procesE şi arestarea unui om nevinovat prin care a fost pre$udiciată pre*umţia de nevinovăţie este acum reluat de noul avocat care pre1ăteşte dosarul pentru (0%O. ce s luţii p t e2ista pentru aceste despărţiri. /0. /"a marcat pe toată viaţa: poţi să o opreşti? 0!perienţa mea cu deţinuţi şi foşti deţinuţi unii dintre ei făc'nd şi peste =8 de ani de închisoare este că dra1ostea este lanţul cel mai si1ur cu care poate fi le1at răul. (unosc deţinuţi care s"au cununat în detenţie după *eci de ani de închisoare. dese ri nedrepte? — -m spus mai sus că am o e!perienţă de <= ani în relaţia cu deţinuţii din po*iţia de preot. %rept urmare eu personal cred Dşi aici specific că aceasta nu este părerea lui -ndrei BaştovoiE că avocaţii an1a$aţi de Baştovoi fie au $ucat un $oc dublu fie au fost intimidaţi fie au dat dovadă de o nepăsare care în ca*ul doctorilor se pedepseşte de le1e. „Cât c stă să-ţi săruţi iubitul în penitenciarul nr. după !i'ită la +enitenciarul nr. "u ştiu dacă acest îndemn putea fi făcut ac l . -m dat acel titlu )('t costă să"ţi săruţi iubitul în penitenciarul nr. Orice altă cale de a înfrunta răul ieşuea*ă. — )ţi scris. -m o dra1oste înnăscută pentru toţi oamenii care suferă din copilărie fie deţinuţi fie bolnavi şi m"am bucurat ca fiu al unui ateist ştiinţific să citesc îndemnul lui &ristos: )(ercetaţi pe cei din temniţă+. — Ce face )ndrei *aşt ! i în celula sa din +enitenciarul /0? — 0 1reu de *is. într-un fapt de seară. <= dar numai %umne*eu şi sufletul omului ştie ce 1'ndeşte -ndrei Baştovoi. spuneaţi într-un inter!iu1 „nu !ă ruşinaţi să iubiţi”. în +enitenciarul /0. -m bote*at copilul unui )smotriashii+ *ămislit în închisoare acum e sănătos şi tatăl şi copilul şi mama. Oamenii întemniţaţi iubesc aşteaptă şi sunt aşteptaţi. /i"am permis o introspecţie în articolul despre preţul unui sărut în penitenciarul nr. -m fost impresionat de ruşinea ei de cumsecădenia cu care s"a apropiat şi şi"a cerut voie să"şi sărute iubitul pe care are voie să"l vadă o oră pe lună. De altfel. pentru aceste suferinţe. /0?”. <=?+ articolului meu despre înt'lnirea cu unchiul -ndrei deoarece m"a marcat cuminţenia acelei fete venite şi ea să"şi vadă iubitul.

. când aţi înţeles că D3-"&4&3 &56S78? — ('nd 4"am vă*ut.robabil se 1'ndeşte la c't de motivată a fost prietenia cu -natol Stati şi cum ar fi arătat viaţa lui şi a familiei sale dacă nu s"ar fi înt'lnit cu acest om niciodată.oată acţiunea are loc într"o sin1ură *i o *i în care întrea1a societate moldovenească îşi descoperă faţa ar't'nd în direct ştiri despre evadarea din orfelinat unde tocmai a murit un copil fără ca mama sa aflată de mulţi ani în Italia să ştie despre asta. 9#n!ăţăturile unei pr stituate bătrâne către fiul său (andicapat”? — -cest roman al meu pe care îl aşteaptă editorul france* şi despre care am fost întrebat chiar *ilele trecute de traducătoarea mea france*ă este despre copiii din orfelinate. (u si1uranţă îi este dor de soţia sa Svetlana care îl iubeşte şi care l"a aşteptat şi îl va aştepta mereu. — Cum. — Despre ce este r manul d!s.sufletul care este 1'ndire şi simţire. 0u sunt m'ndru de unchiul meu -ndrei şi toate celelalte prea puţin contea*ă. 4umea copiilor în care se reflectă întrea1a 1ravitate a unei societăţi este preocuparea mea pe care am tratat"o în romanul )Iepurii nu mor+ un roman despre copilăria sovietică tradus la . (u sin1uranţă -ndrei Baştovoi se 1îndeşte la fiul său iubit care este peste perete care este nevinovat şi cu care el tatăl nu poate comunica. -m'ndoi evadea*ă din a*il în căutarea unei vieţi mai bune. -cest roman surprinde povestea unui cuplu de copii: unul foarte inteli1ent dar care petrecea în căruţ şi altul cu retard mental care împin1ea căruţul. -m avut oca*ia să"i cunosc de mic de pe c'nd mama mea era directoare la tabăra de pionieri din Oricova satul meu natal şi acolo venea în fiecare vară un detaşament de la )şcolile de debili+ de la 5rumoasa şi &'rbovăţ. . .aris şi foarte bine primit de marea presă france*ă. În rest bea ceai cu p'ine şi se luminea*ă — eu l"am 1ăsit pe unchiul meu -ndrei ca pe un om luminat. (red de asemenea că -ndrei Baştovoi se 1'ndeşte la %umne*eu că se roa1ă 4ui. 0ditoarea mea din 5ranţa afl'nd despre acest nou roman al meu despre copiii din orfelinate mi"a cerut romanul pentru traducere şi publicare chiar înainte ca el să fi fost terminat ceea ce probabil e o premieră pentru un scriitor de limbă rom'nă.

pr babil. :i din acest m ti!. (red însă că ne aşteaptă o perioadă 1rea o perioadă tulbure datorată problemelor mari în care se încurcă marile patriarhii luate de vălătucul lumii şi care inevitabil vor afecta şi viaţa noastră bisericească. . ..— )!eţi relaţii speciale cu -ănăstirea " ul "eamţ.ească? — #u o numesc mitropolie deoarece această entitate ca şi multe altele este rodul maniei on1"iste e o cale de a estorca bani din alte structuri la fel de stranii ca şi ea de care 0uropa este plină.'nă atunci nu avem ce discuta de politică. . Care ar fi s luţiile acestui c nflict. /ă întrebaţi dacă în . #u cred în astfel de mitropolii şi biserici apărute prin h'rtii de la $ustiţie. mulţi ameni arestaţi pe nedrept? — (red că aria transnistreană nu ar fi putut fi c'ntată de /oscova fără ochestra de la (hişinău. cun aşteţi. -m însă deplina încredere că spiritul trea* al oamenilor care se roa1ă şi iubesc va păstra întrea1ă cămaşa lui &ristos sin1urul acoperăm'nt care ne mai pă*eşte de răutatea care cuprinde lumea. a apărut n uă -itr p lie %rt d 2ă. de la C(iţcani. . &ra ne! ie de n uă mitr p lie? +e cine îşi pr pune ea să slu. mulţi c pii ter ri'aţi. — #n . mai multe subtilităţi ale c nflictului transnistrean. -cest lucru nu este o taină. ce implică multă frică.ăcat că ierarhii noştri nu înţele1 că prin fiecare porţie de credibilitate oferită unor politicieni vremelnici se lipsesc de acoperăm'ntul lui %umne*eu care este sin1urul ma1net ce atra1e oamenii.iraspol oamenii nevinovaţi sunt arestaţi? %ar oare nu asta se înt'mplă şi la (hişinău oare un semnatar al %eclaraţiei de Independenţă poate fi luat în fapt de noapte de acasă pentru că aşa a vrut cineva fără probe? #eamul acesta al nostru dacă nu se va întoarce cu faţa la %umne*eu nu merită să aibă o ţară — evreii care sunt neam ales au pribe1it 7888 de ani ce să mai vorbim de noi care ne vindem şi ne cumpărăm pe un blid de linte? Fom pătimi şi nu vom avea dreptul la cuv'nt p'nă c'nd nu vom cinsti dreptatea şi adevărul p'nă c'nd dra1ostea nu va sta în capul mesei. — Ce caută în biserici amenii n ştri de stat? — (aută ceea ce nu au: credibilitate. 0 încă o maşină de spălat bani. (red că această nouă entitate $uridică dar fără acoperire canonică a apărut tocmai pentru a convin1e societatea dar şi politicienii de şubre*enia noii le1i a cultelor.ld !a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful