2/2/2014

Atelier LiterNet › Versiune imprimabilă

Imprimare

Cartiere ceferiste care nu au mai fost construite în Bucureşti - Colentina şi Chitila
Răzvan Voinea, Dana Dolghin De locuit şi povestit 30.11.2013

C.F.R a proiectat în anii treizeci două cartiere aproape la fel de mari ca Parcelarea Steaua: primul trebuia realizat împreună cu Societatea Comunală pentru Locuinţe Ieftine în Colentina, iar al doilea urma transformarea Chitilei într-o suburbie aproape exclusiv ceferistă. Articolul analizează motivele pentru care aceste proiecte au fost abandonate, tipurile de case, dar şi câteva dintre străzile pe care s-au construit case proiectate de Casa Muncii C.F.R., în preajma gărilor din nordul oraşului, fie locuinţe de serviciu, fie case proprietate personală. Abandonarea acestor proiecte a coincis cu eşecul reformei împroprietăririi: încercările funcţionarilor C.F.R. de a dobândi o locuinţă proprietate personală s-au lovit de un proces birocratic complicat, dar şi de neîncrederea conducerii C.F.R. în capacitatea funcţionarilor de a-şi onora plăţile lunare. C.F.R Colentina - revenirea la colaborarea cu Societatea Comunală pentru Locuinţe Eeftine Locuinţele construite în apropierea gărilor (analizate în episodul anterior) aveau menirea de a găzdui în special personalul C.F.R. care trebuia să se prezinte rapid la locul de muncă. Locuinţele erau închiriate muncitorilor în condiţii destul de clare, care nu lăsau posibilitatea ca acestea să fie achiziţionate. Însă prin presiunile pe care le fac începând cu anii douăzeci, muncitorii ceferişti cer o reformă mai amplă a locuinţelor, aceştia radicalizându-şi revendicările şi cerând tot mai explicit locuinţe în proprietate personală pe care să le achite din salariul propriu, girate de conducerea C.F.R. Privind retrospectiv la posibilitatea construirii de locuinţe proprietate personală, directorul C.F.R Atanasescu menţionează în memoriul din 1942 pe care îl trimite lui Ion Antonescu importanţa deosebită a acestei reforme: "scopul pe care îl urmăreşte prin această operă este de o atât de înaltă importanţă socială, asigurându-se un trai convenabil familiilor funcţionarului şi întregii pături muncitoreşti prin crearea locuinţelor igienice, confortabile şi plăcute şi de un interes atât de mare şi de direct pentru activitatea pe care aceştia o consacră Instituţiei încât toate eforturile şi toate încercările precum şi diferitele sisteme de
http://www.liternet.ro/versiuneimprimabila/atelier/13849/Razvan-Voinea-Dana-Dolghin/Cartiere-ceferiste-care-nu-au-mai-fost-construite-in-Bucuresti-Colentina… 1/4

ce probabil reprezentau un sfert din sumă.R.R le-a făcut pentru a rezolva acest deziderat. ameliorate şi continuate cu râvnă. Chitila . fără a calcula reţinerile legale..000lei.F.F. credem că nu se poate face nimic. fie masiv în numerar. asigurarea prin reţinere lunară regulată din salariu a anuităţii care în general nu trecea de un sfert din salariu. Câmpul cu Narcise ."[v] Ce s-a întâmplat cu parcelarea Colentina? Pe harta de la sfârşitul anilor treizeci nu apare nicio menţiune a vreunei parcelării a Societăţii pentru Locuinţe Ieftine sau a C. C.F.] adică să scoată casele la vânzare. [.F. O altă încercare sortită eşecului a fost construirea unui block-house pentru funcţionarii de rang superior şi mijlociu.R să fi pus la dispoziţia angajaţilor săi planurile caselor tip din anii treizeci şi aceştia să le fi construit individual.. . ing. în majoritate mecanici de tracţiuni şi ateliere care fuseseră împrumutaţi de Casa Muncii C.R. Cu toate acestea.R din Bucureşti. Direcţia Generală C.F. meseriaşi şi mici agenţi C. Catrinţei numeroase case tip CFR asemănătoare cu cele din Griviţa. a dus la concluzia "chestiunea împroprietăririi la C..Primăria Capitalei a aprobat principial atât parcelarea."[iv] Un al doilea exemplu.suburbie ceferistă Proximitatea Gării de Nord. ai cărei membri în număr de peste 1000 erau lucrători.000 .R [. Atanasescu să amintească unde ar fi fost construit).ro/versiuneimprimabila/atelier/13849/Razvan-Voinea-Dana-Dolghin/Cartiere-ceferiste-care-nu-au-mai-fost-construite-in-Bucuresti-Colentina… 2/4 . Istoria cartierului din Colentina a început în 1936 când "s-a construit o Societate Asociaţia pentru împroprietărirea personalului C. Fără un concurs financiar iniţial. În primul rând. proiect care a fost abandonat pentru a nu atrage nemulţumirea angajaţilor care nu au beneficiat de acest program.R. este încă nerezolvată.F.. Atanasescu prezintă încercările pe care Casa Muncii C.liternet.R.F.2/2/2014 Atelier LiterNet › Versiune imprimabilă înfăptuire. asemănător celui din Colentina (fără ca ing.F.R nu a dat această asigurare.000 lei. trebuie studiate.000 lei pe lună în anul 1936."[i] În continuare. s-a găsit un teren lângă şoseaua Colentina pe care s-au proiectat în jur de 300 de locuinţe.str.. şi Casei Muncii în vederea împroprietăririi. Această situaţie neplăcută în care a fost pusă Direcţia Generală a determinat-o să refuze hotărât propunerea solicitanţilor şi Societăţii Comunale.. în 1939. SCLE a convenit să achite costul terenului şi să execute toate lucrările edilitare şi de clădiri.R-ului să cumpere în anul 1934 un teren în Chitila pe care urma să-l http://www."[iii] Menţionăm că un lucrător ceferist avea maxim 50.str.F. precum şi posibilitatea de a achiziţiona teren la un preţ mai ieftin decât cel din centru a determinat conducerea C.str. Societatea a activat până anul trecut (1941) sub preşedinţia dl Inginer Vraca.R. încercare eşuată din cauza faptului că funcţionarii care au dobândit parcele le-au vândut fără a construi.F. Motivele refuzului au fost următoarele: anterior acestui eveniment "un grup de vreo 30 amploaiaţi C.R.R. este foarte posibil ca în perioada comunistă C.F. fie numai sub formă de garanţie.F. bucătărie inclusiv terenul revenea la 230. a cumpărat şi a parcelat un teren la Braşov în vederea construirii de locuinţe personale de către funcţionari. cât şi clădirile. observăm în zona delimitată de şoseaua Sportului .-ului. Asociaţia a căutat terenuri mari. Directorul General era pus în alternativa aceasta: ori procedează conform legilor [. ori să micşoreze anuităţile. Cum din memoriul adresat lui Antonescu reiese că acestea nu fuseseră construite până în 1943. Un apartament cu 3 camere.30. deşi locuinţele foarte încăpătoare costau foarte puţin şi anuităţile uşor de suportat. parcelabile şi a făcut diferite propuneri Direcţiunii Generale C.] Directorul General a trebuit să cedeze şi să micşoreze anuităţile."[ii] Astfel. Lăicerului .F.] s-au plâns că nu le mai ajunge pentru trai salariul lor grevat şi că preferă să renunţe la casele lor numai să li se dea salariu întreg. Societatea Comunală pretindea din partea viitorilor proprietari să-i vireze aproximativ 20. iar din partea Direcţiunii Generale C.

