Het duistere verleden van oplichter Tony Lanckbeen Lanckbeen eerder betrokken bij faillissement van MIDAS Investment

Consulting Thierry Debels @thierryd 8/3/14

De Vlaming die in het Spaanse luxeresort Sotogrande werd opgepakt oor de moord op !i"n riendin en haar do#htert"e $%& is in ons land gekend bi" het gere#ht' Tony (an#kbeen $)3& moest eind maart *+14 in ons land tere#htstaan oor !ware ,raude met alse beleggingen' -i" !ou een twintigtal gedupeerden oor minstens een mil"oen euro bestolen hebben'

1

(an#kbeen werd woensdag in het .uid/Spaanse luxeresort Sotogrande aangehouden op erdenking an het doden an !i"n riendin 01#ile 2irson $)1& en haar %/"arige do#htert"e' De man werd ri"dago#htend dood aangetro,,en in !i"n #el' -et gere#ht in Dendermonde erdenkt hem er an dat hi" tussen de "aren *+++ en *++) systematis#h mensen hee,t opgeli#ht met alse beleggingen an 3ar#lays 0apital 4anagement' (an#kbeen inden we in die periode ook terug in .witserland' 5n 4eyrin $kanton 6en7 e& is hi" ana, *+++ betrokken bi" 45D8S 8SS9T 48:86949:T S8' De onderneming wordt er olgens opge ormd tot 45D8S 5n estment 0onsulting S8'

*

5n *++4 wordt de onderneming ,ailliet erklaard' Vandaag is de onderneming ere,,end en ges#hrapt'

3

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful