Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ và Truyền Thông Litado

Điạ chi:̉ Số 2 Ngõ 360, Đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội;
Email: daotao@litado.com – contact@litado.com;
Website: www.litado.com - Phone: (04) 63293230

Hướng dẫn cài đặt Seo Power Suite
1 - Đầu tiên mở file host theo đường dẫn: C:\windows\system32\drivers\etc
2 - Mở file hosts bằng notepad
3 - Thêm đoạn code vào file hosts
127.0.0.1 link-assistant.com
127.0.0.1 www.link-assistant.com
4 - Lưu file hosts
* Trong trường hợp file hosts không cho lưu thì làm như sau: Copy file hosts ra
desktop : Rồi thực hiện lại từ bước 2.
* Trong trường hợp không có file hosts: Mượn Usb rồi copy file host từ máy bên
cạnh.
5 - Cài đặt phần mềm Seo power suite 4.5.7
6 - Mở từng phần mềm và điền key :
---- Rank Tracker ------------------------------------------Registered By: Wolf Howl
Registration Key: RT-2aRMtgFc67YaaD66
---- WebSite Auditor ---------------------------------------Registered By: Wolf Howl
Registration Key: WA-2aXr5CI1Fkgcv600
---- SEO SpyGlass ------------------------------------------Registered By: Wolf Howl
Registration Key: SSG-2aQdD1Ci5Zk2Bge6
---- LinkAssistant -----------------------------------------Registered By: Wolf Howl
Registration Key: LA-2aSV0u2fwvMwlQ59
7. Cài đặt phần mềm phiên bản mới nhất Seo power suite 6.0.2