"[vii] Motivele pentru care nu s-au executat aceste locuinţe nu sunt amintite de Atanasescu. Mai mult. De asemenea. Astfel. p. biserică. bazin. Planul a fost de asemenea abandonat ulterior. Casele tip proiectate de Casa Muncii C.R. fiecare dintre ele cu 4 locuinţe au fost construite lângă Gara Chitila. Este posibil ca planurile Casei Muncii din anii treizeci să fi fost reluate în acea perioadă cu unele schimbări şi oferite angajaţilor C. filele 326 .R. având 4 pavilioane cu 33 locuinţe.18. şi fost realizat în 1934.ro/versiuneimprimabila/atelier/13849/Razvan-Voinea-Dana-Dolghin/Cartiere-ceferiste-care-nu-au-mai-fost-construite-in-Bucuresti-Colentina… 3/4 . în spatele autogării Chitila. 20. [i] Ing."[vi] Planul (semnat indescifrabil) cuprindea de asemenea teren sportiv. Erau locuinţe tip duplex.F. A treia zonă în care întâlnim asemenea tip de case este lângă Unitatea Militară de pe strada Mimozei: casele de pe străzile Piculinei sau Adalin seamănă izbitor cu casele din celelalte două parcelări. p. fila 328 [vi] Idem. p. şcoală primară.R. cel de-al doilea în staţia Depou Triaj (5 pavilioane. Arhivele Naţionale. deşi după 1945 lucrări importante au fost executate. aşadar o adevărată suburbie dominată de funcţionarii C. Actualii proprietari menţionează că acestea au fost construite la sfârşitul anilor cincizeci-începutul anilor şaizeci de angajaţi ai C. cantină şi consultaţii medicale.12. s-au păstrat în arhivele proiectele caselor: tipul I. fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri [ii] Idem. fila 326 [iii] Idem. p.18.liternet. Totuşi.R. cu 38 locuinţe) şi trei pavilioane. grădină de copii.F. În cartier mai erau proiectate anexe la magaziile economatului Chitila: dormitor. acelaşi memoriu redactat de ing. Atanasescu. aprilie 1942 "Locuinţe pentru funcţionarii şi lucrătorii C. care se văd din tren în vecinătatea clădirii administraţiei şi a marii magazii centrale de materiale a Economatului din Chitila. casă culturală. în zona Chitila există alte trei grupuri pavilioane menţionate în memoriul trimis lui Antonescu: primul. o cameră şi bucătărie au fost proiectate în 1934. chiar în apropierea staţiei de metrou Laminorului. fila 326 [iv] Idem. fila 324.000 mp.18.2/2/2014 Atelier LiterNet › Versiune imprimabilă parceleze şi pe care să construiască locuinţe pentru funcţionari. terenuri de sport. " sau întocmit şi planurile şi planurile tip pentru locuinţe cu 2-3-4 camere şi dependinţe. Din program nu s-a executat decât un prim lot format din 9 vile. stabilite pentru asemenea parcuri. pe Bd. în zona Griviţa . tipul II şi tipul III.Chitila s-au păstrat câteva străzile pe care sunt construite case tip: astfel. p. p. dispensar. În afară de acestea. şi programul de viitor".16 Memoriu. construite după planuri asemănătoare celor proiectate de Casa Muncii în Chitila. precum şi proiectul unui imobil având un dormitor pentru personalul în deplasare. Cu toate că proiectul construirii de locuinţe în Chitila nu a mai fost realizat.F. fila 320 http://www.F. Laminorului sunt şase case-tip.R. total 18 locuinţe. La proiectare s-a ţinut seama de toate principiile moderne. cantine şi un dispensar.F. memoriu către Ion Antonescu. pe străzile Mezeş şi Albus sunt construite aproximativ 20 case asemănătoare. fiecare având un dormitor. etc. "având aşezăminte de utilitate publică. precum completarea străzii Aurel Vlaicu (paralelă cu liniile de cale ferată) cu blocuri P+4.327 [v] Idem. Atanasescu menţionează faptul că "erau proiectate 280 de locuinţe grupate în vile" pe o suprafaţă de 28. în staţia Bucureşti Triaj (Pajura). de urbanism.

liternet. p.R.html http://www.ro/articol/13849/Razvan-VoineaDana-Dolghin/Cartiere-ceferistecare-nu-au-mai-fost-construite-in-Bucuresti-Colentina-si-Chitila.F.12.liternet. Imprimat de pe: http://atelier. fila 320 Parcelarea C. Chitila Un album foto.F.2/2/2014 Atelier LiterNet › Versiune imprimabilă [vii] Idem.ro/versiuneimprimabila/atelier/13849/Razvan-Voinea-Dana-Dolghin/Cartiere-ceferiste-care-nu-au-mai-fost-construite-in-Bucuresti-Colentina… 4/4 .R. Colentina şi C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful