FORMAT B MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR

Aras 5, Blok 'B', Pusat Islam Iskandar Johor, Karung Berkunci 725, Jalan Masjid Abu Bakar, 80990, Johor Bahru, Johor Darul Takzim www.maij.gov.my Email: pgaji@maij.gov.my Tel : Fax : 07-2282935 07-2282937 07-2282929 07-2275173

BORANG PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI POTONGAN GAJI
A) MAKLUMAT PEMBAYAR ZAKAT NAMA : (B) ALAMAT RUMAH/SURAT MENYURAT : (L) (B) (H/P) POSKOD: BANDAR: NEGERI: ALAMAT MAJIKAN : (P) NO. TELEFON : NO. PEKERJA : NO. KAD PENGENALAN : NO. TELEFON : -

POSKOD: BANDAR: NEGERI: B) PENGESAHAN PEMBAYAR :
Saya mengaku telah membuat taksiran Zakat Pendapatan mengikut pengiraan yang sebenar dan mengaku *berkewajipan/tidak berkewajipan menunaikan Zakat Pendapatan.

C) SILA TANDAKAN ( √ ) PADA PETAK BERKENAAN: Perubahan potongan PCB Asal: RM .
Potongan Zakat Bulanan Sebanyak : Penambahan / Pengurangan Potongan Zakat daripada : Potongan Zakat Mengikut Potongan PCB

Potongan Zakat Bulanan: RM RM RM

.
Kepada : RM

Baki PCB: RM

.

. . .

D) LAFAZ MEMBAYAR ZAKAT
Saya bersetuju gaji saya dipotong mulai gaji bulan ........................................... sebanyak RM yang wajib ke atas diri saya untuk tahun ............................ dan tahun berikutnya kerana Allah Ta’ ala. Tandatangan Pembayar: * Potong mana yang tidak berkenaan. Tarikh: ( Tulisan hendaklah ditulis dalam huruf besar )

.

bagi menunaikan zakat harta

E) PENGESAHAN MAJIKAN (BAHAGIAN PEMBAYARAN GAJI)
Adalah dengan ini disahkan bahawa butiran pembayar adalah benar dan beliau adalah pegawai/kakitangan jabatan ini. Tandatangan Pegawai : Tarikh Diterima Jabatan Persekutuan Negeri Johor Badan Berkanun / Swasta 4380 2509 Ditentukan oleh majikan : Kod Potongan Nama Pegawai : Alamat/Cop Majikan :

Kebenaran Jabatan Buruh: Seksyen 24(2)(e) Akta Kerja 1955

F) UNTUK KEGUNAAN MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR
Diterima oleh Tarikh Diterima : : Rujukan :

SUMBER BORANG: www.maij.gov.my

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful