ШКОЛА ДОМАЋИН ТАКМИЧЕЊА - ОШ "Павле Илић - Вељко" Душановац

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА СА РЕЗУЛТАТИМА ТАКМИЧЕЊА:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Презиме и име ученика

Основна школа

Презиме и име наставника

Ђурђић Никола
Радмановић Душан
Крчобић Младен
Мицић Милица
Спасић Катарина
Стојановић Марко
Радосављевић Катрина
Војиновић Иван
Пипторошевић Филип
Јањић Богдан

"Вук Караџић" Неготин
``Бранко Радичевић`` Неготин
"Вера Радосављевић" Неготин
``Бранко Радичевић`` Неготин
``Бранко Радичевић`` Неготин
``Бранко Радичевић`` Неготин
"Јован Јовановић Змај" Јабуковац
"Јован Јовановић Змај" Јабуковац
"Вера Радосављевић" Неготин
"Вера Радосављевић" Неготин

Оливера Златковић Негојицић
Слађана Карановић
Снежана Видановић
Слађана Карановић
Слађана Карановић
Слађана Карановић
Јован Милић
Јован Милић
Снежана Видановић
Снежана Видановић

Цојкић Алекса

``Вук Караџић`` Неготин

Оливера Златковић Негојицић

Поени на
тесту
90
78
74
72
71
68
62
62
62
59
44

ШКОЛА ДОМАЋИН ТАКМИЧЕЊА - ОШ "Павле Илић - Вељко" Душановац

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА СА РЕЗУЛТАТИМА ТАКМИЧЕЊА:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Презиме и име ученика

Основна школа

Презиме и име наставника

Јиндра Ана
Милошевић Габријела
Лукић Уна
Перицић Вукашин
Рајчић Марко
Трујкић Ванеса
Богдановић Тамара
Богосављевић Владан
Николић Мартин
Мартиновић Николија

``Вук Караџић`` Неготин
``Вера Радосављевић`` Неготин
``Вера Радосављевић`` Неготин
"Бранко Радичевић" Неготин
``Бранко Радичевић`` Неготин

``Павле Илић - Вељко`` Душановац

Оливера Златковић Негојицић
Снежана Видановић
Снежана Видановић
Слађана Карановић
Слађана Карановић
Ирена Стаменковић
Ирена Стаменковић
Јован Милић
Јован Милић
Ирена Стаменковић

Лазаревић Бојана

``Павле Илић - Вељко`` Душановац

Ирена Стаменковић

``Павле Илић - Вељко`` Душановац
``Павле Илић - Вељко`` Душановац

"Јован Јовановић Змај" Јабуковац
``Јован Јовановић Змај``Јабуковац

Поени на
тесту
79
65
56
55
50
42
37
34
31
17
11