1. Este cert faptul că produsele de origine naturală sunt din ce în ce mai utilizate de către populaţie. 2.

Un caz concret este reprezentat de speciile de Aronia. Încadrate sistematic în familia Rosaceae, cele 3 specii ale genului sunt Aronia melanocarpa, Aronia arbutifolia şi Aronia prunifolia, originare din America de Nord. 3.Aronia melanocarpa a fost introdusă în cultură în Europa la sfârşitul secolului al XIXlea, mai întâi ca plantă decorativă, apoi şi ca plantă medicinală. 4.Datorită principiilor active pe care le conţin (polifenoli, vitamine, săruri minerale), fructele sunt folosite pentru obţinerea unor produse alimentare: vin, gem, sirop, suc, ceai, iaurt, creme pentru prăjituri, şerbet, şi altele. 5.Deşi planta este perfect aclimatizată în România, fructele de Aronia sunt prea puţin valorificate în terapeutică, cu toate că reprezintă o sursă bogată de principii active cu acţiune antioxidantă: flavone, antociani, taninuri, acizi polifenolici. Singurul preparat care condiţionează un extract obţinut din fructul speciei, la noi în ţară este Eficardin. Lucrarea de faţă şi-a propus obţinerea unui extract polifenolic din fructele speciei, caracterizarea chimică a acestuia, cât şi evaluarea unor posibile efecte antioxidante. 6.În acest scop, fructele de Aronia melanocarpa au fost recoltate la sfârşitul lunii septembrie 2009, din Grădina Botanică Iaşi, şi apoi extrase cu etanol. 7.În extractul brut astfel obtinut,(notat EA,) s-au determinat polifenolii totali, prin metoda Singleton Rossi, bazata pe capacitatea polifenolilor de a reduce reactivul Folin-Ciocâlteu în mediul alcalin. În plus, am determinat cantitativ şi antocianii, prin metoda prezentată în literatură de Chung şi colaboratorii, bazată pe proprietatea antocianilor de a se colora în roşu în mediu acid ca urmare a formării sărurilor de piroxoniu.

flavonoide). Ferozina leagă ionul feros. 9... 11. Măsurarea capacităţii reducătoare a extractului etanolic s-a bazat pe capacitatea polifenolilor din extract de a reduce fericianura de potasiu la ferocianură de potasiu. . 14. Ca martor pozitiv în determinări s-a utilizat cvercetolul.97 minute predomină cantitativ.91 min. se constată prezenţa mai multor derivaţi polifenolici (posibil acizi polifenolici.. În mediu apos. În plus.. iar cvercetolul şi în acest test dovedindu-se mai eficient.. Extractul a fost dizolvat în metanol în concentraţie de 10 mg/mL şi analizate în condiţiile prezentate. 10. cu o concentraţie eficace 50 de. dintre care compuşii cu timpi de retenţie de 3..Analizând cromatogramele obţinute pentru extractul din fructele de Aronia melanocarpa (EA). specie deosebit de reactivă. chelatarea ionului feros poate reprezenta un mecanism de combatere a stresului oxidativ.. Capacitatea de chelatare a ionului feros a fost determinată utilizând ca reactiv ferozina. formând compuşi de culoare violetă. extractul având o concentraţie eficace 50 de . ionii feroşi sunt implicaţi în transformarea radicalului anion superoxid şi a peroxidului de hidrogen în radicalul hidroxil. .96 minute şi 6. sau ferocianura ferică.40 şi 12. s-a evidenţiat prezenţa unor derivaţi antocianici. a fost evaluată capacitatea extractului de a chelata ionul feros.Activitatea de chelatare a ionului feros a extractului variază dependent de concentraţie.De asemenea. Compuşii cu structură polifenolică. în prezenţa clorurii ferice. prin intermediul grupelor orto difenolice pot chelata ionii feroşi. . Deşi fierul este un element esenţial pentru organismul uman. 13. Ca urmare. ionii feroşi generează specii reactive ale oxigenului prin autooxidare. consecinţa fiind o scădere a absorbanţei la 562 nm.Studiul chimic calitativ al extractului EA s-a realizat prin cromatografie în fază lichidă de înaltă performanţă şi detecţie prin spectrometrie UV-VIS. formează albastrul de Prusia.De asemenea. compus (spectro)fotocolorimetrabil. compus care..8.. cu timpi de retenţie de 10. 12. în exces poate să conducă la formarea de specii reactive ale oxigenului.

În condiţii normale. 16. molecule sau radicali. cu efecte nocive la nivel celular. Antioxidanţii reacţionează cu aceste specii reactive ale oxigenului. Deoarece un principiu terapeutic solid susţine că „este mai bine să previi decât să tratezi”. determină o supraproducţie de specii reactive ale oxigenului. Vă mulţumesc! .15. 17. cu potenţial antioxidant. conferind protecţie celulară. (18. utilitatea extractului de Aronia melanocarpa poate avea impact major.) cu atât mai mult cu cât produsul prezintă complianţă maximă pentru pacient.Acest fapt a fost confirmat de studii pe animal. organismul are capacitatea de a neutraliza speciile reactive ale oxigenului. 19. comparativ cu cei cărora nu li s-a administrat extractul polifenolic. dar şi interni. Numeroşi factori. Rezultatele acestui studiu au demonstrat că fructele de Aronia melanocarpa reprezintă o sursă importantă de polifenoli. Antioxidanţii (polifenolii) intervin pentru a preveni un dezechilibru atunci când mecanismele endogene de inactivare sunt ineficiente. efectuate în universitatea noastră care au dovedit că acest extract din fructele de Aronia m creşte capacitatea antioxidantă a serului la şobolanii Wistar supuşi suprasolicitării de efort. în special externi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful