You are on page 1of 3

Tuliskan lima ayat yang lengkap tentang gambar.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Tulis empat nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu hendakalah tidak lebih daripada 40 patah
perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.
Ujian semakin hampir. Amirul risau kerana dia belum mempunyai
buku rujukan. Dia ingin membuat pelbagai latihan supaya mendapat
keputusan yang cemerlang. Amirul tidak mahu menyusahkan ibu dan
ayahnya. Lantaran itu, dia mengeluarkan wang tabungnya untuk membeli
buku rujukan.
Petang itu, Amirul pergi ke kedai buku. Dia membeli buku yang
hendak dibelinya. Selepas membayar, dia terus pulang ke rumah. Dia
tidak singgah ke mana-mana. Apabila tiba di rumah, Amirul meminta
maaf daripada ibunya kerana lewat pulang. Dia berterus-terang
tentang perkara yang berlaku. Ibunya tidak marah tetapi
menasihatinya supaya tidak berjalan seorang diri lagi.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Jawapan Bina Ayat


1. mengayuh basikal
2. berjoging
3. bermain badminton
4. bermain buaian
5. menunggang motorsikal

Jawapan nilai murni


1. rajin
2. taat kepada ibu bapa
3. berjimat cermat
4. berdisiplin
5. menghormat ibu bapa
6. prihatin