Kegunaan Mobail dalam Pengajaran dan Pengajaran (PdP

)
Mobail digunakan bagi mengukuhkan lagi pemahaman murid terhadap sesuatu topik, terutamanya subjek Dunia Sains dan Teknologi. Antara kelebihan menggunakan mobail sebagai bahan bantu mengajar (BBM) adalah:

 Kitaran hidup haiwan boleh dilihat dengan jelas mengikut turutan yang betul.  Memudahkan guru untuk menerangkan fasa-fasa tertentu kepada murid-murid  Bersifat 3 dimensi (3D), mudah disentuh dan mudah alih  Besar dan dapat menarik minat serta perhatian murid  Mudah dikendalikan semasa digunakan oleh guru di dalam kelas  Murid-murid dapat menggunakan deria mereka sepenuhnya dalam pembelajaran mereka  Meningkatkan perasaan seronok dan teruja muridmurid di dalam kelas

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful